Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

The dras 'e re- ILJ|j|WPPgpgF^ ductions at H. Samuel's Great #/ g Clearance Sale are inairin? this the most <. "y A f sfc JJ^^AMAZING OPPORTUNITY^^fcW| fOP SaVing money ev(,r known in the ■ district. Call early! There are bargains I iri Ji et w e llerv, Wateiies, 351 a te, etc., ?N, o u 2 Diat?ioiids & 3 fine Sapt, h ire-? or ]?ubies, in riciilv w ED-Ci 4 IAIGS miss. Typical x8-et. Gold, cla, setting. 22-et Olid G?I W offeerrs s ffrroomnt q kv"dd- spe Nici?e 1 p?lat ed ?16 0 plated ??ieat l i., CASE OF TEASPOONS.COL. OUR.. C.1se. Te,-ispoons,iiica,,e.coni- ,?s,Pc- "i,l Set of six 4/6. ee..I-)er g R1,12g FARES 2/9 t,,o 0/6 PAID. SILVER WRIST WATCH. High-grade CALL keyjess movement, pl?rfect time- Iiiig Silver cise Strap 12/6 ifflii NOW any shatie. I ^ally2iA12/6 for** ■f flpfl ?S????S? MfiT'   t t?t'j I g^Br^l \'i \<\ !#SEE #&ip]WEatchmaker !to 2the Admlfiraltyl,l ?????'?s. ???? 119 High Street, Merthyr. ? HANDSOME LOCKET. New GOLD BUCKLE KEEPER. And 265 Oxford St., Swames; N «B design, in Hall-marked Richly carved, get. Hall- Also at Newport on Cardiff. 1 Gold, beautifu!- juarked Gold, j m H 1 K/(A Gold, beautiful- marked Gold, Q/C JM If you cannot call write for frH Cata' to m M?y"sr?edand very heavy.  ? t )?t? M S Samuel, 110 Market Street, Manchester.  NEWYDD EI GYHOEDDI. TDfi. GRIFFITH JOTTTSJ- ARWR CHINA. Hanes bywyd y Cenhadw* enwog, gyda lliaws o Ddailuniau gwych, GAN Y PARCH. H. M. HUGHES, B.A., CAERDYDD. PRIS 21- NET. Cyhoeddii, dfos Gymdeithas Genhadol lundajn, gan yr Oxford University Press. Pob archebion i Basil Mathews, Ysw., M.A., London Missionary Society, 16 New Bridge-street, E.C. At Bwyilgorau Cymanfaoedd Canu, &e. DYMUNA JOSEPH WILLIAMS L SONS, LIMITED, Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyflawnder o Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ae y troir bwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am y prisian iaelaf. Anfoner am y teleran. At Bwyllgorau Cymanfaoedd Canu, &c "Gweddi a Mawl," GAN Y DIWEDDAR ALAW BRYCHEINIOG. I Tudam. Mi Sf. Swyddfa'r "Tyst," Merthyr. 4HHHHHH* -JHHHHHHHf- 4HHHHS %$ ? MAE i Beecham's | Pills J I 5 ? ? yn gwneud rhai pethau yn well nag £ unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. V  Mae yn bwysig cadw mewn eof pa # bethau yw y rhai hyny er mwyn deall yn glir effeithiau daionus a phell- ? gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry Sfe F BEECHAMS PILLS gryfder i'r & f cylla gan sicrhau treuliad priodol, «« ? symudant y beil ymaith yn llwyr, ?: rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a chyfoethogant y gwaed, :f:: ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun- drefn o nerfau yn barhaol. Maent | Yn Wirioneddol £ berlau o iechyd, ac y mae meddiant y X ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- y ? foethog fel eu gilydd. Os ydych yn  ? teimlo eich hun yn dyoddef cur yn y X peii,yji lfiii,gwaiillyd apbruddglwyfiis, fewch yn ddiatreg at BEECHAM'S PILLS, y rhai a gyfansoddir o ? ey^wiau nas dichon iddvnt eich f '<* ni weidio ond yn sicr a wnant ddaiom i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws 3s erach-gyffuriau newyddion a hysby- i'. f sebir mor feiddgar a chamarweiniol. & ?? Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad Jfi ydynt yn hollol niweidiel i iechyd, yii ddiwerth ae yii fuaii fe'u troir heibio mewn dibrisdod, tra ar y Haw arall, ceir BEECHAM'S PILLS wedi enill ? enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedh:eth wedi pron eu hunain yn  Gyfeillion y Bobl. y el 100 yO. =  ? ? Parototr yn unig gan Thomas Beecham, .1 ? St. Helens, Lance. X Gwerthir yn mhob man mewn Nychau, pris *? 1/li <66 o belenau), a 2/9 (168 o belenau). *H* ODLAU COFIOI CEFNYDFA RHAI 0 WEITHIAU BARDDONOL, Dr. E. PAN JONES, M.A., MOSTYN. -——- ——— Ymddangosodd nifer fawr o'r Darnau hyn o dan yr enw "JOHN ArDxm, 11 a derbyniwyd ceisiadau lawer i'w cyhoeddi mewn Uyfryn. PRIS SWLLT. Trwy'r Post 1/2. 180 0 DUDALEHAU. CYHOEDDWYR: Joseph Williams & Sons (Merthyr), £ TO. SWYDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL The Welshman's Favotuite. j I MABON Sauce J ] I V*- As eood as its N4avyac 1 i I DON'T FAIL TO GET IT. I S MaXWUCtUrefl-BLANC3e% k. p.Ik., Ceedi I r.