Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE S Pile and Gravel Pills GHJJR CAEL Y FEDDYGINIAETH HON MEWN TRI O DDULLIAU GWAHANOL FEL Y CAN LY^N • A N 00 AAA 0 03 n, IBAISN MEDDYGON AM GEORGE'S Arwyddion 00CHELWCB DVV YLLWYK PJLE AND GRAVEL PILLS. Cyffredin Twyllirv claf yn lynych i eredu ei fori Y Pile-s a'r Ymae Meddygon y WJftd ben a'r Arncrica Gravel. yu oael Aeleni ^wirioueddol George, pan yn eu oytneradwyo a'o cefnoci, he y mae yn YLwynaua'r' rnewn Rwiiionedd ni fydd yn «ael ond mLieddieLnt y Prrchenoe ILawt3 o dyrtiolnetban Coluddion, rbyw gyrnyegedd diwerth a pherytjlas o pwy^ig oddiwrth Feddy^on Enwog t»g ydynt Dwfr Poeth woeuihorurt arallyn eu llee. Byddeuwau wedi rhoddi prawf trwyadl arnynt..V darpariaethau flogiol hyn yn fynyob yn Gyifroua C8«l c)yxhio i fyuy o eirian "cy- BARN FFERYLTiWYR. AM GEORGE'S a Phoenus, flelyb" 1 Registered Title I!iill Georize, PILLS. Khwymedd, gyda'r 1ID7g atnosii o dnyllo yr anwyli- i t adwrrs. Teimlaf rwvmedigaeth i ddyno- Mae-rhan t*yaf o F.eryUwyr e.u G*laa JOyHa yn etfai f awyilwaith, aoi rybuddio wedi bod yn gcbco. ug awdwr y Feieni h.yn ^eTmlad' y oyboedd fel na byddo iddynt drwy an- tnewn pertbynaa 1 w rhin»edd»u rhyfed.iol, Marwaidd a wvbed»eth pytlhio i faglan yr efelychwyr Vr Rwelliantao bynod y maenti wed. dd*yn Chysglyd, twyllodrus & daroetyouol hyn. oddiamgylnh v., en cymyoo«j.erha», M b&ro Sys?umoZ Gofynwch yn eslnr aco George's Pile "•V*0v »»^ ^weQ bod yn feddyjiimstt.j heb Cwsg Ane'e- and Gravo) Pills," ndrychwch a ydyw ei bath, mwyth, j^Qa yT •• Eryr »* ar y papyr&u sydd o IACHAO YR ANOBEITHIOL. Wae^UcTy11 amgylch y blwoh, ao 08 yw enw y Peitch- i/o, gwb»<j»wyd oi'loedd, UiDiarwyd pcen- Gwelediad'Pwl enog, •' J. E. George," yn ysgrifenodie; an degau n filoedd, ao aoferwyd canoed^l a tii^ Immunol ar stHtrj) y L'ywodrueth fy.^d o*. atm.-ylcn ddatgecl l gan v Meddvpon vn anobeitbirl ya y Gcnau, *^8W b.'ycbiad o HI* arid Gravel n-e i'w hecbyd ovuoflnol d»wv v'p.Oeni pw/'h- Insider Ysbryd.j i'ch raedduut, nod ydyw yn rial yr oil or fawr hyn. Gwn» y T\ svoltietban » o< er- prawfion byn gwybyddwch eich bod vs>ebi byniwyd g«n fldyfwisj'Qtl y P^leni t yti gsfrol Pblema 0Hei eich twyllo. yn cynwys-dros fil o dadult-nnu o oiyg oyff- Llysnafedd, TYSTIOLAETH YNAD HFDDW O redin. Llewygon, O,?O»OE-S pius I IliDI A !kG Yli'.lHTJ t BY L». p -^r George. Hirwain. yn dwyn tystiol V moo -v. i. i o i act^ o berthynas i'r ^welliantau a ddygwyd enwc <.1 wy <.g >' ("pism hyn w^di Cyffredinol, oddiamgylch drwy olferynoliaeth ei "Pile nayned rtrcs £ yli.'i'('ni>e, c a nioro<-(Id, nc wfidi ^ycmiod, and Gravel Pills." Y mae ysgrifenwyr y oe. gM«4l dtr, b„ul yS(l«i<l ntall Ya.vriwjf ybiJSftiSS.uitSdird Dad ydyw yr, bictlsnol on •'rhir.weud'iO i'lttyg An&dl, gcrfymron. yn brawf bollol foddhaol fod iacbaol." Y matnt am cbwarttr oaunf Min i Mr George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod wedi hnr* -r v li!,w r, vn rnn;,i, MarwPiaa-ora yn foddlon i liniaru poenau tyrfa luosog o J 1 yrafuar ddioddefwyr.