Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

NEW YORK A VERMONT.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

NEW YORK A VERMONT. UTICA, N. Y., Rhagfyr 24, 1919.- Bydd cor "Band of Hope" Moriah yn perfformio Cantata, "Santa Claus at Miss Prim's," yn nghapel Thorn, eglwys Tabernacl, congl Clarke a King St., nos Nadolig. Cynwysa y cor 80 o leisiau, a bydd yn wyl gerddorol gwerth ei mwynhau. —Nos Sul nesar, oyaa cor Moriah yn rhoi Cantata, "The Nativity," dan arweiniad John M. Jones. Cynwysa y cor 45 o leisiau. Yr unawdwyr fydd- ant: Mrs. Wm. H. Jones, W. A. Ellis, John M. Jones, Mrs. John L. Evans, David Jones a Robert W. Jones. David, Parry fydd wrth yr organ, Miss Olwen M. Jongs wrth y berdoneg, a'r crythwyr fyddant Alun Jones a Wilfred Thomas. —Bydd yn newydd dyddorol i Gymry Sir Oneida, a'r Hen Wlad, fod y Sirydd newydd, Arthur W. Pickard, wedi pen- odi, Humphrey Griffiths, 1301 Seymour Avenue, yn is-garchar-geidwad Utica. Cyngorwn Gymry Utica i iawn-ym- ddwyn rhag y bydd yn rhaid iddynt fyned dan ofal Hwmphra. —Nac annghofier cyngerdd Cor Glyn- dwr nos Fercher, yn eglwys y Central M. E., Court Street, adeilad eang a chysurus, dan nawdd eglwys Bethesda. Addewir cyngerdd rhagorol ag a fydd yn foddlonrwydd i bawb, o ba chwaeth bynag. Y mae yn gor o ddawn eithr- iadol. Bydd yn ddrwg genych os yr ant ymaith heb i chwi eu gwrando. Daliwch ar y cyfle. Y mae Hugh Williams, a adnabydd- ir wrth yr enw "Caruso Bach," adref i dreulio y Gwyliau gyda'i berthynasau. Y mae Mr. Williams yn aelod o'r Gallo Opera Co., sydd newydd fod yn teithio drwy Canada, a'r hwn a a mor bell a, Glanau y Tawelfor. Y mae Mr. Wil- liams yn efrydu i gymeryd prif ranau y ewmni, ac y mae hefyd yn llwyfan- reolwr. Mae ei gyfeillion Iluosog yn falch i'w gyfarfod. -Y Parch. John Davies, D. D., sydd yn ol o'i ymweliad a Racine, Wis., lie yr aeth i gladdedigaeth un o'i hen ael- odau yn ei gyn-eglwys yno, sef Mrs. Jane Gittins, yr hon oedd yn 94 oed, ac wedi bod yn y wlad er's 70 mlynedd. Treuliodd flwyddau cyntaf ei harosiad yn Waterville. ger Utica. Yr oedd Mrs. Gittins yn barchus iawn yn Racine. Dadganodd ei dymuniad i gael Dr. Da- vies yno i weinyddu. Dewiswyd y swyddogion a ganlyn am y flwyddyn yn Ysgolion Sul Moriah a Peniel: Moriah—Arolygwr, Evan T. Williams; is-arolygwr, Stanley W. Jones; ysgrifenydd, John R. Thomas; trysorydd, Ellis J. Roberts; cyfeilydd- esau, Hannah Evans a Dilys Jones; ar- weinwyr y canu, John T. Roberts ac Ellis J. Roberts; cynrychiolydd i'r Cyf- arfod Ysgol, Owen Hughes; arolygwr adran y plant, David Jones. Peniel- Arolygwr, Edward Parry; is-arolygwr, Hugh A. Jones; ysgrifenydd, Richard Thomas; trysorydd, Robert H. Wil- liams; cyfeilyddesau, Mrs. Wm. G. Tho- mas a Dilys Jones; arweinydd y canu, Griffith A. Jones. Yr oedd y