Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S PILE & GRAVEL TDTTT I" <Q' PILLS. GELLlR GAEL Y FEDDYGINIAETH HON MEWN TRI 0 DDULLIAU GWAHANOL FElL Y CAN LYN: JuHL AF 0 BARK MEDDYGON AM GEORGE'S Awydd ni or GOCHELWCH DWSTLLWYK. PILE AND GRAVEL PILLS. Yp»rdto Twylliry ol.f yu lynyoh i ««d« «i tod Y mae afeddygcn y Wlad hon a'r America GraveL yn oael Aeleni gwiriooeddol George, pnn yn eu cymeradwyo a'u cefnogi, ac y mae yn YLwynaua'r'l mewn gwirionedd ni fydd yn cael ond meddiant y Pt-rchenog loaws o dystiolaetbau Coluddion, rbyw gymysgedd diwertti a pheryglus o pwysig oddiwrtb Feddygon Enwog ag yriynt Dwfr Poeth wueuthoriad arallyn eu llee. Byddenwau wedi rhoddi praw* trwyadl aruynt. ^Bledrea"1, y darParia6thftn ffcw'ol hvn yn fynyoh yn Gvffrous *"J ftU olvthio i fyny o eirian "oy- BARN FFERYLLWYR AM GEORGE'S a Phoonus, ffalyb" i Registered Title Pills Gecrire, I P I L'AJS. RhwymMd, gyfla'r uuig amcan o dwyllo yr aowyU. Mae rban twyaf o Ffc-ryllwyr ein Gwlad Y Cyllljn' adjrrr3' Teimlaf rwymedigaeth i ddyno- wedi bod yn gohebn ag awdwr y Peleui hyn 6 y dwyllwaitb, &ai rybiiddio mewn perthynaa i'w rhinweddau rbyfecidol, MarwaM n oy- oedd fel na byddo iddynfe drwy an- »'r gwelliautan byuud y maent wodi ddwyo Chysgl.yd, -•e-aeth syrthio i faglan yrefalychwyt oddiamgylch yn ea cvrnydogaethau, a'a bar:] Surni yn yr a darostyngol byn. j <m a<j oil ydyw en bod yn fadciy«imactb het> Gofynwoh yn e$lar am George s Pile ei bath." Cwsg Anes- and Gravel Pills," edryohwch a ydyw CHAD YR ANOSEITHIOL Gwaewfawynt, ^nn ?ru" ar y papyrau syddo uu.au xit AiNUJiiiimuij. Colic, a-oagylcb y blwch, ac os yw enw y Pereh- i/o, ojiloedd, lliniarwyd pcen- Gwel«diad Pwlj enojj, J. E. George," yn ysgrifenedig »U degau o nloedd, ac a<lterwyd aanoedd r jjiag^nvuiunol aretstrBP y Lly wotiraeth fydd o'iamgyloh. ddatgenid gan y Meddygou yn anobeitbiol yn y Genau, U(J blychiad o Pile and Gravel Pillfl :'w hechyd cyuefinol drwy y P.iteoi gwertb- Iselder Yabryd,! i'ob nuddianti, nad ydyw yn dal yr oil o'r fawr byu. Gwtia y Tystiolaetbaa a drier- ^h~yd?.iaiit prawiicn hyn gwybyddwch eicii bod wedi byoiwyd a*n ddyf^iaycld y Paleni hyn gyfral 0,01 e^ch twyllo. yn cynwys drou fil o dudaienaa o fiyg oyfl- Llysnafedd, TTSTIOLAETH YNAD HEDDWCH redin. Llewygon, ENWOGRWYDD GEORGE'S PILLS A^mhSd ,a7;ji^fg^ertidd^a^ddert\n^dg^ WEDI AMGYLOHU Y BYD. rwomfiri' J^'r George, Hirwain. yn dwyn tystiol I mw eowogrwydd P„leni hy, »9di WjAj I S& £ S&T £ SSgSS&S iM& IByned dios gyiandiroedd a moroedd, ao wedi and Gravel Pills.' Y mae yagrifenwyr y Oyrhaedd gwledydd palltmig y ddaear. N/d B^chan o fla'en nythyrau hyn yn unfrydol yn tvstiolaethu Sg.n,dl dJ nad yayw yn brofiadol o'a rhujwe;idaa •[!? „ n 1 gerfymron yn brawf hollol foddhaol fod iacbftOl." Y noaent am chwarter oanrif vr^wpfH Hra" Mr George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod „di bed .r y blaen yn mhlith darp»ri»«,.0 "Vai„ ar fW meddyginiaethol at y doiuriau poenos nyn. Arenau. the Countia of Brecon and Glamorgan. MEWN BLYOHAU, Is