—D. K. WILLIAMS, r,P..for meodjgmiaetnol at y doiuriau fioruna nyii Arenau. the Couutis of Brecon and Glamorgan. MEWN BLYCHAU, Is lie a 2s 9c YR UN. DRWY Y POST. Is 3c a 3s YR. UN. PKRCHENOG IJ. E. GEOKtfE,M.R.P.8.,HIBWATN, ABEBDARE DANEDD. GELLIR ymweled DR. JONES. Bangor, bob \JT dydd tau yo 1, 16. Lledr-i^an-mad, Llnn- >gefni. Yn Mangoc bob dydd, ond dyddiau Mawrth tau. Yn Llanercbymedd o 10 tp.-» 1, no Amlwch o 2 tan 5, gyda Mr Hughes, Stationer, 8, Market-street, lonawr 24 Chwefror 21, Mawith 21, EbriU 18, •Mai Mehefin 13. Yn Bethesda, Uanberia, 80 Ebene^er ar ol Sadwrn taL 0 Goes A Wonderful Modlalno. 10s PILLS: a °f and Nervous Disorders, anch as Wind and Pain in the Stomach, Sick Headache, Giddi- ness, F«lnfess arid Swelling: after meals, Dizziness ™ o and Drowsiness, Cold Chills, Flushings of Heat, A dry I-oss of Appetite, Shortness of Breath, Costive- ness, Blotches on the Skin, Disturbed Sleep, Q ■da Frightful Dreams, and all Nervous and Trembling — w Sensations, &c. THE FIRST DOSE WIU. GIVE 9 >& RELIEF IN TWENTY MINUTE8. This is no fiction. g% Every sufferer is earnestly invited to try one Bo* v of these Pills, and they will bo acJuaoasr- A ledjed to ba Worth a Guinea a Box • 0 40 BEECHRM'S PILLS taken as directed, A will quickly restore Females to complete health. C They promptly remove any obstruction or irregu- fit e larity of thew).stem. For a 81 2 Waak Stomach, • « Isn^a^eci Digestion, J {Disordered Liver, o -a. ac^ saap*ic—a few doses wiU work • tf^ muS9rUli011 the v'tal Organs; Strengthening A Colno?exiona,K restoring the long-lost • Ste ^Hbnn^aS f ack the keen edge cf e ifSh tho with the Rosebud of « Enframe Physical energy ofthe • are "facts" admitted by fi ja guarantees society, and one of the tetgZ woHd.0' *«* MadScIna 9 Prepllred "sly by TE6SBEECHAM, ST. HELENS, LANCS. I Sold everywhere in Boxes t,219 eaci, 0 0 0 0 0 0 0 410 ACCIDENTS of all Klii-ns, RAILWAY ACCIDENTS, EMPLOYERS' LIABILITY, insxired against, and FIDELITY BON DS granted by the RAILWAY PASSENGERS' ASSURANCE CO. A Bstabliehed 18419. Claims Paid £ 4,1SO>G0O 64, OORNHILL, LOSDO S. A. VIAN, Secretary. jjLgents required in imrepreBtflnted districts. *|T'sh»«ter 64; street. i.. 3178 ESTABLISHED IN 1836. FOR THE PROTECTION OF TRADE. TU BB S' MERCANTILE OFFICE. (Stubbs' Ltd.), 42, GRESHAM-STREET, LONDON, E.G. Subscribers, by obtaining timely information through THE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT. MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. Every Trader should Ret'} STUBBS' WEEKLY GAZETTE, With which 1:$ 18SU:;U a oupplement containing LISTS OF CREDITORS. Under all the Important Failures. THE COMMERCIAL REGISTERS contain more than NINE MILLION ENTRIES. DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTED TO SUBSCRIBERS ON TUE& DAY AND FRIDAY in Each Week. Head Otlico :-42, Gresbam-street, London. Liverpool Branch:-71, Lord-street. 