Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S Pile & Gravel PILLS. BAilN MEDDYGON AM GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. „ mJ(1(1.ipon v wlad ao- A'T America yn »n pJ^BrSwvo a'u eefnogi, sc y mae ynmedd- i*n7?nlrohaKO" luaws o dystiolaethau pwysig SajjrwSyao" ag ydynt rhoddi prawf trwyaÙl arnynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND ^^KL PJJ1^? PTLfli AND GRAVEL PILLS. ROBOTS PILE MD OWLVBL PILLS BARN FFERYLLWYR AM GEORGE'S PILLS, Mae rhan fwyaf o Ffeiyllwyr ein gwlad wed bod yn gohe'ou ag awdwr y Volem byn mewn perthynas i'w rhinwrvM&^hyfeddol, a r gwall- iftTitAU hvnod y weaWdwyn oddiarogylch A eu cymvdopa^hau a'u bam un ac oil ydyw eMbod yn feddv^iniacth REF. 11:1 BATH. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GllkVELA PILLS GEORGE'S PILE AND GRAVEL « PILLS GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS MAE GEORGE'S XN IAUHAU RHAI DDATGENID GAN Y MEDDYQON YN ANWELLADWY. -.80, gwellbawyd mHoedd, lliniarwyd poenau degau o fUoedd, ac adferwyd cannoedd a ddatgenid pan y meddvgon yn annobetthiol i'w hiechyd cynefinol drwy y Peleni gweithfawr hyn. Gwna y tystiolaettau a dderbyniwyd gan ddyfeisydd y Peleni hyn gyitti yn cynwya droa ill o drdalonau o blyg eyffredin. GEORFE'S PIT-VF- AND GRAVEL PILLS. GEOfcGE'3 PILE AND GRAVEL PILLS. GEOjSre 8 PILK AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. EMWOGRWYD1 OECRGE'S PILLS WEDI AMGYLCHU Y BYD. Y m&e anwogrwydd y Peleni hyn wed3 myned dios eyfandiroedd a moroedd, ac wedi cyrhaecd gwledydd pellenig y ddaear. Nid oes genedl wareiddiedig dan haul y nefoedd nad ydy^ brofiadol o'u BHINWEDDATT IACHAOL. Y maent am CHWABTKB CANRIF WEDI BOD AR Y BLABN yn mhlith darpariaethau meddygm- aethol at y doluriau poenus hyn, GEORGES' PILE AND GRAVEL PILLS GEORGE'S PILE AND-GRAVEL J PILLS GEORGE'S PILE AND GRAVED PILLS GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS HRWYDDION MWYAF CYFFREDIN Y PILES A).R GRAVEL. Peon yn y cefn. gwaew, gwynt, colic, yegafn- del y pen, diffyg treuliad, rhwymedd, llyngyr mta, diffyg anadI, poen yn yr arenau alr lwynsu, surni yn yr y&tumog, teimlad o bwy&au ym y cefn, y lwynau, a gwaelod yr ymysgar- oodd. I mae y canlynol befyd yn fynych ddilyn y PUes a'r Grnel :-Chwyddiant yn y traed, poen yn yr borddwydydd, dwfr poeth, dwfr-ataliaa, •nynfa a gwres yn ngwaelod yr ymysgaroedd, gwelediad pwl ac nn»glur, eychder a blw tnnymunol yn y geu&u, ■iroyi iealdei ysbryd, cwsa: snefimwyth,* GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS GEORGE'S PILE AND GRAVEL/PILLS GEORGE'S PILE AND GRAVE- GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILL" B GOCHELWCfl DWYLLWYR. Twyllir y claf yn fynych i gredn ei fod yn lael Peleni gwirioneddol George, pan mewn pirionedd ni