Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S l Pile & Gravel PILLS. ,r,-ARN -UFDDYGO"-q A-M GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. hnn a'r America yn. eu leymeradwyo a'u cefnogig Oc v ulae yn meddiant y tiymeradwyo a u cftfnogi, a £ rctao7lua<™ o ^tioheth*, p-^»g Ldygon enwog ag yd^t w.<Ji rhodd, pr.wf trwj .adl arnynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. 13ARN FFERYLLWYR AM GEORGE'S PILLS. Mae rhan fwyaf o Ffcrylhvyr em gwlad wedi bod vn gohebu ag awdwr y Peleni liyn mewn perthynas i'w rhinweddau rhyfeddol, a'r gwelliantau liynod y maant wedi ddwyn oddiamgylcli yn eu cymydog- aethau, a'u barn un ac oil ydyw ei bod yn feddygin- iaetli "heb ei bath." GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. MAE GEORGE'S YN IACHAU RHAI DDAT. GENID GAN Y MEDDYGON YN ANWELLADWY. Do, gwellhawyd miloedd, lliniarwyd poenau degau o filoedd, ac adfenvyd canoedd a "ddatgenid gan y meddygon yn anobeithiol" i'w hiechj d cynefinol drwy y Peleni gwerthfawr hyn. Gwna y tystiolaethau a ttderbyniwyd gan ddyfeisydd y Peleni hyn gyfrol yn -cvnwys dros fil o dudalenau o blyg cyffredin. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. ENWOGRWYDD I GEORGE'S PILLS WEDI AMGYLCHU Y BYD. Y mae enwogrwydd y Peleni hyn wedi myned dros gyfandiroedd a moroedd, ac wedi cyrhaedd gwledydd peilenig y ddaear. Nid oes genedl wareiddiedig dan haul y Nefoedd nad ydyw yn brofiadol o'u "rhin- weddau iachaol." Y maent am "chwarter canrif wedi bod ar y blaen yn mhlith darpariaethau meddygin- aethol at y doluriau poenus n. GEORGE'S PILE A GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE A. GRAVE- PILLS. ARWYDDION MWYAF CYFFREDIN Y PILES A'R GRAVEL. Poen yn y cefn, gwaew, gwynt, colic, ysgafnder y pen, diffyg treuliad, rhwyniedd, llyngyr man, diffyg anadl, poen yn yr arenau a'r lwynau, surni yn yr ystumog, teimlad o bwysau yn y cefn, y lwynau, a gwaelod ryr ymysgaroedd. Y map, y canlynol hefyd yn fynych ddilyn y Piles ar Gravel: -Chwyddiant yn y traed, poen yn y- xnorddwydydd, dwfr poeth, dwfr-ataliad, enynfa a gwr^ yn ngwaelod yr ymysgaroedd, gwelediad pwl ac aneglnr, sychder a bias anymunol yn y genau, dropsi, iselder ysbryd, cwsg anesmwyth. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GOCHELWCH DWYLLWYR. Twyllir y claf yn fynych i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol George, pan mewn gwirionedd ni fydd yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus o wneuthuriad arall yn eu lie. Bydd en- wau y darpariaethau ffugiol hyn yn fynych yn cael eu clytio i fyny o eiriau "cyffelyb" i "Registered Title" pills George, gyda'r unig amcan o dwyllo yr anwyl- iadwrus. Teimlaf rwymedigaeth i ddynoethi y cyf- l'rw dwyllwaith, ac i rybuddio y cyhoedd fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth syrthio i faglau yr efel- ychwyr twyllodrus a darostyngol hyn. Gofynwch yn eglur am "George's Pile and Gravel Pills," edrychwch a ydyw llun yr "Eryr" ar y papyr- au sydd o amgylch y blwch, ac os yw enw y Perch- enog, "J. E. George," yn ysgrifenedig ar stamp y, Llywodraeth fydd o'i amgylch. Os daw blychiad o Pile and Gravel Pills i'ch meddiant nad ydyw yn dal yr oil o'r prawfion hyn gwybyddwch eich bod 'wedi cael eich twyllo. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Gellir cael y Feddyginiaeth hon mewn tri o ddull- iau gwahanol, fel y canlyn — No. 1, "George's Pilet and Gravel Pills." Label wen. No. 2, "George's Gravel Pills." Label las. No. 3, "George's Pills for the Piles." Label goch. Mewn blychau Is lc a 2s 9c yr un (Drwy y Post Is 3c a 38 Oc mewn stamps.) SIAMPL 0 FILOEDD 0 DYSTIOLAETHAU AG SYDD YN MEDDIANT Y PERCHENOG. TYSTIOLAETH YNAD HEDDWCH. Yr ydwyf wedi edrych dros "ganoedd" o law ysgrif- ^u gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr J. E. George, Hirwain, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r crwell- iantau a ddygwvd oddiamgvlch drwy offcrynoliaeth ei "Pile and Gravel Pills." Y mae ysgrifenwyr y llvthyrau hyn yn "unfiydol" yn tystiolaethu am "rvfeddol rinweddau" peleni JN r George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf "hollo! foddhaol" fod Mr George drwy ei ddar- ganfyddiad wedi bod yn foddion i Iinisru poenau tyrfa luosog o ddioddcfwyr.—D. E. WILLIAAlS, J.P. for the Counties of Brecon and Glamorgan. PERCHENOG: J- F. OEOROF* IIlkWAIN, ABERDAR. AMERICAN AGENT R. D. Williams, CHEMIST, PLYMOUTH, PA. i/^AMBRIANRAILWAYS.-EVERYSATURDAY 0 during Jane, July, August and September, XjTWeekly or Fortnightly Tickets are issued from London, Oxford, B^bury Leamingtoa Kenilwortb and Coventry to th« Cambr.au Coast s and certain inland stations, #r&'labla t» °° Mo*day, Monday Wesk, cr Monday Fortnight, and on the following Saturday or Saturday week. I Tioketa at the Eame fares aro »!>• i^ ag the same period on every MONDAY to London, ¡ Oxford, Banbnry, Laaramgt»n, Kenilworth and Coventry available to return followicg Saturday or Saturday wack. Every inforcaatinn can be obtained frem Mr W H. GOCGW, Snperiatendent of the Line, Oswesfcry.-C. S. DE,.ixisfi, Goittral Manager. 2387wh AIlTANDCOACH EXCURSIONS.—Exonrsions b.s, Rail and Coach are run every week-day up to September 30th, from the Cpmbrian Watering Places on tke Welsh Coast t. the followint, places of interest Abersoch, Baddgelert, Cader Idris, Cataract Waterfall, Corris, Cwmrb&iadr Waterfall, Devil's Bridge, Dolgsch Waterfall, Dysynni Valley, Glaspwll Cascade, Cwmbyohan Lake, Happy Valley, Moohras Ibland, Llyfnant Valley, Maen- twrog, Nantgwillt, Neviu, Raven Waterfall, Preoipioe Walk, Talyllyn Lake, Torrent Walk, TynygrQei;, Tanybwloh, and to Lake Vyrnwy, Dinaa Mawddwy, Bwlchoerddrws Pass, Llanymawddwy, and daysabown in the Rait and Coach Tour Programme. For further Particulars see Bills, to be had gratia at all Casabrian Stations. 