Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

[ CYMANFA YSGOLION YR ANNIBYNWfR…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

[ CYMANFA YSGOLION YR ANNIBYNWfR DOSBARTH BETHEL YN ARFON. Cynnalwyd yr uchod yn Nghpel Salem, Caernarfon, ddydd Iau, Mai Ueg. Llyw- yddid cyfarfod y prydnawn gan Mr Richard Henry Jones, Llanberis, ac yn yr hwyr gan Mr David Evans, Portdinorwic. ArhoLwyr y Dosbarth yn y Meusjydd Llafur am y flwyddyn Safon I. Mr Joseph Jones, Ysgol Gynghor, Rliosgadfan. Safon II. Mr Wiliiam Elias Williams, Llan- rug. Safon III. Mr Lewis Jones, Ysgol Gynghor, Caernarfon. Arholiadau ysgrifen- edig:—Dosbarth I.: Mr R. C. Williams, Ysgol Gynghor, 'Rhiwias. Dosbanth II. I Mr D. W. Thomas, Ysgol Gynghor, Llan- dudno. Doebarth III. Parch J. Aeronydd Enoch, Llanddulas. Dosbarth IY. Parch J. Dyfnallt Owens, Pontypridd. Arholwr tonio oHfa: Mr J. Henry Jonas, G. & L., (Bryngwyn. Holid y plant yn y Safonau gan Mr Richard E. Jones, Cwmyglo. Arweinydd cerddorol: Mr Evan Hughes, Bryngwyn, a gwaeanaethid ar y organ gan Mr Richard Prichard, oganydd Salem. Y mae safle yr ymgeiswyr yn y Safonau a'r Dosbarthiadau yn y drefn a ganlyn, ac yn ol eu teilyngdod yn yr arholiadau. Safon I.-Plant dan 6 oed. Rhoddir gtwobr Is i'r wyth, 6c i bob un a enillo han- ner y marciau ac uchod, 3c i bob un a fodd- hao yr Arholwr. Daeth 67 i'r arholiad yn y dosbarth hwn eleni yn y drefn ganlynol: —Bethel, 12 o ymgeiswyr; Salffin, 9; Eben- ezer, 8; Cwmyglo, 8; Nant Padarn, 7; Bontnewydd, 6; Moriah, P.D., 5; Siloh, P.D., 4; Saron, 3; BTyngwyn, 2; Maesy- dref, 2; a'r Waenfawr, 1. Ni ddaeth cy- maint ag un ymgeisydd o Ysgolion Jeru- salem, Bozrah, na Phendref. Credaf y dy- lasem gael rhagor o ymgeiswyr yn rhai o'r ysgolion. A gadael y tair ysgol olaf enwyd all an, cymerer Ysgol Waenfawr, er engraifft. Yn ol ystadegaeth Eglwysi Annibynol Ar- fon am 1908, yr oedd yna gymaint a 209 o enwau ar lyfr yr Ysgol Sabbathol yn Waen- fawr, ac yr ydym yn ca.el fod yna 83 o blant o dan 12 oed perthynol i'r lie. Gwnaeth y rhai bychain ddaethant i'r arholiad eu gwaith yn bur foddhaol ar y cyfan. Mae yr wyth goreu i gael gwobr o swllt yr un. Yna mae 38 o'r plant wedi cyrhaedd y safon i gael 6c o wobr, tra y mae 11 i gael gwobr o dair ceiniog. Mae 10 wedi bod yn aflwydd- iannus y tro hwn, ond gobeithiaf y bydd i bob un ohonynt ymdrechu mwy yn y dy- fodol, ac yr wyf yn eicr, ond iddynt iwneuth- ur hyny, y byddant yn Ihvyddiannus y tro nesaf. Cefais y dosbarthiadau goreu yn Salem a Bethel, ac y mae'r ddwy athrawes i'w canmol yn fawr am eu hymdrechion gyda'r rhai baoll, Dyma enwau y rhai llwyddiannus y tro hwn:—Yr wyth goreu, gwobr swUt: Helen Roberts, Salem; Mary Jones,. Sal- em Katie Evans, Salem; iElsie Harries, Salem Gwyn Rees, Bryngwyn Ellis Owen, l Saron; Katie Hughes, Moriah, Portdinor- r wic; Katie Parry, Waenfawr. Y rhai can- lynol i gael gwobr o 6c: J. LI. Woodhouee, Ebenezer; Maggie Pricg, 'Bethel; Thomas M. Parry, Bethel; Idris Wynne, Bethel; Gwladys Thomas, Bethel Morris Williams, Bethel; May Roberts, Bethel; Annie Wil- liams, iBethe!; Grace A. Parry, Bethel; J. Ernrys Lloyd Owen, Salem; Jennie Wil- liams, Salem; Nellie Williams, Saiem; Llewelyn Jones, Salem: Mair E. Williams. Nant Padarn; Laura E. Roberts, Bethel; Irene Williams, Bontnewydd; Eleanor Jones, Ebenezer; R. Pierce Jones, Siloh, Portdinorwic; Thomas J. Jones, Siloh, Portdinorwic; Bob Jones, Ebenezer: 'Eur- wen P. Jones, Cwmyglo Alwynne G. Ro- berts, Nant Padarn; Idwal Phillips, Bryn- wyn; John R. Griffith, Maesydref; John R. Jones. Siloh. Portdinorwic; Lily M. Thomas, Bontnewydd Mary Lizzie Roberts. Nant Padarn; Maggie Olwen Williams. Nant Padarn; John Henry Hughes, Nant Padarn; Eunice Williams, Moriah. Port- dinorwic; Glynne Jones, (Bethel; Gwyn cp Thomas, Moriah, Portdinorwic; Griffith Thomas, Maesydref; Hannah Jones, Cwmy- glo Amy Gwyrfai Williams. Bontnewydd; Martha Roberts, Saron; Owen Thomas. Bethel; Roderick Ellis Jones, Salem. Gwobr o dair ceiniog Jane Roberts, Nant Padarn; John tEmlyn Jones. Ebenezer; Johnnie D. Jonee, Ebenezer; David John Jones, Ebenezer: Morris T. Jones, Eben- ezer; Emrys Jones, Bethel; Jane E. Owen, Bontnewydd; Mamie Hughes, Cwmyglo; Tommy Green, Cwmyglo; Evan Parry, Bontnewydd; Willie Jones, Henry, Napt, Padarn. Safon II.—Plant o 6 i 8 oed. Y tri goreu, 2s yr un; yr ail dri, Is 6c yr un y trydydd dri, 16 yr un. Rlioddir 6c o wobr i bob un a enillo hanner y marciau ac uchod. Y tri goreu: Harold Stanley Jones, Salem, 89; Morfudd Jones, Bontnewydd, 87; Mar- ian A. Richards, Bethel, 85. Yr ail dri: Alun Williams, Salem, 84; Maggie Parry. I Bethel, 83; Elsie Harries, Salem, 82. Y try'dydd dri.: Katie Jor^es, Bethel, 80; J. M. Parry, Bethel, 79; Tommy Christmas Phillips, Bryngwyn, 78. Katie C. Davies, Nant Padarn, 77; Lettie Jones, Salem, 77 William Griffith Jones, Saron, 77; Katie Hughes, Moria-h P.D.r 75; Laura Lillie Hughes, Moriah P.D., 75; Evan Gwyn Rees, Bryngwyn, 75; Sydney E. Evans, Bont- newydd. 74; Helen Roberts, Salem, í2; Annie Williams, Salem, 71; Annie May Jones, Nant Padarn, 70; David Evans, 'I Siloh, 70; Lizzie P. Jones, Cwmyglo, ri0; Catherine J. Jones, Waenfa-w r, 70; David I Jones, Waenfawr. 70 Paul Ivor Jones, Pen- dref, 70; David 0. Ellis, Salem, 70; Wm. H. Williams, Ebenezer, 70; 'Elsie Owen. Cwmyglo, 69; Annie Thomas, Waenfawr. 