fydd yn -Mil ond rhyw gymysged i di-wrerth a pheryglu3 wneuthuriad arall yn eu lie. Bydd snwau y darpariaethau ffugiol hyn yn fynych irn oael eu clytio i t'yny o eiriau eyfclyb i Hegwtcred Title piila George, gyda'r unig aracan o dwyllo yr anvvyli-pdwris. Teimlaf rwymedigaeth i ddynoethi y cyfryw dwyllwaith, ac i rybuddio y cyhoedd fel na byddo iddynt 4rwy anwybodastb syrthio i faglau yr efelych- wyr twyllodrus » darostyngol hyn. Gotynwcii yn eglur am GBOBGUB'S PILB AND GBAVBL FILLS, adrychwch a ydyw llun yr EaYR ar y papyrau sydd o amgylch y blwch, ac oa yw enw y Perobenog, J. E. GN-ORGIC, yn ysgrifenedig ar gtnmp y Llywodraeth fydd o'i amgylch. Oe daw blychaid 0 Pile and Gravel Pills i'ch maddisnt nad ydyw yn dal yr oil oT prawfion hyn gwybyddwch eich bod wadi CM t stoh twyllo, GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gellir caely Feddygitbaeth bon mewn trio ddulliau gwahanol, fsl y canly-.o. N. 1, Ul ROR' rF,'& PrLIc & G^AVKL PRR.LS. Label wen. No 2, GKOBC+«!3 (TRAV3L PILLS. Label las No 8, Groacix's PiLLS wa THJ* Label goch. Mewn blychna Is Ho a 2-a 9c yr un. (Drwy pest is 3c a 3a, mewD stamps), SIAKPL 0 FILOEDD 0 DYSTIOL- AETHAU AG BYDD YN MEDDIANT Y PERCHENOG. TT8TT3LAETH YNAD HEDDWOH. Yr ydwyf woui edrych dros ganwdd o law Tflsrifau gwreiddiol a dderbyniwyd Mr J E. George, Hirwain, yn dwyn tystiolae^h o berthyaas i'r gwelliantau a cldygwyd oddi- tagy'lch drwy offerynoliaeth fc)i a •ravel Fills." Y mae ysgrifenwyr y llytnyrau fcyn ym unfrydol yn tystiolaethu ara Tyf daol rinweddau peleni Mr George. Yatyriwyi y bwndel tystiolaethau a ooodwyd ger fy mron yn brawl hellol foddhaol fod Mr George drwy ei ddarganfycldiad wadi bod yn foddion i Baiaru poenau tyrfa luosog o ddioddefwyr.— 0. E. WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and Glamorgan. o KRCHhNOG J. It) GEORGE. M.R.P.S HIBWMN, BEBDAR. AMBEICAN AGENT I ft. I); Williams, FL H a H I S X X YMOU CAMBRIAN RAILWAYS.—The specie) attention I of the public is drawn to th* lUKIdLfcKf REDUCED RATE for the conveyance of I1 J MEAT, inoluding Welsh Mutton, also for Bntter, Cheese, Fish, and Fruit, now carried at Half the J Ordinary Parcels Rate, Station to Station, at Owner's Risk. MINIMUM CHARGE, SIX- PENCE. On and from the 1st April RAMS will be conveyed between Stations on the Cambrian Railways at a charga as for Two Dogs with a minimum of Two Eihilluig3 eaoh Ram. The Tourist Tickets to the Cambrian Tourist Resorts during the Winter MoLtha are now available for two months-, anli tbege tinkets are also -0 4 -rat issued from London. i S. DENNI6S, General Manager. 