2408p CAMBRIAN RAILWAYS. — MERIONETH- SHIRE AGRICULTURAL SHO # AT BALA, Thursday, Septembar 9th, 1897, on the above dato Chiop day return Tickete will he issued so Ba)* Ma under:-From Pwllbell, 640 1I..m., Afos Wen, 6.50 a.m., fare 3s 6d Cricoimb, 6.55.m., Portmaieo, 7.10 a.m., Miniforid, 7.15 a.m., Penrhyndeudraeth, 7 20 a.m., TalwLri,a-d, 7 30«.ra., Harlsob, 7.35 a.m., Llankedr and PeD6arn,740a.Da.,Dyffryn,7.50a.BD., far* 3s; Barmjuth, 8.20 a.m., Baratouth JunciioQ, 8.25 a.ne, Arthog, 8.30 a.m fare 2:3 9J Penmasn- pcol, 8.50 ».m are 2s 6d, Cbildreu under three yfars of age, Free above three and und«r twclre, Half-prics. First Cla.-8 Tickets iesucd at doubls tbe Third Clasa fares. No luggage allowed. Pnaengers return same day frem BaJa by Special Train at 6 0 p.in.-C. S. DBNNISS, General Manager, Oswealry, Aug., 1897. DANNEDD O.ELLIR ymweled 4 DR. JONES, Baf.eor, VX bob dydd Iau yn No. 16, Lledwigan- road, LLANGEFNI. Jfn Mangor bob dydd, ond dvddiau Mawrtk a lau. Tn Llancrcbvmedd o 18 tan 1, ao Amlwch o 2 tan 5, eyda Mr'Hughea, Stationer, I, Market-street, E brill 21, Mai 19, Mahefin 16. a Gorphenaf 14. Yn Betbesda.Llan- beriii 80 El eaezer ar .1 Sadwrn tal WIRTH A GUINEA A BOX. mm** FOR ALL B IlLIOUS AND NERVOUS DISORDERS SUCH AS Sick i-i eadache. Constipation. Weak Stomach. Impaired Digestion. Disordered Liver and Female Ailments. ANNUAL SALK SIX MILLION BOXES. ffiwH/?*88' Rnd 2s- 9d* eaob. with full directions. The la. l £ d. box contains 56 pills. Pi epared only by the Propriefor- THOMAS BEECHAM ST. HELENS, LANC. BEECHAFS TOOTH PASTE. Efficacious Economical Cleanses the Teeth- Perfumes the Breath. 1 *11 apsible Tubes, of all Druggists, orlli c m the Proprietori for If., noat paid ESTABLISHED IN i836. PO i THE PROTECTION OF TRADE. T TJ B B S' MERCANTILE OFP.ICE, (Stubbs' Ltd.), 42, GRESHAM STREET, LONDON, E.G. Busamll. BY OBTAINING TIMXLY INTOBUAZIOH THROUGH THE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. IVXKY TBiDIB BEOULD AD STUBBS' WEEKLY GAZETTE, With whioh is issued a Supplement oontaining LISTS OF CREDITORS ONDII. ALL THE IMPORTANT FAILCBKS, THE COMMERCIAL REGISTERS ^foontain more than I?I" NINE MILIIJION Entries DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTED TO SCESOEIBERS ON TUESDAY and FRIDAY in each week. BRANCHES at Cbarles-st. Chambers, CARDIFF- i.) Swansea Arcade, SWANSEA; Aberdeen, Bir- mingham, Blackburn, Bradford, Brighton, Bristol, Belfast, Cork, Croydon, Dublin, Dundee, Edin- burgh, Exeter, Glasgow. Hull, Loeda, Leicester, Liverpool, London (West End), Manch^ater, New. castle, Norwich, Nottingham, Plymouth, Forts mouth, Shaffiald, Botithampton. SUlJ-OuIoJta. HIgh-st.. NEWPORT (MON.) Cambridge, Dot-by, Domtrieg, Gloucester, Graen ock, Grimsby, Halifax, Hanley, Bndclerafield InvernceB, IpM^iob#Iii £ jasrickt Xiondoncierjcv, Midd leaboro, Northampton, Oxford, Perth, Presfioa Reading, Stockton-on-Tees, Sunderland Torquay Walsall, Watorford, Woivorhampton, Worcester York, Tirr.ms-El I a, £ ,2 2s, JE3 3s, B5 5a, aooording to reqnirements. pBospsoiua forwarded on application to an of he above Offioas. EVAN DAVIES, Bi L L P O B T R 1" & T O W N OSIER 2, Hughendeu