lie a 28 9c YR UN: DRWY Y POBT. Is 3c a 3s YR US. PfiRCHENOG P.j J E. GEOBO-E, M.R.P.S., HIRWAIN, Aberdare DANNEDD I GELLIR ymweled a DR. JONES, Bangor, bob dydd Ian yn No. 16, Lledwigan-road, Llan- gefni. Yn Mangor bob dydd, ond dyddiau Mawrth • lau. Yn Llanerchymedd o 10 tan 1, ac Amlwch o 8 tan 5, gyda Mr Hughes, Stationer, 8, Market-street, lonawr 24, Ohwefror 21, Mawfth 21, Ebrill 18, !Mai 16, Mehefin 13. Yn Bethesda, IJanberis, go Efoenezer ar ol Sadwrn tal. I A Wonderful Modiotnom • PWS j I For Billons and Nervous Disorders, such as Wind O Mm and Pain in the Stomach, Sick Headache, Giddi- A ness, Fulness and Swelling after meals, Dizziness ™ w and Drowsiness, Cold Chills, Flushings of Heat, A Loss of Appetite, Shortness of Breath, Costive- w ness, Blotches on the Skin, Disturbed Sleep, 0 • Frightful Dreams, and all Nervous and Trembling Sensations, &c. THE FIR8T DOSE WILL GIVE W + RELIEF IN TWENTY MINUTES. This is no fiction. A Every sufferer is earnestly invited to try one Box 9 of these Pills, and tiley will be aoknow- A 40 lodged to be Worth a Guinea a Box m BEECHAM'S PILLS taken as directed, A will quickly restore Females to complete health. 9 They promptly remove any obstruction or irregu- A larity of the system. For a • Weak Stomach, # Impaired Digestion, • Disordered Liver, Q they act like magic-a few doses will work 41 wonders upon the vital Organs; Strengthening A the muscular System, restoring the long-lost 9 Complexion, bringing back the keen edge of A appetite, and arousing with the Rosebud of w Health tho whole physical energy of the 6 a human frame. These are "facts" admitted by thousands, in all classes of society, and one of the 9 best guarantees to the Nervous and Debilitated is A that BEEBHAM'S PILLS haw tho Lxraomt Sala of any Patont Mod/clno • f IA tho World. Prepared only by 0 THOMAS BEECHAM, ST. HELENS, LANCS. J go Sold everywhere in Boxes «• 7/7J & 2/9 each ¡ £ 4,000,000 | HAVE NOW BEEN PAID in respect of RAILWAY ACCIDENTS, ALL ACCIDENTS, TWORKMEN 'S ACCIDENTS, FIDELITY GUARANTEE, if by the lWLWAY PASSENGERS' ASSURANCE. CO. 64, OORNHILL, LONDON. A. VIAN, Secretary. fcsemte required in unrepresented districts, Mer<&0Bter Office: 64, Croes-street. 90W ESTABLISHED IN 1836. FOR THE PROTECTION OF TRADE. STUBBS' MERCANTILE OFFICE, (Stubbs' Ltd.), 42, GRESHAM STREET, LONDON, E.U. j Subscribers, by obtaining timely information through ) THE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT, MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. Every Trader ihould Read STUBBS' WEEKLY GAZETTE, With which is issueu a oupplement containing LISTS OF CREDITORS. Under all the Important Failures. THE COMMERCIAL REGISTERS contain more than NINE MILLION ENTRIES. DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTED TO SUBSCRIBERS ON TUES- DAY AND FRIDAY in Each Week. Head Oflice:-42, Gresham-street, London. Liverpool Branch:—71, Lord-street. ORA NOH E, S — Aberdeen, Birming- .1, ham, Blackburn, Bradford, Brighton, Bristol, Belfast, Cardiff, Cork, Croydon, Dublin, Dundee, Edinburgh, Exeter, Glasgow, Hud- dersiield, Hull, Leeds, Leicester, Liver- pool, London (West End), Manchester, New- castle, Norwich. Nottingham, Plymouth, Ports- mouth, Sheffield, Southampton, Sunderland, Swan- sea, Wolverhampton. Sub-offices :-Buxton, Cambridge, Derby, Dum- fries, Gloucester, Greenock, Grimsby,Halifax,Hanley, Inverness, Ipswich, Limerick, Londonderry, Mid- dlesboro', Northampton, Oxford, Perth, Preston. Reading, Stockton-on-Tees, Torquay, Walsall, Waterford, Worcester, York. Tenns :— £ 1 Is, £ 2 2s, 23 3s, 25 5s, according to requirements. Prospectus forwarded on application to any of thi above Offices. NANTLLfi VALE. W. GRIFFITH DAVIEQ-, Dillposter, Distributor, & Town Crier, Penygroes, R.S.O., N. Wales. OWNER GF ALLTHE CHIEF POSlISG STATIONS. CONTRACT taken for Billposting & Distribute c jug on Penygroea, Nantlle Vale & DisHriots for miles ronnd BYWYD DIAREB YW EI BYRDHk, ) AC YN YR OES BRYSUR RON MAE HYSBYS tAD BYR PAN I'R PWRPA^ YN WELL NA CHYHOEDDIAD HIR-WYNTOG, CAN HYNY RHODDWN Y MYNEGLAD nWN SY'N SYL- FAENEDIG AR FFAITH:- GELLWCH DDODREFNU TY DRWYDDO YN RHATACH A GWELL YN5 Y PI |V | p* rj O Complete Furnishng Stores, I KJ NI EZ. EH It 9i 19, Bold-street, Lerpwl, NAG YN UNRHYW LE ARALL. Y RHESWM MAWR AM HYN YW Y GW ERTHIANT ANFERTH, A'R VlYFUNDREFN 0 WERTHU AM ARIAN PAROD YN UNIG. DANFONIR YR HOLL BRYNIADAU UWCHLAW 409 YN RHAD I L NRHYW ORSAF RHEILFFORDD YN MHRYDAIN FAWR. "CATALOGUE" DARLUN1 VDOL YN RHAD. \j English Watches-The Best Timekeepers. ENGLISH ,S K,,yless BENSON WA.WA TtiflES THOUSANDS OF TESTIMONIALS. Guaranteed for ACCURACY, DURABILITY, ft STRENGTH, aft MAKER'S Ufa PSICBS. IB 18-ct. Gold CUM. M (/OJK BENSON'S NEW KVUSi EMUH LEVER MTIL L-plate movement, BEST LONDON MADE ENGLISH MHT LEVER, Chronometer Balance and Strong Keyless Action. In 18-ct Gold ■ IS Crystal Glass Cases, £ 10, or in Hunting and Half-Hunting Cases, £ 12 10* LJ MM This Watohis made to replace Swiss Watehes.tad, lor English Bm make, is exceptionally low priced. XjjBENSON'S rum KEYLESS ENGLISH LEVER fV for G entlem en. M A J-plate BEST LONDON "^ADE ENGLISH LEVER, Chronometer Balance AND Strong Keyless W Action. In 18-ct. Gold, Crystal Glass Cases, £ 12. This Keyless English Lever is the Cheapest Watch of its kind trer offered to the public at the^rico, and super- sedes all other Watches previously sold at the price. SELECTIONS SENT ON APPROVAL. WATCHES and JEWELLERY SENT FREE at '» oar risk to all parts of the World tor Cash or P.O.O., payable at G.P.O. OLD TTATCHESJ A^C^F^LER7 TAKXI* PINSOK'S BOOK of VATCHES, from £ 2 to £ 500. 0 CLOCKS, CHAINS, ENGAGEMENT RINGS, BROOCHSS, PLATE, AC, Ac. Post free on application. J. W. BENSON, Ltd., H.M. the Queen's Watchmakers, JM sedes all other Watches previously sold at the price. ,f'. SELECTIONS SENT ON APPROVAL. WATCHES and JEWELLERY SENT FREE at -,f '» our risk to all parts of the World for Cash or P.O.O., payable at G.P.O. OLD TTATCHESJ A^C^F^LER7 TAKXI* PINSOK'S BOOK of VATCHES, from a to øoo. 0 CLOCKS, CHAINS, ENGAGEMENT RINGS, BROOCHSS, PLATE, AC, Ac. Post free on application. J. W. BENSON, Ltd., H.M. the Queen's Watchmakers, THE STEAK FACTORY, 62JL6.4—LUDGATE HILL, E.C.. LONDON. Notice.