2334i ESTABLISHED IN 1836. FOR THE PROTECTION OF TRADE. STUBBS' MERCANTILE OFFICE, (Stubba' Ltd.), 42, GRESHAM STREET, LONDON, E.G. SFJBBCBIBZIRS, BY OBTAINING TIMELY IITFFOBMATION THSOUQH THE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT, MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. StVIBT TEADBB SHOULD BEAD STIJBBS1 WEEKLY GASHTTI3, With which is issued a Supplement containing LISTS OF CREDITORS TMDSB ALL THE IMPORTANT FAILURES. THE COMMERCIAL REGISTERS oontain more than g^- NINE MILLION Entries. DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTED TO 30 330UI8SR3 ON TUESDAY and FRIDAY in each week. BRANCHES at Charles-nt. Chambers, CARDIFF B Swansea Aroade, SWANSEA; Aberdesn, Bir- mingham, Blackburn, Bradford, Brighton, Bristol, Belfast, Cork, Croydon, Dublin, Dundee, Edin burgh, Exeter, Glasgow, Hull, Leeds, Leicester, Liverpool, London (West End), Manchester, New- castle, Norwich, Nottingham, Plymouth, Ports mouth, Sheffield, Southampton. SUB-OFFICES. — High-st., NEWPORT (MON.), Cambridge, Derby, Dnmfries, Gloucester, Graen. ook, Grimsby, Halifax, Hanley, HuddsrsSeld, Inverness, Ipswioh, Limerick, Londonderry, Midd- lesboro', Northampton, Oxford, Perth, Preaton, Reading, Stockton-on-Tees, Sunderland, Torquay, Walsall, Waterford, Wolverhampton, Woroester, York. Tzitxs-gl I a, 23 2a, JE5 3s, 95 59, according to equirements. • I pHOSPECTUSforwarded on application to any of the ova Offices. MffiJMT GELLIR ymweled a DR. JONES, Ba*gor, bob dydd Iau yn No. 16, Lledwigan- road, LLANGEFNI, fn Mangor bob dydd, ond dyddiau Mawrth a lau. Yn Llanercbvmedd o 10 tan 1, so Amlwch o 2 tan 5, gyda Mr Hughes, Stationer, 8, Market-street, Ebrill 21, Hai 19, Mehefin 16, a Gorphenaf 14. Yn Bøtbesda. Llan. keria ao Ebenezer dydd Mawrlhar oly Sello ACCIDENTS 0 F ALL KINDS (TRAVELLING, RIDING, CYCLING, HUNTING, SHOOTING, &c.), JGMPLOYEES* LIABTLITY AND w ORKME,'i's A CCIDENrs AGAINST BY THB RAILWAY PASSENGERS' ASSURANCE COMPANY. ESTABLISHED 1849. CAPITAL 91,000,000. CLAIMS PAID £ 3,750,000. 64, CORNHILL, LONDON. 2289tw A. VIAN, Secretary. WORTH A GUINEA A BOX. vmm's FOR ALL B IlllOUS AND NERVOUS DISORDERS SUCH AS Sick I-leadache. Constipation. Weak Stomach. Impaired Digestion. Disordered Liver and Female Ailments. ANNUAL SALE SIX MILLION BOXES. In Boxes, 9 £ d., Is. lid., and 2s. 9d. eaoh, with full directions. The Is. lid. box contains 56 pills. Prepared only by the Proprietor- TJ-JOn^LAuS BEECHAM ST. HELENS, LANG. BEECHAFS TOOTH PASTE. Efficacious- Economical — Cleanses the Teeth- Perfumes the Breath. Collapsible Tubes, of all DrupgistP, ori trom the Proprietor, for If.. Dorft paid GRIFFITH DAVIES, 23, CFriion Street, BANGOR. THE ORIGINAL BANGOR BILLPOSTER. Established SO YXABB. Member of the United Kingdom Billposters' I Association. LIST of PRIVATE STATIONS in Bangor t Glanadda, West End, Near the Railway Station, High-street, 3 on Gian'raton Hill, Market- place, 3 in Love-lane, 5 on Garth-road. Beaumaris: -Market Hail. Betheoda 1 at Railway Station and 2 in the Centre of the Village. All boards kept in gctod order and satisfaction guaranteed. ChargQB Moderate. Contracts nnder- taken to post the whole of the surroandlng district of Anglesey, &c. Convers-ant with both iangnages Welsh and English). N.B.