Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MEN AT BRIDGE. SMITHFIELD. TO BUTCHERS. CATTLE DEALERS, AND OTHERS. MESSRS JORS PRITCHARD AND PORTER 1f.. beg TO announce that their NEXT SALE will be hold ut the above Smithfield on MONDAY if EXT, November 4th, 1901. commencing at One p.m. prompt, and will include 25 Head of Prime Well-fed Bullocks, Heifer and. Cows, two in OaIf, Milch Cows, about 90 Well-fed Mountain and Shropshire Em? and1 Lambs. Bodhyfryd, Bangor (Teleplbone 47). PEXCYW, GWRED* KJ, AMLWCH. Bydd i'r MELSTRI PRITCHARD a PORTER. Bangor, lf a-SOD AR < >GSIWN CYHOEDDUS, yn y lie, mewn lotiau (-vii-etis i siwtio cynuerwyr, ddydd Gwener, Tachwedd" 22ain, 1901. .am DdJau o'r gloch y prydrwwn. yr oil o'r 1TR FIORI rhaporol hwn, un a ystvrir y Borfa, fwyaf cyfoefchog yri Mon. Hefyd, Dan GAE ARE DIG (IS o Aceri), yr Had! a'r Gwr- taith at ba. rai a gvfteuwir gan v Landlord. .2215 COUNTY OF ANGLESEY. TY'NYCOF.D. LIANGADWALADR. IMPORTANT' TO FARMERS, PARTIES FURNISHING. &c. MESSRS HUGHES AND JONES HAVE BEEN favoured with instructions by the Executors of the late Miss Lloyd to SELL BY PUBLIC AUCTION on the premises as above, on WEDNES- DAY. N'.riT. 6th. 1901. the whole of the Farming fcifcock and1 the Household Furniture and Effects, -m-h-Leli briefly comprise:—Two Prime Fat Cows, One Milch Cow, Ycarting Bull, Severn Fat Sheep, Dog Car, Plough. Harrow, Turnip Slioer, ChaS Gutter. Churn and Dairy Utensils, Mahogany Hair- eovered Suite of -eight pieces. Mahogany Sidieboard, Overmantel, Occasional Table. Mahogany Hall Table aad H it Standi, Mahogany Glazed Cupboard, Mahogany Dining Table, Six Maliogauy Dining- room Chairs, Ovat Mahogany Table, Leather- oovered Sofa, Two Pembroke Tables, Settle, Deal Cupboard. Oak Leaf Table, several Arm and Single Oak Chairs, Fenders and Fire Appointments, Para- ffin Cooking Stove, Six Brass and Iron French Bed- steads, Mahogany Half-tester Bedstead, Six Feather Beds, Bolsters and Pillows'. Carpets, Linoleum, Mahogany Marble top Washstand', and Swing Mirror. To iet Table with Jewel Side Drawers, Bedroom Chairs, Towel Rails, Toilet Sets, Night Chair, Wardrobe, Wash-stands and Dressing Tables, Oak Gent's Wardrobe, Di<esser, Cheese Press, Crockery. China and Culinary Utensils, etc. and a Ruidge-Whitworth Lady's Bicycle. Sale to commence at. 11 am. prompt. Furth-er particulars of the Auctioneers1, Boctorgan and Amlwch. 2211 ■ ■ ■— CYNGHOR DOSBARTH AHTHWY. PLWYF LLANDEGFAN. MAE y CynghoT uotojd yn barod i DDERBYN jYi CYNYGION (TENDERS) am wneud GwAL NEWYDD ar ochr fforxM ger Maldwyn Stores. Manylion ond ymot'yn a mi. Cvnygion (Tenders) i'w hanfon i mi ar neu. cyn TACHWEDD 12fed. Nid yw y Cynsghor yn ymrwymo i dkferbyn y Tencfer isaf nao unrhyw Dendler. Trwy Ordhvmyn— EDWARD JONES, Surveyor. I'LWYF TRKFDRAETH MAE v Cynghor uafood vn barod i DDERBYN CYNYGION (TENDERS) am wneud GWAL NEWYDD with Chwarel Ty Pigm. Manyiion ond; ymofyn a nú. "1 erideivj i'w hrmfon i mi ar new cyn TACHWEDD 12fed. Nid yw y Cynghor yn ymrwymo i ddlerbyn y Tender Isaf nac unrhyw Dender. Trwy Onin-myn- WD WARD JONES, Surveyor to the said Council. Rhydydelyn Fa.wr, Pemitraeth. 