Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYMDEITHAS GENHADOL LLUNDAIN. Canmlwyddiant Ymadawiad John Williams i Ynysoedd Mor y De. GWNEIR apel at bob Ysgol Sul drwy Brydain i ddathlu Canmhvyddiant Ymadawiad ?T John iill?.? i Ynysoedd M6r y De drwy wneud Casgliad yn yr Ysgol Sul cvn diwedd Tachwedd. Danfonwch at y Parch Robert Griffith am Paneri Coffadwriaethol. Nid ydym yn gofyn i chwi werthu y Baneri, ond eu gwisgo ar ddydd y casgliad er cof am ac edmygedd o ARWR ERROMANGA. Mae llythyr gyda many lion wedi ei ddanfon i bob Gweinidog drwy Gymru, a cherdyn arbennig i bob Arolygwr Ysgol Sul mor bell ag y mae eu henwau gyda ni. CARDIAU CASGLU Y PLANT. Maent oil yn barod. Danfonwch am danynt yn ulliongyrchol i'r Ty Cenhadol. 16, New Bridge-street, London. Er mwyn hwyluso'r gwaith gwneir apel at garedigrwydd yr Eglwysi i ddadoll am y EgINN,-vsi i ddai. f oll am y Baneri c'? Cardiau Casglu ar yr Archeb-Gerdyn sydd eisoes wedi ei ddanfon i bob Hglwys drwy Gymru. CYMDEITHAS GREFYDDOL Y DYNION IEUAINC ——— ("XMtK.CJ.A.) ——— A'i Gwaith ymhlith Milwyr Ei Fawrhydi. NIS GELI/WCH chwi fyned at eich Mab yu y Gwersyll yn FFRAINC MESOPOTAMIA < YR AIFFT AFFRICA SALONICA INDIA neu'r TREFEDIGAETHAU. Ond y niae'r. Y.M.C.A. yno yn ceisio ei gynorthwyo. Y mae 1,500 o Ganolfanau mewn gwahanol rhannau. Y mae 50 o Ganolfanau yng Nghymru. Ymhob man y mae Ystafelloedd y Y.M.C.A. yn agored i bob Milwr YN RHAD, lie y gall orffwys, darllen, ysgrifennu llythyrau, ymddifyrru mewn chwareuon, mwynhau l. cyngherddau a gwasanaethau crefyddol, a chael cyfaill i'w helpu bob amser. „ Y mae'r Y.M.C.A. yn talu Bl,000 bob wythnos am bapur ysgrifennu ac amlenni. Y mae wedi codi pabell (hut) bob dydd er toriad allan y Rhyfel. A WNEWCH CHWI GYNORTHWYO ? POB CYFRANIAD I'W HANFON I— Sir J. W. COURTIS, J.P., Hon. Divisional Treasurer for Wales, CENTRAL Y.M.C.A., CARDIFF. Poteli 'T, ."a 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Bpurgeon, [Parch W. Oarlile, Parch Fuller [Goocb, a Genhadaeth Ley- sian. I Mabwysiedir ef yn awr gan I Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Chenhadaeth o flaen unrhyw un arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDOL WELCHL Anfonwch 6c. am ddwy botel sampla'n llyfrynarbennig, yr hwn a rydj wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd,dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. ¡ WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Nen Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c, pob un o ba ral gynryehlolan nodd uwchlaw puml pwyi o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, Inrnl, siwgr, dwlr, lllw, neu unrliyw later i roddl blaa. Y mae surni, felly, nid yn unlg yn Ddlod Iachus a Heinl, ond yn donic cryf-Meddyglnlaetb Natur-anmbrlliadwy 1 glelflon, neu lie y mae angen maeth adelledydd y gwaed, torwr yelld a chodwr chwant bwyd. Gan y CYOWYI WELCH'S Non-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae yu adferydd y gelllr el roddl i glelflon gyda pherflaltb ddyogslwch, Anfonlr Potel Belnt fel lampl, gyda manylloD lawn rn rhad drwy y post ar dderbynlad 2* 8c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Ou „ free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches ? It not, please write for Free Lst, Literature, and Testi- monials, saying if samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. CENNAD- IIEDD. PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS. Gologydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN TACH WE DO, 1916. OYNHWYSIAD Ossian Davies (gyda darlun), gan y Golygydd. Cyfle'r Bachgennyn, gan y Parch John Rogers, Pembre. Dyledswydd yr Eglwys yn Wyneb y Rhyfol Presennol (parhad), gan y Parch T. Seymour Rees, Oefn Ooed. Gofnodion Misol-Dr John Cliff ord-Cyngor Cenedl- aethol Eglwysi Rhydd Cymru-Arglwydd Rhondda-Ein Hysbytai. Pregeth yn dal Lleidr, gan Clwjdwenfro. T6n—' Gobaith,' gan J. M. Webber. Y Golofn Farddonol—Uadwen o Englynion, gan Myfy Afan, Treorci-Hen Aelwyd fy Mebyd, gan T. Eli Evans, Aberdar-Hosanna i'r Iesu, gan John Williams, Penywern—Beth yw Bywyd? gan J. A. D., Hirwaun-Breuddwyd, gan J. W. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Eurof Walters, M.A., B.D., Abertawe. rw gaal o Swyddfa'r "Tjnrt." Tr_«lw. arteoJ_l Ddo«barthwyr.