Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

IPrif Farcbnadcedd yr Wythnos.

-Harclinadoedd-Cyiiireig,…

j— _— ■ jPrincipal Welsh Pairs.…

Lccal Tide Table-

- Shipping.

____The Chase.

I LONDON AND NORTH-WESTERN…

I Basic Slag.--_ -

[No title]

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Yn ol y 14eg adrodchik, blynyddol Cynideithas y Rhandircedd a Dsliadau Bycbain ymddengys fod Deddf y Mar; Ddaliadau wedi txoi yn fethiant, ond y mae yn å,, 14,872 o aceri wedi e-u gwnuid yn rhandiroedd yn Lloegr a Chymru wedi eu goscKi i 32,663 o hcrwlu, ac y yradr»xldiad yn pwyntio da liodclliad at y ffaith fod y ffi"Tr- au yn oydinara yn ffafriol a'r allotment o 2249 o aceri yn unig yn y saith mlynedd o dan IXUddf 1887. Mae y cyferbyniad yn wir daxawiadd, ond y mae y ddychweleb er liyny la^n mor ddlgalon. Oynrychiola yr a 'eriaeth dan randiioedd yn unig un acer i bob 2000, a chan fod poblogaeth y sir- oedd g'.vtinyddol yn cyrhaedd droa 17,000,000, nid oes end un person mewn 500 yr 1nm nid oes ganddo randir. Yn ddiau nid y7,, y ddychweleb yn cynrychioli yr holl ffeithiau. Dongys yn unig faint o randiroedd a ddelir o daai gvngliorau plwyfol, ond ni chynwys y tir a osodir yn y dull yma gan dirfeddianwyr mawrion. Eto, pan ivneir pob goddefiad ar y cyfrif hwn mae nifer y rhandiroodd yn gydmarol fychan. Os ydyw prof- iad trisrolion yn Great Saughall, sir Gaer, yn un cyffredin, nid ydyw yn beth i synu ato fod y can- lyniadau yn anfoddbaol. Dywed yr adroddiad fod y Cynghor Plwyfol hwn yn fuan ar ol ei etholiad wedi gan y Dirprwywyr EJusenol i gyfarwy-ddo y warden.iaid Eglwysig i roddi tir i ■dda/u berson a ddewiswyd fel yraddiriedohvyi' Elusen Powell o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1894, yr lion a gyfarwydda pan fydd m-ereeera neu ward en i aid Kglwysig, fel y cyfmv, yn ym- ddiriedolwyr unrliyw elusen blwyfol, y gall y Cynghor benod: yrnddinedolwyr yn eu He. Bu I Ddirprwywyr yr Elusenau, fodd hynag, ddal nad oedd darpari&dau y DdedVlf vn gymhwrs. a'r eithaf alient hwy ganiata-u fyddai i'r Cyiighor Plwyfol gynyg dau o ymddiriedolwyr ychwaneg- oL P-rofi-rdd v goddefiad Ihto, er mor fychan. yn bletli gwer',Ii, oherwydd1 dymunai yr hen ymddir- iedolwyr wertlm y tir, ond ataliwyd Invy i wnud hyny. Mae, fodd bynag, wedi -el sicrhau i'r plwyf fel tir eIu«4?noI, a diau y bydd y Cyngliof Plwyfol yn alluog i weled^ fod yr incwm yn cael ei gymhwyso yn briodol. Fe welir oddiwTt h yr uchod fod rhai ardaloedd yn symud yn v cvfelr- iad hwn, ond er yr holl siarad ac ysgrifena fu ar y peth yn Mon ychydfg os dim a wiv^id yn ym- arferol er sicrhau rhandiroedd.

[No title]

[No title]

--------__--.----^mretoyddiaetli.…

[No title]