Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Price ONE PENNY lhe Original Llandudno Directory And Visitor. Established 1854. Publishing Office: UPPER IOSTYN STREET. Largest Penny Paper Published in LLANDUDNO. Local News. Local Notes. The "Directory 77 is by far the Best Local Paper. It has grown with Llan- dudno. All the influen- tial Residents take it and scores are sent away weekly to Visitors all over England during the Winter Months. • The Reports IN THK "Directory ARE SUPPLIED BY RELIABLE AND QUALIFIED REPORTERS. The" Directory" is the Original Pioneer Newspaper in Llandud- no. Efforts have been made to rival it, but the Old-established Jour- nal more than maintains its position. Get the" DIRECTORY Every WEDNESAY and SATURDAY WITH THK .WEEK'S NEWS. j Hysbysiad Pwysig [ 1 rx I Cyhoedd Darllengar. (' Am Newyddion Cymreig Newyddion Rhanbarthol, I Newyddion Lleol, j Newyddion JLmaethyddol I II arhnadoedd, Ffeiriau gweler I hORTH Wales I CHRONICLE. — I North Wales Chicle, Pris 2g. Sefydlwyd yi 1867. .:I8Ðyr hynaf a'r un teuluol goreu a gynooddir yn Ngogledd Cymru. Cvnoeddir ef bob lydd GWENER Y Llandudno Directory, Pris fe. Sefydlwyd yn 1854 I Y papyr Ceiniog mwyaf a gyhoeddir yn Ngogledd Cymru. Drwy yr haf cynwysa restr gyflawn o ymwelwyr a Llandudno. Y GWALIA, Ms ie. Sefydlwyd yn 1881. Newyddladur i ddarllenwyr Cymrefg Cynwysa erthyglau o ddyddordebneillduol i'r Cymry. Cercldoriaeth, Llenyddiaeth, yr Eisteddfod, Gwleidyddiaeth, a Chrefydd. Cyhoeddir af bob Boren Dydd MawrtL Y CLORIANYDD. Pris ie. Sefydlwyd yn 1891 Newyddiadur yn cynwys pynciau o ddyddordeb arbenig I Amaethwyr. Ad- roddiadau mwyaf diweddar o gyfarfodydd Amaethwyr, Marchnadoedd; Ffeiriau, Prisiau Stoc, Grawn, &c., &c. Cyhoeddir bob Boron Dydd Ian. CRONICL CYMRU, Pris ic Wythnos. Fe gynwysa y papyr hwn holl newyddion yr wythnoe yn fyr a chryno, yn nghydag erthyglau byrion ar bynciau o flaen y cyhoedd, brasluniau, a gossip. Rhoddir arbenigrwydd neillduol i newyddion Gog ledd Cymru. y CnwareJwr Cymreig, Pris ic. Cynwysa newyddion o ardaloedd y Chwa olau, yn ngbydag eithyglau ar bynciau llafur- Jowl. Cerddoriaeth Gymreig, Barddoniaeth Llenyddiaeth, a'r EisteddÎod Cybceldir Boreu Ian Prif Swyddfeydd Caxton House, Bango Swyddfeydd Canghemol: Swjddfa y Directory Mostyn street, LlanMno Ssyidfa y Clirianydi, ir idge Street Llaagefa Ac hefyd yn rthmadvff,Twllheli, Dinhych, Bhyl, C%ernarf on A4, a^fiihaergyhi. Quinine Bitters Gwilym Evans. T MEDDYGINJABTH DDIOGEL MEDBYGINIAETH LYSIUUOJLJ A PHUB. Meddyglniaeth I Meddyginiaeth i 5iedeiyginiaeth Effeith'vol, Lysleuol a Phur, 1 Lwydiinnus, Medd MeaHygon. medd Dadansoddwrr. raeid Fforyllwyr. Cyawysa holl rinweddau Iachaol ac Adgryfhaol t, Quinine, Sarsaparilla, Lafant, Dantylleiv, Cynghaw,Crwynllys a SafJrwn, Yn ngbyd a Chwerw-lysiau a MelJs-lysiau adgryfhaol eraill. Ilia y feddy^ioiaeth fawr hon yo adeabyddss yn mhoB gwlad wareiddiedig wrth yr eiiw" «UIWIiiE BBTTERX GWUTH EVASS. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. LLTSAWEN, RHTL, Ebrill 17eg, 1S95. ■. Anwyl Syr—Blinid fi va dost gun v Bila a! nv Diffyg Treuliad, ac anegwyd fi i ioddi prawf ar| A»hnb5 h r blin #S"6 eich oyfferi ohw»-y QUININE HITTBR8 »'r O DIGESTIVE PEARLS, ac y mae y. dela genvfi O ° J nvnonfflrdd ailu tystio i'r lleshad mawr a gefaia o'ni^ Yn ffji i „ 1. « buu. -^ynonfardd. defnyddio. Cymerais amryw o'r Peteli4a 60 o'r 3 Foundry Villa, Fflia\ Hydref 22ain, 1895. 