—PLEASE NOTE ABOVE ADDRESS S. WINIFRED'S I CHURCH OF ENGLAND Public Day and Boarding School FOR GIRLS, BANGOR, N. WALES. VIII ITO R: THE:LORD IHSHOP OF BANGOR. PROVOST REV. HENRY MEYNELL, M.A. LADY WARDEN: MISS A. M. COLERIDGE. HON. CHAPLAIN THE VERY REV. THE DEAN OF BANGOR. HKADMTSTftEOB t MISS E. L. WELOHMAM, LL.A. THIS Sohool offers an Education preparatory to Cambridge Local, Pi. A.M., and Sooth Kensing- ton Examinations, with definite Church teaching. Terms for Boarders from 31 Guineas per acn. Day Pupils, 9 Guineas; Day Boarders, 15 Gnioeas. fl0458 VIOLIN LESSORS MR FREDERICK JONES, from the GUIIJDHAIA SCHOOL OF MOSIC, London, GIVES LiESSONS. ADDBSSS CHArHAM HOUSE, UPP9;R BANGOR. 14646r MOUNT HOUBE SCHOOL AND KINDERGARTEN, UPPBB BANGOR. PBINCIFAII MISS GIBBS (Assisted by Resident and visiting Teachers), THIS SCHOOL offers a Thorough Education to JL Girls and Junior Boys. Modern Methods. Certificated Teachers. Gymnasium. Tennis. School Library. KINDERGARTEN DEPARTMENT under a fully CERTIFICATED (Froebel) MISTRESS. 7- Prospectus on Application. 11738fw VIOLIN LESSONS. MISS ISABEL HEWITT, who has studied nnder MB THKOJDOKB LAWSON and HBBB ELLKNBEBGKB (Pupil of JOACHIM), and MISS MARGARET HEWITT (Pupil of Messrs THBODOBK LAWSON and JOHN SAUNDSBS) give LESSONS at Own or Pnpil'a Residenoe. Bodafon, Upper Bangor. 14837L BALA COUNTY SCHOOL. HEADMASTKB J. C. E V A 114 8, M.A., Formerly Powis Exhibitioner and Scholar of Jesua College, Oxford, and late Assistant-master at Christ College, Brecon. Mathematical and Science Master: A. L. TURNER, B.A. (London), Formerly Master of Stratford-on-Avon Grammar School and Rochester Mathematical School). Drawing, Book-keeping, &o. O. R. OWEN (London University). NE W BUILDINGS admirably fitted with every convenience for Boarders. Preparation for the Universities, Civil Services Preliminaries of the Law and Medioine, and the Oxford and Cambridge Local Examinations, and a good Commercial Course. Boys attend the place of worship selected by patent BOARD and TUITION (incusive chare), 936 per annum. Recently Scholarships have been obtained DIREOT from School at the University Colleges, Lampeter College, and Clifton College also there have been several Martriculations, including Two at London University (in 1st Division). DISTINCTIONS IN OXFOBD LOCAL EXAMINATIONS. Aaiong the SENIORS 2 Certificates of Exemption from Responsions (the First Examina- ion at Oxford University 7 th place in all England in English. 