Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

Rhys Dafydd Sy'n Deyd-

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Rhys Dafydd Sy'n Deyd- Ei fod wedi Cile] wythnos o wyiiau ar ol y 'S J eddfod. Fod j n dda ganddo glywed fod cjmamt o lioli n £,i g,v k:h n UlYS[; y gcw)d a'r }¡ngia. Ei fod wedi dychwelyd eto a'i lygaid yn ilym- fteh a'i glustiau In deneuach aag erioed. Fod un ferch ieuanc yn fwy 11a dij',on o d-estyn «nglyn i farud, ottd fod un o'r gwailtogion wedi ttijuu cael pedair o honywt i'w bwhtir I!Ll)Cll Dan haul y by dysawd, ni—ciiaem hvynach Myf imvy a Katie; A Dilys, hysbys yw hi— Ge.geth tijor gii jg kritil(, Na fu'r ddwv ferch ieuanc o G- yn edrych yn well erioed nag with dd'od yn v o'r Eis- teddfod. J rywun d dweyd mai "lady detectives'' oedd- Jnt- Fo-d y "capes" gleision wedi ca, r nail] lliag crygu, a'r llal] rhag ti —ti—tiahan- FoJ rhywun yn dweyd mai llanciuu oedd y ddau awyddog, am eu bod mor oialus o'r genod anwyla yn y owmni- Po lIa. bua-sai end y ddwy ferch a'r ddau iano yn y oar y buaoai y "capes" yu ddigon i gadw'r pedwar yn g-yn! Fed lie If a diionloi yn nant y Pandy y noson o'r blaen, sef tn o fceligyn sprigs yn hela iiyftant. M¡,¡j'r Lalaf o'r tri iwyddodd i afael yn ei droed. Fed rhai merched deniadol o Lundain yn dig- wydd bod o gwmpas ar y pryd, ac mai trafferth fawr gafodd y tri ilanc rhag i'r tiyHaut ddiano ar ol y merchod. l1'od ganddo lon'd aach o atraeon am y "boya and girte," a daw'r oil alian bob yn dipyn. Fed y baixid a ganodd y pillau oanlyno) yn dymuno aros yn 'lldd, gan y dicbon y daw yntau i belbul tebyg rywbryd:- A glywsoch cliwi banes y plenty n a'i dad? Mae'n werth ci a,adrodd o hyd: Mae'n banes dyddoroJ i bavvb yn y wLad, A gwers yn oi gynffon 'run pryd; Un noson y fam aetli i siopio i'r dref, Gan adael y tad yn y ty, Tad tyner, caredig, gofalus yw ef, A'i &erch at y plentyn yn gry'. Dyddori y bychan a fYllaJ yn aiwr Rhag iddo ro'i gwa-Ad am ei fam, Gwnaod siglen j chwarou, a byfryd y stwr, A vvnelai y bychan dmam; Ond rhywfodd new giJydd— nis gwn sut y bu— Fe syrthiodd) y bycLan i'r llawr; A'r tad at ei fyuwes a'i codai yn g-u Mewn helbul drybeilig yn awr 1 At wraig y ty nosa' [e r^d.-ij" ;;1' ffrwst, I Dooth hono a'i gwynJ. yn in ilaw, 'Ac meddai, "He's only a i:tt!e bit bruised." Ac fedy lliniarwyd y bvavv; iY fam a ddae-th gartref yn brysur ei cbam, Ca'dd wybod yr oll yn ddjoed, Ac Ixxldyw mae'r bycban i'w dad ac i'w fam Yn dly&ach nag ydoedd erioedl Mai y peth rhyfeddaf a welodd yn y "Clorian- ydd" diweddaf oedd hwn yn hanes miwseam Miss Matthews, yn Amlwch: "0 Lugwy anfonodd Ar- ghvydd Boston y 'Royai Charter' anffodna." Ei fod wedi dyfaJu llawer sut y oalodd y pen- daftg o Lugwy alae! ar yr ben long, a phawb yn dw«yd ei bod wedj myaied yn ddrylliaii. Mai rhyfeddach fyth oedd ei d'wyn i Am- bveb. Nad oedd hyd yn