5* Quinine Bittero, ac yr wyf yn peailerfynu cadwl v u t n > potelaid 0 hono bob ara«er wrth law, a ohymerydjQ mx8ehytrydwch n.awr genyf alln tystjol- a dogn dyddiol, *wr cyn borenfwyd. Aeth v cur ae,tou. f"d 81Cih Qam.ua Bitters wedi gwneyd byd c 0 fy mheu, a'r neuralgia, a'r gymalwst, a gelyn-!?o ',f%v mhJr,0f' ho°.,ydi a^flyn" g ion eraill ar So. A gobeithiaf ca wnant bvtbiH YDDOEDD T» dioddef oddiwrtb Gr trjdod Y Galon, 0 ddychwelyd. Cefais Iwyr ymwared o'r Bile a'r'2 J1" cedd hi «2r ^anaidd ao eiddil fel na allai, o Diffyg Treuliad, ac mac'r Bittew wedi crrfbaaiS °AUf>t >*■ y. ?e" »wn agoriad y r fy ystnnaogr, pnro fy ngwaed, a sirloli fy yabryd.! 2 ^W>' °? We eich meddyBimaeth O Yr wyf wedi ei argymell i laawasydd yn awr yn ^haSorol, mae yn ddyeea newyid, a cbredwyf y ? rboddi canmoliaeth uchel idclo fel raeddygiaiaeth! yn gr9f ac YN iacb ^t0' m T effeitbiol at wabanol anhwylderas. Parch THOS. JPSE8(B). Wyf Byr, yr eiddoch yn cdiolohgar, ~—— JAMKS DA.VIB8 (lag 0 Tegeinjl). BXTTEHS G""VSTXIJYM lil"VANS • i 1 1 GOCHELr,~CH BWYLLWYR Gofvnwch Knybnaa Fwysig aai quinine bitter^ GWILYM evans, 0 ac us oynygir rhyw ddarpariaeth arslt i unrhyw brynwr, dan yr esgus ei fod LAWN CVSTAL A LLAWER RHATACH, hyderir y bydd iddo ei wrthod yn benderfynol. Galljod yn sicrjod ymgais yn cael ei wneud iw dimjllo. Gwertbir mswri viottlda, 2s 9c yr un dwbl maint, 4s 6:c'. I'w cael yn aihob reao. Os ceir unrkyw anhn^sder \\v gael, acifouir ef ana y prisiau tcholi drwy y Post i unrhyw gy feiriad yn y Deymas Gyfancl, yu uEicngyrchol cddiwrth y Perhenogion- QUININE 81TTEBS MaoufacturlDg Co., Limited, Llanelli, lit South Wales. Gellir cael Quinine Bitters Gwilfat Evaas yn America oddiwrth y Prif Oruchwyliwr— Mr R. D: WILLIAMS, Medical Hall, Plymouth, Pennsylvania. 2239wh 1 F4U- S13AV4-fEo) BENSONJSfW A TC ES Guaranteed for Accuracy, Durability, and Strength, at Maker's Cash Prices. In Silver Cases. In 18-at. Gold Cases. ■OB* </5~* B ifmpz-d N N 1-7,NGLISH LEVF-R ''ludoate" J x\ pHEAPEST, STRONGEST, and BEST London made THREE- Hfff Y ia«R \J QUAliTER PLATE English Lever Watch ever sold for £ 5 5s. (mBy[s\S\ Thirteen Jewels, Chronometeylif lance, Patent Large Barrel, find fffff yr tU) Han Damp and Dust Proof Ring Band, Massive Silver Coses with un- KBO 1 it a JajSBll breakable Crystal Glass, double the Strength and Value ot any raJjUD other £ 5 Ss. Watch. I iff wliS/Mmm] Made in Four Sizes, at one Price, £ 5 5s.:—No. 1, Gentlemen*? ft MA r illustmte<l)^No. 2, Working Men's; No. 3, Railway Men and BENSON'S \W Lj 1 mmmB In massive 18-ct. Gold Cases, with Crystal Glass, Gentlemen's CLUBS '^S' Applica- WSe Thousands of Testimonials from Wearers all the World over. tions invited.gENT PREE^at my risk, to all parts of the World forP.O.O., END FOR BENSON'S BOOK of WATCHES from P,2 2s. to R,500. CLOCKS, CHAINS 0 ENGAGEMENT RINGS, BROOCHES, PLATE, &c, &c. Post free on application. f§ BENSON'S -QEw KEYLESS ENGL9SH LEVER "BAN K." T ?°°d Knockabout Watch for rough wear at a low price. Best Effxi m London made, Three-Quarter Plate English Lever, Chronometer Bff » m\ wk Bfilance, Jewelled in Rubies. Strong Keyless Action, in Sterling M/L JA 1A |E|| giver, Crystal Glass Cases. Post free at my risk, for £ 5 Note, or f M jl ||l Selections of Watches or Jewellery sent free on receipt of ■II reference. M WATCHES AND JEWELLERY TAKEN IN EXCHANGE. I 18-et. Bti iff ;|K jra All Goods Not Approved will be Exchanged. jcMKW smJWSW 62 &64, LUDCATE HILL, E.C. And at 28, ROYAL EXCHANGE, E.C.; and 25, OLD v BOND STREET, LONDON, W. JUBILEE CLOCKS, for Churches, Schools, and Public Buildings, from £ 10. Estimates Free. ——nw—^———————— THE SAFEST, &gk SOUNDEST DINNER WINE MAX GREGER'S My Carlowitz | PURE HUNGARIAN BURGUNDY. Rich in Phosphates." From 15 per dozen., OF ALL WINE MERCHANTS AND GROCERS, ^25 