Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

F GEORGE'S Pile & Gravel PILLS. EARN MEDDYGON -AM GEORGE'S PILE AND BAR MEDDYGON AM G p^et7luawsCoe dystiolaetbaa pwysig otowt* 1 ° -K-edi rhoddi prawi t-rwy- feddygon enwog ag ydynt veai 1 ad! arnynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILL- GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. BARN FFERYLLWYR AM GEORGE'S PILLS, Mae rhan fwva-Í o Fferylhvyr ein gwlad wedi bod yn gohebu ag awdwr y Pelem hyn mwn perthynas iV rkinweddau rhyfeddol. a'r gwelliantau liynoa y maent wedi ddwyn oddiamgylch yn eu cymydog- aethau, a'u barn un ac oil ydyw ei bod yn feddygm- iaeth '"heb ei bath." GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. MAE GEORGE'S YN IACHAU RHAI DDAT- GENID GAN Y MEDDYGON YN ANWELLADWY- Do. gwelihawyd miloedd, lliniarvryd poenau degau o filoedd, ac adferwyd canoedd a "ddatgenid gan y meddygon yn anobeithiol" i'w hiechj d cynefinol drwy y Peleni gwerthfawr liyn. Gwna y tystiolaethau a idderbyniwyd gan ddyfeisydd y Peleni hyn gyfrol yn cynwys dros fil o dudalenau o blyg cyffredin. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. EXWOGRWYDD I GEORGE'S PILLS WEDI AMGYLCHU Y BYD., Y mae enwogrwydd y Peleni hyn wedi myned dros gyfandiroedd a moroedd, ac wedi cyrhaedd gwledydd pellenig y ddaear. Nid oes genedl wareiddiedig dan liaul j Nefoedd nad ydyw yn brofiadol o'u "rhin- weddau iachaol." Y maent am "chwarter canrif wedi bod ar y blaen yn mhlith darpariaethau meddygin- aethol at y doluriau poenus hyn. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE Ai\ GRAVE- PILLS. ARWYDDIOX MWYAF CYFFREDIN Y PILES A'R GRAVEL. Poen yn y cefn, gwaew, gwynt, colic, ysgafnder y pen, diffyg treuliad, rhwymedd, llyngyr man, diffyg ■ anadl, poen yn yr arenau a'r lwynau, surni yn yr ystumog, teimlad o bwysau yn y cefn, y lwynau, a gwaelod ryr ymysgeroedd. Y a. y canlynol hefyd yn fynych ddilyn y Piles a r Gravel: -Cliwyddiant yn y traed, poen yn y morddwydydd, dwfr poeth, dwfr-ataliad, enynfa a gwres yn ngwaelod yr ymysgaroedd, gweIediad pwl ac aneglur, syclider a bias anymunol yn y genau, dropsi, iseider ysbryd, cwsg anesmwyth. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GOCHELWCH DWYLLWYR. Twyllir y claf yn fynych i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol George, pan mewn gwirionedd ni fydd yn cael ond rliyw gymysgedd diwerth a phervglus o wneutliuriad arall yn eu lie. Bydd en- wau y darpariaethau ffugiol hyn yn fynych yn cael eu clytio i fyny o eiriau "cvffelyb" i "Registered Title" pills George, gyda'r unig amcan o dwyllo yr anwyl- iadwrus. Teimlaf rwymedigaeth i ddynoethi y cyf- l'yw dwyllwaith, ac i rybuddio y cyhoedd fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth syrthio i faglau yr efel- ychwyr twyllodrus a darostyngol hyn. Gofynwch yn eglur am "George's Pile and Gravel Pills," edrychwch a ydyw Hun yr "Eryr" ar y papyr- au sydd o amgylch y blwch, ac os yw enw y Perch- enog, "J. E. George," yn ysgrifenedig ar stamp y Llvwodraeth fydd o'i amgylch. Os daw blychiad o Pile and Gravel Pills i'ch meddiant nad ydyw yn ,(Ial yr oil o'r prawfion hyn gwybyddwch eich bod 'Wedi cael eich twyllo. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Gellir cael y Feddyginiaeth hon mewn tri o ddull- iau gwahanol, fel canlrn No. 1. "George's Pilel and Gravel Pills." Label wen. No. 2, "George's Gravel Pills." Label las. No. 3, "George's Pills for the Piles." Label goch. Mewn blycliau Is 121c a 2s 9c yr un (Drwy y Post Is 3c a 3s Oc mewn stamps.) SIAMPL 0 FILOEDD 0 DYSTIOLAETHAU AG SYDD YN MEDDIANT Y PERCHENOG. TYSTIOLAETH YNAD HEDDWCH. Yr ydwyf wedi edrych dros "ganoedd" o law ysgrif- au gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr J. E. George, Hirwain, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r gwell- iantau a. ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth ei "Pile and Gravel Pills." Y mae vsgrifenwyr y Ilythyrau hyn yn "unfrydol" yin tystiolaethu am "ryfeddol rinweddau" peleni fI-r George. Y styriwyf y bwndel tystiolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf "liollol foddhaol" fod Mr George drwy ei ddar- ganfyddiad wedi bod yn foddion i liniaru poenau tvrfa luosog o daioddefwyr.—D. E. WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and Glamorgan. PERCHENOG: J. F. GEORGE- \f.R.P.S., HIRWAIN, ABERDAR. AMERICAN AGENT. R. D. Williams, CHEMIST, ^PLYMOUTH, PA. Kenilwortb and Coventry to the Cambrian Coast s and in inland stations, available to return on Monday, Monday Week, cr Monday Fortnight, and on the following Saturday or Saturday -week. Tirtketa at the Eame f&reB are also issued during the p"iS on every MONDAY «o London Oxford, Banbnry, Leamington, Kemlworth and Coventry available to return following Saturday or Saturday week. Every information oan be obtained frem Mr W. H. GOTTGH, Saperintentient of the Line, Osweetry.-C. S. DKKNISS, General Manager. AIL A.ND COA.CHEXOURSIONS.Exoursions Hi bv Rail aDd Coach are run every week-day up S September 33tb, from the Cambmn V\ atenng Places on the Welsh Coa6t to the following places of interest Abersoch, Bac-dgeiert, Cador Idrie, Cdtaract Waterfall, Corris, Cwnuhaiadr Waterfall, Devil's Bridge. Dolgooh Waterfall, Dyeynm Valley, Glaepwll Cascade, Cwmbyoban Lake, Happy Valley, Moobras Island, Llyfnant Valley, MMa- twrog, Nantgwillt, Nevin, Raven Waterfall, Preoipioe Walk, Talyllyn. Lake, Torrent Walk, Tynygroes, Tanybwlcti, and to Lake Vyrnwy, Dinas Mawddwy, Bwlchoerddrws Pass, LlaDym&wddwy, snd Dolgolley, on days shown in the Rail and Coach Tour Programme. For further Parttcnlars see Bills, to be bad gratit3 at all Cambrian Stations. 