Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

27 erthygl ar y dudalen hon

Enillodd ei Flwydd-dal.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Enillodd ei Flwydd-dal. Pan wedi ei ddryllio gan Grydcymalau Llym ac Anhwylderau Treuliol, Ad- newyddwyd ei lechyd gan Ur. Williams' Pink Pills. AIR Gkorge RAYMOND (7/ years). Mae'r ffaith fod George Raymond, 12, G nee obeys Iane. Man- ccin.ion, yn 71 mlwydd ocd, ac yn fywiog ao ysgafngalon yn cyfleu y 0 ¡;yni nad yw eto wedi treulio digon o flvnyddau i dderbyn y budd geir drwy Fesury Blwydddal i'r Hen. Pan ofynodd newydd- iadurwr iddo yn ddi- weddar "Rhowoh i mi y gyirinaoh dros eich hen- aint "ieuauo?" Yr ocdd ateb Mr Raymond yn sicr yn un addysgriadol. "Yr wyf yn g-adajn argyhocddedig' cneddai "pe na bai am Dr. Willw.irta' Pink Pills, ni buaswn yn awr yn fyw i dderbyn fy rnlwydd-dai i'rhen." Cadar'nlhaodd Mr Raymond y myn^gmd hwn gyda many lion mwy eg-lur, drwy ddweyd: — • Gredat y dylai eraill wybod y ffeithiau, an nad oes fcd-d-Tginiaeth gwell at wendidan heo- aint.. "Klynyddau yn ol yr oedd fy feohyd yn ddi- ffygiol- Nid oedd wahaniaeth pa mor ofaluo fyddwn pa beth i'w fwyta, dilynsu sal wcb a gv yti tog r wydd bob pryd, a chryaboai gwynt o fwyd bob ei dreulio o gylch fy ngfaakm gan »cho.si trueni. "Yn ddiweddaraah cawn boenau dyohrynllyd yn fy nghoosau. Ohwyddai fy fferau. a gTvnai pob syrnudiad i mi wingo. Prin y gullai fy nghoeaau gynal pwysau fy nghorph. Yn raddol Uodaeaiodd y poenau, a chyn hir drylliwd fy aelodau gan Grydcymaiau. "Diirdynwyd fy mreiohisui; nis gallwn g-d-dw fy inreic.hi.au yn llonydd a pfaan y trown yn fy ng-wely byddai'r boen yn annyoddefol. Oa y rhown fy Dhra-ed i lawr gvs-ibiai ingoedd ilym drwof. "Gwrtaed yr oU allai gwyddoniaøtJt feddygol a thriniaetih ofalus ei wneuid i mi, ond bu raid i mi orwedd yn analluog am ethwel mia. "Yna darlknais mewn mewyddiadur fei y gwcl'.hawyd afieohydon poenus gan Dr. Wil- liams' Pink Pil's for PaJe People. "Prynodd fy mhriod gyflenwad o'r Peleni byn i mi ac ar ol cyraeryd yohydig flycheidiau llei- baodd y poemau yn fy aelodau; diflanodd y Øhwydd yn fy fferau a'm ooesau a tJheimlais yn gryf a llawen. "llhoddodd Dr. Williams' Pink Pills Waed No wydd yn fy ngwythienau a ohyn hir gullais fyned o'm gwely a chymeryd ymarferiad. Duoth fy nghymalau yn ystwyth, diflanodd y ohwydd yn fy nwyLaw a. cbryfhaodd fy aelodau. Gadaw- odd pob arwydd o boen fi ac ni phoenwyd fi niwyach gan Grydcymaiau na Diffyg Treuliad. "liytklaf yn 71 fy mhenbdwydd nesaf, a pthxi- odoiaf fy ioohyd da. yn hoBol i'r gwaed newydd gefaig gan Dr. Williams' Pink Pills." Tystiodd priod Mr Rayniond hefyd, oodd yn breijenol yn ystod yr ymgiom, i effeithiau daionua Dr Williams' Pink Pills. Mae anhwylderau henaint yn arferol a ahodi oddiar waed gwan neu waed anrnhur. Mae Dr. Williams' Pink Pilli for Pale People, oherwydd eu bod yn oreu Gwaed Da Newydd. yn anmhrb- iadwy i ben ac jeuanc. Maent wedi gwella Diffyg G*waed, Gwcndid, Diffyg Treuliad, Eoeema, Cryd- cyrrialau. Dawns St. Viti's, Parlys, ao anhwyl- derau y rhyw fenywaidd. 2s 9o y blwob, neu 13s 9c am chwedh. yn rhad drwy'r post, oddiwrth y Dr. Williams' Medicine Co., 46, Holborn Viar duct. London; bcfyd gan ddehvvr, ond cofier fod efclyohia,dall yn ddiwerth; 'm angeai y peleni gwirioneddol (saith gair) i'ch g%vella.

Ynadlys Valley. --

[No title]

Advertising

AMLWCH.

BEAUMARIS.

BETHEL.

BRYNSI ENCYN.

CAERGY-I.

^TALWRN.

LLANFAIR P.G.

LLANERCHYMEDD.

LLA JJGOED.

.LLANDDEUSANT.

LLANEILIAN.

LLANGEFNI.

LLANFAETHLU.

NIWBWRCH,

MYNYDD BODAFON.

PORTHAETHWY.

Beth Fw Wneyd Qyda'nI Merched…

Y WESLEYAID YN LLANDUDNO.

Advertising

-------..---------March nadoedd…

BANGOR MARKET.

YR ANNIBYNWYR YN NGIIAERNARFON…

Advertising