Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

The drastic re- duetions at H. Samuel's Great M B B Wf WWl Clearance Sale are making this the most 0 1 A! T AMAZING OPPORTUNITY for saving money ever known In the district. Call early! There are bargains 35 /-H.If Mean Claw-set RING if late. etc., you 2 Diarnonds & 3 Rne Sapphires WiDiDiAFSilliss Typical or Rubies, in richly carved p can't afford to 18-41. Cold, Claw setting, 72-Ct t  S O id Gold O I.PS from by f4r the windows: vv addinSpg ecial Nickel plated ?16 i Safety Razor an PreseotediG ft six blades,with Affli 'Jolivi1v 0 for blades,iii litlii gig' Oil wirit rill i handsome A Set of six TEASPOONS. COLoiji,8. case. Teaspoons, in case ?Pecial c? 4 RAIL CASE OF S ilver-plca:0t1e12d WeddI ? gkin 91* FARES plete. Elsewhere 4/6. Icoepe 2/9 the two PAID. SILVER WRIST WATCH. High-grade CALL keyle-s moveiiient, perfect ti me- keeper, handsoni- e ster- NOW I Iiiig Silver case,. Strap 17 /6 anyshade, Us?,ally2i all Watc h ma k er to the Admiralty, | I Pm^ 1 J, WINDOWS. 119 High Street, Merthyr. And 26,5 Oxford St., Swarisea. BmtmMME LOCKET New GOLD BUCKLE KEEfER ?°? ?? Oxford St., ^CarddTiffif.' g H asign, in Hall-marked carved, got, HaH- ?'?? ?'' ?swport and OardiEE.  I H*| «_ Gold, beautiful- Gold A New RSicOhLlO y Gold, C/C ? If 'OU MMet MH wnti for fres CatateaM to g C/Cly engraved and very heavy. 8/6 H. hmllel. 110 Market Street. Manchester. @j NEWYDD EI GYHOEDDI. DB- GRIFFITH CTOmsr ARWR CHINA. Hanes bywyd y Ccnhadwf enwog, gyda lliaws o Ddarluniau gwych, GAN Y PARCH. H. M. HUGHES, B.A., CAERDYDD. PRIS 2h NET. Cyhoeddii, dros Gymdeithas Genhadol lundain, gan yr Oxford University Press. Pob archebioa i Basil Mathews, Ysw., M.A., London Missionary Society, 16 New Bridge-street, E.G. At. Bwyilgorau Cymanfaoedd Canu, &c. DYMUNA JOSEPH WILLIAMS & SONS. UMITRD, Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbya eu bod wedi ychwanegu cyflawnder 0 Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac y troir hwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am y prisiau isolaf. Anfoner am y teferau. I At Bwyilgorau Cymanfaoedd Canu, &1 Gweddi a Mawl," GAN Y DIWEDDAR ALAW BRYCHEINIOG, I TudaWn. Prk U- Mir ti ehasi ffl Swyddfa'r "Tyst," Merthyr. iiHBiH* Hr*iHHHH,*iHHH ? ? MAE S 1 Beecham's I *j* J,: ? P!? ? yn gwneud rhai pethau yn well nag ? unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. # £ Mae yn bwysig cadw mewn eof pa ? bethau yw y rhai hyny er mwyn deall yn glir effeithiau daionus a phell- gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry ? BEECHAM5 PILLS gryfder ilr 5|l ? cylla gan sicrhau treuliad priodol, ?: symudant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a chyfoethogant y gwaed, ?! ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun-  drefn o neri'au yn barhaol. Maent  I Yn Wirioneddol f V berlau o iechyd, ac y mae meddiant :1: ? ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- *f ? foethog fel eu gilydd. Os ydych yn y ? teimlo eich hun yn dyoddef cur yn y ? pen,ynnin,gwanllydaphruddglwyfus, ? ewch yn ddiatreg at BEECHAM'S y PILLS, y rhai a gyfansoddir o 4,1 gyNuriau nas dichon iddynt eich ? niweidio ond yn sicr a wnant ddaiom '?4'1 ? i chwi. Ymogelwch rhag j lluaws crach-gyffuriau newyddion a hysby- >i« sebir mor feiddgar a chamarweiniol. ? Mae llawer o'r rhai hyn, p&n nad ydynt yn hollol niweidiel i iechyd, yii ddiwerth ae yii fuan fe'u troir heibio ? mewn dibrisdod, tra ar y Haw arall, ceir ? BEECHAM'? PILLS wedi emil >: -JJ- enwogrwydd ysplenydd, ac am dair eenedh:eth wedi profi eu hunain yn  ? Cyfei!!ion y Bobl, | ———  Paroto?' yn unig gan Thomas Beecham, JL St. Helens, Lanes. ? ? *? Gwerthir yn mhob man mewn Nychau, pris 'f ?: 1/H (56 o belenan), a 2/9 (168 o belenau). 4ir XiHWWrX ODLAU COFION CEFNYDFA— tn;E mfll 0! "1 D%F A RHAI 0 WEITHIAU BARDDONOL, Dr. E. PAN JONES, M.A., MOSTYN. Ymddangosodd nifer fawr o'r Darnau hyn o dan yr enw "JOHN ALDICN, "a derbyniwyd ceisiadau lawer i'w cyhoeddi mewn llyfryn. PRIS SWLLT. Trwy'r Post 1/2. 180 0 DUOALENAU. CYHOEDDWYK Joseph Williams & Sons (Merthyr), LTD. SWYDDFA'R I TYST,' MKRTHYR TYDFIL BT?Weithm&n'w F&vom'ite 1 MABON Sauce A. pod (Ø it. Nanw. 8 DONT FAIL TO GET IT. B maxwwiwm-BL"oes, sL ipsew BL, CMiC ]I