Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S I ¡ Pile and Gravel Pills ■i GELLIR riT.L Y FEDDYGINIAETH HON MEWN TRI O DDULLIAU GWAHANOL FEL Y CAN LYN: — J 0 I I I BMCN MEDDYGON AM GEORGE'b Arwyddion GOCHELWCFl DWYLLWYK PILE AND GRAVE'L PILLS. y PUesfa'r*11 Twylliry olaf yn tynych i gvedu ei fod Y mae Meddygon y WJad bon a'r Atnwioa Gravel. yn cael Aeleni gwirioneddol George, pan yn eu cymeradwyo a'u cefnopi, ac y mae yn YLwynaua'r' mewn gwirionedd tii fydd yn oael ond meddiant y Perchenog Inaws o dyaticlaeibau Coluddlon, rhyw gymyegedd diwerth a pheryp.lus o giwysig oddiwrtb Feddyfcon Eowog ag ydynr Dwfr Poeth wneuthariad aralljn eu Jlee.Byddenwau vredi rhoddi prawf trwyadl arnynt. ^Rwir«nd* -v darpariaethan flogiol hvn yn fynyob yn Gyffrous TP. c»f1 P1?1*'0 ° e.irl«a °V' BARN FFERYLLWYR AM GEORGE'S a Phoenus, ffelyb" 1 Registered Title Pills George, PILLS. Rhwymedd, gyda'r nD'g arocan o dwyllo yr anwyli- PILLS. Rhwymedd, gyda'r udig arocan o dwyllo yr anwyli- r n i a adwirs. Teimlaf rwymedigaeth i ddyno- Mae rhan twyaf o Fferylnvyr ein Gwlad Y Cyllayn ethi dwyllwaitta, »oi rybuddio wed. bod yn yobebu *w*wr y Peu ni hyn cyhoedd M na byddo iddynt drwy an- tnewn pertbyna* > w rhm^d Marwaidd a wvbecaeth syrthio i faglan yrefelychwyr Vr Rwelhantan hynod y rnaent wed; dd wyi, Chysglyd twyllodrns a daroBtyngol byn. oddiamgyloh ,u ecicymydoeaethau, a u harc Surm yn yr J^ e^!nr am George's Pile «Kao ollydyw en bod yn fedftyaimmh heb CwBg An|'s. nnd (,rave| pillg „ edrychwch a ydyw ei oath, mwyth, ^un yt >• jrry^ &r y papyrau sydd o IACF.A 0 Yli ANOBRITHIOL. ecoiic7 amgyloh y hlwch, no os yw enw y Perob- i»o, £ Ht..j-.wyd Joftdd, lhrmrwy r.8n. Gwel,-diad Pwl adog, 11 J. E. George," yn ysgrifenedig AH degan o fiioedu, ur; a-) tcrwyd c:>»Doe<S a Anymunol ?5stamp yLly wodraethfydd o'jamsylQb ddatgf i i ,^aD y Meddygon yr. nnobeiJb.ol rn y Genau, <a ^aw blychiad o Pile and Gravel I l^B i'w bechv i ovne'finol d^wy v gwe, tb- Iselder Ysbryd, i'oh meddiant, nnd ydyw yD dal yr oil o r fawr byL*. G»r.» v TysMolaetbao h d.;er- rhffydJiia^t prawfic-n liyn gwy bydti web eioh bod wedi byniwyd n ddyr.i^yid y Pdeni i,yn gyfrol Phlema oael eich twvllo. ymcynwy, droa lii o dudttieuact o blyg oyff- Llysnafedd, TYSTIOLAETH YNAD HEDDWO redin. Llewygon, ENWOGkWTI (> GEOKOR'S PILLS | w,iiDI A i' tYLDBTJ Y BYD. y Gwaed, Mr J. E. George, Hirwain. yn awyn tystiol V mo„ „ aeth obertbynas i'r gwelliantau a ddygwyd A Juae euwLj. -,(q. y 1 iMeni byn w^di Cyffredin°I, oddiamgylch drwy offerynoliaeth ei "Pile nsyned dtc-1 vis:. Pin t i.d a moroedd, ac vedi Wycndod, and Gravel Pills." Y mae ysgrifenwyr y cyrhwdd pelleaig y ddaefir. Nid BrjchauTflaon SJ'gmto oesgenedl w.reiddlt,Mi-dan haul y Noloeiiri yLlyeaid Ystrriwjl y bv» odel tjstlllaethan a cuoduld nad yo\w vn brofiadol o'n 14 rhinwe:ldao 12,1a'i gerfymron yn brawf hollol foddhaol fod iachaci." C3Bei,t am «• obwarter oanrif MarwpiHrt d'^n Mr George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod «ArIi V, ri ,► lk.l ,1 „. „ • Marweiaa-o.a yn foddlon 1 lmiaru poenau tyrfa luosog o wedi bod u,r y blaen yn mhhthdarpariaet ;au yrafuar ddtoddefwyr.