1) RAN 0 H E S Aberdeen, Birming. ) ham, Blackburn, Bradford, Brighton, Bristol, Belfast, Cardiff, Cork, Croydon, Dublin, Dundee, Edinburgh, Exeter, Gkagow, fiud- dersfield, Hull, Leeds, Leicester, Liver- pool, London (West End), Manchester, New- castle, Norwich, Nottingham, Plymouth, Ports- mouth, Sheffield, Southampton, Sunderland, Swan- sea, Wolverhampton. Sub-offices :-Buxton, Cambridge, Derby, Dum- fries, Gloucester, Greenock, Grimsby,Halifax,Hanley, Inverness, Ipswich, Limerick, Londonderry, Mid- dlesboro', Northampton, Oxford, Perth, Preston, Reading, Stockton-on-Tees, Torquay, Walsall, Wateiford, Worcester, York. Terais -;Cl ls, JB2 2s, 23 3e, Lb 5s, according to requirements ESTABLISHED 1848. THE Journal of Horticulture COTTAGE GARDENER AND HOME FARMER. Conduce y JOHN WRIGHT, F.R.H.S. Assiste t y OJ. taff of the Best Writers on <t\OAL GARDENING. WEEK; t-ice 3d; Post Free, 3^d. Terms of Subscription — One Quarter. 3s 9d; Half Year. 7s 6d; OM Year, 15a. Office: 5 IfX VLEET STREET, LONDON MILLIONS DRINK TOWER TEA. THE PUREST AND BEST. r^jIftniLLS IN PACKETS ONLY. \SrtlJSTEA AGENTS EVERYWHERE. j V" ijp^^E W1,0,^LK:TOWP.R TEA LTD. 71.KASTCHXAP.L0 PCN. ] M 2264 __H_ MAB PftR MAMABTH DBA mmt&k YN DEFNYDDIO A MSg CHYMEBADVYO Bp^l PELENAU AG ENAINT §$m HOLLOW AY. MAENT WEDI BOD AR Y BLAEN I BOB PELENAU ERAILL AM DROS DRUGAIN MLYNEDDFEL Y FEDDYGINIAETH DEULUOL OREU. Gwneuthuredig yn unig yu 7P, New Oxford Street (diweddar 533, Oxford Street), London; gwerthir gan yr holl Fferjllwjr. JUBILEE. JUBILEE PELENAU JONES TREMADOG (JONES' TREMADOC PILLS), EF vr HEN FEDDYGINIAETII GYMREIG ADNABYDDUS, c sydd wedi SEFYLL PRAWF dros HANER CAN' MLYNED D gan y Deyrnas hon a Ciyfandiroecld Ewrop, fel nad oos br?idd Deulu yn Nghymru na chlyw snnt eu Tidau a'u Teidiau. yn son am eu rhin- weddau at wellhau pob afiechyd sydd a'i dueddi ad o'r Ystumog a'r Afu ac Annihuredd y Gwaoo a'r Dolur Oyflredin a Chyndyn hwnw y Cr-ydcvm alau. Gwertiiir gan yr holl Wholesale H.se8 a Manwerthir g,an bob Chemist drwy y byd gwa reiddiedig mewn Blychau Is lie, 211 6c, a 4e fIIC vj uii. Oij m-ethir eu cael yu yr aridal, anfoner eu gwerth mewn Stamps i'r CA 2,11 L- IRIAN PILL. DEPOT, Tremadoe. North Wales D.S.-Nid oee llai na Box cy fan .fir Pills hyn i'w cad. I DO Hi *A\ /if Listen 1 Not onIyt0 what we say, but what I THOU are SAYING B Hr wJ'i SAVE' 50 "PERTCENT. I /jij/rMs' I pUrcbasiag <iirect Irom the i^ctory, and thus saving the ordinary retail profits. M W\ astouwdbwg EVIDENCE. I W |"SoSu*hgAafrlca' BiayIL7th' 190?