Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AINON (ger Bodedern). Marwola^th -a Cliladdedigaeth Mr R. 0. Jones.— Gyda, gofid dwys y c.roniclwn ymadawiad y gwr | ieuanc gobeithiol uchod1. Mab ydoedd i Mr a Mrs E. Jones, Paady Llywenan. Yr oedd er yn agos i clair biynedd yu iyfyriwr.yn Mhrifatlirofa Bangor, -i a _plie üawsai, dreulio un tymhor yn rhagcr yn y sef- ydliad hwn*.buasai wedi graddio yn B.A. ,Tuar un adeg ag yr aeth i mewn i'r Brifathrofa dechreuodd ibregethu gyda'r Bedyddwyr yn ei Fain Eglwys, sef .Ainon; ac. nid gornuxl.yw dweyd y buasai cyn bo hir pe. y caniateid iddo fywvd ac iechyd yn un o eleuadau disgleiriaf areithfa vr enwad yn Nghymni. EisWdodd arboliad yn Medi diweddaf am dderbyn- jLad i GoJr"g y Bedyddwyr yn Marigor, a pliagioda yn uwchaf ar y rhestr. Parhaodd i fyfyrio yn y Brif- .ysgol ar hyd y tymhor, ond tua phythefnos cyn y Nadolig cymerwyd' ef yn wael a chludwyd ef i'w j .gartref. Gwelwyd ei fod ef yn dioddef gan ymosod- ] iad d:r anhwyldeb peryglus hwnw "pneumonia;" ac er gofid a syndod i bawb daeth y newydd trwm ddydd Mawrt-h, y Sydd cjdisol, ei fod y boreu hwnw wedi ymadael a'r fuchedd bresenol. Ymgynullodd tyrfa luaoog a pharchus i Adno-i ddydd. Sadwrn diweddaf i'w feebrwng i dy ei hir gartref. Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth angladdol gan y rliai canlynol Parchn. y Prifathraw S. Morris, M.A., Bangor; J. Giriffiths, gweinidog; E. Evans, Bangor; 0. J. Ro- berts, Lianf air; W. R. Watkins, myfyriwr; H. Edwards, Clwtybojn,; a J. Griffiths, Llanfairfechan '(ysgrifenydd, y coleg). Yr oedd yn bresenol hefyd Parchn. E. E. Jones, Rhosybol; D. Lloyd, Ehyd- .1' wyn J. Birtles, Rhyawyn D. Davies, Capelgwyn J?T. Jones, Llanfair M*E- R. W. Davies.Cemaes; a nifer'fawr o fyfyrwyr Baneor, y rhai a gludent y 'corph o'r elor-gerbvd i'r fynwent. Gan fod y dorf IN--or luosog trefn'Trj'd i ddwyn y gwasanaeth yn mfaen ar lan y btdd yn hytrach. na myned i'r capel, ac yr ] oedd y gweithrediadiui yn effeithiol i'r eithaf. An- 'b>nwjrd "wreaths' gan Afrs Captain Pritchard, Ler- 1;1; Mr a Mrs Lewis, Llanllibio; Mr Hughes, 1\ifdl'yn House, Bangor; Mr a Mrs Palmer N. and S.-W." Bank, Lerpwl; Miss E. Hughes, Bodlojideb, Bangor; Mr R. B. Rowlands, Machraeth View; "Mrs ENis a Mrs Evan;?. Cricciefch; a myfyrwyr Atlirofa y Bedyddwyr. Derbyniwyd llnaws o lythyr- au oddiwrth frodyr parchus vn y weinidogaeth yn gofidio eu habsenaldleh o'r angladd. Cydymdeimlir yri'fawr a'r teulu yn eu trallod dwfn. Mae y gollied ijren yn anadferadwy, oherwydd yr oedd Mr Jones yrn- wr ieuanc o gyrhaeddiadau uwchraddol, o dym- yrn- wr ieuanc o gyrhaeddiadau uwchraddol, o dym- heredd ddymunol. a chjTneriad dilychwin. Fel pre- gethwr yr oedd nid yn unig yn werth ei glywed ond hefvd' yn werth ei weled,'—o berso noli aeth olygus ac urddasol. Gliodd jTnaitih pan ond 25ain mlwydd oed. Chwith yw meddwl fod y cyfaill "R.O." wedi myn'd Beth bynag- ellir ddwevd am eraill, gwyddbm ei fod ef wedi cael "blwyddyn newydd dda." yn yr ystyr uwchaf, obliegid y mae "gyda Christ, canys llawer iawn gwell ydyw." Nawdd y Nefoedd fo lâTOS' y teulu ollyn eu galar.—R.W.D.

AMLWCH.

BANGOR,

BEAUMARIS.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

CAERNARFON.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

LLANERCHYMEDD.|

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…