—D. B. WILLIAMS, J.P., for tneadyginiaethol at y doiuriau poenns byn. Arenau. the Countis of Brecon arid Glamorgan. MEWN BLYCHAU, Is lie a 28 9c YR UN. DRWY Y POST. Is 3c a 3e YR UN. PERCHENOG J. E. GEOEti 3: ,M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDARE DANNEDD GSLL1B rmweled • DR. JONES, Bangor, bob dydd las p 16, Lledwigan-roaa, JUan- getoL Yn Mangor bob dydd, ood (n^ddiau Mawrth a Ian. Yn UanercLymedd o 10 ta>^ 1, ac Amlwch o 2 tan 6, gyda Mr Hughes, Stationer, 8, Market-street, Ionawr 24, Chwefror 21, Mawfth 21, E brill 18, Mai 16, Mehefin 13. Yn BethefidA, UanbeiitJ, ae Ebenezer ar ol Sadimi tal. .OeC8 I A Wonderful • -e- 0 IBfffl15! For Bilious and Nervous Disorders, such as Wind 0 and Pain in the Stomach, Sick Headache, Giddi- Q ness, Fulness aid Swellii gr after meals, Dizziness and Drowsinesr,, Cold Chills, Flushings of Heat, — Loss of Appetite, Shortneas of Breath, Costive- ness, Blotches oa the Skin, Disturbed Sleep, Q a Frightful Dreams, and all Nervous and Trembling w Sensations, &c. THE FiRST DOSE WILL CJVE e RELIEF IN rtfiNTY MINUTES. This is no fiction. 0 Every sufferer is earnestly invited to try one Box W of these Pills, and thoy will be aok&ow> A 0 lodged to be 8 WOl1h a Oisinea a Box fs BEECHATfl'S PI2i!v3 taken as directed, wiH quickly restore Kerr:ales to complete health. ™ C) They proiruiily i-n;ov^ a ay obstruction or irregu- A larity of the system. For a '-9 f G iDa Sf^uiiash, 0 Igasifon, J ^Is^rcSsred Liver, o tm. 5ilTyj act -iis magic—a few doses will work XT uPon ti-e Vital Organs Strengthening a ff\ l;*J:is?ular System, restoring the long-lost Lack the keen edge of O ^Pd arousing with the Rosebud of Huk w'7-ame Pbyolcal enfirgy of the • Tn ,11 Ihese ar« "fac!s admitted by A ✓si b^st r-'arantec- of society, and one of the Nervous and Debilitated is Q Va2 £ £ PILLS tho Z ti'SZ itttlS.—* P*<™< MaMclna • Prepared only by • THOMAS BEECHAM, 8T. HELENS, LANCS. 8old everywhete in Boxes !IH4LS/9mcl, ? ACCiDBiNTS of an Ivlifvi_,&, RAILWAY ACCIDENT S, EMPLOYERS' LIABILITY, insured against, and FIDELITY BONDS granted by the IAILWAY plSSEJfiSRS" iSSUMSCS CO, Established 1849 Cl aims Paid £ '> 150,000 64, OORNHILL, LONDON. A. VIAN, Secretary. Aomts reqiiirad in unrcpresentad digtrictl "t»r^»ator C^ce: 64, Uro«g-street. 