2nd and 50th English. « „ ? 3rd place „ Religious Knowledge. JUNIORS,, 7th, 13th and 24th Greek. „ 7th, 17th,SOth and 68th in Latin. llth,36th,32th,42nd&68th English 36th „ Mathematics 24th& 26th lieliglc s Knowld'ge. BANGOR COUNTY SCHOOL FOR GIRLS. TEMPORARY PRigmisis BOREB SCHOOLROOM. HEAD MisTREM MISS MASON, B.A. THTS School RE-OPENS for the Snmmer Term, 1897, on TUESDAY, MAT 4th, 1897. The Entrance Examination will be held on MONDAY, MAY 3rd, at the SCHOOLROOM, at TEN a.m. For Entrance Forms and particulars apply to Mr GLYNNB JONBS, Solicitor, Bangor. 15C17o LIVERPOOL HIGH SOHOOL FOR GIRLS. BELTKDBBB ROAD, PRINCSE PABK, LIVERPOOL. Headmistress, MISS CANNINGS. THE SUMMER TERM will begin on TUES- DAY, MAT 4 th, 1S97. Prospectus and forma of application for admis- sion may be obtained at the SCBOCL or from the SEORKTART of the Girls' Public Day School Com- pany, Limited,, 21, QueenJjAoiie's Gate, London, S. W. A PREPARATORY ^DEPARTMENT IS ATTACHED TO 7HZ SCHOOL. 15006a ELLESMERE COLLEGE, SALOP. CHURCH PUBLIC SCHOOL. TERMS 21 Guineas pier annum. Thirteen JL Resident Masters, Oxford Local Examiners; For prospectus, apply to the Rev. R. BBVIBS THOMPSOK, M.A., Heaomaster. 15000a jyj" A NC HESTER GRAMMAR SCHOOL FEE, £4 4S PES TERM. The TERM BEGAN APRIL 21st, 1897. Prospectuses, Forms of Application, &c., may be had at tke School, OWEN W. COX, Receiver. N.B.—The Boarding House in connection with the School is situated at Higher Broughton. 13949p DOLGELXA GRAMMAR SCHOOL. (THE ONLY HIGHER GRADE CHURCH SCHOOL IN THE DIOCESE OF BANGOR.) HEALMA3TKB G. W. KINMAN, M.A., F.R. HIST. S. NEXT TERM commences MAY 5th. Boarders i\ return May 4tb. 14992jjj OSWESTRY SCHOO-L. (1407). MR G. COBLEY, SENIOR ASSISTANT] MASTER, has a tew v toancies for boarders for term commencing May 7th, Excellent house and grounds. Apply for prospectus, 14977jjj Lloran IIoue, Oswestry. WILLIAM BliCKINaHAM, BILL-POSTER A TOWN ORIEB, JfORTMADOO I B- S to inform that she Rents allthe principal JL) Posting Stations in Portmadco and district viz. about 6 miles around DONALD CAMERON. I MERCHANT TAILOR, I CATHEDRAL BUILDINGS, BANGOR, Respectfuily invites the attention of Sportsman and Tourists to his Present Choice Stock of E ighland Tweeds and Homespun Cloths, Standard Patterns, and Invisible Shades so v^ell-known to every Sportsman o. Hillside and Cover, for Moor and River, Jtnieker-boeker Stockings, Hand-knitted, In Plain Colours, Heather Mixtures and Gairloch Checks. :so the Clarence Hose, Registered Design Spats, Gaiters, Leggings, and Anklets, Shooting Caps, Tweed Hats, and Helmets, Waders, Fishing Stockings and Brogues, Waterproof Coats, Capes, and Rugs, Leather Trunks, Portmanteaus, Bags and Straps. Agent for Dr. Jaeger's Pure Wool Manufactures. ROBE MID GAP MAKE* BY APPOINTMENT TO THE UNIVERSITY COLLEGE or NOBTH WALES PATTERNS AND PRICE LISMREE. Cycles for 1897. SWIFTS' > ALL'D,kY"' S JAMES' 11. CONDOR GROSVENER CLAREMONT SOLE AGENTS: CLEVELAND. ia Josiah Hughes & Co., Ironmongers, BANGOR. From £8 8 0. 