Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S I *W B m PILE & GRAVEL P JE j!!Dt! rr -"—" PILLS. GeWr cael ) Fddyginiaeth hon mown T.) o Ddulliau Gwahanol fel y oanlyn urai 1LU M09 M.i 1BARN MEDDYGON AM GEORGES PILE AND GRAVEL PILIS. Y mael lied,! yg!c.n y Wlad bon a'r America yn eu cvBteradv. o a'n ccfoopi, ac y mile yn tne<Jditt»t y PerebeLiory lnaws o ciyetiolaetbao fcwygig «fidiwrth Feilr.yfeoii Enwog ag ydynt. veai rbaddi prawt trwyndl aroynt. BARN FFERVLLWYR AM: GEORGE'S PILLS. Afas rban twyat o FferyMwyr ein Gwkd vredi kod yn gohebu ag awdwr y Pelem byn newa pectbyuaa i'w rhmweddau rhyredGO., »'r ewelifwntaa hyncd y masufi wedi <ldwyi> oddiamKy<3»5 yn eu cvcoydOEraethau, n'u baro un no *I] ydyw ei bod I, a teddvajiniacth heb ei bath," IACHAU YR ANOSEITHIOL. Dj gweilhawyd tuiloudd, lliaij.rwyoi poen- au deffftu o filoedd. 8W a ifarwyd canoed'! a « ddatgenl i gaa y Mad iy*>a yn aroboi:h:ol 9", hachy i oyoefiaol drwy y i'alaot V, we. 'b fawr Inn. O»o» y Tyafc^laathao a tVisr- byoiwyd gin (Idyftfisyid y Pilaai hyn EY<rol yn cynwj'3 droa fit o dudal^auH o b*yg oyff* rodin. ENWOGRWYDT) I GEOR(;E'S PILI.S wrdi AMGYLCUU Y BYU. Y mae unwcgrwydd y Peleni hyn wedi myoed -dros f-yf,%aiir,,etid a morcwdd, to wedi oyrhaedd gwledydd peilenifc y ddaear. Nid Cel "f}1!ad I vf*vfliridi«dig dan b.. ul y Nefoedd cad ydyw vn brcfiadol o'n •' rhinweddtn iacbao)." Y mat-r-t am cbwarter caurif wedi hod ar y blaen yn rahlith darpariaethaa tneddyeiniiisthol at y doluriaa poeaos nyu. Arwyddion Y Piles a'r I' Cyffredin Gravel. Poen yn y Ccfn Y Lwvnau a'r Col ud ilion, Dwfr Pooth Dwfr-atalifid. Y Bledreii yn Gyffrous a Phoenns, Ilii wym«:>id Diffrp traul Y Cyllayn Chwyddo, Teimlad Marwaidd a Chysgb d, Burni yn yr i ystumog, [ Cwsg Anes- I; mw yth, UwaewG-vvynt.l Colic, G wel"diad Pwl ac Ancglur, IUa.8 Anyumnol yn y Genau, Iseider Ysbryd, I Cylc'redinol, II Ohwyddiant PhJem a Llysnafedd Llewygon, II Y Beudro. Anmhuredd y Gweed, Gwondid | Cyffredinol, Nychdod, ) Cyffredinol, Nychdod, Biliousness, Bryebau o flaen y Llygaid, Diffyg An ad!, Curiad y Galon i, Marwpidd-dra j yr afu a'r Arenau. I GOCIIELWCB DWYLLWYR. Twvllir y claf yn fynych i gredu ei fod 5« cael Pi ipni gwirioneddol George, pan njewn vdrionedd ni fydd yn cael ond 1'y w ty myacedd diwerth a pheryglna o wi:Kuthtiriad arall yu eii Ile. Byddeawan y -.r"trpitriaf-thru ffogiol hyn yn fyoycb Y [i ,rae! en c!ytio j fyny 0 eirian II cyffelyb" i lt;red Title Pilla George, gyda'r tiv i ij a mean o dwyllo yr anwyliadwras. Ti>roiuf rwymedigaeth i ddynoethi y cyfryw riwyllwaitb, 800 i rybnddio y cyhre<ld fid na byddo iddynt drwy an- wjfco..faeth syrthioi faglau yrefelychwyr ;.wvl)o rc.s a darostyngol byn. (xvif-. nvvcb yn eglar am George's Pile i>Ð.i Grav>0 Pilla," edrycbwcb a ydyw llron yr Fryr ar y papyrau pydd o HUit-yieh y bhvch. 