3171 ESTABLISHED IN 1836. FOR THE PROTECTION OF TRADE, TLT-'B B MERCANTILE OFFTCE, (Stubbs' Ltd.), 42, GRESHAM STREET, LONDON. He. Subscribers, by obtaining timely information through THE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT. MAY AVOiD I'.L\K; DF.BTix Every Trader ■ Iu • us<i Re STUBBS' WEEKLY G AZFTT E, Yith whJcl. is j>jsu.u t oujipiemeDt oontainio); LISTS OF CREDITORS. Under all the Important Failures. THi: v"i !!vlA?i 'hi AL REGISTERS (.c:«in tmcc than a I N E M I L L 1 (i X E N T R i E (S DEBTS RECOYEiiVD PROMPTLY I n >: n mnTTED TO SUBSCRIBERS ON TUEt-t. I DAY AND FRIDAY in Each I I Head (Hike :-42. (ireaham-streei, ^ondor^ í L.verp.uil Lord-street. RANCHES: — Aberdeen, Birming < f ham, Blackburn, Bradford, Brighton, Bristol, Belfast, Cardiff, Cork, Croydon, Dublin, Dundee, Edinburgh, Exeter, Glasgow, Hud- dersfield. Hull, Leeds, Leicester, Liver- pool, London (West End), Manchester, New- castle, Norwich. Nottingham. Plymouth. Ports- mouth, Sheffield, Southampton, Sunderland, Swau- .se;). Wolverhampton. Sub-offices :—Buxton, Cambridge, Derby, Dum- fries, Gloucester. Greenock, Grimsby,Halifax,Hanley, Inverness, Jpswieh, ijimeiick, Londonderry, Mid- dlesb'tro", Nor; hamptoji, Oxford, Perth, Preston. Reading. Stockton on-Tees, Torquay, Walsall, !<Y:i;eit'ovd, Worcester, York. Terms :-£1 L:, F-2 2s, L6 3s, £ 5 5s, according to feijn::ec&eut8 I^TAiliJSH ED 1848. THE '-í- Horticulture COTTAGE GARDENER AND HOME FARMER. Conduce- JOHN WRIGHT, F.R.H.S. Assisto r of taff of the Best Writers on ,OAL GARDENING. WEEK ) r—icc 3d; Post Free, 3d. Terms of Subscription — One Quarter, 3s 9d; Half Yea-f, 7s 6d; On# Year, 15a. Office: 171, FLEET STREET. LONDON ^OWIRP. MILLIONS ".I" ■ffiy- TOWER TEA. THE PUREST AND BEST. FULL IN PACKETS ONLY. NYEI= AGENTS EVERYWHERE. OF "f EA .TOWER TE vLTD, 71.EASTCHEAP. LO DON. I No 32w MAB P0R MAM AETH PDA YN DEFNTDD1J A mBp&T OHYMERADWYO JRj j PELENAIi AC ENMHT HOLLOW AT. MAENT WEDI BOD AR Y BLAEN I BOB PELENAU ERAILL AM DROS DRUGAIN MLYNEDDFEL Y FEDDYGINIAETH DEULUOL OREU. Gwneuthuredig yn unig yn78, New Oxford Street (diweddar 533, Oxford Street), London; gwerthir fan yr holl Kfcr\ 11 wyr. JUBILEE JUBILEE | PEI.- N JOiNES TR E M OO G (JONES' TREMADOC PILLS), EF yr HEN FEDDYGINIAETH GYMREIG ADNABYDDUS, «o sydd wedi SEFYLL PRAWF dros HANER CAN' MLYNED D gan y Deyrnas hon a Ohyfandiroedd Ewrop, fel nad oes braidd Deulu yn Nghymru. na chlyw sant eu Tidau a'u Teidiau yn son am eu rhin- weddau at wellhau pob afiechyd sydd a'i dueddi ad o'r Ystumog a'r Afu ac Anmhuredd y Gwaed a'r Dolur Cyffredin a Chyndyn hwnw y Crjdcym alau. Gwerfehir gan yr holl Wholes&le Houses a Manwerthir gan bob Chemist drwy y byd gwa re.iddiedig mewn Blychau Is He, 2» 6c, a 4s 6c yu un. Os irbothir eu cael yp yr ardal, anfoner eu gwertli mown Stamps i'r C A jS- E-RJAN DE.POT> Fremadoo. North v\-ales D.S.-Nid oes Hfli na Box cy fac OIl; Fills hyn i'w oael. | -n_ -+- -7 ¿r RK 0. -}\11" DO OT LL-T IrmiS ESCAPE BE J' Listen! Not only to whi we say, bat what B 'THOUSANDS ARE SAYING ■ He villi SAVe"°BO '"pER^CENT. | /tftywn direct from the Factory, and thue saving the ordinary retail profit. H ^TOUNDINQ eyipEWOB^" B v, ?'