Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Gymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i fSwyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. Old College School, Carmarthen. PRINCIPALS— Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations. BRILLIANT SUCCESSES, Free Illustrated Prospectus sent on application. Coleg Y Gogledd, Bangor. (Un oV Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw: Syr H. R. RUICHEL, M.A, I<I«.D. DECHRJBUA'R tymor nesaf Hydref 5ed, 1915. Paratoir ar gyfer arholiadau Prifysgol Cymru, thai o eiddo Prifysgol Llun- dain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifysgolion Wundain, Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addysg arbennig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfennol a chanolraddol. Cynygir nifer o Yagoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o £40 i Lio y flwyddyn. Mae Ysgoloriaetbau John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn sir F6n neu sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion M6n, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion sir Ddinbych a sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt = Mai stil. Ceir pob manylion gan J. B. LLOYD, M A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd. Athrofa Aberystwyth. (Un or Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. DECHREUA'R Tymor nesaf ar Ddydd DMawrth, Hydref ?fed, 1915. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaethau (rhai ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar yr 21ain o fis Medi, 1915. Am fanylion pellach ymofynner a— J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. GREAT PATRIOTIC MEETING IN THE PARK HALL, CARDIFF, Wednesday, September 22nd, at 8 p.m. Mrs. PAN K HURST ON HOW TO WIN THE WAR." ADMISSION FREE. AT SWYDDOGION EGLWTSIG. Llythyrau Cymeradwyaeth. WEDI eu hargraffu ag enw yr Eglwys Vt arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flamdal—3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WIIAIAMS & SlINS (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyr DWYHL ODYSTION Bywgraffladau Byr or Prif Wroniaid, &c. • ——— I G Parch. T. Mardy Rees, Casteilnedd 54 tudalen. Prit, Ltian, 4c.; atnlen bapur, Ic. cludiad, ic. yn ychwanegol; blaendal gydar A rcheb. Oddiwrth y Cyhooddwyr- JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), TTD., SWVDDVA'B Tysf, MKRTHYH TYDTO r;r Hotel! ri ? Established over 100 Years),  ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. Telephone No.: 7314 Gerrard. j | I Telegraphic Address: Pleasant, London. t BED, BREAKFAST, BATH 58 l and ATTENDANCE, OS. PROPRIETOR-H. R. JONIES. PoteH 21- A 1/6 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, Parch W. Carlile, P&roh Fuller Gooch, Cenadaeth Ley- sian. Mabwysiedir el yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ghenadaethan 0 fiaen unrhvw un arall. GWINOEOD OYMUNDEB ANFEDDWOL W ELCH. Anfonwoh 6c am ddwy botel sampi an llyfryyi arbonig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dyst- iolaethan oddiwrth lawer o weinidogion aduabyddus, y rhai sydd wedi en defnyddic. —— WELCH'S-— NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wtr hufen y Grawnsypiau Melnsaf a ctyfir. POTSIiI PEINT, 2s 6c. pob un 0 ba rai gynrychlolan nodd uwcblaw pum' pwyx o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, sural, siwgr, dwfr, lllw, neu unrhyw fater I roddi bias. Y mae felly, nld yn unlg yn Ddlod Iachus a Melus, ond yn dontc cryf- oddygintaeth Natur—anmhrlsiadwy I glelflon, neu lie y mae angen maeth; adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwy. WELCH'S Non-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae yn adferydd y gellir el roddi 1 glelflon gyda pherflaith ddyogelwch. Anfonlr Potel Beint fel sampl, gyda manyllou lawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad 2s 6c. Welch Grape Juice Co., Ltd., 61, Farringdon Road, London. YN AWR YN BAROD. "GOREU DYSG, GAIR DUW." "LLAFURWYR SEION," Sef HANES UNDEB YSGOLION SABOTHOL ANNIBYNWYR GOGIYEDD PENFRO, ———— 1844-1914, ———— Gan y Parch. E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEINIOG. I'W GAEL ODDIWRTH YR AWDUR. YN BAROD. 'RHOSYNNATJ MAES Y GAD: TELYNEGION CYSYLLTIEDIU A'R RHYFEL. YR UNIG LYFR O'l FATH YN Y GYMRAEG. PRIS CHWECHEINIOG, oddiwrth yr Awflur, RBI?S RE?ES (Telfi). ?, RBBS REJES (Teifi), g 27, ICymmer-street, Caerdydd.1