Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BYWYD 0 DRALLOD, PAHAM? ■JJ'Ell [J.; I HOES braidd ddim ag sydd yn achosi mwy o Drallod, Pryder a Phoen na Chlefydau y Oroen, Onawd, Asgwrn a'r Cymaau. Fe deimlir esmwytbad buan drwy ddefnyddio GOMERS BALM. Wedi cael fy .ae mhoeni am fisoedd gan Eczema a Llygr- iadau yng ngwahanol rannau o'r Corff peri α- Poen a Thrallod lawer; methu cael ??M lleshad er popeth; ajJ,?? wedi arfer GOMER'S BALM,' mi gefais wellhad BALM buan.' Mae I Gomer'is Balm' yn awr yn oael ei gydnabod drwy'r holl wlad fel y feddyginiaeth fwyaf effeithiol a llwyddiannus. Defnyddier GOMER'S BALM At bob math o Groendarddiant, Glwyfau Briwiau, Llosgiadau, Ysgaldanau, Llid y Or oen, Coosau Clwyfus, Varicose Veins. GOMER'S BALM At Eczema, Orach a Bryntni ym Mhenau Plant, Llygriadau, Ysfa a Phoethni y Onawd. Benywod a Phlant. GOMER'S BALM At y Piles, Scarry, Cyrn Llidns, Gouty Joints, Cymalan Poenus, Rheumatism yr Aelodau, Lumbago. Fe Odylai y Feddyginiaeth hon Gael ei chadw a'i hymarfer ymhob teula. 'Rhydd Derfyn i bob Trallod.' Gofynner am GOMER'S BALM, a mynnwch weled yr enw'n llawn ar y Box, ao enw JACOB BUGBE Heb hyn twyll ydyw. Ar werth gan bob Chemist a Stores am 1/3 3/ a 6/- (gan gynnwys y War Tax), neu danfoner 1/4, 3/2, nen 5/3 mewn Stamps at JACOB HUGHES, M.P.S., L.O.S., NunlMMnc chimin, Ponarth, Cartiff. I UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG. C'.YNHEWR Cyfarfodydd Blynyddol yr \? Undeb ym MHONTYPRIDD yn Neuadd Newydd. y Dref, ar y dyddiau LInn, Mawrth, Mercher a Iau, Gorffennaf gfe(i-i2fed, 1917. Swyddogion y Pwyllgor Lleol.-Cadeirydd: Parch O. LLOYD OWEN, Sardis; Is-Gadeirydd, Parch JOHN WILLIAMS, Haiod; Trysorydd Mr. JAMES EVANS, Ynysybwl; Ysgrifeuyddion: Parchn EDWIN JONES, Rhydfelen, a RICHARD WILLIAMS, B.A., Cilfynydd. Tysteb y Parch. D. G. Rees, Beulah, Eglwysnewydd. FEI, y mae'n hysbys i lawer bellach, mas'r gwr da uchod yn bwriadu ymddiswyddo o'r weinidogaeth ar ddiwedd y flwyddyn hon. Mae'r eglwys wedi pen- derfynu gwneud Tyateb iddo am ei lafur maith a gwerthfawr am un fiynedd a deugain. Creda, hefyd, fod ei wasanaeth i'w Enwad y fath fel y bydd yn dda gan ei gyfeillion a'i edmygwyr gael cyfle i ddangos eu parch tuag ato. Bydd yn dda gennym ni sydd a'n henwau isod gydnabod yn ddiolchgar unrhyw redd. Ydym, ar ran y Pwyllgor, THOS. SAMUEL, Villiage Farm, Whitchurch, Cadeirydd. W. PHILLIPS, Llanishenfach Farm, eto, Trynorydd. W. S. JONES, Velindre-place, eto, Ysgrifennydd. HYSBYSIADAU ENWADOL. DALIER SVI,W.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, megis Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd Eglwys, Tystebau, &c., neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blaendal canlynol gyda'r Archeb:— 14 o Eiriau—un tro, 1/3, a 6c. am bob tro ychwanegol. 