& AV W <->irre, and also ut WAXKWVRES. ■ kV\ H har, -now been set'tn- months out here. J)urhui this mitt it ha* H9 *NX-X(I "M2VER STCPPEC- ano has been the. time REGULATOR OF_THE B REC28I £ KT. In com f.q.vrace cfthe COBTi&Ml. SANDSTORMS. H Tn.v /« WattiSi$" and lyir.i'outin the *• ■<. ino-rii v,:nkh;>$v.:tnt comuletdy out of order, n g "but this wins the ApiV'iriftTSCN Of" ALL. I may further aay that Hp ScrgGiZttt Baitcy Wirttoti B it has received more i/itf* in water—awl it ingoing EN "as well as ever. 'J:iftlls!adljlhlY,-Sc'IJ"U'r.t oJ BAiLEY 0[- Ol III II I—I—IIIMIII mill III ill II ":Ø"I,l: The Marvel 'Acme' Patent Lever Watch I IN SOLID STSffLH'C f iLVER CASES, fine three-quarter plate movements, estra jewelled ar,.i fitted with pS IN SOLID STSffLH'C f iLVER CASES, fine three-quarter plate movements, estra jewelled »r..i fitted with pS dust a' <1 damp-ti<tlif. C ip. and with H. SAMUEL s Special Improvements pvotecte.t by fJttf m« ip<JTY'*i ROYftL LETTERS PATfcWT, can be supplied to you, reader, for 25/ Compare'these v-i'ir^ose sold at 3 Kuin^B H Hundreds of these watclies are supplied every day by H. SAMUEL. SAVE P<iUND?>, vo t„ .te Post Ufflco near K you, get an Order for 26/ send it to H. SAMUEL, and you will ncarcely haVe ;tVfore you have bwk !in your hands, hv return mail, regSs-'tered with key, full printed instructioDBYcvrr. tb-i Exiperb Time-e;:er. w it FT each a handsome Mi BONUS REWARD PRIZE -«> fe is included, from H. Samuel's large Distribution full „p, &' "» H. Siunuel's Album of Bargains together with lists of presents' Which are given in RBM.aMBER A MEONTH'S '15" ¥st 12 J2 TRIA]L l' w '»"!r you fTOm a»y "sk. fe'; YOU RE2CEJl^f £ 2S> FREE TRIAL WITH ALL PURCHASES. Do not fail to wrlte immediately leading this announcemeut. N You WIn be delIghted and astounded by the value 1011 rweve. WRITF. "rO-OA Y. H SAMUEL Dept.No. M,C7,99.M1.33,8S.& MaMnUFOTCn B j •STILL TO THE FRONT j = D I C K S, j S The Leading Hcuse I FOR EVERY DESCRIPTION Oi FOOTWEAR. | ¡ i ntensive preparations Lave been fcr tllo j AUTUMN AND WINTER TRADE. » Our huga Stock embraces a vanety that cannot f;il to meet the I requirements of everyone. G.EJNT S TOADIES AND ■C;JIT.DRS:S p r\r\T Q AMN O LJ r\ R- o DUu i O ANlJ onuLb IN EVERY KIND OF MATERIAL. TAN WIIITL BLACK LATEST DESIGNS, fiHAPKS BETTEK AI.UE THA:1; EVER DICKS, i ■J I?, HI'IH ST' BK 7, BRIDGE STREET, AND 3, PALACE STRE CARNARVON. 30, MARKET STREET, HOLYHEAD. HIGH STREET. PWLLHELI. 