2199 VALLEY RURAL DISTRICT COUNCIL. INSPECTOR OF NUISANCES AND SURVEYOR OF NEW BUILDINGS. THE above-named Council will, at their Meet- ing to be held on TUESDAY, the 12th day of November, 1901, proceed to the APPOINT- MENT of an Inspector of Nuisances and Surveyor ■of New Buildings for their District. The Salary for the Combined Offioew, whioh is in every respect inclusive (except stationery and postages) will be at the rate of £ 75 per annum. Preference will be given to Candidates under 35 years of age, able to prepare and execute works of drainage, etc., take levels and sections, and I possessing a good knowledge of building con- struction. Particulars of the Appointment and Duties may be obtained on application to— JAMES E. HUGHES, Clerk to the Council. Brvncuhelvn, Llanerchymedd, j2th October, 1901.. 22071 TREWALCHMAI U. D. SCHOOL BOARD. SCHOOL ATTENDANCE OFFICER. APPLICATIONS are invited for the appoint- ment of School Attendanoe Officer for the United School District of Trewalchraai, which com- prises the Parishes of Bodwrog, Oeirohiog. Hen- eglwy. Llanbealan. Llandrygarn, Liangwyllog, Llechcy nfar wydd, and Trewalchmai. Salary (to include travelling and all other ex- penses except the cost of books and stationery) will be at the rate of P,15 per annum. Applications, 1 stating aJ. present and past occupation, and ac- companied) by copies of three testimonials of recent date (which will not be returned) to be delivered to me at Brynoubelyn, LLanerchymedld, not later than Thursday, the 28t.h day of November next. JAMES E. HUGHES, Clerk to the eaidl School Board. October 26th, 1901. 2209 W-A-LIA HOMIJ"- and REGISTRY for WELSF C-T SERVANTS. -YN ETSIEU, MORWYNION par chits i leoedd da. —Ymofyner a r Arolyges, Mrs Griffiths, 2, Hope-place, Liverpool. 2214 ~N E JSliEU. APPRENTICES" i'r ",IOL- Y LINERY." Ymofyner yn y Bee Hive, Llangefni. 2213 VTTANTED a WoVking HOUSEKEEPER for a W bachelor, able to milk and make butter of two or three cows and do ail the general work of the house. —Apply, E.H.S. '8Clorianydd ANTED, at term^ PLAIN COOK wash, bake country: threw in family; g*>°c!; ^v^es' Country woma.n preferred.—Apply, "Z. ''Clo-r- ianydd" Office. Llangefni. R WERTH7 MERLYN rinwng 11 a 12 dyrnfedd o uchder conolandi mewn cyflwr da; Spring Cart a Harnis i'w siwtio heb fod fawr gwaeth na newydd; hefyd Can Liawth yn dial o bobtu 15 galwyn, hoefo talp ynddo.—-Ymofyner a "H. P. "Clorianydd" Office, Llangefni. 2212 A R WERTH, OASEiG Gref, tuag un dyrnfedd ar f\ bymtheg; hafydi, Pedair neu Bianp o FYCHOD Da, un ar" ben ei haimser; a Thri o LOI chwa mis oed, ac amrvw o NWYDDAU FFARMIO.—Ymofyner a John Williams, "Tre- gofisai," Cfciryaes Bay, Anglesey. 2CQO FFERM AR OSOD yn n^hymyd ogacth gynyddol Rhosneigr; mewn cyflwr rhagoroi. Ty a Thai Allan da a, helaeth. Cyflewdra nodedlig. Medidiant dioe& -Ynlofyiier Y. Z., Post Office, Llanfaelog. 