Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYNGOR YR UNDEB CYMREIG. YN EISIAU: Cynorthwywr i Oruchwyliwr JL y Llyfrfa. Cyfiog, £80y flwyddyn. Ceisiadau trwy lythyrau yn unig, ac i fod yn llaw yr isod erbyn Hydref i ieg, 1915 D. MORGAN DAVIES, Y Wyfrfs, 20, Alexandra-road, Swansea. EGLWYS BWIyCHYIyl/YN, ARFON. QYNtsELiR Ovfarfod Stfydlu y Parch li. W. Joues, Cilgwyii, yn weinidog ar yr eglwys uchod, dydu Lluu, Hydret Heg. Am 2 o'r gloch cynhelir y Oyfar- fod Sefydlu, o dan lywyddiaeth y Pasoh J. M Will- iams, Petygioes, pryd y siaredir gaii weicidoeiiou y OyfuLdeb ac cre-ill Am 7 o'r gloch p egtthir gan y P..rchu J. Rhydderch, Pwllheli, a Mo. gall Pi ice, Ohwilog. Rhoddir gwaboidind a ehroesaw gwrtsjg i bawb. D. LLOYD PARRY, Ysg. O. W. JONES, Ysg. Pwyllgor y (Jyfaudeb. YR UNDEB YN 1916. C^YNHELIR Cyfarfodydd yr Undeb yn 1916 J ym Mrynaman. ar y i2fed, 13eg, l4eg, a'r Isfed o Pehefin. JOHN WILLIAMS, Ysg. Hynaf.

AT EIN GOHEBWYR.

NODION.