Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhagleni Gymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, -anfoner i Swyddfa'r 'Tyst' a'r Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. Old College School, Carmarthen. PRINCIPALS— Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations. BRILLIANT SUCCESSES. Free Illustrated Prospectus sent on application. Coleg Y Gogledd, Bangor. (Un oV Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw: Syr H. R. REICHEI4, M.A, r4T.D, DECHR,EUA'R tymor nesaf Hydref 5ed, 1915. Paratoir ar gyfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llun- dain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ae arholiadau eraill. Rhoir addysg arbennig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfennol a chanolraddol. Cynygir niter o Yagoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o £40 i Lio y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn air F6n neu sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion M6n, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion sir Ddinbych a sir Ffliut. Dechreua'r arholiad am danynt Mai 2il. Ceir pob manylion gan J. B. LLOYD, M A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd. AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeraowyaeth. WEDI eu hargraffu ag enw yr Eglwys tf amynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal-3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS & SUNS (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyr CENNAD HEDD. PlUS DWY GEINIOG YN Y MIS Golygydd, Parch. J. JONES, Merthyr RHIFYN MEDI, 1915 OYNHWYSIAD. Y diweddar Barch Thomas Lewis, Berea, Penfro (syda darlun), gan y Parch John Lewis, Blaeu- ycoed, Conwyl. Y Gyffes Bryderus, gan y Parch Arthur Jones, B.A., Ynysybwl. Cleddyf yr Ysbryd, gan- J. J. Yr Arlunydd Difai, gan Dyfnallt.. Geneth a'i Thad, gan Olwydwenfro. Robert Japheth. Gwern-y-Sais (1821-1914)-gyda darlun- gan y Parch O. Lloyd Owen, Pontypridd. Cofuodion Misol—BIwyddyn o Ryfol-0 Liege i Warsaw-Calondid y Sefyllfa Gyffredinol-Mesur Gohiriad yr Eglwys yog Nghymru-Yr Eisteddfod Genedlaethol ym Alangor-Marwolaeth a Chladd- edigaeth yr Henadur E. H. Pavies, Y. L-I., Pei-tre. Tbu-l Nantgwyn.' Colofe yr Adroddwr-D..vid Livingstone, gan y Parch D. Morgan Davies Y Llyfrfa, Abertawe. Nodiadau Llenyddol. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Burof Walters, M.A.. B.D., Abertawe. I'w gael oddiwrth Ddoabarthwyr yr Bsrlwral. nen o I Jl .^j Swyddfa'r I Tyst," Merthyr Tydfil. RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RHESYMOL, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR' JONESP Hotell (Established over 100 Years), 'ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, t Suffolk St., Pall Mall. LONDON. I Telephone No.: 7314 Gerrard. 1 Telegraphic Addrest:,Pleasant, London.' t BED, BREAKFAST, BATH 58 and ATTENDANCE, OS, PROPRIETOR-H. R. JONES. | tjjjjjgjj mm\ -_n' '_n- PotaJi 2/- A 1/6 Defnyddiwyd gan Parch Obas. Spurgeon, Parch W. Carlile, Parch Fuller Gooch, Censdaetb Ley. sian. Mabwysiedir el yn Ilwr gar* Filoedd o Eglwysi. OapeU, a Ohenadaethan o flaen unrhyw an arall. GWINOEOD OYMUNDEB ANFEDDWOL W JB] LCH. Anfonwch 60 am ddwy bote! sampl a'n llyfrvn arbenig, yr hwn a rydd wybodaetb lawn am ein gwinoedd befyd. dyst- iolftethau oddiwrth lawer 0 weSnidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. "WELCH'B- NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Oyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a Jyfir. POT.ELI FEINT, 28 6e. pob un 0 ba ral gynrychlolan nodd uwcblaw puia" pwye o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, lurnl, slwgr, dwfr, llIw, neu unrhyw later I roddi bias. Y mse felly, nld yn unlg yn Ddlod lachus a Melust ond yn donlc cryf-Meddyglnlaeth Natur-anmhrlsladwy I gleifion, neu lie y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Nun-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwlu, y mae yn adferydd y gelllr el roddl I gletflon gyda pherffaith ddyogelwch. Anfonlr Potel Beint fel sampl, gyda manyllon lawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad 2s 6c. Welch Grape Juice Co., Ltd., 61, Farrinadon Road, London. YN AWR YN BAROD. "GOeREU DYSG, GAIR DUW." "LLAFUEWYR SEION, Sef HANES UNDEB YSGOWON SABOTHOL ANNIBVNWVR GOGLEDD PENFRO, ———— 1844-1914, ———— Gan y Parch. E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEINIOG. I'W GAEL ODDIWRTH YR AWDUR. YN BAROD. IR, H 0 SY N A TJ MAES Y GAD.' TELYNEQION CYSYLLTIEDIU A'R RHYFEL. YR UNIG LYFR O'l FATH YN Y i GYMRAEG. PRIS CHWECHEINIOG, oddiwrth yr Awaur, REES REES (Teifi), £ 27, joymmer-street, Caerdydd.0