2002 SIR FON. AT DYDDYNWYR, GOFAINT, SEIRI, AC ERAILL. AR OSOD, FFACTRI perthynol i Pandy Cefn Coch, Llanfecheil, yn ngnyda Ty newydd a lerydd idilynt-. Un Ystafell yn mesur dros 17 llath'o hvd a chwe' llath o led. Yn lie manteisiol at Weithdy i nnrhyw Grefftwr. Hefyd, Pum' Acer o Dir rhagorol (neu heb Dir). Yr oil mewn cyflwr da, yr. c\-f!ens at ddechreu busnes, ac yn nghanol priVaraaethwyr Mon. — Am fanylion pellach ym- ofyner a Mrs' Roberts, Pandy Cefn Coch, neu "Mr R Williams, Auctioneer, Bull Bay, Amlwch. 2178 5 H I G H S T BEET, LLANGEFNI, • 30, Thomas Street, Hclyhead. AMR VW SETIAU 0 HARNIS AT GERBYDAU YX BAP.O)"• MEWN LLEDR DU A BROWN. Dymuna El AN WTLLTAMS, •w^^ud yn hvsbys fod ganddo GANOEDD o CH^VIPIAU o BOB MATH am BRIS TEG. Cyn prynu yn unlle arall, talwch ymweliad a'r lleoedd vchod, a chewch fwy o ddewis nag yn nnlle arail yn Nghymru. 2041 BRYN MARCTTOG, PORTHYFELIN, HOLYHEAD. HIGHLY IMPORTANT SALE OF HOUSEHOLD FURNITURE, ETC. MR H. PARRY JONES has been favoured with instructions bv the Representatives of the late O. JONES, Esq., R.N., to SELL BY PUBLIC AUCTION at the a.bove Residence on FRIDAY. the 1st November, 1901. the whole of the VaJuable Assemblage of HOUSEHOLD FURNITURE, being the Appointments of Dinksg-room, Drawing-room, Study, Four Bedirooms, Kitchen, Pantry, etc. The following is a brief summary :—Mahogany Hall Stand, Mahogany Carved Hall Chair, a Magnificent Solid Mahogany Telesoope Dining Table, 8ft. by 4ft.. with Carved Legs; a Fine Gilt Frame Pier Glasj, a Very Substantial 6ft. Spanish Mahogany Pedefrital Sideboard, Mahogany Frame Couch, Six MaJiogany Dining Chairs in Leather, Two Easy Chairs, a Complete Walnut Frame Drawing-room Suite, Nine Pieces, in Utrecht Velvet; Four Tier Whaltnot, Two Magnifioeant Gilt Frame Pier or Consol Glasses, a Verv Hancfeome Sheraton Maho- gany Inlaid Car(I Tabte, Mahogany Knee Hall Ttable, Smoker Chairs, Several Steel Bar and Brass Rail Fenders. Wicker Chairs. Rocker, Oval Inlaid Loo Table, Two Brass Window Poles, Complete; Oocajsional Tables, Mahogany Pembroke and other Tables, One Massive all-Brass Half-tester Bedstead, with Curtains, Compete; Three Iron Bedsteads and Palliasses, Two Very Substantial Mahogany and Deal Chesst of Drawers, One Mahogany French Chest of Drawers, with Carving; Three Spanish Mahogany Marble Top Washstands, Several Toilet Glasses, Dressing- Tables, Towel Rails, Bedroom Chairs, Mahogany Commode Chair, Bed Linen, Blankets, Quilts, Table Linen, etc. Four Prime Goose Feather Beds, Hair and! Wool Mattresses, Toilet Ware, Seveorai Engravings, Photograviures. etc. a Fine Dinner Service (about 70 Pieces), Two China Tea Services, Table Glass, Odd Lots of Platte Oubfclery, etc. the Appointments of Kitchen, Wash- house, and Pantry, including a Wringing and Mangling Machine, Kitchen Dresser, Tables, Fendters, Cooking Utensils, Flour Bin, Culinary Utensils, Contents of Greenhouse, and several other Sundry Lots also, a Very Sweet-toned Full-compassed OOTTAGE PIANOFORTE by Henry Tolkien, of London, in Walnut Case. ( Sale to com.menoo at t ELEVEN eum. Catalogues may be had on application after OCTOBER 28th, 1901.