Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ARGRAFFU! ARGRAFFU!! ARGRAFFU! Dymunir galw sylw yr Eglwysi, Ysgolion Sul, Cymanfaoedd Canu, ac ereill fydd ganddynt rywbeth i'w argraffu at s qdfi TV t C DRd R dq Mae yn y Swyddfa hon gyflawnder o LYTHRENNAU (Typø) a PHEIRIANNAU o'r gwneuthuriad diweddaraf a mwyaf costus. Ymgymerir ag Argraffu pob math 0 Lyfrau, &c. Cyfrolau o Bregethau; Adroddiadau Eglwysig; II Programs Cymanfaoedd Canu ac Eisteddfodau; pob math o Gerddoriaeth yn y Sol-ffa Cardiau a Phlacards Gwyliau Te, Cyngherddau, Darlithiau, a Chyfarfodydd Blynyddol; a IJyfrau Cyfrifon a bob math. V Pawb sydd am gael eu gwaith wedi ei droi allan yn ddestlus cywir, cyflym, ac am brisoedd rhesymol, anfoner at JOSEPH WILLIAMS & SONS (Merthyr), LTD., SWYDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL. SEILIAU'R FFYDD, SEP Cyfres 0 Ysgrifau ar Bynciau Duwinyddol, Gin Ddeg o Weinidogion yr Aralbynwyr. Golygydd- Pares J. LEWIS WILLIAMS, M.A., B Sc. it V Llyfr Goren a Rhataf yn yr Iaith. ROWN 8VO. 305 0 DUDALENAU. PRIS 3/- NET GYDA'R POST, 3/4. TAL GYDA'R ARCHEB. Danfoner yr Archebion i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons, Merthyr TRI 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT, flan y Parch. H. T. JACOB, Peniel. ( 1.- Y Deg Gorchymyn. Sef— ? iI i:?:?y Nefoedd. Sef- IIII.-Y Gaethes yn Nhy Naaman. Y TrI uchod yn Un Pamphledyn.-Pris Ctiniog ioc. y Dwsln. 50 am 3s. 100 am 5s. gc. t,-Cludiad wed! el dalu am NMndttt. I'w cael 0 Swyddfa'r Tysr. llKKTHYti CYYANFA BREGETHU ANNIBYNWY* MERTHYR A'R CYLCH. ANERCHIADAU A draddodwyd yn Nshyttifiachcu y Gymanfa uchod yn 1910. 1911 a 1912, Mewn Llian, 6e. Gyda'r post, 7e. SWYDDFA'R "TYST," Merthyr. HEN EMYNAU CJABQtiWYD CAN T DIWBDJUB Barch. J. BOWEN JONES, B. A., ABESLHONDDU, lit tudalen darlun. Mewn LlI. < atMen bapur, 1/6; ',wy', Post 2ie. ychanegol. SWYDDFA'R "TYST," MERTHYR. LLYFRAU CYMRAEG AR WXRTH YM Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr Tydfil. S. C. CYMRU FU ? 0 I'R AIFFT AC YN 01,. Gan y Parch D. RHAGFYR JONES Tre- orci 1 6 0 GORIYANNAU Y DEFAID. Gan GWYNETH VAUGHAN 2 0 YR ABERTHAU. Gan y Parch OVM,Q EVANS, D.D 0 DRYCH PROFFWYDOIJAETH Gan y Parch JOHN HUGHES 2 0 Y PARCH. W. THOMAS GWYNFE: Ei FYWYD A'I WAITH. Gan y Parch T. GWYN THOMAS, Aberhonddu 3 0 YR IF-.SU A'I GYFEILLION. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 2 0 LLITHIAU 0 BENTRE ALUN. Gan S. M. SAUNDERS I 0 BYWYD A GWAITH HENRY RICHARD, A.S. GANEFCEAZAJT ROBERTS „  TYWYSENNAU ADDF?D A CHOFIANT Y PARCH PRYCE HOWELL, FFESTINIO G. Gan Dr OWEN EVANs, D.D. 2 6 ALBUM ABERHONDDU-Sef Hanes y Coleg o 1755 i x88o. Cynhwysa Fyr-fiantau a 267  o DdarIumau o'r Myfyrwyr ? ° PARCH COFlfuT Y PARCH E. JAMES, NEFYN. Gan y Parch O. L. ROBERTS, Lerpwl 2 0 GWAITH BARDDONOL HWFA MON 3 6 COFIANT TANYMARIAN 2 6 Y IIOFFT FACH. Gan y Parch D. P-HAC-FYR JONES, Treorci 3 6 TEL YNEGION MAES A MOR. Gan EIFION WYN 1 0 Y PUIPUD ANNIBYNNO.L. Yn cynnwys 26 o Bregethau gar wahanol Weinidogion 3 6 DANIEL OWEN Y NOFEL YDD. ?Sra&ad.Gau ISAAC Foui,KES 2 6 Y B^xr^?A^ YM MHENTR? AI?UN. Gan S. M. SAUNDERS 2 0 HANES IESU GRIST I BOBL IEUAINC. Gan y Parch D. SIL YN EVANS, Aberdar 1 6 BYWGRAFFIADAU Y BEIBI, a Phregethau eraill. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 6 GOLEUNI YN YR HWYR. Gan y Parch E. HERBER EVANS 3 6 DARLITHIAU GWILYM HIRAETHOG ar LUTHER, GARIBALDI, P A MER S TON a PHANTYCELYN 2 6 YR HEN A'R NEWYDD MEWN DIWINYDDIAETH. Gan y Parch D. ADAMS, B.A., Lerpwl 2 6 SER Y DWYRAIN. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 2 6 CANEUON Y BWTHYN. Gan y Parch H. T. JACOB, Abergwaun I e VICTORIA. GaD y Parch GRIFFITH ELLIS, M.A., Bootle ? 0