Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

26 erthygl ar y dudalen hon

ghys Dafydd Sy'n Dqd -

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ghys Dafydd Sy'n Dqd Y buasai yn caru cael gwybod a ydyw y llanc ifanc hnvnw wedi anfon y dop cot lwyd a'r ambarel i'w perchenog—y rheiny y. oafodd eu mhenthyg 1 fyned adref o'r prege-thau, ac os nad ydyw "laok sharp, man." 0 haedd adref yn saJI, hono gafodd y merched ifanc rheiny i fyned adref o'r cyfarfod misol yn lie cariad. "Dear me." Iddo glywed fod digwyddiad galarus wedi cymeryd lie nos Fercher y seiat. Fod dwy ehwaer a br8,wd wedi. myned allan pan yr oedd brawd arall yn dechreu y gwrasanaeth. Fod yn dda ganddo ddeall, a hyny oddiar flail, fod y brawd leu&nc am fyned yn mlaen. -or gwaethaf pob gwawd a. dirmyg. Llwyddiant iddo. Fod yn dda ganddo glywed ei fod yn un o fechgyn mwyaf addawol yr enwad yn Mon, ond iddo ddal i fyned yn mlaen. Fod New York yn myn'd ar gynydd hefo "'visits" y dyddiau hyn. Fod y corach yn ymwelydd cyson yno, ac os na fydd diwygiad y bydd ef (Rhys) yn tynu ei wallt bob blewyn. Ei fod yn apelio at Gynghor Plwyf y Rhos iddynt ledn'r Ion hono i'r athrawesau. Fod wedi myn'd yn emydd y dyddiau hyn. Ei fori ef (Rhys) am dreio caeil Ue iddo hefa Wartski, Bangor, fel un o'r Iuddewon. Fod fatty yn cael ei ffidio yn dda iawn gan y paentiwr y nos Sadwrn o'r blaen. Fod y ddau yn meddwl y buasai eu penau yn well ar ol bwyta y tin sardines. Fod yna, barti mawr wedi bod yn —— nos Sul diweddaf. Mai croesawu y 11 on gwr, sef darpar wr y ferch, yr oedd y fam-yn-nghyfraith. Fod gan y llongwr feddwl mawr o'r ferch, ond buasai ganddo fwy, mae'n debyg, pe bu- a.sai yn ei gweled yn dawnsio rownd canwyll mor dda ac yn canlyn y delyn. Mai "cycle accommodations" hwylus i'r bach- gen hwnw sydd yn y cae wrth y gamdda fawr, tra yn danfon y feinwen adref. Ond cafodd ei ddrysu trwy i deulu y fferm lie 'roedd yn aros ddyfod ar eu gwarthaf. Fod yr arolygwr hwnw o ardal wedi fforddio i gael "card modulator" iuewydd cein- iog, a "pitchfork" at gychwyn y canu yn yr addoliad. Rhwydd hynt iddo: mae digoni o'u heisiau, bid siwr. Y dylai dori tipyn ar ei fwstas fel y gall roi y "pitchfork" at ei enau. Fod y ferch ifanc h-ono o ardal yn teimlo oi hun yn hapus iawn y dyddiau hyn, ar ol cael y joiner fel "new cannon." Fod ganddi "wedding dress" wedi ei gwneud yn barod, erbyn yr adeg yr oedd ei brawd yn myned i'r hen glwb, ond ni chafodd alwad i mewn. Ei fod yn gobeithio cael ,y "chance" i gtj-m- icryd "snap-shot" o "bonynt. Fod y "catchop" wedi bod yn feddyginiaeth werthfawr i'r y dydd o'r blaen. Y buasai yn ei gynghori i fwyta llai o bwdin rice llaeth tor y tro nesa;f. Ei fod wedi derbyn peth wmbreth o lythyrau meithion, ond fod y golygydd wedi dweyd wrtho fod eisieu gofod i bethaai amgenach nag epis- tolau hir-wyntog.

Colofn y Dyddanion.

.Å;"-''.!.''''''''''':' BANGOR.

BEA UM ARIS.

BETHESDA.

BODEDERN.

BODFFORDD.

CAERNARFON.

CAERGYBI.

-----------------------GWALCHMAI.

LLANGEFNI.

LLANENGAN.

LL ANSADWRN.

LLANFAETHLU.

PORTHAETHWY

--PENSARN.

RHOSYBOL.

CYFARFOD WYTITNASOL Y CHWAROEL-WYH.

j CYHUDDIAD 0 RWYSTRAETH YN…

AT "U 0 FON."

YR ADRODD 13" SALEM.

AT BWYLLGOR CAPEL EYAX, LLAS-ERGHYMEDD,…

YSGOL NIWBWRCH.

CYNGHOR DOSBARTH AETHWY A…

[No title]

-------_-----------------NODION…