gwasanaeth nos. Sul di- weddaf yn Moriah o dan arweiniad y Gymdeithas Ymdrechol, a daeth cynull- iad mawr yn nghyd. Yr oedd y rhaglen yn nwylaw y bobl ieuainc. Arweiniai Trefor Hughes, ac offrymwyd gweddi gan George E. Davies. afwyd unawdau gan Miss Lillian Jones a W. A. Ellis. Hefyd pedwarawd: Mrs. Robert W. Jones, Annie Lloyd Davies, W. A. Ellis a Peter Jones. Testyn y cyfarfod oedd, "Y Genadwri a'r Ysbryd Nadolig. Agorwyd gan Owen G. Jones, llywydd y Gymdeithas, a chafwyd anerchiad rhagorol gan y gweinidog, Dr. Davies. Diweddwyd a darnau gan Miss Olwen M. Jones ar yr organ. Yn eu cyfarfod rheolaidd o Gyfrinfa "Gwenfron," o Urdd y Gwir Iforiaid, nos Wener, yn neuådd Carnwath, derbyn, iwyd dwy o newydd i fewn. Cymerodd etholiad blynyddol y swyddogion le: Llywydd, Miss Jennie R. Jones; is- lywvdd, Miss Jane Thomas; trysorydd- es, Mrs. John O. Thomas; ysgrifenydd- es cofnodol, Mrs. Wm. E. Williams; ys- grifenyddes arianol, Miss Rosina M. Thomas; gorchwylyddes, Miss Grace Pugh; arweinyddes, Mrs. John E. Wil- liams; gwyliedyddes fewnol, Miss Jen- nie Thomas; gwyliedyddes allanol, Mrs. R. W. Thomas; arweinyddes gynorth- wyol. Miss Bessie Thomas; caplanes, Mrs. Evan Jones; organyddes, Miss Rosina M. Thomas; trysoryddes y blwch heulog, Mrs. William Hughes. Y genades i Gynadledd y Bwrdd yw Mrs. R. W. Thomas, ac i gymeryd ei lie, Mrs. Richard R. Williams. Yr ymddiriedol- yddesau am flwyddyn; Mrs. Evan Jones, Mrs. E. Ellis a Mrs. Wm. R. Thomas. Am dair: Mrs. Wm. J. Williams, Mrs. Griffith W. Davies a Mrs. Hugh Wil- liams. Lleolir y swyddogion, Ionawr 16. —Cafodd R. W. Owen, llywydd y Cymreigyddion, $29 o Holland Patent, fel cyfraniad yr ardal hono at y Car1- tref Newydd. Casglwyd yr arian gan y Parch. Richard Hughes a Robert Hughes. Hawlia pobl Holland Patent y dylesid cyfrif $50 y Surrogate E. Wil- lard Jones i'r ardal, gan ei fod yn byw yno. Chwareu teg i bawb. Dyma en- wau y rhai danysgrifiasant: D. B. Lisle, $5; John Roberts, $1; R. J. Meredith, $1; John D. Lloyd, $1; Robert Hughes, $5; Samuel E. Evans, $1; John E. Jones, $1; William J. Jones, $1; Chas. J. Clark,$1; y Parch. Richard Hughes, $2; George W. Owens, $1; Elias W. Jones, $2; Owen G .Owens (Stittville), $5; Ellis D. Jones, $1; Griffith D. Tho- mas, $1.; cyfanswm, $29. I Cyngerdd Cor Glyndwr Heno (nos Fercher) y ceir cyfle oes i wrando un o gorau goreu y byd heb rag- rithio. Y mae ei gampau drwy y Tal- aethau Dwyreiniol wedi bod yn yrfa o lwyddiant dysglaer, ac y mae y clod a'r ganmoliaeth gant yn mhob lie yn eithr- iadol. Y mae i'r bechgyn hyn glod eithriadol, am nad cor yw yn gwneyd eu bywiolaeth wrth ganu ydynt, ac nid eu galwedigaeth feunyddiol yw canu, eithr glowyr ydynt, a milwyr newydd ddychwelyd o fod ar faes brwydrau ofn- adwy; ac eto y maent yn dwyn Cymru i fri mawr drwy