Cottage, ORThtLA.Doo, BJti/oS to inform tbe PublEo that he Rente all the principal Posting Stations in Port,™ Moo k<3 diatrif t. 15540p rd dllktrit t. 15540p ALLIANCE ASSURANCE I COMPANY. ESTABLISHED 1824. Capital FIVE MILLIONS. Funds-FOUR MILLIONS. TJIIE RIGHT HON. LORD ROTHSCHILD, CHAIRMAN. ROBERT LEWIS, CHIEF SEOBETARY. ) CHIEF OFFICE :—BARTHOLOMEW LANE, LONDON. LIFE. POLICIES Indisputable and World-free. Non forfeiture and Reinstatement plans Liberal. Expenditure Low. BODUSE* L^rge. Security espe- cially strong. Large Accumulations and Capital. FIRE. Insurances expeditiously effected. Moderate Rates. Surveys where needed free. Losses settled promptly. BRANCHES at-among other plac- LIVERPOOL: 30, Excbange-strsot, East; O. MORGAN OWEN, Secretary. WRtfXHAM: 25, High-street; JOHN FaiNcis, Secretary. Prospectuses. Ac., may be obtained from any o ho C'.}Inp9.ny's Br.uIcbe3 or Ag'j!1t.i1. 14687L nyy 1 ^sURANCE 0KFICE K5U 1 FOUNDED 1710. Sum Insured in 1896 zC3882952,800 For all particulars apply to the following Agents Bangor.Mr James Smith. do Mr Richard Hall. Bala.Mr R. L. Jones. Mount Place Barmoutb Mr R. F. Anderson. BeaumariB Mr Fredk. Geary. Carnarvon Mr Wm. Hugh Owen. Conway Mr Cbas. Drover, Deganwy Llandudno. Dalgelley Mr Thos. P. Jones-Parry Holyhead Mr Owen Hughes. Llandudno Mr Edgar W. Riches. Llangefni Mr William Thomas. y&rtmadoc. Mr John ri obia3,6,Marine-t8r. Rhoa-on-Sea .Mr P. J. Kent. 12945 WH'TEfe ARE STILL THE BEST. NEW PATENT TENSION. ALL ^jBB|MfeSL EASY LATEST TERMS IMPROVEMENTS OF PAYMENT. HAND J — MACHINES FIVE FROM YEARS' 451- WARRANTY 3.000 Agencies in Great Britain, and more wanted. WRITE FOR PRICE LISTS AND TERMS. WHITE SEWING MACHINE Co., 48 Holborn Viaduct, LONDON. — k RIDE A WlNSYeLE For Health, Business, or Pleasure. EASY RUNNING. DUN LOP PNEUMATIC STRONG JrwmMA TYRES. AND DURABLE. Bicycles for Ladles or Qenttemen for all pursuits* ON HIRB OR EASY TERMS OF PAYMENT. WRITE FOR CATALOGUE. WHITE MACHINE CO., 48 Holborn Viaduct, LONDON. PATRONISED BY THE Leading Auctioneers and Business-men In North Vales and by the Principal (Theatrical Agents, fte GRIFFITH- DA VIES, 23, Union Street, j r"I..N Go -Fl. I THE ORIGINAL BANGOR BILLPOSTER. ESTABLISHED 30 YURG. Member of the United Kingdom Billposters' Association. LIST of PRIVATE STATIONS in Bangor:- A Glanadda, West End, Noar the Railway Station, I-ligb-fitret-t, 3 en GJan'rafcn Hill, Market- place, 3 in Lrve-laiia, 5 on Garth-road. Beaumaris: —Market Hall. BfitbeseU :—1 at Railway Station and 2 in the Centra or the Village. All boards kept; in good order and satisfaction gaaranteud. Charges Moderate. Contracts nnder- taken to post the whole of the eurronnding district et Augleaey, &c. Convarsani with both languages Weleb and EnRHeb). INSURANCE AGAINST ACCIDENTS OF ALL K IND3. ACCIDENTS AND DISEASE. E MP.LOYERs' L TABILITY AND JjllDELITY QUASANTEB. RAILWAY PASSKNGK.RS' ASSURANCE' COMPANY. CAPITAL £ 1,000,000. LtSBRB PAID £ 3,800,000. 64, C 0 Ie. N H ILL, LONDON. 