Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

23 erthygl ar y dudalen hon

17 Rhys Dafydd Sy'n De. I-

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

17 Rhys Dafydd Sy'n De. I- Lnoswaith o'r biaen, ac idvio diteah foil ih\v\- beth rilyfecid vn oael ei gynnal mewn goruwch- -b ystafdl yn y lie )x>b 110s. Fed Hhj s wedi mynd hyd yno, a galioud weled j y tii fewn, er fod pedwar elo ac y drvvs. Ei fod wedi eyjiu liawer, ac yrlia go j: am a w e l odd eto. Mai i'r go o Fro'r Mor us iaid y nydtlwyd yr engiynion eanlynol; — Dyn byc-han, sydyn, bachog, ac o bwy 11 Yw'r go" Ltacii--eym yu og Gwir—un llaweon fel y gog, A, bylaw gyfaili hwyliog. [Sen ei fcfa.il bydd yn. uftidd weithi<> Heb boethi i oohdydd Dyn a'i wres 'r:U!) fai-h bob dydd, Aar bob ty wydd. Crc-fftwr a diguro am ei wauh, Mae a wen yn meiddio Ar ry fel gar floeddio Nad ocs tiwy r byd i gyd well go.—R.J. Id do R'b'wcd am f< reh mewn shop ncidduoi a .a.oeth I Ie ,yfyn.g. Fed y filch heb fod yn ac un orwrncct fy IJdi 00;t"dd ar ei ymyl, end rywfodd- idea liiiiro i mt-wn i»s oedd tu thiced o'i pncji yu gydwastad, ac y bii raid wrt'i h.sjp i'w tnynn-u it il ) Iddi gad ti kwaeigu a'i gwyjimt, ac ofnir y ihaid Vryim cist ilawd liewydd gaii iod y icrcJi "wedi ysigo v Hull trwv ei i'-ed ai phwysau. Mai oasbcth gau ei cu.ii.id ef (Rhys) yw snob- I yodiacth. ludú syisiKi eiigreifit-ia.i ohono ym Fod meiehed heb ddyngu Cymraeg na Saes- n: g thwarter lawn yn eeisio »kuad yr ia-ith fain ar yr lieo-Iydd, a bod qu geiriau fci .3 inputls o Kerrig yn disgyn o'u gwefusaiu. Mai eitigraiif: arall o sKobyddiacth yw rhoddi f.w an csiionol ar eu plant a'u caiticii, yn ile be;i Fod y fcreh a'r got nau wedi coll; tri botwm I cddiarni v. rfch i'r homn teviinw gci-io cad tesan xfan Y JyJ;,Jl yr llOan iioinio o'r T- wisgo crHid- ii,i ir-t-ii o el' Fod o&sidiau is:I a tlnvi'l nnnvn hosan evil hv ,!rd a hot duel a rw&'t bk-v. Fod lii'ivy o be bl {u«llan i arnbo1'! gaik-l 11sar o.idiit-wn adcy i.'cchrc-ii'r otcfa. ac y dyiid prc- gtthu j.<rydlondcb. Mai rSnving C'yp-'i Coc-b. a Kargivyllo# y cacd y 'iylii;. a- clIIJ1:nl(¡I.- Aniivv.yl Joiii),- -J''cdr«'n i d F.'n dwa,I a -hi "Hon Sill am fod Miss —— eisio i mi ferwi tat%N-S i];v>y ca-wyn i 6V;Jer. a fedm i ddim tJwad allC!Jl nAo lau air. loci yr csgiuia ncAvy dd brynis i yn tfwasgu fy nhraed. liwyrach y dowch cm belled ag yina, achos mae gen i hiraoth dychryu-ilyd am gwclcd. leiciwii i lldim mynd am <iio hefo chv.i yn fy ugiilocsia. Mi glywis oieh lw,ll wodi dajifon Mary adta iioti Sid, a. rydw in poeni os ydi hyriny'11 wir. cliwi ?nu gwaUt go=od svdd syni? Ali withedis fynd Allan htfo I'-d '.v;:rd ( a chari mod i yn bur 1 clrivj mi ddylach clnyitha fod Y11 bnl" 1 mi ac W.(! li(,Ifo Cofi-,n.h (Jd"ó1d imb Iau. Ilyn ju fyr ac yn Her, a miloedd o gusar.a.—Liz." Foil yn ccir\vtr yj- <>« gaion ganddo am b:of.;d- ig^c^h yr t-iieth hoiuio Idflii fynod yn hapus charmon a plieunu dydd y P<»n ddactli y dydd, i'r priodfab dx iri ei tjv- hcK.onb.-ad; vr liy 11 oe<ld yn dro e<u'. gyuddc'.ris ?.'x cneth scichue-. Am idd; beidio digaionm, ond cofio fod digon eto o bysyod yn y inor ac ar y mor, a Ivm yn W<L idui fod yn rliydd er y siomiaait na boo yn yvra-i^' i ly,or sal. dyrnu ddesgri(i3d dOJlid o'f "Cybydd," o Va.itli. Sion t oty r Foal" Hon (h r yw v Cybydd, Y 11 wasted yn oeisio gostAvng y prip; Ond 0"; chwiinwb yn faai'.vl caiifyddwvh v riioc, 'Ivun Ifimiid a nLoclnp ;<■ v." Ty 1 ddim bydd o wedi marw, j Ac wodi lynitu ci

PILES HEDDWAS ARBEXXIG.

---------------London COLLEGE…

NURSE BEVAN,I - NEU -I SWYN…

- EXnrXEER LIELT. D. R. TON…

A- -_------------1, A I YN…

-----------E20,000 I GOFFHAU…

----'-----'-YSPEILIO .MTLWR…

.---------CYXLLe GWASANA.ETII…

DYMUNO YN D A.,

-------------I0 FON I'R INDIA.…

Advertising

----""-_---TTIIBUXLYS 3ION.

---------- --------RIIIWMATIC…

Y PIUF WElNlDfX; VNG N OIIA…

AT Y GOLYGYDD.

------__----TIND11B Y t-l…

YR ENETII YN D1SGWYL EI THAD.

---LLAI 0 GWRW. MWY 0 YMBORTII.

Advertising

- BWRDD GWARCHEIDWA]D LDEB…

SET I LADD TYRCHOD.

-------------I0 FON I'R INDIA.…