19467 0 -\TA CYCLES. MONA CYCLES I No.1, f 12 12s LADY'S No. 1, PORTMADOC. R13 (1" GENT'S Ko. 2, ABERYSTWYTH, 10s LADY'S No. 2, PWLLHELI, OS THE WELH CYCLE MANUFACTURING Co. LIMITED, r4 OARNA-RVON DONALD CAMERON, TAILOR &. CLOTHIER, CATHEDRAL BUILDINGS. BANGOR, Respectfully invites the attention of SPORTSMEN AND TOURISTS to a LARGE and SELECT STOCK of HIGHLAND TWEEDS AND HOME SPUNS In carefully selected Patterns and well-inown Shades, suitable for Hill Side and Cover, foi Moor and River; also a Choice Assortment of CLERICAL AND YACHTING SERGES, CRICKETING AND SHIRTING FLANNELS. HAND-KNITTED, KNICKER-BOCKER STOCKINGS, IN CHECKS, HEATHER MIXTURES, AND PLAIN COLOURS; SPATS, LEGGINGS, AND ANKLETS, SHOOTING CAPS, TWEED HATS, AND HELMETS, WADERS, FISHING STOCKINGS AND BROGUES, I WATERPROOF COATS, CAPES, AND RUGS, LEATHER TRUNKS, PORTMANTEAUS, BAGS, AND STRAPS. Agent for Dr. Jaeger's Pure Wool Manufactures I' and Cellular Clothing Co. ROBE AND CAP MAKER BY APPOINTMENT TO THE UNIVERSITY COLLEGE OF NORTH WALES. I PATTERNS ON APPLICATION. ILT LEA AND PERRINSJ Be careful to see that LEA & PERRINS' Signature in WHITE on the RED JjABEL b is on every bottle. None genuine without. Imitator of the label will be prosecuted. ORIGINAL QITIfin WORCESTERSHIRE oAUufi. 1 8 P RING & SUMMER L 'Yo 'r- 7. G A; i j TAILORING FOR LADIES AND GENTLEMEN ¡ BY VALLANCE BROS., W n )j fi X!) !) t! < A B 259, HIGH STREET. ALSO A SPECIAL SELECTION OF Iaides1 Gloves, Hose, Ties, AND GE" ,\TS' MERCERY AT. 300, HI G H ST B E T STYLISH REAOY OUTFITS. | FOR I EN, YOUTHS, AND BOYS. L.- THE EWEST DESIGNS IN Ladier,' CAPES. JACKETS, COSTUMES &c WILJJ BE FOUND IN CUIi MANTLE SHOW ROOMS. Vallanee Bros. WOODLEY'S Central Library (in connection with Mudie'e), U P P E 71 MOSTYX-STREEX LLANDUDNO. Reduced Terms of t'ubscriptions. The folldwing are a few of toe books new to Ci-.culation:- Master Christian Ooqetti. The Isle of Unrest N. & Merrin^a. Gatelessv Barrier Luoas MaleL Millionaire of Yesterday E. P. Oppenh^m. Conquests of London JX Gectfd. .Seen itnd Unseen R. Ma^h." Cunning Murrell A. MorriMu. Prince of Swindlers G. Boothby. Rue with a IhffertKce Tt, V (Wv Image Breakers G S. Flower of the Flo(-k W. R Norm. Sons of the Morning E. Fill. Ada Vernluon, AC'tro, R. Tfagtfk. Thirteen Stories R. B. 0. Qrahaio. Wiles of the Wicked W. Le Qex. Ptejudg«d F. Moaiguf^ejw. Bndjge «.f Glass F. W. Robid^. Romance of Spain O. W. W" All that was Possible H. O. Sturtts. Chevalier of Splendid Crest Maxw^fl. Tony Larkin Mrs Ken. Mistress Joy J. Le Bretoa. Town Lady and Country Laes F. Wardtea- Yoices in the Night F. A. SteoL Mise Smart's Legacy F. A. SieeL Path and Goal Ada Cambridge. 