eu doniau cerddorol di- hafal. Y ma-ent hefyd yn gor o fechgyn da a bucheddol, a gallant rhoi'cyngerdd- au cysegredig i foddhau calon hen Grist- ion. Y mae ganddynt amrywiaeth mawr o unawdau, deuawdau a chorawd- au, a chanigau, y rhai a ddadgenir gyda pherffeithrwydd a swyn annghyffredin. Y mae yr unawdau yn nodedig: "The Trumpeter," "The Nirvana," "I fear no foe," "Lend me your aid," "My Dreams," "Absent," a "Moira, my Girl" (Gwyddelig), y "Deathless Army," ac eraill sydd yn ysbrydoliaeth i'w gwran- do. Wrth eu gwrando, dychymygwch eich bod yn gwrando ar Caruso, McCor- mack, ac eraill o eosau y byd. Cofiwch am y cyfle! Cyfarfod Chwarterol Cynulleidfaolwyr Talaeth New York 11 Cynaliwyd yr uchod yn nghapel Court Street, Rome, ddyddiau Sadwrn a'r Sul, Rhagfyr 13-14; y gynadledd brydnawn Sadwrn. Dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio gan Robert W. Thomas, New York Mills. Yn absenoldeb y llywydd a'r is-lywydd, y Parch. Joseph Evans a Richard G. Lloyd, pasiwyd i'r Parch. W. Caradog Jones gymeryd y gadair. Galwyd enwau yr eglwysi, ac yr oedd y cynrychiolwyr canlynol yn bresenol: Bethel, Wm. J. Williams; Holland Pat- ent, v gweinidog; Nelson, y gweinidog; New York Mills, Robert W. Thomas a William O. Jones; Rome, W. W. Ross ac Owen Thomas. Gweinidogion: y Parchn. W. Caradog Jones, Rome; J. D. Thomas, Nelson; Richard Hughes, Hol- land Patent. Darllenwyd cofnodion y Gymanfa a chadarnhawyd hwynt. Pas- iwyd ein bod yn cynal y cyfarfodydd chwarterol fel arfer. Fod y Parchn. W. Caradog Jones a Richard Hughes i ohebu ag eglwys Floyd. Ein bod yn dewis William Williams, Bethel, i ddod a hanes hen gapel Penymynydd i'r cyf- arfod nesaf. Ein bod yn gwneyd cais at eglwys Peniel, Remsen, i gymeryd y cyfarfod nesaf. Ein bod yn anfon ein cydymdeimlad a'r Parch. Morien Mon Hughes, D. D., yn ei brofedigaeth chwerw o golli ei briod yn yr angeu. Yr oedd Dr. Hughes yn ffyddlawn a gweithgar gyda phob ran o'r gwaith yn nghylch ein Cymanfa pan yn weinidog ar eglwysi Peniel, Remsen, a Court St., Rome. Duw a fyddo yn dyner o hono; a hyderwn fod blynyddoedd lawer iddo eto i wasanaethu Duw yn Efengyl ei Fab. Cafwyd adrpddiad ffafriol o'r eglwysi gan y gwahanol gynrychiolwyr. Pre- gethwyd gan Dr. J. Vincent Jones yn y boreu. Y prydnawn, pregethwyd gan y Parch. J. D. Thomas, a chafwyd an- erchiad rhagorol gan Mrs. J. J. Pear- sall, Brooklyn, ar y Genadaeth! Dywed- odd hithau bethau pwysig, fel y dylai yr eglwysi fod mewn ysbryd priodol i gydweithio er cael y byd at Grist. Cre- dwn y bydd i'r anerchiad wneyd daioni mawr. Pregethwyd yn yr hwyr gan y Parchn. J. D. Thomas a Richard Hughes. Cafwyd cyfarfodydd dymunol, a siriol- deb a charedigrwydd neillduol gan yr eglwys a'r gweinidog. Yr oedd y canu yn rhagorol, o dan arweiniad W. W. Ross, a chanodd y cor yn ddymunol rhwng y ddwy bregeth yn yr hwyr. Bendith yr Arglwydd a ddylyno eglwys Rome.