Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ARGRAFFTJ! ARGRAFFU ARGRAFFU I Dymunir galw sylw yr Eglwysi, Ysgolion Sul, Cymanfaoedd Canu, ac ereill fydd ganddynt rywbeth i'w argraffu at Swyfltlfa'r' Tyst' a'r' Cenati Heflfl.' Mae yn y Swyddfa hon gyflawnder o LYTHRENNAU (Typ,) a PHEIRIANNAU o'r gwneuthuriad diweddaraf a mwyaf costus. Ymgymerir ag Argraffu pob math 0 Lyfrau, &c. Cyfrolau o Bregethau; Adroddiadau Eglwysig; Programs Cymanfaoedd Canu ac Eisteddfodau; pob math o Gerddoriaeth yn y Sol-ffa: Cardiau a Phlacards Gwyliau Te, Cyngherddau, Darlithiau, a Chyfarfodydd Blynyddol; a Llyfrau Cyfrifon a bob math. Pawb sydd am gael eu gwaith wedi ei droi allan yn ddestlus cywir, cyflym, ac am brisoedd rhesymol, anfoner at JOSEPH WILLIAMS & SONS (Merthyr), TTD., v SWYDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL. SEILIAU'R FFYDD, SEP Cyfres 0 Ysgrifau ar Bynciau Duwinyddol, Gan Ddeg o Weinidogion yr Aroibyuwyt. Goiygydd- Patca J. LEWIS WILLIAMS, M.A., B.Sc. a Y Llyfir Gorea a Rhataf yn yr Iaith. ROWN SVO. SOli 0 DUDALENAU. PRIS 3/- NET GYDAIR POST. 3/4. TAL GYDA'R ARCHEB. Dmfotter yr Archebion ilr Cyhooddwyr- Joseph Williams & Sons, Merthyr TRI 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT, 8M f Parch. H. T. IAeos. Ptnitf. f I.—Y Deg Gorchymyn. Sef— II.- Y Nefoedd. III.-Y Gaethes yn Nhy Naaman. Y Trl uchod yn Un Pamphledyti.-Prb Ctintog 18C. y Dwsln. 50 am 39. 100 am 58. gc. ILO[adad wldl 81 Gala ant Tlaecdal. I'w ea«i q Swyddfa't Tysar, ICSSTSYXJ CTMANFA BREGETHU ANNIBYNWYK MERTHYR A'R CYLCH. 1 Ianerchiadau A draddodwyd yn NghytciHachau y Qymanfa uchotf yn 1910. 1011 a 1012, Mewn Llian, 6e. Gyda'r Post, 7e. SWYDDFA'R "TYST," Merthyr. HEN EMYNAU aMOBWTD (UN T DIWXDBAB Barch. J. BOWEN JONES, B. A., ABBRHONDDU, 11. tudalen a darlun. Mewn LUlln, 2/ amks btpuv, 1/0; trwy'r Post 2ic. ychanegol. OWYDDFAIR "TYST," MERTHYR. LLYFRAU CYMRAEG AR WICRTH YM Swyddfa'r I Tyst,' Merthyr Tydfil. S. C. CYMRU FU ? o I'R AIFFT AC YN 01: Gan y Parch D. RHAGFYR JONES, Tre- orci I 6 0 GORLANNAU Y DEFAID. Gan GWYNETH VAUGHAN 2 0 YR ABERTHAU. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 0 DRYCH PROFFWYDOIJAETH Gan y Parch JOHN HUGHES .'20 Y PARCH. W. THOMAS GWYNFE: Ei FYWYD A/I WAITH. Gan y Parch T. GWYN THOMAS, Abeshonddu 3 o YR IF.,SU A'l GYFEILLION. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 2 0 LLITHIAU 0 BENTRE ALUN. Gan S. M. SAUNDERS i 0 BYWYD A GWAITH HENRY RICHARD, A.S/ Gan ELEAZAR ROBTRTS 3 6 TYWYSENNAU ADDFED, A CHOFIANT Y PARCH PRYCE HOWELL, FFESTINIO G. Gan Dr OWEN EVANS, D.D. 2 6 ALBUM ABERHONDDU Sef Hanes y Coleg o 1755 i 1880. Cynhwysa Fyr-Gofiantau a 267 o Ddarluniau o'r Myfyrwvr 5 0 COFIANT Y.PARCH E. JAMEs, NEFYN. Gan y Parch 0. L,. ROBERTS, Lerpwl 2 0 GWAITH BARDDONOL HWFA MON 3 6 COFIANT TANYMARIAN I 6 Y?OFFTFACH. Gan y Parch n p w JONES, Treorci 3 6 TTiEn LYNEGION MAES A MOR. Gan EWION WYN 1 0 Y PULPUD ANNIBYNNOL. Yn cynnwys 26 o Bregethau gar wahanol Weinidogion 3 6 DANIEL OWEN V NOFELYDD. \t ^AN ISAAC FOUI^KES e {7 Y DIWYGIAD YM MHENTRE A-LUN- Gall S. M. SAUNDERS 2 0 HANES IESU GRIST BOBS IEUAINC. Gan y Parch D. SII, YN EVANS, Aberdar 1 6 BYWGRAFFIADAU Y BEIBL a Phregethau eraill. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 3 6 GOIrfEUNI YN YR HWYR. Gan y Parch E. IIERBUR EVANS 3 6 DARLITHIA U GWILYM HIRAETHOG ar LUTHER, GARIBALDI, PAL MER S TON a PHANTYCEL YN 2 6 YR HEN A'R NEWYDD MEWN DIWINYDDIAETH. Gan y Parch D. ADAMS, B.A., Lerpwl 2 6 SER Y DWYRAIN. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 2 6 CANEUON Y BWTHYN. Gan y Parch H. T. JACOB, Abergwaun I e VICTORIA. Gan y Parch GRIFFITH EIXIS, M.A., Bootle w íI 0