66; Alun Jones, Bontnewydd, 66; Gracie Owen, Bontnewydd, 65; Ivor Jones, Moriah P.D., 64; Helina Thomas, Cwmyglo, 64; ) Hugh Davies, Cwmyglo, 63; Lizzie Grif- fiths, Bethel, 62; Lizzie Thomas, Maesy- dref, 62; Cerie ap Owen, Jerusalem, .59: Johnnie Thomas, Bethel, 59; J. LI. Wood- house, Ebenezer, 59; Willie Rowlands, Salem, 58; Hannah May Williams, Bont- newyiid, 58; Nell Jones, SBlaencae, Eben- ezer, 58; Willie Roberts, Waenfawr, 55; Katie Thomas, Bontnewydd, 55; Oswald Jones, Bryngwyn, 54; Alice May Williams, Waenfawr, 53; Gayney Jones, Ebenezer, 53; Richie Hughes, Cwmyglo, 52; Robert Jones, Bryngwyn, 51; Robert J. Evans, Salem, 51; Lilly Williams, Moriah P.D., I 50; 'Grace Williams, 'Waenfawr, 50; F: R. Court, Moriah P.D., 49; Mary Emily Jones, Saron, 49; Myfanwy Jones, Bontnewydd, 49; Jane Thomas, Maesdref, 49; Laura. Griffiths, Maesdref, 49; Johnnie Jones, Bryngwyn, 48; W. J. Roberts, Jerusalem, 47; Hugh Ellis Roberts, Saroro, 47; Kate R. Williams, Waenfawr, 46; Thomas Owen, Saron, 46; M. Edina Williams, Bontnew- | ydd, 46; Memie Gray, Bontnewydd, A6; Mary G. Jones, Ebenezer, 46; Efirweoi P. Jones, Cwmyglo, 46; William Pritchard, Siloh, 45; Maggie Williams, Cwmyglo, 45; William Hugh Morris, Cwmygio, 45; Ri- chard (Ellis, Bryngwyn, 45; Mary Ellen Jones, Waenfawr, 45; M. Jones, Waenfawr, 45; David Owen, Bontnewydd, 45; John R Griffiths, Maesydref, 45; Griffith Jones, Ebenezer, 45; Mary Jones, Ebenezer, 45; Annie Thomas, Ebenezer, 45; Richie Wi!- liams, Ebenezer, 45. Gwnaeth y nifer luosocaf o'r plant waith rhagorol. Mae mwy nag un ran o dair ohon- ynt wedi enill uwchlaw 75 y cant o'r marc- iau posibl. Nis gallaf lai na chyfeirio yn neillduol at Ysgolion Salem a Bethel. Mae saith o blant Salem a 4 o blant Bethel wedi enill uwchlaw 75.0 y cant o'r marciau. Ac mae y chwiorydd fu yn gofalu am y plant yn yr ysgolion hyn yn haeddu dod arbenig am eu llafur dyddordeb yn y ptant. Mae eraill dnwy yr ysgolion wedi llafurio yn guled, ac yn haeddu parch oherwydd hyny. Mae dau o'r ymgeiswyr o ysgolion Bont- newydd, Bryngwyn, Nant Padarn, Moriah P.D.. Cwmyglo, a Waenfawr. wedi uwchlaw 75 y cant o'r marciau, ac un o ysgolion Saron, Siloh, Pendref, ac Ebenezer. Mae hyn yn profi fod y llafurio wedi bod yn gyffredinol. Beirniadaeth Safon III.—Arholwyd 103, a bu 100 yn llwyddiannus i enill gwobr. Y maa pob un o'r pymtheg ysgol yn y cylch wedi anfon ymgeiswyr eleni. Er fod y

Advertising

[No title]

- CYFLiWiR DIODDEFYDD IEUANC…

Advertising

TELU 0 BREGETHWYR

[No title]

-.,----.----I CYNGHOR DINESIG…

TWTYLtL HONIAUAU YX MIXGOR.…

[No title]

Advertising

[ CYMANFA YSGOLION YR ANNIBYNWfR…