^™foltownd Fusilie!'s' Boshof- B I '^1 x I ^1 "NEVER STOPPED,' and h isbeen the'tiine RFCU^/i'fOR^^ OF THE S8 3 "KEGIMENT. In consequence of the GOHTIHL'AL ^AKOSTORMSi W This is th& Watch Eg "and lying out in the sun, many watches went completely out of order, BK *■ n ~? gS "t but this wins the "ADMIRATION OF ALL. I niny further say that Bn OCtrtK Bat.'oy wr/tos B it has received more than a few falls—one inv>aier and it is going &■ Of— B "ac weil 1X3 ever- Yours faithfully,—Sergeant J. BAILEY H D-m The Marvel 'Acme PTtenTLever Walcr«S^ 7i IH SOLID STERLING SILVER CASES* three-quarter plate movements estra 11a kuu HS ^ettcrP" ahd WUhrHH fAMVEL'B Speeial Improvements protected by HER^ M* Fs5tv4'ItOVAL M LETTERS PATENT, can be supplied to you, reader, for 25/ Compare these & KOTAL Hundreds of these watches are supplied every day by H. SAMUEL. SAVE POUHfl'? ?> f 3 Sumaas. you, get an Order for 25/ sond it to H. SAMUEL, and you will scarcely have 1 064 Vffice °ea7 H to yo« hands,registered^ key, full „ri5U in. JctiJ I Superb Time-keeper. With each a handsome Mb BONUS REWARD PR! Z P -va 1 H- « "h are elven .a i KEMEMBEK A MONTH'S PSES THI4LS -TV YT -r,r^ TKIAL" m "TB.R?&Su YOU RECEIVED TPr,„ M „ If rou HAVE HOT IT COSTS YOU NOTHINC TO CtTtr bw. ,.T ™ M Bargains in Watches, Jewellery, containing over 3,000 EXAHT CwVoiiuiunn T -Magnificent Volume of BS consisting of Watched from 6/ Clocks at |/6, Plate, Jewellery al 1 at \vi, Jiil Photos of the origins articles OWN home without the trouble of travelling0' Samu.l Tends t FACTORY IN YOUR M application GRATIS AND POST FREE. BEWARE of THE BRAND OF ncnT,Ul5e to any address on p Buy for cash anH save Middle Profits. H. Samuel not only guarantees thlnnoiiHr ui?J ilnd monthly payments. R| 5!ll3iWM BBtm. aRSAT'I ■MBBanoBi Dept.No. 402. ^iSKetllrS',45 MANCHESTER. I | IImmma-m I STILL TO THE FRONT. I B = DICKS,- The Leading House FOR EVERY DESCRIPTION OF FOOTWEAR. Extensive preparations have been male for t. ) AUTUMN AND WINTER TRADE. Our hugs Stock embraces a variety that. cannot fail to meet the requirements of everyone. GENTS LADIES AND CI-TIL-E)REN'S BOOTS AND SHOES IN EYEllY KIND OF MATERIAL. TAN "WHITE & BLACK LATEST DESIGNS, NEW SHAPES BETTER VALUE THAN EVER DICKS, :>!7, man STiiEE!1, tUNlibii 7, BRIDGE STEEET, AND 3, PALACE STRE ET, CARNARVON. 30, MARKET STREET, HOLYHEAD. HIGH STREET. PWLLHELI. 