2289p A. VIAN, secretary. J. Ii. MOKBIS. Billposter, COLWYN BAY. Under the Local Board), and appointed by the Denbighshire Coanty Coaucii. i)A PRIVATE STATIONS in Colwyn Bay, Oolwyn, Rhoa, Moohdre, Llanel»nr, Llys faan and Llanddnlao, simoacting to over 6 miles. DONALD CAME EON. I MERCHANT TAILOE, CATHEDRAL B U I L DIN G S, BANGOR, iiesj tiCtfully^invites the attention of Sportsman and Tourists to his Present Choice btock < f Highland Tweeds and Homespun Cloths, Standari Patterns, and Invisible Shades so veil-known to eveiy Sportsman in. Hillside and Cover, for Moor and Eiver, Knicker-bocker Stocking3, Hand-knitted, lis Plain Colours, Heather Mixtures and Gairloch Checks. Also the Clarence Hose, Registered Design Spats, Gaiters, Leggings, and Anklets,. A Shooting Caps, Tweed Hats, and Helmets, Waders, Fishing Stockings and Brogues, p Waterproof Coats, Capes, and Rugs, Leather Trunks, Portmanteaus, Bags and Straps. Agent for Dr. Jaeger's Pure Wool Manufactures. ROBS A.ND CAP UIYEN "BY APPOINTMENT TO THE UxivassiTr COLLBGK or NORTH WALES PATTERNS AND PRICE LIST FREE. Cartridges BROWN, BLUE, GREEN, SCHULTZ, E.C. NOBEL'S PATENT BALLISTITE AND ALL DESCRIPTIONS OF SPORTING REQUISITES. Josiah Hughes & Co., rn HIGH STREET1, BANG-OR 14919H —-————-—-— NEW SEASON GOODS. Established 1813. M. A. CROOKS, HIGH CLASS BOOT AND SHOE MAKERS, ARE NOW SHOWING THEIR NEW SELECTION OF SPRING AND SUMMER GOODS. ""II"' LADIES', GENTLEMEN'S AND CHILDREN'S BOOTS AND SHOES IN BLACK TAN, WHITE, and OTHER SHADES. CRICKET, TENNIS, CYCLING AND GOLF j CELEBRATED HOES » 0R. JAEGER'S K REPAIRS BY EXPERIENCED WORKMEN SANITARY BOOTS AND BOOTS & SHOES Special Attention to Measures. SHOES. | 222, HIGH-STREET, BANGOR, AND UXBRIDGE-SQUARE MENAI BRIDGE. E7350 DICKS DICKS TEE DIAMOND JUBILEE YEAR. THE REIGN OF PROGRESS. i Past Successes to be Completely Eclipsed. Dicks' Boots & Shoes 4 KEEP PACE WITH THE TIMES, Always Improving, Always Progressing. Immense Consignments already to hand of New ? Spring and Summer SHOES, LIGHT AND ELEGANT IN STYLE AND WORKMANSHIP AND VERY DURABLE IN WEAR. TAN SHOES, TENNIS SHOES; CYCLING SHOES, Canvas, Boating. & Seaside Shoes, The Leading Fiim in the Principality for Good aod Fashionable BOOT & SHOES LOCAL BRANCHES— 217, HIGH STREET, BANGOR. 7, Brirlge-st., and 3, Palace-st., Carnarvon, 30, Market-street, Holyhead. High-st., Pwllheli. DICKS DICKS • —R V> ■ ■■ '■ —— ■■ LEA 'v'\ f'i\ iJ AND ri ).. 1) Observe that the jk" 13 O | "\j Q J Sig^iat-are X Uii-i llXXi O J ¿ '.Vff> is now P^ited in Blue^nkdl^gonaUy across the OUTSIDE WRAPPER •f- of every Bottle of the *4 ORIGINAL WORCESTERSHIRE SAUCE. IMITATIONS. A, I ..=- LA U, B I f, E IC PELENAU JONES, TREMADOG :JONES' TREMADOG PILLS), fel nad oea braidd Deulu yn Nghymru na chlyw&nt eJ1-SSTtyfanduoedd Ewrop weddau at wellhau pob afiechyd sydd a'i dueddiad o'r Yjta^ioe £ r ««'M|X a'r dolar cyflEredin a chyndyn hwiw y Cryc'cymalau aManwerthirgan bob Chemist drwy y by ^warediauig mawn blychaulsl^&^a yr un. Os methir eu cael yn yr ardal, anfoi « eu gweKl/Uv^tampa S; CAMBRIAN PILL L'EPOT. i?rbiJiadog, isorth Wale& D.S.