Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

22 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

[No title]

Advertising

Nodion AmaethyddolT&cT

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

_----Byw rihan o Dair Caurif.

--.---------'Sgrepan Samuel…

"----...----__-_._---------__--_-CANLYNIAD…

[No title]

RiHjOSYBOL.

---AMLWCH.

I-.------------. j LLONGDDRYLLIAD…

. OOFGOLOFN AP FFARMWR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

OOFGOLOFN AP FFARMWR. Syr,—Y m lie i ofni fod fy nghyd-weithwyr mewn ami i ardal heb ddeffro eto at y symudiad uOOod, neu, o leLaf, y maent yn disgwyl y naill wrth y llall. A gaf fi. unwaith eto apelio at yr ardaloedd hyny i gymeryd gafael yn y mater o ddifrif, ac i dr,efnu yn mysg eu hunain y ffordd fwyaf effeitihiol i gasglu y tafnysgrifiadau. Y mae yr ardaloedd sydd yn gweifchio yn llwyddo yn gampus. Yn wir, mae yn rhaid i'r oasglwyr fyned at y botbl neu ddaw iyr arian ddim i mewn i'r drysorfa. Ni welais i erioed mo'r boohgyn gweini mor baxsad i gyfranu yn sylweddol at ddim ag ydynt yn yr achos yma. Nio oes dim yn eisiau ond easglwyr i afael yn y gwaith a myned o gwrnpaiS. Yn siwr i ohwi y mae y gweithwyr yn disgwyl am y casglyddioii. Gobeithiaf fod rhai ddigon gwrol i gychwyn hefo r gwaith yn ddiymdroi, a gwneud arohebion am y tafleni sydd wedi eu hargraphu i'w rhoddi yn y llyfrau cagglu. Chwi, y rlmi sydd wedi dechrou gwedthio, daliwch ati, ac na lwfrhawn. Symbylwn ein gilydd nes deffro yr holl wlad at ei dyledswydd i dalu teyn^nged o barch yn y modd mwyaf teilwng i enw da "A.p Ffarmwr," yr hwn a wnaeth gymaint trosom. Dangoswn i'r byd y mecLrwn ni, fel dosbarbh o ddynion, werthfawrogi gwasanaefch dynion ardderchog fel ein gwrthrych, a r ffordd y medrwn gwneud hyny ydyw gwneud ein goTeu yn yr argyfwng preseoiol. Os es- geuluswn y cyfleusdra hwn ni chawn byth ail goynyg. Felly, mynwn gael oofgolofn fydd yn Lefai u i'r oesau a ddel. Diolchai i chwi, Mr Golygydd, am fod y "Gwalia" a'r "Clorianydd" at ein gwasanaeth. Hyderaf y oawn ami i lytlivT o ivallian-ol ardaloedd y wlacL-Ydwyf, etc., AP DAFYDD. [Rhag ofn fod rhai o'n ilarilenwyr yn tyibio mai Mr George Jooies, Oae Gwyn, Trefor, ydyw "Ap Trefor," dymunwn ddweyd mai gohebydd arall ydyw. -GaL y 'IdorianydcL "] j i yn ddrwg genyf ddeall na ddaeth yr hysbysiad i'ch llaw mewn pryd i gyhoeddi cyfarfod yn Llangefni Ddydd Calan yn nglyn ar golofn uohod. Yr oeddwn yn falch gweled enw un o'n qynghorwyr sirol wedi addaw rh<wldi ci bresenoldeb ynddo, sef Mr Thomas Evana, Gaerwen, ond gobeiithio y. cawn ni gyfarfod yn fuan eta, ac y gwnaiff rhywirn ysgrifenu i <5i newyddiaduir i hysbysu yr adeo- fwyaf cyfleus i'w gynal. Yr oedd yn hy fry dwell mawT genyf weled enw Mr George Jon,03 fel ysgrifenydd cyffredinol i'r mudiad. Daeth y frawddeg hono fydd y Sais yn arfer dweyd i fy meddwl ar unwaith, "the right man in the right place,' ac yr wyf yn sicr nad oea yr un llafur na thrafEerth yn ormod ganddo wneud er cario y gwaith yn mlaen i barffeithrwydd, fel gyda phob achos teilwng aa-all Yr oedd yn dda genyf weled ei fod wedi sicrhau tafleni i'w rhoddf ar y llyfran c^sglu, a. goheibliio y bydd galwndau am danynt wrth yr ugeiniau o bob cwr o'r wlad. Fe ddrJem wneud ymdrech neillduol gyda'r mudiad hwn, oherwydd mae llygaid gwyr mawr ein gwlad yn ein gwylied yn awr, no ar ein llaw ni y mae hi yn dibynu pa fath farn fyddiht yn ei poleddu am danom. Gadewch i ni gael gwneaul ein holl egni yn awr fol y byddo rid yn unig trigolinn Mem ond Cymnl i gyrl dde",ll v gallwn fel do-lutrth werthfawrogi gweithred dda°ar ein Mi furn yn ymddiddan a'r trysorydd q\-tfredino}. y dydd o'r blaen, ao fe ddywedodd ei fod wedi derbyn rhai tarirsgrifladau eisoefi, a'i -,c.o. j fod wedi eu rhoddi yn y National Provineaal Bank of England, ac os bydda rhm or casglydd- ion yn agos at un o'r banciau yna y gallent roddi yr arian yno a dweyd mai at gofgolofn Ap- farmwr y maent, ac mi gaiff Mr Thomas wvbod +n hTI1T J11 arbed trafferth 1 r casglyddion hyny.—Yd^yf, ete., I AP TREFOR. Syr,—Mae yn ddft genyf glywed cymaint o hwvl am yr uchod yn yr ardal yma, a phe bae pob ardal yr un fath mi fyddai y mudiad yn un llewyrchus, mi gredaf. Dylem wneud ein goreu at gael oofgolofn 1 un sydd wedi bod mor rm- dreohgar on plaid. Gwn am un sydd wedi casglu yn agos i dair punt 'rwan, a phe bai pob casglydd mor ymroddgar i'r gwaith, yr wyf yn siwr y liyddai digon yn Haw y trysory-dd yn union dag i gael cofgolotfn hardd. Drlem fel gweimon ffermwyr roddi ein toll vni ar waith • T 7 dTr^odd "AP Dafvdd," mae y rhagor- fraint gyffredinol sydd wedi deilliaw i ni txwv y milwr dewr "Ap Ffarmwr' yn haeddu gwneu- thnr o honom hyn iddo.-Ydwyf, etc., OAKMELWR.

1 DINYSTR SO-LO-PWN.

[No title]

j Y Dadforion

EGLWYS BIWMARES A'R GWASANAETH…