Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

I LLANFAIRCAEREINION.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I LLANFAIRCAEREINION. Cyfarfod Ysgolion.-Cynhaliwyd y cyfarfod chwarfcerol hwn yn Llanfair, Saboth, • Medi 12fed Daeth cynrychiolaeth gref ynghyd o'r ddwy eglwys, ac amlwg ydyw fod hawliau yr Ysgol Sul yn graddol enill mwy o sylw a ffyddlondeb. Dechreuwyd cyfarfod y pryd- nawn gan Mr David Watkins, Glynychain. Holwyd y plant yn hanes Abraham gan Mr Robert Jones, Cross Farm, a'r dosbarth dan 16 oed gan M-rs D Thomas, Llanfair. Cafwyd deuawd gan Miss M. L. Peate, a Miss Jones, Tylisa, ac adroddwyd allan gan ddosbarth Mrs J. Ll. Jones, Melinyddol. Yr oedd y plant yn ateb yn rliagorol, a chafwyd cyfarfod gwir fuddiol. Dechreuwyd cyfarfod yr hwyr gan Mr Thomas Evans, Rhiwhiriaeth, a llywyddwyd gan Mr B. Hudson, Ystrad. Wedi ychydig eiriau pwrpasol gan y llywydd ieuanc, cafwyd papur nodedig o amserol a (meddylgar, yn cael ei draethu yn glir a chroyw, gan Mr George Hughes, Llanfair, ar Berthynas yr Eglwys a'r Ysgol SuI '-papur y byddai yn weith i'r ysgol- ion ddal arno. Sylwodd Mr Hughes ar agos- rwydd y berthynas fodola rhwng yr eglwys a'r Ysgol Sul, a pho agosaf y berthynas mwyaf yn y byd oedd yr hawliau. Cafwyd unawd gan Miss M. L. Peate, ac adroddwyd gan wahanol ddosbarthiadau rannau o Matt xii., yr hon a holwyd gan y Parch W. Thomas, gweicidog, a chafwyd atebion craffus, hwyliog a chyffredinol. Tystiolaeth unfryd pawb ydoedd ein bod wedi cael un o'r cyfarfodydd ysgolion mwyaf ben- dithiol, a chredwn y bydd yn symbyliad mawr i fwy o lafut a ffyddlondeb yn y dyfodol. Yr oedd trefniadau y cyfarfod yn Haw y cyfarwydd Llwydiarth Mon, yr hwn sydd yn ddiball yn ei egni a'i ymroad o blaid yr Ysgol Sal. Deuwyd a gweithrediadau y dydd i derfyniad drwy i barti o bobl ieuainc gauu yr I Emyn Hwyrol, a'r gynulleidfa yn ymuno yn y pennill diweddaf.

AR WEINYDDIAETH LLAFUR.

I HEI/YNT Y GLOWYR.

Cyhoeddwyd ym Merthyr. f

Family Notices