Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

-WAUNARLWYDD.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

WAUNARLWYDD. Oyfarfod Ooffadwriaethol —Nos Saboth, Medi 19eg, yn Sardis, Waunarlwydd, cynhaliwyd gwasanaeth unedig gan y gwahanol enwadau er coffadwriaeth i'r diweddar Private Tom Mitchell, un o fechgyn ieuainc yr eglwys uchod gafodd ei ladd yn y rhyfel ofnadwy hon yng Ngogledd Ffraiuc. Yr oedd y capel wedi ei orlenwi gan gvfeillion yr ymadawedig a'i deulu. Gwaaanaethwyd gan y gweinidog, y Parch D. M. Davies, a'r Parch E. W. Turtle, gweinidog y Bedyddwyr Seisnig. Yr oedd yn gyfarfod dwys iawn, a gwelwyd Hawer iawn o arwyddion fod ymadawiad y gwr ieuanc yn effeithio yn drwm ar deimladau y gynulleidfa. Chwareuwyd y Dead March' wrth gychwyn y gwasanaeth ac wrth ei, orffen yn effeithiol dros ben gan Mr J. Griffith Hughes, yr organ- ydd. Dyma un o'r cyfarfodydd sydd wedi gadael y dylanwad dyfnaf ar feddwl yr ardal er's talm. Gwawried y bore pan y clywir cyhoeddi heddwch eto rhwng y gwledydd sydd mewn rhyfel a'u gilydd ac y cyd-unant i gyd- nabod leau Grist yn Frenin. AELOD. I

Rhiwmatic ac Anhwyldeb yr.1…

Advertising

[No title]

[No title]

.BETH SYDD O'l LE ?I

MATERION TRAMOR.

GORFODAETH FILWROL. 1,