2 1 eto eto 1/6 a 6c. eto 28 eto eto r/9 a gc. eto 35 eto eto 2/3 a 1 eto Os na ddanfonir blaendal gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad. CYFUNDEB GORLLEWIN MORGANNWG. QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn Horeb, Treforris, !nos Fercher a dvdd Ian, Rhagfyr 6ed t'r 7fed, Y Gynhadledd am 10 30 bore laa, pryd y darllenir papur gan y Parch. W. J. Rees, Alltwsn, ar 'Bwysigrwydd yr Addoliad Oyhoeddus yn yr Argyfwng Presenol.1 Prynhawn yr un idydd, traddoda y Parch. H. Seiriol Williams (y Oadeirydd)ei anerohiad wrth ymddeol o'i swydd J. HYWEL PARRY, Ysg. HEN GAPEL, LLANYEPI, A BETHESDA, LLANGYNNOG. CYNELIR Oyfarfodydd Sefydlu y Paroh. W. H. Oassam, gynt o Niwbwroh, yn weinidog ar yr eglwysi uchod nos Lun a prynhawn Mawrth, Tachwedd 27ain a'r 28ain, pryd y oymerir rhan yn y cyfarfodydd gan y Parohn R. P. Williams, Oaergybi J. U Jones, Treherbert; T. W. Morgan, Philadelphia; D. T. Griffiths, Pilton Green; T. Jones, Pwll, Llan. elli, ao eraill. Llywyddir yn y cyfarfodydd gan y Parch. J. John, Llanstephan. Rhoddir croesaw cynnes i bawb. S. JONES, Ysg. CYFUNDEB DE MORGAMNWG. C Y NHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uobod yn Saron, Bryncoch, nos Fercher a dydd Iau, Rhagfyr 13eg a'r 14eg. Bydd y Gynhadledri bore Iau am 10.30, yn yr hon y darllenir papur ar hanes yr achos yn y lie gan Mr David Sims, ysgrifennydd yr eglwys. Traddoda y Oadeirydd anercbiad wrth ymddeol o'r gadair, a phregethir ar y Genhadaeth gan y Parch E. Oynlais Williams, Dyffryn, Maesteg. Gwahodda yr eglwya yn gynnes bawb o'r gweinidog- ion a chynrychiolwyr yr eglwysi i'r cyfarfod. R. 0. EVANS. CYFUNDEB UvEYN AC EIFIONYDD. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Groeslon, Llun a Mawrth, Rhagfyr y 4ydd a'r 5ed. Oyferfydd y Gynhadledd am un prynhawn Liun, a bydd y Oadeirydd am y flwyddyn, Mr D. R. 0. Prytherch, M.A., Penygroes, yn rhoi anerchiad. Pregethir yn un o'r odfeuon gan y Parch J. W. Edwards, Tabor, ar y pwnc—' Yr Eglwys Filwrisethus.1 Gan mai hwn yw cyfarfod diweddaf y flwyddyn hon, dymunol fydd gweled cynhulliad lluosog yn y Gynhadledd. Abererch. HUGH DAVIES, Ysg. CYMANPA MALDWYN, 1917 QYNHELIR y Gymanfa nesaf yn y Graig, Machyn- lleth, ar y dyddiau Mercher a Iau, Mehefin 13eg a'r 14eg. Ceir ychwaneg o fanylion eto. H. WILLIAMS, B.A., Gweinidog. E. WNION EVANS, Yog. y Oyfundeb, CYMANFA UNEDIG BRYCHEINIOG A MAESYFED. QYNHBLIR y Gymanfa nesaf yng nghspel y Plough, Aberhonddu, Mai 29ain a'r 30ain, 1917. Preg- ethwyr o'r tuallan i'r adau Gyfundeb :—Parchn A. Penry Evans, Great George-street, Lerpwl, a J. J. Williams, Treforris. D. LLOYD, IY8gn' T. GWYN THOMAS, I ''?°' CYMANFA SIR GAERNARFON, 1917. QYNHELIR y Gymanfa hon y flwyddyn nesaf yng Nghaernarfon, Mehefiu 20fed a'r 21ain. Ceir y manylion eto. JOHN WILLIAMS, 1 Ysgn ISAAC EDWARDS, j CYMANFA MYNWY, 1917. QYNHELIR y Gymanfa uchod yn Nhynewydd, Mynyddislwyn, ar y dyddiau Mawrth a Mercher Mehefin 919eg a'r 20fed, 1917. Rhoddir y manylion eto. J. B. LLEWELYN, Gweinidog. H. J. LEWIS, Ysg. CYMANFA MORGANNWG AM 1917. QYNHBLIR y Gymanf* uchod yn y Tabernaol Sciwen, dyddiau Mercher a Iau, Mehefiu 13eg a'r 14eg, 1917. Cyhoeddir y manylion eto. J. EVANS-JONES, Gweinidog.

I ' Y GenineiT am Hydref.

Advertising