Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

26 erthygl ar y dudalen hon

Illys Dafydd Sy'n Deyd -

[No title]

!ABERFFRAW.

BANGOR.

BEAUMARIS.

BODEDERN.

CAERNARFON.

CAERGYBI.

CAPEL OOCH.

DWYRAN.

LLANERCHYMEDD.

LLANEILIAN.

LLANFACi i RAETH.

LLANGEFNI.

LLANFAIR M.E.

MAESTEG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

MAESTEG. Penodiad Meddyg.—Gan fod Dr. W. Cobden Row- lands (mab y Prifathraw Rowlands, Aberhonddu, ac wyr i'r diweddar Mr John Rowlands, Ty Oistion, Bodedern) yn w'n:abyddt18 i luawsyn Mon, bydd yn dda ganddynt ddeall ei fod wedi ei benodi yn feddyg i lofa y Mri North, Navigation Company, Maesteg, Swydd Forganwg. Nos Sadwrn, yr 21ain cynfisol, daeth oddeutu 1500 o'r trigolion i'w gyfar- fod i Neuadd Drefol Maesteg i'w longyf.al."h ar yr achlysur o'i ddewisiod. Treuliasant noswaith ddifyrus drwy areithdo a chanu. Diolchodd y doctor iddynt mewn araeth fer a chynes. Cafodd groesaw brwdfrydig gan yr oil o honynt. Gebeithio v bydd iddo fod yn llwyddianus i feddyginiaethu a chysuro y rhai a'i dewisasant i lanw lie mor bwysig, ac y bydd hir oes iddo i wneud daioni. Ymddangosodd darlun da ia.wn o'r doctor, yn nghyd a. hanes maith am dano, yn y "Chronicle for South and Mid- Glamorgan" am. y 27ain cynfisol. Derbyniodd Dr. Rowlands ei addysg pan yn fachgen yn Ngholeg yr Iesu, Aberhonddu, pan yr oedd y diweddar Esgob Lloyd, Bamgor, yn brifathraw yno. Canfyddodd yr esgob fod cymhwvsderau neillduol ynddo i wneud meddyg, a chynghorodd ef i astudio tuag at ym- gymeryd a'r swydd hono. Bu am flynyddau yn Ngholeg Caerdydd, lie yr enillodd seroh ei gyd- fyfyrwyr, a phasiodd y "London Matriculation Examination." Aeth oddiyno i Brifysgol Edin- burgh, lie yr enillodd: amryw fathodau, ao apwynt-r iwyd ef i lanw amryw swyddi yn nglyn a'r ysgoL Daeth oddiyno wedi graddio yn "Bachelor of Medi- cine ac yn "Master of Surgery."—P.

MYNYDD LLWYD AMLWCH).

NIWBWRCH.

PORTH AMLWCH.

PORTHAETHWY.

TALWRN.

Coleg Prifysgcl Cymru, Atsrystwyth.

ICHWEDL Y GWR OR .GELL.

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol.

Hanes Milwr.

LERPWL.