Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

ABERFFRAW.

AMLWCH.

..................I BANGOR.

CAERNARFON.

DYFFRYN NANTLLE A'R A'-NIGYLCHOR.DD.

GAERWEN.

LERPWL.

LLANERCHYMEDD.

¡PENMON.

-------.-------PORTHAKTHWY.

! j 0 Dwrw Byd ar y Beic.

BEIRNIADAEfTH PRYDDESTAU Y…

EMRNDUDAETH Y PENILLION ETO:…

IETO, ENGLYN: "Y ro t'a CALI."

------___-----Aelwyd y Gan.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Aelwyd y Gan. DILLAD NEWYDD Y SULGWYN. Bri eifchaf y dillad lbretbyli-oll oedd! Yn ail lla-w y Sulgwyn Ond newydd spon, bob gronyn, Siacedi glas coed y glyn. ISALUY Y FUWCH FLITH. Buwch flith-da fendith i fyd-hoff ydyw, Ni phedair teth hyfiyd Pur ryfedd, pora hefyd Y llysiau goreu i gyd. A thrwy hyny'n feithrinawl,—i od1"wr Tal adref yn Ilesawl, I wneud 'menyn dymun.a,wl I lor am hon rhodder mawl. 4 IEUAN DWYFACH. MOLAWD CYMRU. 0 anwyl Walia wiwlon, Paradwys broydd byd, pob pant a bryn, pob ffrwd a liyn, I Sydd anwyl fm i gyd1; Boed ilwyddiant a thang-iief-edd ( Yn llanw gwlad y gan, Tra tonau'r mor, wrth reol lor, Yn golclii ei glenyctd, glan. Hoff gartref hil y Brython, Enwogi-on llawn o fri Ni feddl y fbyd a'i olud, drud 03-ffelyb. gwn i ti; Tra'r mor fel gwregys arian, 0 gylch ein hynys wen, Boed Cymru, Cyinro, a Chymraeg, Dan fendith lor y nen. Ma.e'r Cymro cdidicartref, Er meddu pob ma-ynhad, Yn teimlo'i fron, yn I>CrNvi In frwd Gan hiraeth am ei wlad; I Breuddlwydia'i -fod yn Nghytarui, Yn crwydiro yn ddi-fraw, Gwn. su-gno'i pher awelon iach O'r hen glogwyni draw. Mae'n gwerd y bwthyn unig, Wrth droed y Wyddfa fawr, Y man ainvylaf iddo ef Ar wyneb daear laWT; Ond deffro wna i weled Bradwrus donau'r aig, Cydrliyngddo ag anwyliaid hoff, Y bwth yn nghil y graiig. Mac natur ar ei gorsedd Yn Nghymru er erioed, Ac ni cliafddl gotrmes, er ei rliaib, Yn Ngwialia lie i'w throed; Os yw ein hen d'wysogion Ers oesau yn y pant, be yspryd! ein cyndada;u'n fyw, A chadarn yn eu plant. Mae cyll yn nglioed Eryri, A'n llanciau glewion syddl I Yn gedyrn fel ein cmgia-ii crog, A Chymru'n Gymru rydd; Dymunwn dreulio mywyd Yn Nghymru wen mewn liedd, Ac wedi niarw gael iryw ran O'i daear hoff yn fiedd. C'aergybi. GDTYN MON. I Y BARDD YN MARW. (Efe'ychiad o "The Dying Bard," gan Sir W. Scott.) (Buddugol.) Gaiara, Ddinas Emlyn; mae'r amser bron gerllaw, Dy adlais dtengan ddistaw ar llethrau'r coetir draw Dim mwy Cadwaillon welir ar lan y Tedfi Ion, Dim riwy ei ncdau glywir uwch swn y froohus dbn. Dy harddweh yn y gwanwyn, ac yn yr hydnef gwyw, Flaigura. a diflana liiefb