19457 MONA CYCLES. MONA CYCLES j 1, 128 LADY'S No. L P0BTMAD0C. | GENT'S No. ? ABERTSTWTTH, 10s LADY'S No. 2, PWLLHELI, Os THE WELSH CYCLE MANTJPACTUBING Co. LIMITED, qA RNARVON DONALD CAMERON, n TAILOR & CLOTHIER, CATHEDRAL BUILDINC, S, BANGOR, Respectfully invites the attention of SPORTSMEN AND TOURISTS to a LARGE and SELECT STOCK of HiGHLAND TWEEDS AND HOME SPUNS In carefully selected Patterns and well-known Shades, suitable for Hill Side and Oover, for Moor and River also a Choice Assortment of CLERICAL AND YACHTING SERGES, CRICKETING AND SHIRTING FLANNELS. HAND-KNITTED, KNICKE R-BOOKER STOCKINGS, IN CHECKS, HEATHER MIXTURES, AND PLAIN COLOURS; SPATS, LEGGINGS, AND ANKLETS, SHOOTING CAPS, TWEED HATS, AND HELMETS, WADERS, FISHING STOCKINGS AND BROGUES, WATERPROOF COATS, CAPES, AND RUGS, LEATHER TRUNKS, PORTMANTEAUS, BAGS, AND STRAPS. V Agent for Dr. Jaeger's Pure Wool Manufactures and Cellular Clothing Co. ROBE AND CAP MAKER BY APPOINTMENT TO THE UNIVERSITY COLLEGE OF NORTH WALES. PATTERNS ON APPLICATION. AUTUMN & WINTER. VALLANCE BROTHERS, T ru Merchant Tailors & Costumiers, 2 5 9, HIGH STREET, I RESPECTFULLY IN-V, ITE INSPECTION OF THEIR NEW WINTER STOCK I OF Overcoatings, Suitings, Costume Cloths, Rainproof Coats, Gents' and Boys' Wool Shirts, Travelling Rugs, Pyjamas and Hosiery. 0 Umbrellas, &c. Youths' and Gents' Dressing Gowns. Puttees and Gaiters, Fur, Silk, and Wool-lined Gloves. ALSO, CHOICE SELECTION OF LADIES' WINTER GLOVES, AT 300, HIGH STREET (the Old Premises), •NEWEST CLOTHS & STYLES IN Ladies' Golf Capes and Fur-lined Capes, Tartan-lined Coats and Covert Jackets, Mcintosh Capes and Umbrellas, BOYS', YOUTHS', and MEN'S OVERCOATS and McINTOSHES (A SPLENDID SELECTION). Vallance Bros. Autumn & Winter. I HIGH-CLASS TAILORING S ? A BLISHED 1870. Tailor-made Garments built correct in Style and in Perfect Taste. Select Stock 01 Reliable Goods. Moderate Prices. A— "Well-Voiitilatod Large and Commodious Cutting Workrooms. Fitting-on Rooms. BAYNE AND DARGIE, CLOTHIER, UPPE R BANGOR. SOLE AGENTS in the City for the Nautilus Serges," Choice Qualities in Black, Blue, & Grey Shades. Warranted to stand the Sun and Sea Water. -9il j WOODLEY'S Central Library (in connection with Madia's), UPPER MOSTYN-STREEl LLANDUDNO. Reduced Terms of The following are a lew of the Wks new la circulation:— ♦ M- Qwefii. C ili v St N..«?. Mf-nfci. Gat.dtl"s Earrier Lm* ■^AiAL.oniiii,c Oi \cst £ .i»tav v T> i rwu .V j y *• sfPI>e^iena. Oonti ust^ w London j> xV,iSe!? — R. SSJfa' P?'Uo'^r ii A- MonfeoB. p r. ■/ '™d]ere G. Boothby. K.ue v.ith a Differerce x> v- Ima*o Breakers F!ov/er of the Flock. W. E. Jtofrw* •Sens of th' MdrpJr.y u "PIHiwiHk MtL, bk:JK: I^a Stones R. B. C. GraW |he W. Le Qoex. rej'i goo p. MoutgMneiy. Brnige of O-lass F. W. of Spain C W All th,t was PowiWi h (?s £ Cavalier of Spiendid Crest "ms^Sl j or.y Larkin Mistro^ joy j own Lady and Coun try Lass F Warden a. aS: T>a+u a Cm)'' A. Steel. kS A p k A'"S leja Fergus B^amc. ?n^t Kyder