2408o MNlEDir /"I ELLIR ymweled a DR. JONES, Bangor, VJ bob dydd Iaa yn No. 16, Lledwigan- road, LLANGEFNI. Inliangor bob dydd, oad dyddiau Mawrtb a bu. Yn Llanerchvmedd o 10 tan 1, 800 Amlwch o 2 tan 5, p-yda Mr Hoghet*, Stationer, 8, Market-street, Ebrill 21, Mai 19, Mebefin 16 a Gorpbenaf 14. Yn Bethesda,Llan- berit; sko Fl e ifzer ar el Sadwrn tal WORTlI A GUINEA A BOX. w FOR ALL BILLIOUS AND NERVOUS DISORDERS SUCH AS Sick Headache. Constipation. Weak Stomach. Impaired Digestion. Disordered Liver and Female Ailments. ANNUAL SAL a SIX MILLION BOXES. In Boxes, Is. li In BOXBB, 9 £ d„ Is. l^d.,atid 2a. 9d. each, with full directions. The la. l^d. box oontaina 56 pills. Prepared only by the Proprietor- THOAS ST. HELENS, LANO. BEECHAFS TOOTH PASTE. Eflicecions— Economical Cleanses the Teeth Perfumes the Breath, OlisPiible Tufcea, cf all Drupgista, or from the Proprietor, for Is.. Dont paid ESTABLISHED l i836. FOR THE PROTECTION OF TRADE. T TJ B B S' MERCANTILE OFFICE, (Stubba* Ltd.), 42, GRESHAM STREET, LONDON, E.O. OVIDOCIRIXZ-, BY OBTAINING TIHXIIT LOTFOKMATIOH THBOUGH THE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. BVMY TBADlB 8BOULD BKiD STUBBS' WEEKLY GAZETTE, With which is issued a Supplement containing LISTS OF CREDITORS ONDEB ALL THE IMPOBTANT TAILUKIS. THE COMMERCIAL REGISTERS oontain more than Er NINE MILLION Entri c DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTED TO SUBSCRIBERS ON TUESDAY and FRIDAY in each waek. BRANCHES at Charlea-st. Chambers, CARDIFF. BRANCHES at Charlea-st. Chambers, CARDIFF- Swansea Arcade, SWANSEA; Aberdeen, Bir- rairifcham, Blackburn, Bradford, Brighton,Bristol, Belfast, Cork, Croydon, Dublin, Dundee, Edin. burgh, Exeter, Glasgow, Hull, Leeds, Leicester, Liverpool, London (West End), Manchester, New- castle, Norwich, Nottingham, Plymouth, Ports mouth, Sheffield, Southampton. ¡::ro»-OJ"XC)I:;j.- Hlgh-st.. NEWPORT (MON.) Cambridge, Derby, Dumfriee, Gloucester, Grsen ock, Grimsby, Halifax, Haniey, Hodderotield Inverness, Ipswich, Limerick, Londonderry, Midd lesboro', Northampton, Oxford, Perth, Preston Reading, Stockton-on-Teea, Sanderiand, Torquay Walsall, Waterford, Wolverhampton, Worcester York. TBBMB—fil J a, 22 2a, JB3 3g, IC5 5a, according to reqaaements. PBOSFXCTUS forwarded on application to an of be above Offioen. INSURANCE AGAINST ACCIDENTS OF ALL K INDS. A COIDENTS AND D ISEASE. JgMPLOrERS' L IABILITY AND FIDELITY GUARANTEE. KAIL WAV PASSKNGERS' ASSURANCE COMPANY- CAPITAL £ 1,000,000. Lossgs PAID E3,800,000, 64, CORNHILL, LONDON. 