Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Tysteb i'r Parch J. Hywel Thomas, Trefgarn, Penfro. Y MAE'R Parch J. Hywel Thomas, Trefgarn, Penfro, wedi penderfynu ymddiswyddo o ofal gweinidogaethol eglwysi Trefgarn, Penycwm a Paran, ar ol 36 mlynedd o fugeiliaeth lwyddiannus. Nid yw ei iechyd oystal ag y dymunai fod, ac y mae yn teimlo fod y cyloh yn rhy eang iddo wneud oyfiawnder a'i swydd, ac felly y mae wedi dod i'r penderfyciad i ymddeol o'r weinidogaeth sefydlog. Dyma gylch oyiataf lei. weinidogaoth, ae y mae'r eglwysi ac yntau wedi ymdoddi cymaint i'w gilydd fel y mae yn bur anhHwdd dygymod a thorri yr hen gysylltiadau. Y mae'r eglwysi uchod wedi penderfynu cyflwyno i'w parchus weinidog dystab ar ei ymadawiad, yr hyn a gymer le ymhen tua chwech wythoos Y maent yn credo fod amryw o gydnabod a ffritidian Mr Thomas tuallan i gylch ei fugeiliaeth ya awyddus i daflu eu hatlingau i'r drysorfa. Pawb a ddymuoa felly, bydd yn bleser gan yr isod i dderbyn eu tanysgrifiadau. Rhaid i bob swm fod mewn Haw orbyn Hydref 16el. GEORGE GRIFFITH, Trysorydd. Points; Castle, Penycwm, S.O., Haverfordwest.

HYSBYSIADAU ENWADOL.

Advertising