Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

AMLWCH.

BANGOR,

BEAUMARIS.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

CAERNARFON.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

LLANERCHYMEDD.|

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TALWRN. Y Gymdeithas Lenyddol.—Nos Sadwrn diweddaf, o dan arweiniad mcdruu Mr Robert; Williams, Hen- dre Howell, cafwyd' dadl ar "Pa un ai Uesol ai afles-t fyddai Dadgysylltiad yr Eglwys yn Nghymru: Agorwyd y ddadl gan Mr John Owen, Ty Newydc o blaid mai llesol fyddai Dadgysylltiad. Yna rod odd Mr Richard Jones, Cefn Poeth, ar ei diaed, a dadleuai mewn modd pendant mai aflesol fyddai, a chefnogwyd y naill ochr a'r Hall gan Mri William Owen, Ty Newydd; Robert Hughes, Marian; ac Owen Hughes, Canoli Dy. Yn yr ymraniad t-afwyd mwyafrif o ddeuddeg dros mai llesol fyddai Didgys- ylltiad yr Eglwys yn Nghymru. Yna terfynwyd v cyfarfod trwy dalu diolcbgarwcn gwresocaf y gym deithas i'r Ilywydd a'r dadleuwyr penigamp. Huno yn yr Iesu.—Yn gynar nos Lun diweddaf, ar ol hir a phoenus gystudd, bu farw Mrs Roberts, Bodfair.Talwrn, yn yr oedran cynar o53ain mlwydd. Cydymdeimlir a'r teuliu yn eu trallod, y rhai sydd wedi cyfarfod a phrofedigaeth lem trwy golli un oedd mor anwyl yn eu golwg. Bydd yr angladd yn un cyhoeddus am un o'r Illoch prvdnawn ddvdd Sadwrn nesaf yn U anddyfnan. -Hugh Lewis.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…