—Richard Hughes, Ysg. Noson Gyda chor Mountain Ash yn Poultney, Vt. Ar ol ymweliad Cor Mountain Ash a'n tref, iaith y "Poultney Journal," golyg- ydd yr hwn sydd gerddor coeth a di- wylliedig, ydoedd "Veni, vidi, vici!" "Daethant yma atom," meddai; "gwel- sant gynulliad lluosog i'w croesawu, a chymerasant feddiant llwyr o'u gwran- dawyr o'r mynyd y tarawsant eu rhifyn agoriadol, set "Peace to the Souls of the Heroes," hyd eu rhifyn diweddaf." Heb os nac oni bae, y mae "bechgyn y creithiau glas" yn teilyngu yr oil a ddywedwyd ac a ddywedir am danynt fel cor meibion dihafal. Yn ychwanegol at eu perffeithrwydd corawl, ni chlyw- som erioed well ynganiad gan ddadgan- wyr, bob gair yn hyglyw a chroew yn mhob unawd, deuawd a chorawd; eu lleisiau yn gogleisio'r glust ac yn peri i'r galon brysuro ei churiadau. Manteisibdd Mr. Glyndwr Richards ar ysbaid yr "intermission" i gyfarch ei wrandawyr Americanaidd, yn fyr ac i bwrpas, parthed ei wlad ei hun, yn gerddorol a chymdeithasol. Meddyliem, pe bai y cynllun pwrpasol hwn wedi ei fabwysiadu flynyddau yn ol gan ymwel- wyr llwyfanol o Gymru, yn sicr ni fuaSi- ai y fath anwybodaeth parthed Gwlad y Bryniau a'i phlant yn bodoli heddyw ar hyd a lied ein gwlad eang. Tynodd idd- ynt ddarlun o'r wyl gerddorol, gan nodi prif atdyniadau gwahanol ddyddiau yr wyl; darluniodd y fath beth a phym- theng mil o leisiau goreu ei wlad yn cyduno ar derfyn yr wyl i ganu emyn- au, corawqeu ac anthemau. Gwnaeth i ni gofio fel y teithiai miloedd o'r wlad hon (cyn y rhyfel) i wrando ar ychydig o bentrefwyr gwledig yn Bavaria yn actio eu "Passion Play" blynyddol, a gwnaeth i fwy nag un o'i wrandawyr benderfynu y dewisai yn hytrach dalu ymweliad a'r Eisteddfod Genedlaethol yn Nghymru. Da, was, Proff. Richards, er urddas Cymru y gwnaethoch hyn!- H. H. P. Penderfyniadau Cyfrinfa "Goronwy," Rhif 37, ar Farwolaeth y Diweddar Frawd, John D. Jones Yn ngwyneb y ffaith foG y Rheolwr doelh wedi gweled yn dda i gymeryd oddiwrthym y brawd hoffus, John D. Jones, penderfynwyd mewn cyfarfod rheolaidd o Gyfrinfa "Goronwy," Rhif 37, U. G. I. A., Ein bod fel Cyfrinfa yn teimlo ein coll- ed a'n hiraeth yii ngwyneb y ffaith bruddaidd o golli un o'r aelodau hynaf ag oedd yn perthyn i'n Cyfrinfa; un ag oedd wedi bod yn nodedig o ffyddlawn i gyfarfodydd y Gyfrinfa tra y gallodd. Yr oedd yn frawd egwyddorol a chy- mwynasgar. Credai o galon mewn Ifor- iaeth, ac yr oedd ganddo ffydd ddiysgog yn egwyddorion yr Urdd, sef "Cyfeill- garwch," "Cariad" a Gwirionedd." Yr oedd yn feddianol ar galon garedig, jlc yn barod i gynorthwyo brawd teilwng a fyddai mewiji profedigaeth. Llanwodd swyddi yn y Gyfrinfa er anrhydedd iddo ei hun a'r Gyfrinfa. Yr oedd yn frawd dyddan a