—For further particulars, apply to the Auctioneer, Old Market-place, Holy- head. 2001 TYDDYN GYRFA, LLECHCYNFARWY (Distant about Three Miles from Llanerchymedd Station), ANGLESEY. IMPORTANT SALE OF LIVE AND DEAD FARMING STOCK, IMPLEMENTS, PRO- DUCE, etc. MR H. PARRY JONES has been favoured with instructions by the Rev. H. R. Cadwaladr (who is giving up farming) to SELL BY PUBLIC AUCTION at the above Farm, on MONDAY, November the 4tflx, 1901, the whole of the Valuable LIVE STOCK, IN and OUT-DOOR EFFECTS, etc., comprising Eight fine young Milch Cows (three to calve dluring the month of Nevember, the remainder at an early date), Six strong and! pro- mising Yearling Bullocks, One two years old Bull, Ten Calves, Three Store Pigs, One very useful strong Mare nine years old (in foal to BodsuTan Horse), One Mare three years old (by "Vulcan VI."), One four years old Hackney Gilding 15 hands, a very useful Harness Horse (quiet to ride and drive), Three strong Carts and Frame (one i new}, strong Dog Car, Two Sets Harness, Four Sets Cart Gear, Two Leading Gear, Two Sets Plough Chains, One Double Plough, Two Single Ploughs, Three Iron Harrows, One Chain Harrow, Stone Roller, Scuffier, Two Chaff-Cutter, new Turnip Pulper, Turnip Drill, Steel American Rake, Three Heel Rakes-, Grinding Stone, Feeding Cages, Avery's Weighing Machine and Weights, Joiners' Bench, Harness Box, Corn and Flour Bin, Win- nowing Machine, Iron and Stone Pig Troughs, Churn and Appliances, Dairy Utensils. rAlso, about Six to Seven tons of very good Up-to-date Potatoes. Household Furniture: Parlour Suite Mahogany Frames in RePD, Occasional Tables, Mahogany Hall Stand, Pembroke Table, Three Iron Bedsteads, One Spring Mattress, Wood Bedsteads, Dining Tables and Wash Stands, Mahogany Frame Hair-Seated Sofa, Mangle a.nd Wringer, Kitchen Utensils, large Deal Kitchen Table, Mahogany Loo Table, Bed- room Chairs, Kitchen Chairs, Crockery, China, Glass, Pictures, and several other Sundry Lots. Safe to commence at 10 for 10.30 a.m. For further particulars apply to the Auctioneer, Old Market-plaoe, Holyhead. PLAS, LLANFAELOG (Distant about 11 Mile from Tycroes Station), ANGLESEY. ATTRACTIVE SALE OF LIVE AND DEAD FARMING STOCK, IMPLEMENTS, FARM, PRODUCE, ANTIQUE HOUSEHOLD FURNI- TURE, etc. MR H. PARRY JONES has been instructed by Mr R. Williams (who is giving up farming) to SELL BY PUBLIC AUCTION at the abovd Farm, on TUESDAY, November the 5th, 1901 the whole of the FARMING STOCK, HAY and STRAW, ROOT CROP, IMPLEMENTS, and a. Large Proportion of the HOUSEHOLD EFFECTS. The following is a summary of the above:—Nine fine Milch Cows (some to oalve in December), Three Heifers (to calve about the middle of December), One two year o'd Bull, Eight Yearling Steers, Two Yearling Heifers, One Yearling Bull, Eight strong healthy Calves, 17 Breeding Anglesey Ewes, Five Store Pigs, Two Breeding