-Nid oes lIst na Box cyf&n e'r Pill* b.yn i'w C!¡,3 HOLLOW -A-Y'S PILLS & OINTMENT. MEDDlfGlNIAJSTHAU KHYFEDOOL Y PELENAU A burant y Gwsed, a gyirirant bob AQhwylder yn yr APU. YR YSTUMOtf. YR ARSlffAU. AR PERFEDDIOH. maent yn cryfhau ac yn adfera Cyfansoddiadaa Llssg a Nychslf ac yn aniahziaia&wy usvn Anhwylderau sydd yn duaddol i ymoaod ar Feaywod o bob oodran. I blant a phobl mtn aM Hefyd y maent yn dra gwerthfawr. YR "OINTMENT" ydd feddyginiaeth auffaeledig i Goesau Drwg Breptifm Drwg, flaa Arcbollion, Brtiriaa, a Oaarawyd mrr„ ydd. T mae'n enwog am foddygtoiaethu y Troadwafe a'r Cryd Cyma.aa. WID OES EI GYFARTAL AM ANHWYLDEKAb YN Y VILEST, AT DDOLiGH YH Y QWOD CAETHDRA, PESWCH, ANWYD, CHWY DDIANAU YN Y GWDDF, phob math o Anhwyderau yn y Croen, nid oea ei gyffelyb; ac sr gymalau anystwyti* a ctxrebactuyd y roBe yn gweithredu fal swyn.-Gwneathuredigyn unig yn sofvdliad THOMAS HOLLO wax, 1S, s. 7^ (diweddar 533,OXFOED-SraEET), LL OND AIN, ac ar werta am is i.}, 2SJ 4? bo, lis, 22sa 33 y bocB neu flwch, a gellir en cael gan bob Fferyllydd drwy yr holl fyd Khoddir cyaghcr ddim bob dydd yn y cyfeiriad uchod rhwag li ya y barau w o- wng llythyr. THE "NORTH WALES CHRONICL, STEAM PRINTING ESTABLISHMENT THE NORTH WALES CHRONICLE COMPANY, LIMITED: Execute, on reasonable terms, LITHOGSAPfllO, COPPERPLATE, LETTERPRESS PRINTING UD BOOKBIKDIK& At their SpacioUd establishments, UAXTOx< HOCTSE, HIGH STREET, BANGOR, ADD OA.XTON HOUSE, MOSTYN STREET, LLANDUDNO. PRINTING OF ALL DESCRIPTIONS I»c i ■«, la •urai'TeJ Companies, Public Companies, Solicitors; Anetioneert executed with pronptitude. Pra3pdctuses J liTentories » Plaoards Artioles of Aasocia Circulars Invoices Catalogues. | Busine39 & Address Cards | Bil: heads. Ac. New Spring Goods. GRIFFITH & COMPY., THE BEE HIVE, BANGOR, ARE NOW SHOWING NEW GOODS IN ALL DEPARTMENTS. COSTUMES, DRESSES, MANTLES, CAPES and JACKETS. HIGH-CLASS MILLINERY at popular prices. HOUSEHOLD LINENS &, CALICOES, the best makes only, at the lowest possible pricos. SHEETS AND SHEETING-e. TOILET COVERS AND COUNTERPANES. NOTTINGHAM & SWISS LAOE CURTAINS from 1/- per pair. INSPECTION IS INVITED. 14816w VALLANGE BROS., And at 300, High-street. BANGOR, BE:A. HIGH CLASS TAILORS. Gent's Outfitters & Ladies' Costumiers. Choicest Stock, Best Style, Reasonable Prices. I SUITS TO MEASURE 52/6 ) FOR Speciality j TOOU1IRSests: [ spring am> V. LADIES' COSTUMES (Bespoke) 35/- J SUMMER. 14612 FOR DRESSES, TH OMAS S MANTLES, v v j: MILLINERY, London House, FANCY DRAPERY, BANGOR. <So., &c. 14818 ESTABLISHED 1870. HIGH CLASS TAILORING. MAGNIFICENT STOCK. POPULAR PRICES. GbrNTS MADE UP ON THE £ REMISED IN LCFTY AND WELI -VENTILATED WORKROOMS BAYNE AND DARGIE, CLOTHIERS, UPPER BANGOR. Complete Season Delivery in all the Leading Makes and Choice Colourings of FIRST CLASS WOOLLENS. INSPECTION lnvrricib.