-Obtainable on "THii TIMES" system of MONTHLY PAYMENTS of -61. ORDER FO RMS FREE. t" .—————— T >K)NA CYCLER. MONA CYCLES. GENT'S No.1, F Depots: 123 LADY'S No. 1^ ABERYSTW1TrH' GENT'S No. 2, f £10 103 PWLLHELI, No. 2, 911 Di TIIE WELSH CYCLE MANUFACTURING Co., LIMITED, CARNARVON. William Evans & Sons, Cabinet Makers, Upholsterers, Ft emh Polishers, ancl Undertakers, 155, HIGH-STREET, BANGOR. w. E. & SON BEG TO INFORM THE PUBLIC THAT THEY ARE MANUFACTURING FURNITURE OF EVERY DESCRIPTION ON THE PREMISES AT THE MOST REASONABLE PRICES DINING ROOM SUITES, DRAWING ROOM SUITES, AND pmROOM SUITES, FEATHER BEDS, HAIR, WOOL, AND FLOCK MATTRESSES. ALL PURIFIED, CLEAN, AND SWEET MATERIALS. OLD HAIR, WOOL. AND FLOCK MATTRESSES RE-DRESSED (BY PATENT MA- CHINERY), AND RE.M ILDE EQUAL TO NEW. OLD FURNITURE REPAIRED AND RE-OOVERED. EVERY DESCRIPTION OF WINDOW BLINDS, CORNICES, etc., etc. MADE TO ORDER. BRASS AND IRON BEDSTEADS,'SPRING MATTRESSES, etc., AL- WAYS IN STOCK. 17982 l "The 'GARDENERS' CHRONICLE' has faithfully held to its promises. Ifojs still, to-day, tiie best Gardening Journal, being indispensable equally to the practical gardener and the man of science, be cause each find in it something useful We wish the Journal ■still further su^Bs."—"Garten Flora, Berlin, January 15tli. "The 'GARDENERS'CHRONICLE.'is the lead ing horticultural journal of the world, and an his- torical publication it has always excited our rtIIIpect ful admiration. A country is honoured by the possession of such a publication, and the horour we can aspire to is to furnish our own country with a journal as admirably conducted. "L' Seiuaine Horticole, February 13th, 1897. "The 'GARDFNERS' CHHOI( .¡..E is the most important horticultural journal in the world, 8,0'" the most general1 acknowledged authority."—Le Moniteur D'Horticulture, September, 1896. THE u A. K i* v-i-h EES' i BEOK I 0L Jh' ("THE TIMES OF 0RT1 CULTURE 'V 31. A. W&MKt 1. }.A 'fSTBAT'i' J(' UB 1 -• 3d (Established 1841.) EVERY FRIDAY. THE OLDEST HORTICULTURAL NEWSPAPER. THE "GARDENERS' CHRONICLE" has been for over iiftv years the" leadihg Journal of its class. It has achieved this position because, while ecially devoting itself to supplying the daily require- ments of gardeners of all classes, much of the inform tion furnished is of such general and permanent value that the "GARDENERS CHRONICLE" i- looked up to as the "standard authority" on the sub- jects on which it treats. CIRCULATION Its relations with amateur and professional gardeners, and with the Horticultural Trade of all countries, are of a specially extensive character, and its circulation j £ constantly increasing. Since the reduction in price the circulation has more than doubled. T CONTRIBUTORS Its contributors comprise the leading British