1* or Britain s Soldiet"S R. Kipling, e £ c. The Shield of His Honour R. Savage. The Vanishing of Tera Fergus Hume. Robert Orange J. Q. Hobbes. The West Erd Percy While. Black Heart, Etc Ryder Hagggtfd. The Strong Arm R. liarr. The White Flower O. R. FV Many Daughtere g. Tytkr, Marie Oo»lli. Kiddy Teas GaLboB. Life's Trivial Round H.. N. Carey. Gartbowen Allen Rajtne. Sopbia Stanley J. Weyvaps. The Second Lady Delcombe Mrs Arthur KcnnflSjd. The Farringdons B. T. Foffier Concerning Isabel Carnaby Fowler. Petticoat Loose Rita! Mollie's Piirice Rosa" Carey. Our Widow Florence Warden. Torn Siils Alien Rame. The Widower W. E. NotTra. A Story-tel.'cr« rsck F. R. Stccktjon. The Londoners R. S. HitchCM. Belong The Cat Perrington Printm. A Voyage of Consolation S. Jeacnette Duncan. Helbeck of Bannisdale Mrs Humphry Ward. Rupert of Hentzan Anthony Hope. Clarissa Furiosa W. E. The Millionaires Frankfort Mowre. More Tramps Abroad Mark Tw3$b. Aylwin Theodore W ttLK Bunton. John Stuart Blackie nn aM. Stoadart. Fire and Sword in the Sudan R. C. glatic Pagha. Margaret Ogilvy J. M. Baflfie. Limitations j t Wild Eelin WilHaim B#k Dariel R. D. Blac Pathway of the Gods Mona CdDl. The Siren L. T. Meetffe. Heart and Sword J. 6. WiatJw. Mrs De T- Pue Smythe R. Stephens. Well After All Frankfort Mocwe. lic-able K. T. Fuwfer. The SinDt-I" .i, SunsetP Beatrice Whi i&¥- Game and Candle Piioda Brnnghflpn. Honour of Vivian Bruce Mrs -Nee Girls will be Girls F. Wardpa. The Way of a Woman L. T. Meade. Fortune's Gate Alan St. Atdfya. PLANOFOBTES ON SALE AND HIRE. Woodley'r New Map of I.ianduduo and District Mounted on doth. I:^blislie.] at 1; 156 AUJA'NOft :Sll p A l t i à .) J Ü l. J L "1' COMP S't, EST AfJLISH jY2-4. •apital I'i V nil:LI. Invested «.*iii<i v-r o .♦> i'js. The Right Hon. LORD RCTHSCHILD, CLairmaa. ROBERT LEWIS, Chief Secretai Chief Office — Bartbc .'ciaew Lane, Londun. .) i'fj_.=- I WOTld-frcsoifiiU indisr Assurance. Larjjt ,.Ks. ic-vand jj0r.vri»y r-c\oelied.. ifpe-ciai UcJi -tatemcii- '• >:«'.nforif.itt.re P;ai-s. =-=-==-=====:=:=:=:- -=:=: • '1- PronoRftl? ai."? >iitei; h promptly. < jJarvey« a-ic. i':?<•••; forlafura)- '<f extensh e pre- j pert ins inartt free of cost.. j Rate? moderate e sett' <i promptly. 3 BRANCHES at—among otL places— LIVERPOOL: 39, Ei-hange-stiwt, East. 0. MOP»GAN OWEN, Sec: ,tary. WREXHAM 23 Hig;ctwt, JOHN FRANCIS, Secretaiy. Prospectuses, etc.. may br obtaimed from a.1 sf the Company's Branehei- or Agents. 19590 J ) I \? OVD 3 TOWS 'P S posters& 1 ustributo" ez IS, SKINNER STRE I. i. ABKRYSTV. YTH, 6 _| AVE the largest nunsbe. of most nromiw nt P0Str- XX ing Stations in all parte of Aberystwyth {fid District. H ;ving lately pur.:ii;ised the business gjB stations at Aberystwyth Ac- iiisiug and General Posting Stations, vht-y are to contcdRto of every description. j er 100 h;OU8 in the Town und District. Official .11 poster?. -1 the Town and County Cjooft- tils, G. K. Cu.. C;jT»brian Railway Co., all the Auctioneers of ",b.- Touu a.kGl YjittAet, ,.Dd (I t;.h pumc bodies. 1S57 IJOHF ELI A. S, The only PRACTICAL EILLPOffTIR i ÎII P W LLHELI. And Owner of ..n tie Hokrdiiigi is Town District SIr.