Sows, strong Cart Mare Magget" (five year old, 16 hands); the heavy Cart Mare "Lofty" (nine year old, 17 both miares are stinted to "Cae'rddiol Horse"), three year old Gtvrt Mare "True" (1 hands), a. promising two year old Colt, also a showy Yearling Colt, and One Mare suitable for Harness 15 hands, eleven year old (in foal). implements. Horse-power Chaff-Cutter, Two Cart and Frames, Three Single Ploughs, Hornsby Digger, Double Plough, Scuffler, Two Harrows, One Chain Harrow, Turnip Scraper, Turnip Slicer, Avery's Weighing Machine and Weights, Winnow- ing Machine, Turnip Drill, Two American Rakes, Two Heel Rakes, Grinding Stone, Two Wheel- barrows, Roller Stone and Iron Pig Troughs, Feed- ing Cages, Three strong Dog Cars (two in good condition), Set of Car Harness, Three Sets Cart I Gear, a. large quantity of Smithy Tools (including Bellows, Anvil, Screw Plates, etc.), Churn and Appliances, and all the Dairy Utensils. Produce. — Twenty-five tons (or thereabouts) of well-harvested this year's Hay in three lots, 20 Tons (or thereabouts) of good Out Straw in six lots, about 2i acres of Swedes and Turnips, about One acre of Mangle Wurtzel, about Four tons of good (Up-to-date) Potatoes, and all the Farm Yard Manure, etc. Household Furniture. A very Antique Solid Black Oak Welsh) Cabinet (Tridarn) in trood state of preservation, Two high-back carved Oak Chairs, Three Queen Anne Chairs in dark oak. Comer Cup- board, Two Eight-days' Grandfather's Clocks. Two Antique Bureaus^ One Mahogany ditto, Oak Blanket Chest, the above are very old, and of Antique pattern. Several Wood and Iron Bedstead, Chairs, Pictures, Tables, Sofas, Deal Dressers, Brass and Copper Goods, Bedding, several other sundry lots, together with a. rare and valuable collection of Old China, Pewter, etc. Sale to commence at 10 for 10.30 a.m. For further particulars apply to the Auctioneer, Old Market-plaoe, Holyhead. 2217 GARREG LWYD, PENOARNISIOG (Distance about One Mile from Tycroes Station), ANGLESEY. IMPORTANT SALE OF FARMING STOCK, IMPLEMENTS, HOUSEHOLD FURNITURE, etc. IV'I R H. PARRYr JONES has been instructed by »l Mr Jones (who is giving up farming) to SELL BY PUBLIC AUCTION at the above Farm, on FRIDAY. November the 8th. 1901. the whole of the. FARMING STOCK. IMPLEMENTS, ROOT CROP. and a Large Portion. of the HOUSEHOLD FURNITURE, etc., comprising Five very fine Milch Cows (two to calve about the 15th of I November, the remainder before Christmas), Four two years old Heifers, Four promising Yearlings. One Sow with Ten Litters, One very useful Maze (aged) 11 about 15 hands, strong Dog Ca.r and Harness, Sundry Cart Gsar, Iron Plough, Iron Harrow. Ohaff-Cutter, Turnip Pulper, Ladders, Churn. and Appliances. Dairy Utensils, Scales and Weights, Wat-er Casks, Cucumber Frame, Sundry Tools, about One Acre of good Swedes, about Half an Acre of Mangold's, together with about. Two tons of splendid UP-TO-DATE POTATOES, etc. HOUSEHOLD FURNITURE.