Mawd o un Thyw; 1 i?ifywyd fydd y llygaid, a distaw fydd yr iaith, I Gymhellwyd gan deimladau i'th foR lawer gwadth. Dy feibion dewr, ond OOIid, gant eto werdi y dydd, I Y Saeson balch ymlidiant, a'ui blx) a ront yn rhydd; Ond lie mae'r delyn ddyry i'w enwau fyth goffadl? A lie ma.e'r bardd a ddyry Fr glewion glod eM ] gwlad? Ac 0! dy fereli-ed hajwxMgar, a'u bron an gwynion, glan, A'u penau yn yr awel, a'u gwallt o 1iw y fran Pwy fardd yn awr adidola eu llygaid gloewwn, mwyn? CdwdlQJl ni bydd mwyach, fe dderfydd grym eu swyn. Ffarwel, arianaidd Deifi! a'th d-dolydd hyfryd, heirdd, Ymuno 'I'WJ-f a nifer aneglur gor y beirdd, Lie caf mewn liwyl deloii yn nghwmni'r doedwydd lu- Td lies in ddoetli. a. MjTddin, a'r enwog fieictddl a fu. Ffarwe! it', Ddinas Emlyn gWYTdd fyth ft/th Iwyni chwegj Dy filwpn anorchfygol, a'th fetched oil yn deg; A thithau wyr mcr egwan yw'r llaw a gryn dan gryd,, Ftarwel, fy nheljTi anwyl! fy ola.f drj'sor dmid. Ce'.r.aes, Mon. J. 0. HUGHES. "ELIAS." I (Buddugol yn nghvfarfod •cysladtteuol1 TerusaJeon, I Mynydd1 Mechell, Mawrth 31ain, 1903.) Propli wyd duwiol y Jehofia Oedd Elias yn y bydd. Meddvlddirychau mawrion "Gwynfa" A orseddent yn ei fryd Gwr a Duw i'w weled ynddo Pan trwy'r ddaear ar ed daith, Ac awdurdod1 uckel ganddo Gyda'i oenaid yn y gwaith. Byddai beunydd vn gweddio. A'i olygon tua r Net", A'r Anfeidroi yno'r gwrando Ei erfyniau taerion ef; Eithriad oedd ei fywyd liyiiod, O'i ddechreuad hydl yr awr Pan yr yd'oedd wedi da.rfod Ei wasanaeth ar y llawr. Nid yw'r Ysgrythyrau'n nodfi I' Man yganwyd Prophwyd Duw, Oud pi ibrydferth ini Hanes ei genhadaeth fyw I Porihwyd! ef dros yspaid blwydldyn Ar Ian. "Ceirith" gan ei Dad, Trwy y cigfrain: 0 gredadjTi., Ga-lw'th ffydd i gael cryfhad. Gwelwn ef o dan y ferwen Yn ei gwsg mewn lludded maith, Angel glan dr Nefotedd lawen Yn ei bvftlii-Ddwyfol ffaith Ffol a afael Ahab -greulon, Wtxli ei genhadaeth glir; Ar ei ol 'bu llawer Cristion Yn abertliu dros y g^vir. Troai tua thrvf "Saxephtah" I I ymwel'd1 a:'r Weddw dlawd, Yn ol arohiad y Jehofa, Carediigrwydd yno gawd RliT-ddwyd iddo ddwfr a, bara Yno yn gynhaliaeth fyw Y llh3.e'r "deisen fach yn gynta' Oesau'r byd dan fendith Duw. Ar ben "Oarmel" y effltw -nekid Ef ei brif oreliestwaith mawr, Tan C'r Nefoedd a ddisgynodd Ar yT ebyrth—bwysig awr; Dygwyd ef mewn cerbjrd tanllyd) Heb farwolaeth—loew sant; Os yw'r da, yn myn'd trwy'r penyd Anrhydedda. Duw ei blanit. Cemaes. Mon. GWILYM GWYDDELYN.

[No title]

INODION OR DEHEUDIR.

Advertising

PPTNSARN.