2289p A. VIAN, secretary. J'OHN LLOYD TOWN CRIER. ABERYSTWYTH, —: 18, SKINNER STREET, :— BEGS to announce that he has comraeBced the BILLPOSTING BUSINESS and hepes by trist attention to busineaa to m o yeaz f a»oor«. ALLIANCE ASSURANCE COMPANY. ESTABLISHED 1824. Capital FIVE MILLIONS, Fands—FOUR MILLIONS. THE RIGHT HON. LORD ROTHSCHILD, CHAIRMAN. ROBERT LEWIS, CHIEF SECBBTABY. CHIEF OFFICE BABTHOLOMKW LANK, LONDON. LIFE. POLICIES Indisputable and World-free. Non forfeiture and Reinstatement plans Liberal. Expenditure Low. Bonueen Large. Security espe- cially strong. Large Accumulations and Capital. FIRE. Insurances expeditiously effected. Moderate Rites. Surveys where needed free. Losses settled BRANCHES at—among other places— LIVERPOOL: 30, Exchange strast, East; O. MORGAN OWEN, Secretary. WREXHAM: 28, High street; JoiaN FBANCIS, Secretary. Prcsppctuses. &0., may be obtained from any o he Company's Branches or Agents. 14687L NO STABLE IS COMPLETE WITHOUT PYELUMAN'SM Aram ZA Cg ImIembrocatiom VjH.JJL For Sprains, Curbs, and Splints when forming. For Over-reaches, Chapped Heels, Wind Galls, For Rheumatism in Horses. For Sore Throats. For Broken Knees, Bruises, Capped Hockl. For Sore Shoulders, Sore Backs. For Sprains, Cuts. Bruises in Dogs. For Cramp in Birds. Indispensable in any stable, but especially in. the stable of a Master of Hounds. HADDINGTON, Master of Berwickshire Bounds. Bottles, leu, 2s., 2s. 6d., 3s. 6d. Jars, 10s; 6d. 209. L FOPE,MIlavBAlAROtiICS AU7IUNlJOKBIVAN rE0.R8SA1-L CHE^T COLD?. $ <D )\ » rrepareel oTib^ CJr IWIU HAVE NONE. • dy^EMN if5bNS&CI k 510UGH. ENGLAND. ift. ■ I M I nwl Dodrefn. D odrefn. Dodrefn. OS oeB arnoch eisien DODREFN gwir dda, buddiol a rhad, rhodderch eich OBDEB i MRI 0. T. EVANS & CO., Llanfechell, Mon, Maent bwy yn cadw Saeri profiadol at wnend pob math o DDODREFN i ao yu gwaiantu y coed i fod yn eych, iacb, Be o'r quality, ac ymrwymant i gyraeryd yn ol TJSBHYW UDODUEFNYN os canfyddir bai ar y cce.1 neu y gwaith. PHIS DKESSER DBERW, wedi ei pholishio yn y modd gorea, yn ngbyda CaWRCH o GADEIRIAU DERW (un o boaynt yn Gtldalr Ddwyfraich), hefyd "SETTLE" yn cynwyn Drawers, DAU WELY WAINSCOT. BWRDD DWY LEAP, BWRDD CRWN, & CHLOC (P^dwar divvruod ar ddeg) DERW neu MAHOGANY, am £ 12 12s Od. NiB gellir cael eu cyffelyb am yr arian yn nnrhyw fan. MAE Meistri O. T. Evans & Co.] YN GWNEUD POB MATH U DDODEE FN, YN NGHYDA GWAITH GWLAD YN GYFFREDINOL. HEFYD,,mae gon(ldi,rit FASNACHDY YN LLANFECHELL, lie y aellir PRYNU o'r brairfd UNRHYW BETH y gellir gofyn am dano yn yr Ironmongery Line, ya ngbvda COED, OIL, HAIARN, AC ARFAU AMAETHYDDOL o bob math am bria rhesymoJ. Anfonwoh atynt am eu plisiau am unrbyw beth fydd arnoch eieieu. z85 m ANCHESTER GRAMMAR SCHOOL. FEE, E,4 4s Od per Term. The NEXT TERM begins TUESDAY. SEPTEMBER 14tn. ENTRANCE EXAMINATION, MONDAY, SEPTEM- BER 13th, at 9 a.m. Prospectuses, forms of application, &c., may be had at the School I OWEN W. COX, Receiver. N-B-The BOARDING-HOUSE In oonnection with the Stfiool is situated in Higher Brougbtoa 2045tu DONALD CAMERON., MERCHANT TAILOR, C ATHEDRAL BUILDINGS, BANGOR) Sespectfilly '.invites