—Kitchen Dresser, Mahogany Frame Leather Sofa, Mahogany Dining Fenders and Irons, Rippingilles Oil Conking Stove, Iron Bedstead and Palliasses, Window Poles ar.i Rings, large I-eat Safe, Oak Arm Chairs. Bed- room and Kitchen Chairs, Pictures, Mangle and Wringer, Set of Dish Covers, Whatnot, Ladies' Bicycle, a large collection of Sundry Ornaments, Crockery. Cooking Utensils, and several other Sundry Lots. I Sale to commence at Twelve o'clock prompt. For further particulars apply to the Auctioneer, Old Market-place, Holyhead. 2216 1 r CYFARFOD Llenyddol a Cherddorol FENTBAETH, Ddyd Gwener, Rhagfyr 27ain, 1901. PRIF DEGITNAU: 1.-Tra.ethawd, "laen Owerin" ("Folk Lore"), o fewn cyloh pum' millddr o Bentraeth. Gwubr, lp., gam yr Anrhydeddus 0. H. Virian, T.R. 2. —Unirhyw wxawd. Gwobr, lp. 3.-Unawd. "Y Oartref Dedwvdd Fry" (Tenor). Gwobr, 10s. 4.-Eto, "Can y Perorin" (Baritone). Gwobr, 10s. 5.—Adroddiad, "Araeth Llewelyn" ("Camiadan Elfed, ail gyfres). Gwobr 10s. Beirniad Llenyddol: Dr. W. EVANS, Y.H. Beirniad Cerddorol: Mr D. Pryse Jones, L.T.S.C. Beirniad Adroddaadau: Y Parch EVAN JONES, Llangiistiolus. AMRYVf 0 DESTYNAU ERAILL. RHESTR gyflawn am "stamp" Ceindog gan yr Ysgrifenydd— R. E. THOMAS, Ty Fry. Ty Fry. PRAWF GifNGHERDD MAWREDDOG Yn y NEW HALL, Llanerchymedd, NOS FAWRTH, RHAGFYR 24ain, 1901. Y CYSTADLEUON. UNRHYW UNAWD (i unrhyw lais), agored i'r byd. Gwobr Gynbaf, B2 2s a Thlws Aur neu L3 3s; Ail Wobr, Cl ls. Beirniad, R. Madoc Davies, Ysw., A.R.C.M., LIundain. UNRHYW ADRODDIAD (agored i bob oed ac i'r byd). Gwobr Gyntaf, RI Is a Thlws Arian (gold centre) Ail W ohr, 10s 6c. Beirniad1, R. R. Parry, Ysw., Brynala, Valley. POB manylion pellach i'w cael oddiwrth yr iL Yogrifenycld- WYR YR EOS, LI anerohyrnedd. AT Y OYHOEiDD. DYMUNA W. JONES, GEORGE & DRAGON HOTEL, LLANERCHYMEDD, wneud yn hysbys ei fod wedi pwrcasu ELOR-GERBYD (Hearse) ysblenydd i wasanaethu mewn Angladdau. Hefyd oedwir ganddo GERBYDAU eraill cyfaddas at Briodasau, etc., am brisiau cymedrol 2208 IMPORTANT OFFER BY OGG BROTHERS, PAISLEY-ROAD TOLL, GLASGOW, S.W., OF MEN'S CLOTHING FOR AUTUMN & WINTER WEAR. Carriage Paid on British Orders ef 21 Value and Upwards. CALL, IF NEAR! WRITE, IF FAR! Whether Far or Near you are Safe in Dealing with OGG BROTHERS. Special for Men exposed to wet weather. OGG BROTHERS' COMPLETE LIST OF OIL- SKIN CLOTHING WILL BE SENT FREE ON RECEIPT OF NAME AND FULL ADDRESS. LOT 0 750. Large Purchases of MEN'S TWEED AND NAVY SERGE TROUSERS made to sell at 5s 6d per pair. OGG BROTHERS are offering this Lot at 3s 6d per pair; Postage, bd extra. Stock Sizes only (See Note below). LOT C 690. Another Big Delivery of OGG BROTHERS' Famous ALL-WOOL REAL IRISH AND SCOTCH TWEED TROUSERS in a Splendid Range of Patterns. OGG BROTHERS off-or these Haaxi-Wearing Trousers for 7s 6d per pair Postage, 6d extra; or Two Pairs for 14a; postage, 8d extra. Special Sixes made to Measure, Is per pair extra. Extra Large sizes, over 42 inch Waist, Prices on Appli- cation. NOTE.—When ordering Trousers state size re quired. The Stock Sizes of Trousers are: Size 3.