800 oa yw euw y Perch. krop, J. E. George," yn ysgrifeuedig ar EVrrp y Liywodraetbfydd o'i ameyloh. Op C«W blychiad o Pile and Gravel Pills i'ch m,.dtJi¡.nt. n*d ydyw yo dal yr oil o'r I)raw(i :n liyn gwybyddwoh eioh bod wedi ce.e! "'H'li twyllo. TYSTIOTJABTH YNAD HEDDWOH. "Yr ydwyf wedi cdrycli dros ganoedd o law ysgrifau gwroiddiol a dderbyniwyd gan Mr J. PI George. Hirwain, yn dwyn tystiol fwth obcrthynas i'r gwelliantau a ddygwyd oddiamgj'lch drwy olferynoliaeth ei Pills and Gravel Pills.' Y rnae ysgrifenwyr y llythyrau hyn yn unfrydol yn tystiolaethu am ryfaddol rinweddau peloni Mr George. Ystyriwyf y bw ndel tystiolaethau a osodwyd geriy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddlon i liuiaru poenau tyrfa luosog o ddioddefwyr.—D. E. WILLIAMS, J.P.,for the Counties of Brecon and Glamorgan. Mown Blycbau, Is. l|c. a 2s. Uc yr UU. y Post, Is. 3c. a 3?. yr un. PEROHENOG G. E. GEOBO'B, M.B.P.S.) HiRWAiisr, Aberdake DilNEDD ¡ rtEtliR ymweled a DR. JONES, Bangor, bob V7 iydd Iau yn No. 16, Lledwigan-road, Llan- gefni. Yn Mangor bob dydd, ond dyddwu Mamth a Ian. Yn Llanerchymedd o 10 tan 1, ac ibnl 2 tan 5, gyda. Mr Hughes, Stationer, 8, Market-street, Mehefin 14, Gorphenaf 14, Awst 10, Medi 7, Hydrcf 6, Tachwedd 2 a 30, Rhagfyr 28. Yn Bethesda, Llan- beris, ac Ebenezer ar ol Sadwrn tal. a 0 0 a a a 0 0 a 0 a as I A Wonderful Madloineir t C fi For Billons and Nerrons Dlsorderc, such as Wind 0 • and Pain in the Stomach, Sick Headache, Giddi- a ness, Fulness and Swelling after meals, Dizziness ™ | A and Drowsiness, Cold Chills, Flushings of Heat, A I Loss of Appetite, Shortness of Breath, Costive- j • ness, Blotches on the Skin, Disturbed Sleep, & A Frichtful Dreams, and all Nervous and Trembling 9 Sensations, &c. THE FIRST DOSE WILL GIVE 9 A RELIEF IN TWENTY MINUTES. This is no fiction, a Every sufferer is earnestly invited to try one Box 9 of these Pills, and they will ba aotuiow- 0 ledged to be I • Worth a Guinea aBox • €» 9 BEECHAH'S PILLS taken as directed, A will quickly restore Females to complete health. w 9 They promptly remove any obstruction or irregu- 0 larity of the system. For a 0 Weak Stomach, » Impaired Digestion, m Disordered Liver, G i 0 they act like magic-a few doses will work A wonders upon the Vital Organs; Strengthening jfc the muscular System, restoring the long-lost W Complexion, bringing back the keen edge of A • appetite, and arousing with the Rosebud of Health tho whole physical energy of the 9 A human frame. These are "facts" admitted by a thousands, in all classes of society, and one of tt7e • best guarantees to the Nervous and Debilitated is A „ that BEEtiHAM'S POLLS hava tho Larnoat&ato of any Patent 0 In the wapid. o Prepared only by 0 TVDMAS BEECHAM, ST. HELENS, LAIRCS. 40 A q Sold everywhere in Boxes 1/1% & 2/9 each q ACCIDENT ASSURANCE. ACCIDENT AND DISEASE ASSURANCE. EMPLOYERS' LIABILITY ASSURANCE. FIDELITY GUARANTEE. Railway Passengers Assur- ance Company. ESTABLISHED 1849. claims Paid 23,850,000. A. VIAN, II, ConfeiH, London. Secretary. 