diymffrost, ac yn un oedd yn feddianol ar farn dda, a bydd adgof am ei gymdeithas yn parhau yn felus am amser maith yn meddyliau y rhai a'i adwaenant. Ein bod yn cydymdeimlo a gweddw'r ymadawedig yn y brofedigaeth o golli priod ffyddlawn a gofalus, a chyflwyn- wn hi i ofal yr Hwn sydd yn gallu cy- suro ei blant yn yr awr dywyllaf, a'r Hwn hefyd sydd wedi addaw bod yn Dad ffyddlawn yr amddifaid a'r weddw; a'n dymuniad ni ydyw ar iddi gael nerth i ddal y brofedigaeth yn yr amgylchiad 'hwn, ac i allu dweyd "mai yr Arglwydd yw efe, gwnaeth yr hyn oedd dda yn ei olwg." Ein bod fel Cyfrinfa yn pwrcasu go. benydd o fipdau i'w rhoddi ar arch ein hanwyl frawd; ein bod hefyd yn rhoddi ein presenoldeb yn yr angladd. Fod adysgrif o'r penderfyniadau hyn yn cael ei hanfon i weddw yr ymadaw- edig, ac i gael ei gosod ar gofnodion y Gyfrinfa, ac i ymddangos yn y "Drych." Dros y Gyfrinfa-R. G. Lloyd, John O. Thomas, W. T. Williams, Pwyllgor; Hugh Parry, Ysg. I Helyntion Holland Patent, N. Y. I Rhagfyr 22ain, 1919.—Y mae yma gryn barotoi ar gyfer y Nadolig yn yr eglwysi. Deallwn mai swperau fydd gan y Seison. Nis gwyddom eto beth fydd i'n plant bach ni, ond y mae y ffyddloniaid yn gofalu. Y mae y rhai bach yn dyfal ddysgwyl cael eu cofio, ac ni siomir hwynt. Diolch yn fawr i'n hanwyl weinidog, Dr. Hughes, am ei bregeth ragorol am enedigaeth Crist, brydnawn Sabboth, a chafwyd pregeth dda iawn yn yr hwyr. Hefyd, dymunwn ddiolch yn fawr iddo am ei ffyddlondeb yn ymweled a'n brawd, John T. Davies, sydd yn y Fax- ton Hospital, a bod mwy o obaith am ei adferiad nag a fu. Bendithied Duw ei ymweliadau i fod yn gysur mawr iddo yn ei gystudd caled. Y mae Miss, Winifred Jones o Utica yn talu ymweliad a'i pherthynasau yma, Samuel E. a John B. Jones, a'i chwaer, Gwen Jones. Y mae yn ferch i'r di- weddar Mr. a Mrs. Griffith Jones, eu brawd hynaf, ac y'n ferch dda, ddysg- edig a pharchus. Ddydd Sadwrn, daeth Mr. a Mrs. Hugh Parry, a'i modryb, Mrs. John R. Roberts, o Utica, adref am ychydig or- iau. Siomwyd ni yn fawr iddynt fethu aros dros y Sabboth. Deallwn fod mab bychan wedi dyfod i aros yn nghartref ein cyfeillion anwyl, Mr. a Mrs. Ellis Williams. Yn awr, caiff Owen bach gwmpeini i chwareu. Ein cofion anwyl atynt, a bendith Duw fyddo gyda hwy wrth fagu eu rhai bach, rhodd Duw ydynt. Cafodd ein chwaer anwyl Mrs. Mary Davies ei chymeryd yn wael iawn eto. Y mae y teulu mewn pryder mawr. Y mae pawb yma yn cydymdeimlo a hwy. Byddai yn golled fawr i ni golli y chwaer anwyl hon. Y mae yn debyg iawn i'w hanwyl ewythr, Dr. Erasmus W. Jones., Parhau fywbeth yn debyg y mae ein hanwyl chwaer, Mrs. Alma Jones. Y mae wedi bod yn amyneddgar iawn yn ei chystudd. Diolch yn fawr i Mrs. Ann Roberts a'i hanwyl ferch, Miss Margaret E. Rob- erts. Remsen, am y card Nadolig Cym- raeg