Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

--------------------I Hanes…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Hanes Cjffrons o'r Her- MEWN CWCH AGORED AM BYMTHEG NIWPvNOD. DIANGFEYDD GWYRTHIOL. Rhai o griw y llong hwyliau "Kinkora." perthynol i I Lerpwl, a draethant hanes cynhyrfus o'r mor. Yr 'I oedd v Kinkom" yn lestr haiarn fawr, a rlufai y dwylaw 23. Cvchvrv nodd o Vancouver gyda ilwyrn o goed ar y 25ain o Fawrth am Lundain, t'C yr oedd ganddi hefyd lwyth ar y dec. Ymddmgy" iddi ar y Hordd golli dwfr, a'r canlymad fu i'r oil o'r dwylaw oiioc rtnTiad i weithio gyda y sagnedyddion. eth pobpeth yn mlaen yn weddol dda hyd y 27ain o Ebriil, pivd yr aeth y dwylaw at Cadben McMuoty, gan wit hod pwmpio ddim yn hwj*. Gofjuodd y cadben iddynt a fuasent yn givnead hyny pe tafiai y llwyth | wit hod pwmpio ddim yn hwj*. Gofjuodd y cadben iddynt a fuasent yn givnead hyny pe taflai y llwyth | oedd ar y dec dros y bwrdd; ond gan fod y dwfr yn enili ar y pympiau vn ol tair neu bedair modfedd yr awr. a'r rlyninn wedi iluddedu ac yn gAvrthod ppnpio, siaradodd y eadben gyda'r swyddogion, a pfiender- fyrwycl myned i'r !an ill)r fuan ag oedd bosibl, sef i Ynys Clipptrton, yn y North Pacific, yr hwn le oedd ar y pryd tua dau gan' milldir o bellder. Geisiw^-d rl:(;ddi yr ager-bwmp ar waith arachefn. ond darfu 1 r berwedydd tfrwydro. Yn hwyr ar y 29ain o Ebriil i'r berwedydd tfrwydro. Yn Im-yr ar y 29ain o Ebrill daeth yr ynys i'r golwg. ar ol i'r dynion fod yn gweithio yn ddiwyd wrth y pjmpiau er pan dorodd y berwedj^dd. Yr oedd yno dri dvn ar yr ynys, a dangosai v banerau mai perthyn i'r Unol Dalaethau ydoedd y lie. Cyn y llwyddwyd i gyrhaedd yr ynys, ba raid i rai o'r dwylaw fyned i lawr a cheisio ilusgo v llong gyda rhai? o gweh. Fodd b}rnag, pan ych- ydig latheni i'r lan, darfu i'r llestr droi, ond, yn ifodus, llwyddodd y gweddill oedd ar ei bvrrdd i nofio j i'r lan. Gorweddai y llong ar lawr. Nid oedd na ffrwythau na dim yn tyfu ar yr ynys. Pan oedd y dwylaw yn abl Nid oedd na ffrwythau na dim yn tyfu ar yr ynys. Pan oedd y dwylaw yn abl i ymweled ar lletstr yr ail drc—dau ddiwrnod yn ddiweddarach—yr oedd pobpeth dan ddwfr. Can- i'yddwyd m;u perthynol i'r Owmni Phosphite Oceanic, San Francisco, yr oedd yr ynys, a bod y tri dyn wedi I bod ami er Medi y flwyddyn ddiweddaf. Nid oedd yno fath o goeden yn lioll le. Dywedodd y dynion eu bod yn disgwyl ysgwner yno yn mhen ychydig ddyddiau gyda nifer o ddynion i'w eyrchu oddiyno. Nid oedd j-r ynys j ond tair milldir ar draws. Yr oedd" yr adar yno yn hynod ddofion, a byddai rhaid i'r dynion wrth gerdded o gwmpas eu hel hwynt ymaith. Dangos- odd yr Americaniaid bob caredigrwydd tuag atynt, ond ar ol bod ar yr ynys am ddeunaw niwrnod, a'r i n sgwner heb droi i fyny, dywedodd y tri dyn y gallasai fod yn mis Medi nesaf cyn y cyrhaeddai y llestr. Felly, darfu i Cadben McMuoty a'i ddwylaw ben- derfynu cyehwyn am Acapulco, yn Mexico, yn eu dau gwch. pellder o 700 milidir. tra vr oedd y dyn- ion ar yr ynys darfu iddynt ddal llawer o bysgod, ac ar y rhai hyn yr oeddynt yn bvw fwy;;f. Wrth baro- toi eu dau gweh am eu taith faith a plieryglus, rhodd- ,w 11 wyd cyflenwad mawr o fwyd ynddynt, end darfu i un eweh droi pan wedi myned ychydig bslider. Par- odd hyn gryn gyffro yn mhlith y dynion. Pan wel- ¡"-yd nad oedd yn bosibl i'r oil o honynt wneud y daith mewn un eweh, gwnaithant yn hysbys am scfyllfa y gweddill o'r dynion. Fodd bynag, ni fuwyd ya hir cyn yr oedd saith o'r dynion yn cychwyn mewn un cwcll. Gan fod v cwch yn. fychan, nis gailai y dyniap fyned ond a chyflenwad bychan o fwyd gyda. hwynt. Yr oeddynt yn meddwl y buasent yn cymer- yd deuddeng niwrnod i gyrhaedd Acapulco ond cy- merasant bj-mtheg. Am y chwe' diwrnod a nos- weitliiau cyntaf, cawsart gawodydd tiymion o wlaw, a chanddynt hwythau ddim i ymochel. Pan gododd yr haul yn y dydd, yr oedd yn anioddefol o booth, ac yn y cyflwr hwn-gwlaw a haul bob yn ail-y buont am ddyddiau lawer. Pan yr oedd yn gwlawio, gweitliient yn galed nos a dydd i yspydu y dwfr o'r eweh. Bu agos i'r cwch droi amryw weithiau yn ystod y daith. Cyrhaeddodd y dynion i Acapulco ar y try dydd o Fehefin. Ni ddarfu iddynt weled yr un llong yn ystod v pymtheng niwrnod, ond un diwrnod. Gwel- sant fwg agerlong yn y pellder ond ni ddaeth atynt. Cychwynodd agerlong ar unwaith am ynys Clipperton i gyrchu y dynion Prydeinig yno, ac oddiyno aeth- pwyd ikcapulco i gyrchu y dynion gyrhaeddasant yno yn y cwcll. Pan gyrhaeddodd criw y cwch yn Acap- ulco, yr oeddynt wedi dyoddef gymaint yn ystod y daith fel yr oeddynt bron yn methu cerdded. Tarawyd tri o'r saitli yn wael yn Acapulco, ond darfu i'r tri wella yn mhen ychydig amser.

Crmdeithas Amaethyddol Mon…

--------- -----------------------Y…

Gwrthgiliwr at Wrthgilwyr.

-__--dwrt PMil Latigor.

----._--_--- ------- -----..-…

Advertising

I EI AN 0 YJL E S NOS.

Advertising

---------------. Y Cnwd owenith.

Advertising