Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Rbys Dafydd Sj'n Deyd-

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Rbys Dafydd Sj'n Deyd- Ma", y compliment mwyaf cllir ei dalu i ferch yw ei galw yn siwgr gWJII, all ei fod IIVJV brin a drud ac rnhawcid oi gael. iddo dc'erbyn v pcHJ a ganlyn y dydd o'r Trwy y rhyfel fawr a'i dwndwr, Anhawdd laun w prynu siwgwr; Diflas ydyw te a phwdin lIeb f cluster yti gegiii o mor drwlll vr ydym ni W ithout fougar in our tea. 0 mor feINs! 0 mor hyfryd Oedd y dyddiau. llawi: dedwyddyd, Pan geid siwgwr gujn ddigonedd Yrnbob siop ac Jrnhob annedd; Chwerw, chworw orbyn hyn Y dyw byw heb siw gwr gwyn. Bu y hatait wyn fel manna, Heddyw mac ei I Iw'ii ysmala Bu y siwgwr yn hudolus, Nid yw iriwy yn wyn na melysi Du yw'r dorth ymhob ile, A go debyg yw y fce. •Mclldith fyddo ar y German, Caffed ei aei if od i 'n fuan; Yn ci gwpan bydded wermod LlavTii o chwerwedd nes daw'r diwrnod Pan yn lion y cawn ni Plenty of sugar in our tea. Nad oedd ryfedd yn y byd o gofio'r prinder *mai tri lwmp oedd ar gyfer pawb yn nhe Ty Mawr Fod paw;) yno yr, teimlo mai iawn oedd rhoddi lwfans, ac y gallosid yn hawdd hebgor y tri Iwrop gan mot folys oedd gwenau a chrocsavt mercned yr ardal Fod y brawd yn y Benllech niewn helynt mawr fcr o) ymdrochi am i ryw wakh ddwyn ei lian t'r peth arall hv nnw. Fod y gwr fu'n codi tatins ac a gafodd bresant o ga.raits yn dweyd mai y cwbl oedd eisieu i wneud cinio iawn oedd lwmp o biff. Fod y llanc a smociai sigaret ym mhorth y Capel yn haeddu cael ei ddisgyblu, ond fod y blaenoriaid yn rhy lioff o danio eu pibellau i roddi gwers offoithiol iddo. Y dylai'r ferc-h honno gofio fod banner nos yn rhy hwyr i neb a pharch iddi ei hun fod Allan, er fod goriad y ty yn ei llaw. Mai lie i ymborthi ar y Gair Sanctaidd ac Jlid i fwyta afalau yw yr Ysgol Sul. Pr llanciau fu'n euog o hynny gaol coliwobls dychrynllyd eyn nos ac mai gorfod yfed castor «.i] fu'r gosb am eu trachwant anymunol. y Ho dwkiodd y wraig ger y Maen yn liiwr o i ergyd, ac y buasai yn gwneud yn gam- 9 pus i fynd i wrthdarawiad a German. Fod y sanau glus gwan yn tynnu svlw mawr yng Nghaergybi, ond mai piti oedd fod twil go fawr yn y sawdl. Fod esgidiau uchel yn cuddio llawer peth ag y nrie chogi jrx < yfrit am dano. Iddo glywe-d mai r,id moehyn fu'n cod I'r tatwn yng Ngwalchmai.

DYFETHA BWYD.

\.GRANT XEWYDD ADDYSG.

Y GOLOFN AMAETHYDDOL.

FFATRI GAVV8 E1FIONYDD.

[No title]

"AH GOLL " '-

PAN OEDD BYWYD YN FWY SYML…

TAN MAWR SALONICA.I

[No title]

GiVEITHREDIADA U DIDDOROL.

YN LLANDYFRYDOG.

MR ELLIS GRIFFITH A.S. YNG…

PLA LLYCOD YN AW-STRALIA.

[No title]

Advertising

* PRIS CIGOEDD.

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY.

[No title]

ARWEST GEIRIONYDI).