—32 inch waist; length of inside leg, 30 ittobes. Size 4.—34 inch waist; length of inside leg, 31 inches. Size 5.—36 inch waist; length of inside leg, 32 inches. Size 6.—38 inch waist; length of inside leg, 32 inches. Size 7.—40 inch waist; length of inside leg, 31 inches. LOT C 870. MEN'S HEAVY CORDUROY TROUSERS, in Brown and Black. OGG BROTHERS' Special Prices are 5s lid and 6s lid per pair; Postage, 6d extra. LOT C 550.—MEN'S MOLESKIN TROUSERS for hard, rough wear. These may be had in Black, White, Drab, or Printed Imitation Ttweed, at 4s lid and 5s lid per pair; Postage, 6d extra. NOTE.—The Stock Sizes of Corduroy and Mole- skin Trousers are the same as those for Tweed Trousers. (See above.) LOT C 980. MEN'S SUITS. TW OGG BROTHERS for honest value. OGG BROTHERS hold an immense Stock of Men's Suits in a large variety of TWEEDS and NAVY BLUE SERGES. The Prices are 21s, 25s, and 30s per Suit; Car- riage Paid in Britain. These may be had in Stock Sizes only. NOTE.-The Stock Sizes in Men's Suits we:- Size 3.-Fou-ncl chest, 36 inches; round waist, 32 inches; inside leg, 30 inches. Size 4.-Round chest, 37 inches; round waist, 34 inches,, inside leg, 31 inches. Size 5.-Round chest, 39 inches; round waist, 38 inches; inside leg, 32 inches. Size 6.-Round chest, 40 inches; round waist, 33 inches; inside leg, 32 inches. Size 7.-Rmmd chest, 42 inches; round waist, 40 inches; inside leg, 31 inches. Special Sizes of Men's Suits made to Measure, from 35s. Patterns and Measurement Forms sent on Application. LOT 0 1070. MEN'S SHIRTS. OGG BROTHERS' World Renowned GRANDRILL SHIRTS, in Beautiful Striped Patterns, guaranteed Fast Colours, Price only 2s 6d each, postage 4d extra; postage on Three, 7d extra. This Shirt will wear like wire. LOT C 1165.-BUY YOUR WHITE SHIRTS UN DRES-SED. OGG BROTHERS' Famous "PARKHOUSE" UN-DRESSED WHITE SHIRT is made of a good Long-doth Body and Linen Fittings, and may be had either with Open Front or to button behind. Stock Sizes, from 14 to 17 inch Neckband. OGG BROTHERS will send a Sample One for Is 11M; Postage, 3d extra. LOT C 1240. OGG BROTHERS' UN- EXCELLED UN DRESSED WHITE SHIRT. Would be good value for 4s 6d when Dressed. Sample sent for 2s ll^d Postage, 3d extra. Three for 8s 10d; Postage. 5d extra. Six for 17s 6d; Postage, 7d extra. All Sizes in Stock, from 14 to 17 inch Neckband, made either with Open Front or to button behind. When Ordering, give your Name and Full Postal Address. Enclose Postal Order or Cash in Registered Envelope. ADDRESS YOUR ENVELOPE: OGG BROTHERS, SCOTLAND'S GREAT TRADERS AND LETTER ORDER SPECIALISTS, PAILSEY-ROAD TOLL, GLASGOW, S.W. MENTION "Y CLORIANYDD."

[No title]

Advertising

Nodion Amaethyddo), Ike.

[No title]

[No title]

[No title]

Masnach Yd yr Wythnos.

Cynghor Sirol Mon.

Henadd Newytld i Goltcr Aberystwyth.

Lladrata Honedig yn Mangor,…

Gwallgofdy Gogledd! -,

Llywyddiaeth Coleg Caerdydd.

Cronfa Cynorthwyo y Clerigwyr.-I

.Ymohwiliad gan Fwrdd Llywodraeth…

Gweithrediadau yr Undebau…