Gardeners and many of the most eminent men of science at home and abroad. ILLUSTRATIONS: The "GARDENERS' CHRONICLE" has obtained an >terhational reputation for the accuracy, permanent utility, and artistic effect ofjlts illustrations of p^arita. These illustrations, together with the original articles and monographs, render the "GARDENERS! ;CHRONICLE" an indis* pensable work of reference in all garden reading-rooms and botanical libraries. >. SUPPLEMENTS Double-page Engravings, Lithographs, and other Illustrations of Large Sizes are frequently given as Supplements without extra charge. ALL SUBSCRIPTIONS PAYABLE IN ADVANCE.—The United Kingdom: Twelve Months, 15s; Six Months. 7s 6d; Three Months, 3.« 9d Post Free. All Foreign Subscriptions (including Postage): 17s 6d for Twelve Months. P.O.O. to be made payable at the Poet-office, Great Queen-street, London, to H. G. COVE. Cheques should be crossed "Drummond." ;.v jjj* Sr .'S Telegraphic Address :—"GARDCHRON, LONDON'* OFFICE 41, Wellington-street, Strand. London, W.G. 4* MAY BE ORDERED OF ALL BOOKSELLERS ND NEWSAGENTS, AND AT THE RAILWAY BOOK STALLS. :■ -V. { '\i:' HOLLOWAY'S PILLS AND OINTMENT. MEDDYGINIAETHAU RHYFEDDOL. "Y P E L E N A U A Buran/fc y Gwood, a Gywir ant bob Anhwylder yn yr AFU, YR rSTUMOG, YR .RENAU. A'R PERFEDDION. Y m yn Adferu (%rfamoddiadaa Lleeg a Mjthol ao TO AnmlirtaMwv mewn ^^ntLwylderau eydid yn dueddol i ymosod ar Fenvwod o bob oedran. I BJant a pbobl jnewn oed heryd y maent yn dra gwerbhfawr. Y R "OINTMENT" Srdd F«ldy^maaedi i Ooecau Drirg, Brestiau Drwg, Hen ArahotHon, Briwiau a Oh<ff- nwydydd. Y n enwog am. Feddyginia^tbu y Troed-wst a'x Orydoymaku. NID OES EI GYFAiRTAL AM ANHWYL DERAU YN Y FREST, AT DDOtLUR YN Y GWDiDF, CAETHDRA, PESWCH, ANWYD, COBDWYDDIADAU YN Y G WDDF, At boJ> inath o Anhwyldterau yn y Oroeai, nid oes <ia gyiffelyb; ac at Gyma-lau, Anyetwyth a Qbrefc- V 7" gw^thxedu fed srwyn. —Gwne uthuradig' yn unig yn Sefydliad THOMAS HOLLO WAY, 78, NEW OXFORD-STREET (diweddar 533, Oxford-street), LLUNDAIN »c at weT-th am 1s lye, 2s 9c, 4s 60, lis, 22s, a 33s y Boos neu Flwch, a gellir eu Merl can bob Fferyuydd drwy yr boll fyd. Rhoddix c-ynghocr am ddim bob dydd yn. y cyfiriad uchod rhwng lleg y boctou a thri yn v prydnatmi, neu trwy gyfrwng llythyr. JUBILEE. JUBILEE- PELENAU JONES TREMADOG (JONES' TREMADOC PILLS), O EF yr HEN FEDDYGINIAETH GYMREIO ADNABYDDUS, 00 sydd wedi SEFYLL PRAW dros HANER QA!N' MLYNEDD gan y Deyrnaa hon a Chyfandiroedd Ewnop, fel nad oeg br*idd, Deulu yn Nighymru. chlywsant eu Tidau a'u Teidiata yn 90M. am eu rhin- weddau at weal-liisu pob afiaohyd sydd a'i dueddiad o'r Ystumiog a'r Afu ac Anmhuredd y GwaetJ a'r Dolur Ovffredin a Chyndyn hwnw y Orydcym alail Gwertihiir gaan yr boJa; Wholesale Houses 3. Maaofweirthir gan bob CSbesmast dirwy y byd gwa reiddiedig miefwm Blyciuau Is lie, 2a 6c, a 4e 6c ) im. Os methir ear ca-el yu yr ardal, anfoner 00 gwerth iaewn Stamps i'r CA MBRIAN PILL. DEPOT, Tremadoc, North Wales. D.R-Nid, oes llai na Box cy fan o'r