Haggard. ilie Strong Aim -p «C~Jr Th« V,'hi<Ai Flower C E ilfcif^* Th-e White Flower C. R. Many Daughters S-. Kiddv ^arie Cgfem. lit'Iv" rri- U T«tt Gallon. s I i'j /ial Hound R K Garthowen *3^' Sophia "••••• Alle» Itone. '^°0nd Deicombe Mrs Arthur ne i^amngdons a t vEzi Conceiving Isabel Or, ma by r0^iT Petticoat Loose Moilie'9 Pcince rZt1*' The Widower /Ufn 1^: Be^g The 0;t "Pe,-nngi„n Prfc FP&gef°n S" Je^etl* Bq^n. Helbecii. of Banmsda]e Mrs EumpLrr WxL Z2D Anthony H6pe. W. E. N6ms. .'he Mdlwnaires Frankf.rt Xupxe. More Tramps Abroa-3 ^art r\n%' ""r-m'T- Theodore Watts Dapton. John Stuart Blackie Anna M. StodSart. Firf. and Sword in the Sudan .11. C. Slatin Pasha. Margaret Ogilvy j M tfgi LiiTiitacion^ r P T* T I. •■•••=;• WmLBas- g3™1 i-■: R. D. Blaci&ore. I athwaj of tue Gods Mona (Mrd. The,, L. T. Meade. Hfiirtiiud Sword j. 6. Winter. ?Me hrnythe R- Ste»W Jift Pnmkfc-t Moov«. I cui:|e 1 bread E. T. Fooler. lae Simwr Ri.,a_ ounsots Beatrice Whiiijy. G^ie and- handle Kh^nla Brcudpm. Honour of Vivian Erut Mr* Nefedail. bc G,rls F- Warien. Honour of Vivian Erut Mr* Nefedail. bc G,rls F- Warien. xlie Way of a Woman L. T. M^rl^ Fortune' Gate Alan St. Aufcyn. PiANOFORTES ON SALE AND HIRE. Woodley t New Map of JJanauduo and District Mounted 011 GJOtJl, Pnb.'ifched e.i U-. 156 ALLIANCE ASSliUXCE l ..d.d 1t i L1 t h Li' u COMPANY- ESTABLISHED 1824 Capital — FIVE MILLIONS t. J" { ( .L Á.io.I A ,L, ".1 Iiivotteu. Fends over 5 Millions. The Right Hon. LG.RD ROTH/" CHILD, Chairmail. ROBERT LEWIS, Chief ^etary. Ohicc — Bartloloint.- v i. London. T V sT! J «k_" » X'irVl-fwe arcH •- L:<11^. 4^onUhei.• ..Kx'peii.Uirv » inaiir»ited. security Lnexce-lcd .Special Iteine £ aicii".eiitaac ~2i «are Pitinr. :=.=-:==-==-=-=- -=' T: _t' ]'. E A'nl Un^^jlriesattecde vr pt o- r, I Surveys and Plans for Insvraiict • orv^nn; vc rire- I Dcrtles rc,:ii!e free of cr«t, J Rates moderate Los;c••se,^le«, 3 BRU" Cll E;5 at—amcrg other LIVERPOOL: 38, Ezch:-n:gt East, 0. MORGAN OWES, St -.v /r WREXHAM: 28. High-str*-?- JOHN FRANCIS. Sr-< .r Pix»spc-<ttsscs, etc., Tczy be c' a.71Y of 'he Company's Branches JOHN LLOYD town c b r s i: b Billposters & Distill atora, 13, SKINNER STREET ABCRT^TWYTH. KAVE the l&Tgest number tf xoost- r-rcoitiient Post- ing Ktatieas in all parts of Abmstwyth and District. Hiving lately purchased tin" knd stations at Aberystwyth Advert>sk;.r siid «, faeraOJia Posting Stations, they rje able to "t.}; t-s of every description. O-er 100 Stations in the Town a A 'x-net. Official !llposters (c the Town •••v4J(|uaty Ciqun- til?, O. W. R. Co., Cumbrian V all th« Aucttonet'.rs of the Tcwn anr1 A»fl other pabilso bodies. JOHN I The only PRACTKUL BILLPOSTBR is PWLLHELI, And Owner of all the Hoarciass in Town aad Bistrieti Æl¡a