2747 JOHN LLOYD & SONS TOWN CRIERS, I3i 11 posters & Distributors, 18, SKINNER STREET, ABERYSTWYTH, HAVE the largest number of most prominent Post- ing Stations in all parts »f Aberystwyth and District. Having lately purchased the business and stations at Aberystwyth Advertising and General Bill Posting Stations, they are able to take large contracts of every description. Over 100 Stations in the Town and District. Official Billposters to the Town amd Coanty Coun- cils, G. W. R. Co., Cambrian Railway Ca., all the Auctioneers of the Town anil District, and ether pu blc bodies. ESTABLISHED IN 1836. FOR THE PROTECTION OF TRADE. kO) T U B B S I MERCANTILE OFFICE, (Stubbs' Ltd.), 42, GRESHAM STREET, LONDON, E.C. Subscribers, by obtaining Timely THE STATUS ENQUIRY DHi^TMENT, MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. Every Trader should Read STUBBS' WEEKLY GAZETTE, With which is issued a Supplement containing LISTS OF CREDITORS Under all the Important Failures. THE COMMERCIAL REGISTERS contain more than NINE MILLION ENTRIES. DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTED TO SUBSCRIBERS ON TUES- DAY AND FRIDAY in Each Week. TToid Office:—42, "Gresham-street, London. S^rpoS Branch i-71. Lord-street. RANCHES it Charles-st. Chambers, CARDIFF, H Swansea. Arcade, SWANSEA Aberdeen, Bir- mingham, Blackburn, Bradford, Brighton, Bristol, Belfast, Cork, Croydon, Dublin, Dundee, Edin- burgh, Exeter, Glasgow, HuH, Leeds, Leicester, Liverpool, London (West End), Manchester, New- castle, Norwich, Nottingham, Plymouth, Ports- mouth, Sheffield, Southampton. Sub-Offices ITigh-st., NEWPORT (MON.); Buxton, Cambridge, Derby, Dumfries, Gloucester, Greenock, Grimsby, Halifax, Hanley, Huddersfield, Inverness, Ipswich, Limerick, Londonderry, Mid- dlesboro', Northampton, Oxford, Perth, Preston. Reading, Stoektoo-on-T Sujndarland, Torquay, Walsall, Waterford, Wolverhampton, Worcester, York, I Terms :— £ 1 Is, £ 2 2s, £ 3 3s, £ 5 5s, according to requirements. Prospectus forwarded on application to any of the above Offices. EVAN DAVLES, i ILL. r 0 S T E K & TOWN ClI&A 2, Hughouden Cottage, PORTMADOO BKitsB to inform the Public thai he Rent'» I the principal Posting Stationa n Pjv^ d u-d dietriot. 155*0 CI AMBRIAN RAILWAYS. — EISTEDDFOD I J MEIRION at DOLGELLEY, on MONDAY, | January 2nd, 1899:-On the above date Cheap Return I Tickets will be issued to DOLGELLEY as under:- From Pwllheli, Times of Starting, 7.15 a.in. or 10.30 a.m. Afon Wen, 7.30 a.m. or 10.45 a.m. Criccieth, 7,40 a.m. or 10.56 a.m. Portmadoc, 8.10 a.m. or 11.10 a.m. Third-class Return Farest 2s 6d. From Minffordd. Times of Starting, 8.15 a.m. or 11.15 a m. Third-class Fare, 2s 3d. From PenrhyndCu- draeth, Times of Starting, 8.20 a.m. or 11.21 a.in. Third-class Return Fare, 2s 2d. From Talsarnau, Times of Starting, 8.25 a.m. or 11.26 a.m Harlech, 8.35 a.m. or 11.33 a.m. Third-class Return Fares, 2s. From Llan- bedr and Pensarn, Times of Starting, 8.45 a.m. or 11.43 a.m. Third-chws Return Fare, Is lOd. From Dyffryn. Times of Starting, 8.55 a-m. or 11.54 a.m. Third-class Return Fare, Is 6d. From Barmouth, Times of Starting, 8.5 a.m., 9.10 a.m., or 12.40 a.m. Third-class Return Fare, Is 3di. Children under Three years of age, Free above Three and under Twelve, Half-pr ee. On the Return, a Special Train will leave Dolgelley at 10.20 p.m. All information regarding Excursion Trains and Tourist Arrange- ments on the Cambrian Railways can be obtained from Mr W. H. GOUGH. Superintendent of the Line. Oswestry.—C. S. DENNISS, General Manager. Os- westry, December, 1898. 2960

I CAMBRLiN RAILWAYS.

Advertising