Pills hytnl i'w cael. ROBT. WILLIAMS & Co., IRONMONGERS, 224, 226, & 228, HIGH-STREET, BANGOR ;v* 'TSpB'lCABiSli'JC HALL). ,1 ELECTRIC LIGHT. WE ARE NOW PREPARED TO GIVE ESTIMATES FOR, AND OAabRY OUT ANY KIND OF ELBOTRIOAL WORK, HAVING BEEN APPOINTED AGENTS BY MESSRS DONNlSON, BARBER & CO., OF MANCHESTER, LLANDUDNO, WAKEFIELD, NOTTINGHAM, ASLDERLEY EDGE, DUBLIN, ETC., ETC., ONE OF THE BEST KNOWN FIRMS IN THE KINGDOM. ONLY SKILLED ELEOTRICIANS ARE EMPLOYED, AND ALL WORK IS CARRIED OUT BY THIS OLD ESTABLISHED FIRM OF ELECTRICAL ENGINEERS. ESTIMATES FREE- WE SHALL AT ALL TTMES BE PLEASED TO GIVE AN ESTIMATE FREE OF COST FOR ANY KIND OF ELECTRICAL WORK IN ANY PART OF THE CITY AND DIS- TRICT. LISTS OF COMPLETED WORK ON APPLICATION. 17816 ESTABLISHED 1813. M. ATCROOKS, BOOT AND SHOE MAKERS, 222, HIGH STREET, BAM GOB, AND UXBRIGE SQUARE, MENAI BRIDGE, Is now SHOWING a Large and Fashionable Selection of WINTER GOODS, RECENTLY RECEIVED FROM THE LEADI NG ENGLISH AND FOREIGN MAKERS. THE CITY "K" FOOTS WITH WATERPROOF SOLES ARE SPECIALLY RECOMMENDED FOR PRESENT WEAR. THE WATERPROOF "K" SHOOTING BOOTS, THE PLIANT "K" WALKING BOOTS, ARE STOCKED IN A VARIETY OF SHAPES. "K" LEGGINGS from 4s lid. BESPOKE AND LAS'! MAKERS. WATERPROOF "K" LEATHER FOR REPAIRS. HIGHLY RECOMMENDED. 7350 ESTABLISHED 1848. THE Journal of Horticulture, COTTAGE GARDENER AND HOME FARMER. Conducted by JOHN WRIGHT, F.R.H.S. Assisted bv a Staff of the Best Writers on PRACTICAL GARDENING. I WEEKLY, Price 3d; Post Free, aid. Terms of Subscription: One Quarter, 3s 9d; Half Year, 7s 6d; One Year, 15s. ——- t Office: 171, FLEET STREET, LONDON. THE LEADING PAPER FOR FANCIERS. A NEW VOLUME COMMENCES THE FIRST WEEK IN JANUARY, POULTRY. PIGEONS, CAGE BIRDS, RABBITS, AND CAVIES. WEEKLY-ONE PENNY. ILLUSTRATED BY WELL-KNOWN ARTISTS and containing Articles by the Best Writers, with FULL REPORTS OF ALL PRINCIPAL SHOWS. Annual Subscription —6s 6d. I Sample Copy Free on receipt of Post Card. I Office: 171. FLEET STREET, LONDON. I R; EXCHANGE ASSURANCE COB- At PORATIOi I ^Established by Royal Charter, A.D. 1720). Chief Office: POYAL EXCHANGE, LONDON. Branch: E, DALE-STREET, LIVERPOOL. The Accumulated Funds Exceeds fAlOOOpOOO. Claims Paid Over £ 37,000,000. FIRE. Every Description of Fire Insurance tranaected. Losses occasioned by Lightning will be paid whether the property be set on fire or not. LIFE. The Corporation affords security of the highut order, and declares Bonuses exceeding the aver- age distribution of Assurance Companies. The Conditions of Assurance have been UteJr revised. A Prospectus, Table of Bonus, and lialsam Sheet will be foiwarded on application to Amlwch—Mr S. H. SMITH, Old B8IIk. Bangor-Mr JAMES SMITH, Carnarvon—Mr G. R. PFM, AdMOA6 THE FARMER AND CHAMBER OF AGRICULTURE JOURNAL. EVERY MONDAY—ONE PENNY. THIS JOURNAL^ in its 42nd year, ia now pub- lished at ONE PENNY weekly, and is tbft largest, cheapest, and best Agricultural Paper. contains all the Agricultural News of the Week, the Latest