13400B DICKS DICKS ——— Jf ——— .oj .i* THE DIAMOND JUBILEE YEAR. THE REIGN OF PROGRESS. Past Successes to be Completely Eclipsed. Dicks' Boots & Shoes KEEP PACE WITH THE TIMES, Always Improving Always Progressing- Immense Consignments already to hand of New Spring and Summer SHOES, LIGHT AND ELEGANT IN STYLE AND WORKMANSHIP, AND VERY DURABLE IN WEAR. TAN SHOES, TENNIS SHOES, CYCLING SHOES, Canvas, Boating. & Seaside Shoes, • eading Firm in the Principality for Good and Fashionable BOOT & SHOES LOCAL BRANCHES— 217 HIGH STBEET, BANGOR. 7, I ddge-st., and 3, Palace-st., Carnarvon, 30, Market-street, Holyhead. High-st., Pwllheli. DICKS DICKS 24786ik LEA AND- ..l"l. Observe that the P N R R T PW Signature JL Jul 1.13 iJ_i. i kJP ( is now Printed in Blue Ink diagonally across the OUTSIDE WRAPPER ol every Bottle of the ORIGINAL WORCESTERSHIRE AVOID Q A TTf 'fc1 CHEAP OA U UiJi. IMITATIONS, New Spring Goods. GRIFFITH & COMPY., THE BEE HIVE, BANGOR, ARE NOW SHOWING NEW GOODS IN ALL DEPARTMENTS. COSTUMES, DRESSES, MANTLES, CAPES and JACKETS. HIGH-CLASS MILLINERY at popular prices. HOUSEHOLD LINENS & CALICOES, the best makes only, at the lowest possible price: SHEETS AND SHEETINGS. TOILET COVERS AND COUNTERPANES. NOTTINGHAM & SWISS LACE CURTAINS from 1/- per pair. INSPECTION^ INVITED. 14816* JUBILEE1 JUBILEE PELENAU JONES, TREMADOG 'JONES' TREMADOG PILLS), PB^Wp'droa^HAEU^N'^vr'r 1D?,E?UD™. «= fey Id wedi SSFYLI. fel nad ota brafdd D^n g&n y Deymas h0D Ohyfaadiroedd Ewrot| S t 4 *lhyn^u ,^a chlyweant a'u Teioiau yn son am eu rhill weddau at w llhau pob afi^chyd sydd a 1 Gueddi&d o'r a'r Afu ao Anmhuredd y Gwaed i ManSSwr m K"K'PI h^nw 7 Grydcyuaaka. jrwerttiir gaa yr hoil Whoi^aai-iHoa?' a & Manwerthir gan bob Chomiat drwy y byd gwareaieuif.' ls ljc, 2e 6c, a 4s fid yr un. Oa xaethir eu cael yn yr ardal, anfoner eu gwertL memi stampa i'r^ CAMBRIAN PILL DEPOT I-'RO^ADOG, orth WaIÐL D.S.-Nid oes llai na Box cyfan a't PiUs nva i'> cia HOLLOWAY'S PILLS k OINTMENT M. £ DD1 GiNI AKT H A U KHOBDOOL IT PELENACJ A borant y Owaed, a gymrant bob Anirs^yMer yn yr AFU, YR YSTVXOA. YR AaBWAU, A'it PERFKDDIO^. cry'^auac 711 adferu Oyfansoddiadau LJesg a Nychol, ac yn anmhriaiadwy mewn Halyd y dr^werS^ 'ymoaod ar • bob oedran. I biant a phobl mem «i YR "OINTMENT" 7 e y^miaeth anffaeledig f (Joesau Orwg 3ra?tUi Drw?, 23u irjaoISioa, Briviaa, a Ohoruwyd VID rtCvc11 ain thu y Tr-o^vT-gt a'r Oryi Cymi-AU. KID OSS HI (^YFABIaL Airf ANHWZLDEHAt YN Y I'iiKHT, AT DOOLUtt YS Y 'iWDD Dkob math n PESrtrCH, ANWYD, CHWY DD^ADAU YK Y Gr >VDDF, °h,Hfderau yn y Croen, cid oes ei gyffelyb; ac sr pymalau aaystwyth a chrobachiyd AVFO^n STkc^v1/^8^11'-&wneuthuredi^n yn wfvdlia:.? Teoj £ A.s EIolloway. 