the attention of Sportsman and Tourists to his Present Choice Stock of Highland Tweeds and Homespun Cloths, Standard Patterns, and Invisible Shades 80 well-known to every Sportsman Oi Hillside and Cover, for Moor and River, Knickerbocker Stockings, Hand-knitted, In Plain Colours, Heather Mixtures and Gairloch Checks. Also the Clarence Hose, Registered Design SpFts, Gaiters, Leggings, and Aiiklets, Shooting Caps, Tweed Hats, and Helmets, Waders, Fishing Stockings and Brogues, Waterproof Coats, Capes, and Rugs, Leather Trunks, Portmanteaus, Bags and Straps. Agent for Dr. Jaeger's Pure Wool Manufactures. ROBE AND CAP MAKER "BY APPOINTMENT TO THE UNIVB33ITT COLLEGK Or NORTH WALES PATTERNS AND PRICE LIST FREE. Cycles for 1897. SWIFTS' ALLDAY'S JAMES' CONDOR GROSVENER CLAREMOXT SOLE AGENTS: CLEVELAND, Josiah Hughes & Co., Ironmongers, BANGOR From i8 8 0 13400E NEW SEASON GOODS. Established 1813. M. A. CROOKS, HIGH CLASS BOOT AND SHOE MAKERS, ARE NOW SHOWING THEIR NEW SELECTION OF SPRING AND SUMMER GOODS.. LADIES', GENTLEMEN'S A-ND CHILDREN'S BOOTS AND SHOES IN BLACK, TAN, WHITE, and OTHER SHADES. I AGENTS ANPU PA FOB HE CRICKET, TENNIS, CYCLING AND GOLF CELEBRATED ° 1 DR. JAEGER'S K REPAIRS BY EXPERIENCED WORKMEN SANITARY BOOTS AND BOOTS & SHOES Special Attention to Measures. SHOES. -PI 222, HIG-H-STBEET, BAN GOB, AND UXBRIDGE-SQUARE, MENAI BBIDG-E. E7350 DICKS DICKS THE DIAMOND JUBILEE YEAR. THE REIGN OF PROGRESS. Past Successes to be Completely Eclipsed. Dicks' Boots & Shoes KEEP PACE WITH THE TIMES, Always Improving, Always Progressing. Immense Consignments already to hand of New Spring and Summer SHOES, LIGHT AND ELEGANT IN STYLE AND WORKMANSHIP, AND VERY DURABLE IN WEAR. TAN SHOES, TENNIS SHORES, CYCLING SHOES, Canvas, Boating, & Seaside Shoes, The Lead:ug Finn in the Principality for Good and Fashionable BOOT & SHOES LOCAL BRANCHES— 217, HIGH STREET, BANGOR. 7. Bridge-st., and 3, Palace-st., Carnarvon, 30, Market-street, Holyhead. High-st., Pwllheli. DICKS DI CKS I LEA AND "■"taKS, PERRINS' ;( is now Ainted in Blue Ink diagonally across the OUTSIDE WBAPPEB ot every Bottle of the ORIGINAL WORCESTERSHIRE AVOIDCELFIAP SAUCE. CHEAP U IMITATIONS. — L A Å JUBILEE PELENAU JONES, TREMADOG f :JONES' TREMADOG PILLS). ^EF YR HEN FEDDYGINIAETH GYMREIG ADNA BYD I US, ac sydd wedi SEFYl/D K ^Y^HANERCAN'MLYNEDDgan y Deyrnaa .o^Ch^ddE™ fel nad oea braidd Deulu yn Nghymru na chlyweant eu I .dau a'u Teidiau yn eon am eu weddau at wellhau pob afiechyd sydd a'l dueddiad o'r 1 jta^og a'r Afu ao Anmhuredd y Gww^ a r dolor cyffredm achyndyn hwnw y Crydcymalaa. arwertixir gan yr holl WholeaateHoUMB a Manwerthir gan bob Chemist drwy y byd gwarecueuig mewn blychau Is lie 2s 6c a 4a fid yr un. Os methir eu cael yn yr ardal, anfoner eu gwercL luavsoi stamps i'r; CAMBRIAN PILL DEPOT. iWadog, North Walea. D.S.