Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Undeb Dirwestol Dyffryn Taf.…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Undeb Dirwestol Dyffryn Taf. L- Cynhaliwyd Cymanfa flynyddol yr Undeb yma eleni yn Henllan, Awst 25am. Cafwyd hin hyfryd. Ofnid gan rai oherwydd prysurdeb y tymor-y cynhaeaf gwair heb ei orffen, a'r cyn- haeaf yd wedi dechreu—mai teneu fyddai y cynulliadau; ond cyn hanuer dydd chwalwyd yr ofnau wrth weled y ffyrdd yn llawnion o bobl ar droed ac mewn cerbydau yn dylifo tu a'r lie. Am 12 o'r gloch cafwyd cyfarfod i'r plant, yr hwn a ddechreuwyd drwy weddio am fcndith yn dyner ac yn daer gan y Parch J. J. Jones, B.A., Carfan. Llywyddwyd gan Mr H. Hughes, arolygwr chwarel llechi y Gilfach. Holwyd y plant gan y Parch E. Afan Jenkins, Moriah, o gatecism a ddarparwyd ganddo ar gyfer yr achlysur. Diddorol iawn oedd clywed y lliaws rhai by chain yn adrodd ac yn datgan yn groyw a phenderfynol— Llwyr ymatal a dal yn dyn Hyd farw heb un diferyn.' Canwyd amryw donau yn swynol dros ben gan y plant o dan arweiniad Mr John Davies, Felin- cwrt, Login. Cyn y diwedd traddododd y cad- eirydd araith fer fuddiol nodedig i'r plant. Hyderwn yr erys dylanwad y cyfarfod hwn yn hir ar feddyliau y rhai ieuanc i'w cadw ar y ffordd dda. Diweddwyd y cyfarfod diddorol hwn drwy i'r plant gyd-adrodd Gweddi'r Arglwydd. Wedi i'r plant gael eu diwallu a the a bara brith, yr hwn a roddid yn rhad gan yr Undeb, ymgynhullwyd drachefn i gapel eang a hynafol Henllan. Wedi gweddi fer gynhwysfawr gan y Parch G. Higgs, B.A., Whitland, cymerwyd at lywyddiaeth yr odfa gan Mr W. Roch, yr Aelod Seneddol dros sir Benfro. Cafodd Mr Roch dderbyniad brwdfrydig, a thraddododd araith ardderchog yn ol ei arfer ar Ddirwest—yn ei gwedd ddeddfwrol yn bennaf. Yna cafwyc1 areithiau grymus a dylanwadol gan y Parchn D. J. Lewis, B.A., Tumble W. F. Phillips, M.A., B.D., Tenby a J. Williams, Aberteifi. Cafwyd gair hefyd gan Mr John Hinds, A.S., am fod y rhai na allent fod yn y cyfarfod hwyrol yn ewyllysio clywed ei lais. Arweinid y canu gan Mr J. Scourfield, arwein- ydd profiadol a pharchus yr eglwys yn Henllan. Wedi gwneud y casgliad arferol ac i'r Parch D. E. Williams, Henllan, yr hwn yn ol ei-ddoeth- ineb a'i fedr arferol a arolygai y gweithrediadau, ddatgan pa mor llawen oedd am ddyfod y llyw- yddion a'r areithwyr atom. a gwneud eu gwaith mor fedrus a llwyddiannus, cynygiai iddynt bleidlais o ddiolchgarwch y cyfarfod ac heb alw ar neb i eilio, galwodd ar y gynulleidfa i arwyddo yn y ffordd arferol. Dygwyd y cyfarfod hwn i derfyn drwy weddi gynnes ac eneiniedig gan y Parch J. Williams, Aberteifi. Oherwydd prinder amser methwyd cynnal y Gynhadlded arferol. Daeth cynrychiolaetli dros- odd ar ran Undeb Dyffryn Cleddau i ofyn am uno y ddwy Gymanfa am y flwyddyn 1916 Penderfynwyd derbyn y cais, a bod cyd-bwvll- gor y ddwy Gymanfa i gyfarfod yn fnan i wneud y trefniadan angenrheidiol. Am 6.30 eto yn yr Uwyr cyfarfyddwyd yn yr un lie o dan lywyddiaeth Mr John Hinds, A.S., gan yr hwn y cafwyd araith frwdfrvdig. Y mae Mr Hinds wedi g wneud ei hun yn hynod o boblogaidd yn y cylch drwy ei fedr a'i barod- rwydd i lywyddu- cyfarfodydd a chynorthwyo pob achos da. Cafwyd hefyd areithiau gwir dda gan y Parchn W. H. Williams,- Leicester (Yll Saesneg) D. J. Lewis, B.A., Tumble a W. F. Pbillips, Tenby. Yr oedd yn bresennol heblaw y gweinidogion uchod, y Parchn J. Tegryn Phillips; Hebron (ysgrifennydd) T. Tudor, Ebbw Vale Morgan Jones, Whitland Jonathan Lewis (trysorydd Rechabiaid y cylch) yr Ynadon G. H. James (trysorydd) D. Davies a T. Davies; J. Llyw- ellyn, Ddolwerdd, a llu o bennau teuluoedd parchusaf a mwyaf dylanwadol cylch yr Undeb Hyderwn welcd llwyddiant mawr yn dilyn v Gymanfa ac ymdrechion parhaus y cyfeillion yn y cylchoedd cartrefol.

Advertising

ii Nebo, Glyncorrwg. I I I-_

Cristionogaeth a Rhyfel. !

1Machynileth. ? M ac_h ylet…

JRhiwmatic ac Anhwyldeb yr…