Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

......"7'-_...--.:J-''''''''''''''''.II¡":;J""--..----Aches…

OYFAJIFOD YN MHWLLHELI.

[No title]

--Y TRANSVAAL.

II ) Meddianu Cyflenwadau…

Ymladd ger Middelburg.

-----.Dychweliad Arglwydd…

-----.--------.----) Br&wdlysoetlH…

Sir Graernarfon.

Meirion.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Meirion. Cynhialiwyd yr uohod yn y Neuiadd Sirol, Do4- gellau, ddydd Mawtih diweddaf, tan lywydd- iaeth Mr W. R. Wynne, arglwydd-r-aglaw. Y Prif-Gwnstabl (Major Best) a gyflwynodd ei adroddiad chwarterol. Dywedai nad oedd dim caroharorion wedi eu traddodi i sefyll eu pmwf yn y brawdlys chwarterol; ond yr oed4l pump o bersonau, yn oael eu cythuddo o herwhela yn y nos ac ymosod air geidwaid helwriaeth, yn aros eu prawf yn y Brawdlys. Nifer y tla.wd- grw'ydriaid a gynorthwywyd yn y "casual wards" yn ystod y chwarter oedd 554, o'i gydmaru a 683 y chwarter eyferbyniol y llynedd. Aethpwyd yn erbyn tri a thrigain o bersonau am feddwdod, o'i gydmairu a phedwar a thrigain y flwyddyn ddi- weddaf. Yr oedd tri o dafamwyr wedi eu heuog- farnu am droseddu Deddfau Tnvyddedu, yn erbyn tri yr un amsar y llynedd. Y Oadeirydd, wrth anerch yr udhel reithwyr, a ddywedodd fod yn bleser mawr ganddo en hys- bysu nad oedd dim on i gael eu profi. Yr oedd yn ofidus ganddo iddynt gaiel ou dwyn yno, and yr oedd hyny i foddkmi gofynion y gyfraith.. Dylent oil deimlo yn falch o'r sefvll- fa foddhaol yr oedd y sir ynddi. Adroddiad rhagorol ydoedd eiddo y Prif-Gwnstabl. Mr Carpenter (dros yr hwn yr ymddangosodd Mr J. E. Fox-Oroydon) a apeliodd yn erbyn penderfyniad vnulo-n y Penrhyn yn gwTthod trwydded y Buil Inn, Trawsfynydd. Ymddang- osodd Mr William George (Meistri Lloyd George a George, Criccdeth) dros yr ynadon. Y Faino, trwy fwyafrif, a ganiataodd yr apel, pol. plaid i dalu eu oostau en hunain.

Sir Ddinbych.

[No title]

.---------MYFYRDOD UWCH BEDDROD…

[No title]

MarcLnadoedd Diweddaraf

Marclmadoedd Cymrejg

- - -----------.ro!.---..-…

[No title]