Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

ghys Dafydd Sy'n Deyd-

GoresSyn Cape Colony. -I

ABERFFRAW.

AMLWOH.

BANGOR. ;

BODEDFA-N.

CAERGYBI.,

CAERNARFON.

CEMAES

GAERWEN. !

GWALCHMAI.

LLANDEGFAN.j

% 1 I . LLANDRYGARN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLANDRYGARN. Gwyl y Nadolig.—Mae Llaaidrygarn yn hvsbys Gwyl y Nadolig.—Mae Llaaidrygarn yn hvsbys drwy'r wlad gyda chanu mawl ers can' mlynedd bellaeh, ond a'r carolau y mae a fynom yn bres- enol. Mae yn lie nodedig am garolau ers dros haner canrif yn olvnol. beb golli un flwyddyn. Ar nos Llun cyn y Nadolig. cynhaliwyd cyfarfod yn yr ysgoldy, pryd y daeth cynuiliad da yn nghyd. ar tywydd yn fawr. Am haner awr chwech daeth y Parch 8. Jones, ficer parchus y plwyf, yn nghyda 1 briod hawddgar, Mrs Jones, i mewn. Aeth Mr Jones drwy ran o'r gwasanaeth cyn dechreu canu; Yr oedd Mr H. Hughes, Plas Llandrygarn, wedi parotoi rhestr o'r cantorion. fel nad oedd eisieu colli amser i grefu, a gwnaeth pawb ei ran yn ganmoladwy iawn. Fe ganwyd pedair ar ddeg o garolau ac un anthem. Gwnaeth Mrs Jones ei rhan harmonium yn ol ei harfer; ni raid iddi wrth ganmoliaeth. Yr oedd y canu yn my Bed yn mlaen fel y canlyn: Weithia un. dro arall ddau, a pharti o dri neu bedwar, a'r cor rwan ac vn v man, fel yr aeth pobpeth yn mlaen yn bur ddeheuig, -ao yn ddiweddaf rhoes y Parch Mr Jouf-s anerchiad da iawn ar yr achos. Nos dydd Nadolig cafwyd cyfarfod cyffelyb gydag amryw byd o garolau. Sylwasom ar rai oedd wedi filldiroedd o ffordd i wrando er gwaetha'r tywydd. Mae'n ddyledus talu diolch i'r cynulleidfaoedd v ddwy noson am eu hymddvgiad yn gwrando mor astud, yr oedd yn ganmoladwy dros ben. Pob parch iddynt. — Un oedd yno.

|LLAN DY FRY DOG.

LLANDDEUSANT._

LLANDDONA.

LLANTEITdAN.