78, Sm <diwreddar 533, OXFORD-SI SKET), LLf'NOAI.V, »c « wertn vti i9 i4. 2s> i y bocs nsu flwch, a gelUr eu cael g,m bob ^ieryllydd drwy yr holl fyd v air cynghcr am ddim bob dydd ya y cyfeiriad achod ra*ug ii ya y baraii w ywng liythyr, 1HE "NORTH WALES OHRONfCL STEAM PRINTING ESTABLISHMENT ,.I. E 3-B o THE NORTH WALES CHRONICLE COMPANY, LIMHEL- Execute, on reasonrble terms, LITHOGRAPHIC, COPPERPLATE, LETTERPRESS PRINTING UD BOOKBINDINto At their spaciorw establishments, UAXTOin HOUSE, HIGH STREET, BANGOR, AND CAXTON HOUSE, MOSTYN STREET, LLANDUDNO. PRINTING OF ALL DESCRIPTIONS 13-),c3cs. Insurance] Companies, Public Companies, Solicitors; Aactkraawa executed with pronptitude. ProspectuBes l'iventories I Plaoards Articles of Assecia fSrculars Invoices Cfetalognaa I Busipesa k Address CarlF. Bit Veadp. fte. VALLANOE BROS., And at 300, High-street, BANGOR, B:Eä:AA. HIGH CLASS TAILORS. I- Gent's Outfitters & Ladies' Costumiers. Choicest Stock, Best Style, Reasonable Prices. ( 'SUITS TO MEASURE 59/6 } Speciality springs V LADIES'COSTUMES (Bespoke) 35/. ) SUMMER. 14612 IMPORTANT To HOUSE FDKNISHEES, &c. SPECIAL PURCHASE. 5 DOZEN SIZES. CARPET SQUARES »*» IN 3 TAPESTRY & BRUSSELS. 2 £ « —————————— 4 by 4 From 21/- to 90/- SPLENDID VALUE. Thomas's, londHOUSE Bangop. 13218 NEW SEASON GOODS Estallished 1813. M. A. CROOKS, HIGH CLASS BOOT AND SHOE MAKERS, ARE NOW SHOWING THEIR NEW SELECTION OF SPRING AND SUMMER GOODS. LADIES', GENTLEMEN'S AND CHILDREN'S BOOTS AND SHOES IN BLACK, TAN, WHITE, and OTHER SHADES. AGENTS CRICKET, TENNIS, CYCLING AND GOLF AGENTS FOE THE FOB CELEBRATED S B ° E 8 1 DR. JAEGER'S K REPAIRS BY EXPERIENCED WORKMEN. SANITARY BOOTS AND boots&shoes Special Attention to Measures. BHOES. STREET, BANGOR, AND UXBBIDGE-SOUABE. MENAI BRIDGE. E7350 ESTABLISHED 1812. Proctor and Ryland's PRE PARED BONE MANURES. Works: SALTNEY, CHESTER. Offices: CARRS LANE BIRMINGHAM. REVISED LIST WITH'PARTICULARS OF PRIZES FOR ROOTS OFFERED IN 1857, POSTFREB #• •* — AGENTS:— Mr John Jones, Llwynon, Llanfair, Anglesey. Mr Robert Vaughan, Llsneamian, Abwgele. Mr Jos Lloyd, Miller, St. AsaDh. Mr W. Griffiths, Cross Keys, Chirk. Mr J. J. Bancroft, Glasfryrr, Ruthin. Mr John Humphreys, Railway Station, Towyn. Mr Richard Jones, Llanllodian. Llanfair. Mr Owen Roberts, Post-office. Penygroes, Carnarw Mr Godfrey Parry, Carrog, Corwen. Mr Hugh Eoberts, Hendrewen. KhydychiMy H. Edwards, Sirior Hir, Abergele.