—Nid 088 llai na Box cyfitn,4rlilt4 hvn t'w o%e HOLLOWAY'S PILLS & OINTINIENT., MEDDYGlNIAETHAU KKYFEDOOL Y PELENA U A burant y Qwnedi a gywirant bob Anbwylder yn yr AFU. YR YSTUMOG. YR ARENAU, AIR. PERFEDDION- maent yn cryfhau ac yn adferu Cyfansoddiadau Lleag a Nychal, ac yn anmhrifdadwy AM Anhwylderau sydd yn dueddol i ymosod ar Feaywod o bob oedrazu I blant Ø'obl mrn.. Setyd y maent yn dra gwerthfawr. YR "OINTMENT" ydd feddyginiaeth aaffaeledig i Goesau Drwg BrogtiiLm Drwg, Sea Arsiiollioa, Briwiaa, a ChorawydL ydd. Y mae'n enwog am feddyginiaeehu y Troedwst a'r Cryd OymLau. NID OES EI GYFARTAL AM ANHWYLDEEAB YN Y FEEST, AT DDOLGE IS Y GWDD CAETHDRA, PESWCE, ANWYD, CHW Y DDIABLEJ YN Y GWDDF, phob math o Anhwyderau yn y Croen, nid oes ei gyff elyb; ac gymalau anystwyth a cbrebactuyd ymaeyn gweithredu felswyn.-Gwneuthuredigyn unig ya aotydlia,(I'JrKOKLB IIOLLOWAY, Ttl. -NW OXFORD STREET (diweddar 533, OXFO&D-SrHEET), LLONDATN, ac ar werth Is 1.. Mi 49 60, lis, 22sa 33 y bocs neu flwen, a gellir eu cael geon bob Fteryllydd drwy yr holl fyd Rhoddir cynghcr a.Jl ddim bob dydd yn y cyfeiriad uchod rhwng 11 ya y bareu w WNG Uythyr. THE "NORTH WALES OHRONIOL STEAM PRINTING ESTABLISHMENT THE NORTH WALES CHRONICLE COMPANY. LIMITED* Execute, on reasonr.ble terms, LITHOGRAPHIC, COPPERPLATE, LETTERPRESS RUiTIN6 UJ) BOOKBINDING ¡ At their spaciouis estsbbUahmeBts, g^XTOrf HOCJSE, HIGH STREET, BANGOR, AJffD TJAXTON KOTTSE, MOSTYN STREET, LLANLTDKO. PRINTING OF ALL DESCRIPTIONS 3 ri -IiraraaceJ Companies, Public Companies, Solioitorfi; 0 executed with proraptitude. Prospectuses I l'lventoriea I Placards Articles of Aasoaia Circulars J Invoices Catalogues. | Business & Address Cards | Bill heads, Afi. L"J —— c New Spring Goods. GRIFFITH~& C0MPY., THE BEE HIVE, BANSOR, ARE NOW SHOWING NEW GOODS IN ALL DEPARTMENTS. COSTUMES, DRESSES, MANTLES, CAPES and JACKETS. HIGH-CLASS MILLINERY at popular prices. HOUSEHOLD LINENS & CALICOES, the best makes oniy, at the lowest possible prices. SHEETS AND SHEETINGS. TOILET COVERS AND COUTERP ANES. NOTTINGHAM & SWISS LACE CURTAINS from 1/- per pair. INSPECTION IS INVITED. 14816w VALLANCE BROS., And at 300, High-street. BANGOR, BE1:A. HIGH CLASS TAILORS. Gent's Outfitters & Ladies' Costumiers. Choicest Stock, Best Style, Reasonable Prices. SUITS TO MEASURE 52/6 ) FOR Speciality • TSOUIERS^ [ SPRING AM> LADIES' COSTUMES (Bespoke) 35/- J SUMMER. t 14612 FOR presses, THOMAS'S MANTLES, MILLINERY, London House, FANCY drapery. BANGOR. &0., &c. 14818 ESTABLISHED 1870. HIGH CLASS TAILORING. MAGNIFICENT STOCK. POPULAR PRICES. GARMENTS MADE DP ON THE PREMISES IN LOFTY AND WKLL-VESTILATEO WORKROOMS. BAYNE AND DARGIE, CLOTHIERS, UPPER BANGOR. Complete Season Delivery in all the Leading Makes and Choice Colourings of FIRST CLASS WOOLLENS. IKSPBCIIGK INVITED.