Markets, and numerous original IolWl interesting articles on Farming subjects by The leading Agricultural Writers of the day. SHOULD BE IN THE HANDS OF EVKB FARMER. May be ordered through any Newsagent, at the Railway Bookstalls, or will be supplied direct from the OFFICE, 291, STRAND, LONDON, W.O. Subscription, post free, 6s 6d per anTinm, BALA COUNTY SCHOOL Headmaster :— J. C. EVANS. M.A., Formerly Powis Exhibitioner and Scholar of Jesoa College, Oxford, and late Assistant-Mt ter Christ College, Brecon. Mathematical and Science Master:- A. L. TURNER, B.A. (London), Formerly Master of Stratford on Avon Graiimatr School and Rochester Mathematical School. Drawing, Book-keeping, etc. O. R. OWEN (London University). NEW BUILDINGS admirably fitted with tveiy convenience for Boarders. Preparation fci- the Universities, Civil Service Preliminaries of the Law and Medicine, and tbw Oxford and Cambridge Local Examinations, and good Commercial Course. Boys attend the place of worship selected by parents BOARD AND TUITION (inclusive charge), £ 36 per annum. Recently Scholarships have been obtained direct from School at the University Colleges, Lampeter College, and Clifton College, also there have beev several Matriculations, including Two at London Uni versity (in 1st Division). DISTINCTIONS IN OXFORD LOCAL EXAMINA TIONS. Among the Seniors 2 Certificates of Exemptiof from Responsions (the First Examination at Oxfor- University) 7th place, in all England in English" 2nd and 50th, England in English 33rd place Re ligious Knowledge. Juniors.—7th, 13th, and 24th, in Greek 7th, 17tt. 30th, and 58th, in Latin 11th, 36th, 32nd, 42nd and 58th, in English; 36th, in Mathematics; 24tl and 25th, in religions Knowledge. For particulars apply to Headmaster. OOLWYfi BAY AND DISTRICT ADVERTISING AND BILLPOSTING CO. LTD BEING Owners of Private Stations in all these places, they can POST your Bills at a much less cost than by giving the work into different hands.—Apply for terms to os J. R. MORRIS, Managing IMrector and Secretary, VICTOR-ROAD, COLWYN BAY. Connah & Co., HIGH 8TKEET, BANGOR. (Opposite W. 0. Williams' and Adjoining Bangor Football Ground.) LOOK THROUGH THIS LIST! CHILDREN'S MACHINES, With Pneumatic Tyres, from £ 5 5 0 DRUID CYaLE, With Midland Pneumatic Tyres, £ 7 10 0 ROYAL WELSH, Dunlop Tyres, from £ 10 10 0 ROYAL CAMBRIAN, from j312 10 0 We are SOLE DISTRICT AGENTS for Hum- ber, Raleigh, Enfield, Crescent, New Hudson, Cycles. A Large and Complete Stock of each kept, and any Standard Pattern can be supplied sauie dir. W ACCESSORIES. No Retail Firm has a Larger Stock than w. have. OUR PRICES are 1\ low or lower than Gamage, Pigott, 01 any of the London Stores. We have the ONLY REPAIR FACTORY IN THE KINGDOM, having built a large and thor- oughly equipped Factory to attend specially to repairs. Plating and Enamelling Plant laid down, and all repairs attended to strictly in rota- tion, we also repair for the trade. 17611 CUT FLOWERS, BOUQUETS, WREATHS, le. D PlCKSONS CHESTER.