Excels a!i other Foods for lnfants&Invalids. I DR. RIDGE'S I 1 cpO*;es FOOD I S Strengthening, Satisfying, Nourishing, Digestible. LARGEST SALE IN THE WORLD. Ro "i ALE X,C H A N G E ASBUKANCE I CORPORATION. (Established by Royal Charier, A.D .1720). Chief Office Poyat Rxrh-f.no. London. Branch 5, Dale Street, Liverpool. TaJt AOOCMCLATEB FUNDS EXCSSDS £ 4,000,000 Claims Paid over £ 37,000,000. FIRE. Evrry description of Fire Insurance transacted. Losses occagivned by Lightning mil DO paid whether the property be set on lire or not. LIFE The Corporation affords security of the highest order, and declares Bonuses exceeding the avarage distribution of Assurance companies. The Conditions of Assurance have been lately revised. A Prospeotus, Table of Bonus, and Balance Bhfet will be forwarded on application to Amlwch-MYS. H. SMITH, Old Back, Bangor—Mr JAMES SMITH, Carnarvon—Mr G. n. REE8. Afftnit. To G-arcienera ana if'iocisis. IF you ant a first-claa s weekly gardeniu pa v»uioo contains only soand, praotiea 1, an useful information on all subjects oonheoted witii the garden and its management, and all onrren horticultural news, read THE GARDENING WORLD which is published every Friday morning PRICE Id. POST FREE IM. OLD BY ALL NEWSAGENT 1?, CATHKRINK-STREET, OOYEN1 GAR DEN. E. O. )'f: A Few" Points" '1 j I touching I HOMOCEA SOAP j S It lathers freely In the hardest water. fl It suits the most tender skin. | H Irritation of the skin ceases to be @ M whes-e used. M I It is simply perfect as a shaving soap. § a It softens and beautifies the skin. 8 1 It is thoroughly antiseptic. M WOHIOCEA SOAP: Family Toilet. 5d.; Toilet, M » 9d.; 10 0 o Homocea Soap* Is. The letter M M is Ruaraiiteefi to rontnin 10 °M, of Homocea; both it |gf IS aifi the Od. Soup ;uv most delicately scented. To M those requiriiii* <'i medicated soap, the 10 Hi>mocea *5 w Soap is rco .muieinlea. and no ordinary skin tr- -uWe M S can exist this special make is used. Of all M tn-alers, or from the London Depot, 98, Strand, 1If1 JS W.C. Fr. by post for value in "tamps 1ram M w Homocea Works, Birkenhead. g | HOMOCEA | 1 EMBROCATION I I — i w For Swollen or Tired Feet, |j f Sore Muscles, Stiff Joints, all m W I?Jheumatic Pains, § § and in fact for Pain everywhere. Absolutely the Eest Thing of its Kind 1 in the World. a M Relief guaranteed to purchaser, or money returned. M M Put up in colla"sit)!« tnties. and «oW at 7Jd. ami 1 li 3 M each al>o in L> tt'.cs 1 '.M. anrt '2 Uii. (l.he latter is «|ml to ffl H l'i 75J. tuties). OF ;ill<lf:nrrs. auJ ;it. tlie l.oiulon Drp .t„ 03. Strand. Kre.i In- i«»t inr -value in siauiim ti\>m «*' Si Homocea Y/orks, Uirkenhaad. Iw Notice. RA PERSONS subject to eve disorders 6 should know that any affliction can g H be cured by Singleton's Golden Eye K 8! Ointment, but it must be Singleton's. Bj W 0/allcbemi.sts;>.nd drugstores at 2/- per 9 W pot. 3<So years' reputation. "How to B H preserve the Eyesight," a little bock M B of vaiue to every family in which there ■ H is a case of weak eyes, will be sent B § free to aliy address by Stephen B g Gr<-en, 210 Lambeth Road, London. }. B R WEI C ERN 3SAOL% Y Powdwr r'bi Goreu ^POWDER yn y Byd.

- YD.

| ANIFEILIAID.

CIS.

CAWS.

YMENYN.

TATWS.

I GWAIR A GWELLT.

Marchaadoedd Cymreig !

CYFARTALEDD YD AM YR WYTHNOS…

LONDON AND NORTH WESTKWN KAILW…

North Wales Pairs- I

Anglesey Fairs for 18S7.

CARNARVON.

PORTMADOC.

Cricket.

Bangor Tide Table for September.

Local Railway Time Table ftr…

Advertising

Masnach Id yr Wythnos

LIL, dded yr Haf.

Dyddian Pwysig y Cyaiy. yv

rRacing Fixtures for September.

Advertising