ysblenydd anfonasant i ni. Cof- ion anwyl atynt. Hefyd, diolch i bawb a'n cofiodd. Cysur mawr i'r hen ydyw cael eu cofio. Y mae llawer y dyddiau hyn mewn pryder fod diwedd y byd yn ymyl; os felly, y mae yn anmharod iawn i'r am- gylchiad. Bydded iddynt gofio, '"Ni frysia yr hwn a gredo." "Preswylwyr y graig a ganant." Y mae arnom hir- aeth am weled ein teuluoedd newydd. Hyderwn eu bod yn gwella. Cofion at- ynt, ac y cyfarfyddwn yn tu;in. West Pawlet, Vt. Nos Wener, y 19eg cyf., cynaliwyd cyfarfod nodedig yn yr Academy Hall, yn nodedig felly ar gyfrif y ffaith ei fod yn gam yn yr iawn gyfeiriad. Gelwid ef yn "community social," a chafodd ei fodolaeth yn nghalon pedair eglwys y pentref, Cymreig a Seisneg, gyda'r am- can o estyn cyfleusdra i'r pentrefwyr o bob cenedl i ddod i well adnabyddiaeth o'u gilydd. Teimlwn bob amser mai un o angen- ion mawr eglwysi y wlad ydyw cael eu bendithio a mwy o ysbryd undeb a chyd- weithrediad; a mawr obeithiwn y bydd i'r symudiad hwn esgor ar ganlyniadau daionus, o herwydd credwn er holl ddwndwr y byd a'i bethau, mai yr eg- lwys wedi'r cwbl sydd i arwain yn gym- deithasol yn ogystal a chrefyddol. Siaradwyd yn y eyfarfod gan weinidog- ion yr eglwysi, sef y Parchedigion Reect. Talbot a Williams; hefyd, cafwyd llawer o adloniant mewn canu ac ad- rodd gan rai o aelodau y pedair eglwys; a chan fod rhai o honynt nas gwyddom eu henwau, ymataliwn rhag enwi neb fel y ffordd sicraf i beidio tramgwyddo. Aeth pobpeth yn mlaen er boddhad i bawb, ac yr oedd yno dyrfa dra lluosag; ac ar y diwedd, drwy garedigrwydd ac er llafur mawr i rai o'r chwiorydd, caf- wyd gwledd i'r corff, ac ymadawodd pawb o honom wedi cael ein gwala a'r gweddill o ymborth i'r corff yn ogystal ac i'r meddwl. Da genym wneyd yn hysbys fod sef- yllfa iechydol yr ardal, yn gyffredinol felly, gryn lawer yn well nag ydoedd flwyddyn yn ol; er hyny, y mae yma nifer bychan ar restr y cleifion; y brawd Gwilym Wyllt yn dal rywbeth yn debyg, ond ei ferch, Eunice, yn teim- lo ei hun yn cfyfhau yn feunyddiol ar ol bod yn yr ysbyty. Drwg genym dros y brawd, Griffith Roberts (Porch), nad yw yn teimlo yn dda y dyddiau hyn, gan ei fod wedi ei gaethiwo i'w wely er's tro; ond hyder- wn y ca wellhad buan. Mrs. Isaac Le- wis hefyd sydd wedi bod yn lied wael, ond yn gwella yn lied dda y dyddiau hyn. Hefyd, -pair le.wenydd mawr i ni i groesawu adref i'n plith y brawd ieu- ianc hoff, Thomas H. Jones, mab ilr di- weddar John Humphrey Jones; yntau wedi dod am dro i'w hen ardal o "farch- nad y defaid" yn Wyoming. Hefyd, gwelsom ei chwaer, Dorothy, wedi cyr- aedd adref yn barod erbyn y Nadolig. Y mae y ddau yn edrych yn rhagorol.— Gwlithyn.

Advertising

IY DIWEDDAR JOHN J. WILLIAMS…

COLUMBUS, OHIO

HYN _A'R _LLALL 0 OSHKOSH,…

NODION 0 SPOKANE, WASH.

[No title]

Advertising