nod yn Salem ddigon o ddwr i'w nofio! Ei fod bron moddwl mai rhyw gamgymoriad 8ydd weill bod, gan fod Miss Matthews yn el aicrhau na wo led a hi ddim ond cloc'h y "Royal Charter" yn Ysgoidy Salemi Mai dyma benau ystori hir ddaw o-n:o o Fryngwyn :—Cymanfa plant-pawb yn eistedd Ue y mynerat—pod air merch mewn sf-t-un yn gorfod oodi i wdetid Ile i anaJl-y tair yn anesm-wytb- J pl-eser o allu cymwyso ein hjunain i'r amgylch- ladau, etc. Fod ei gydweithwyr jn methu deal] beth oedd y mater ar Glan LVini, ddydd Morcher. Iddpit gaol esboniad pan adroddodd y bardd y dymiadau canlynol vrrthynt wrtb gadw nos- myl:- Rianod, dewch, gwrandewch fy mhil), Bob sill sy'n intereating; Tra rhodiai'r hai mewn breinioi fri Rhoed Richie, CentraJ Building, A Miss Ma.ud Thomas, galon dwym, Yn rhwym ar ddydd y wedding. Y oowmsler gore feddwn ni, Yn mysg y rhi dine--ig; ]>». »vodai: "Gweil yw uno'n nghyd in .v.»g arwain bywyd unig;" A La i'r feitsh o dir y De Ci ljudo nodedig. si itldo ro'i fifarwei hyd drano tywyd hen lancyddiaeth, munwn iddo wenau'r Nef Mewn cartref dodwydd odiaeth; liir ddyddiau gaffo'i briod dlos A phlantos yn gynysgaeth. Fod gwersi mewn rbeeymeg i gael eu rhoddJ Jn Llangefni. Y oeir amryw fecbgyn a genethod yn dangos fcailu rheeymegol. Fod un yn treiglo ei feddwi fe] hyn y noson 0', blaen: Mae chips yn dda; mae'r ddwy fereb iftuano yn lecio chips; ddwy ferch ieaanc yn ddJa I Mai ffurf arall yw hon: Nid yw'r merched yn Wicio prynu chips; maent yn leicio'xi bwyta; can hyny y maent yn falchl Un 'arall: Mae y Dingle yn lie braf; peth braf yw bwyta chip; gan hyny, rnae bwyta chilis yn y DingJe yn braf iawn! Fod banes y tri bardd yn Pengraigwen yn Odigon i lenwi tudalen o'r "Clorianydd." Mai dyma fel y oanodd y Bardd Dof with eu tweled yn cydrodiana;— Dyfrydog hudodd emwogion-ei urdd Farddol i'w fro dirion: I fri mawr daw Mylyr Mon, A Llew Llwydiarth yr un fath. Fod y Bardd Def, yn ot ei arfer, yn cymeryd •i ryddid gyda'r peth elwir yn godl new vn odl. Fed y cantor ddaeth i'r gymanfa hono wocli Callu denu un o'r rue-rohed anwyla i rodio dan y ooed. ■ Os y bydd eu caru gystal a'u canu, y bydd yn 4wigoil meIus I Fod mam y ferch yn hynod interested yn y Walk, ond wedi methu c-ael golwg ar y brawd leuano- Y gofala eife (Rhys) am adael iddi wybod pa bryd v oeir cyfle eto. Mai doniol oedd gweJed y ddau frawd yn ith-ndec o flajen yr h-wch y dydd o'r blarAL Mai da iavin oedd CtilCl drwy y lie heb oJ d-aut.

BEIRNIADAETII AR Y TRAETHODAU…

Y FEIRNIADAETIJ AR V FFUGCHWEDL-

Rheolwyr Lleol Y sgolion Mon.

IrR RHAI A FVNANT FOD YN DDOETH.

Anghysondeb y Dadgysylltwyr.

- PARLYS PLENTYN.

[No title]

TOMENYDD IIENAFOL CYMRU A…

ENGLYN BUDDLGOL AMLWCH.

UNDEB GWEITHIOL I WEITHWYR…

Family Notices

[No title]

Advertising

"RITCHIE PIERCE."

Advertising

ECZEMA YN VMOSOO AR DEUlU…

Llythyr at y Golygydd.