Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ARGRAFFU! ARGRAFFU!! ARGRAFFU Dymunir galw sylw yr Eglwysi, Ysgolion Sul, Cymanfaoedd Canu, ac ereill fydd ganddynt fywbeth i'w argraffu at Sfffla'r'Wi'r'Cfiiilil.' Mae yn y Swyddfa hon gyflawnder o LYTHRENNAU (Type) a PHEIRIANNAU o'r gwneuthuriad diweddaraf a mwyaf costus. Ymgymerir ag Argraffu pob math 0 Lyfrau, &c. Cyfrolau o Bregethau; Adroddiadau Eglwysig; Programs Cymanfaoedd Canu ac Eisteddfodau; pob math o Gerddoriaeth yn y Sol-ffa Cardiau a Phlacards Gwyliau Te, Cyngherddau, Darlithiau, a Chyfarfodydd Blynyddol; a Llyfra Cyfrifon a bob math. Pawb sydd am gael eu gwaith wedi ei droi allan yn ddestlus cywir, cyflym, ac am brisoedd rhesymol, anfoner at JOSEPH WILLIAMS & SONS (Merthyr), LTD., SWYDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL. SEILIAU'R FFYDD, SEP Cyfres 0 Ysgrifau ar Bynciau Duwinyddol, Gin Ddeg 0 Weinidogion yr Arnibyiiwyt. Golygy"- Parcn J. LEWIS WILLIAMS, M.A., B hc. a Y Wyfr Goren a Rhataf yn yr Iaith. ROWN 8VO. 305 0 DUDALENAU. PRIS 3/- NET GYDATt POST, 3/4. TAL GYDA'R AKCHEB. Dmnfoner yr Archebfon i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons, Merthyr TRI 0 GATEOISMAO (AR GAN) I BLANT, flan y Parch. H. T. JACOB, PmiM. C 1.- Y Deg Gorchymyn. Sel— Iii.-Y Nefoedd. III.-Y Gaethes yn Nhy Naaman, Y Td ochod yn Un Pamphledyn.—S*rll Cctnifig IOC. y Dwsln. 50 am 3s. 100 am 58. 9c. i Oladlad wedl eJ dala alii Fisandal. rw eati o Swyddfa'f TYS*. H&KYHYIJ CYMANFA BREGETHU ANNIBYNWVI MERTHYR A'R CYLCH. ANERCHIADAD A draddodwyd yn NghytoiaachMi y Gymanfa UCIIOtI yn 1910. 1811 a 1812, Mewn Lilan, 6e. Gyda'r Post, 7e. SWYDDFA'R "TYST," Merthyr. HEN EMYNAU QABQIIWTD GAS T DIWSDBAB Barch. J. BOWEN JONES, B.A., ABKRHONDDO, 110 tudalen a ddrlun. Mewn LIU% 1[- jmlÛ. bapur, 1/6; trwy'r Post 21c. ychanegol. SWYDDFA'R "TYST," MERTHYR. i LLYFRAU CYMRAEG R WeRTH Y5 Swyddfa'r I Tyst,1 Merthyr Tydfif S. c CYMRU FU ? I'R AIFFT AC YN OL. Gan y Parch D. RHAGFYR JONES, Tre- orci I 6 0 GORLANNAU Y DEFAID. Gan GWYNETH VAUGHAN 20 YR ABERTHAU. Can y Parch OWEN EVANS, D.D. g DRYCH PROFFWYDOLIAETH. Gan y Parch JOHN HUGHES 2 0 Y PARCH. W. THOMAS GWYNFE: El FYWYD A'1 WAITH. Gan y Parch T. GWYN THOMAS, Abe?ionddu 3 O YR IESU AM GYFEILUON. G^N y Parch OWEN EVANS, D D 2 0 LLITHIAU 0 BENTRE AIM Gan S. M. SAUNDERS 1 0 BYWYD A .s?ss  ROBERTS 3 TYWYSENNAU ADDFjb A  CHOFIANT Y PARCH PRYCE HOWBIA, FFESTINIOG GaD Dr OWEN EVANS, D.D. 2 6 ALBUM ABERHONDDU Sef' Hanes y Cofeg 0 1755 i 1880. C^wysa FyGofiaDtau a 267 0 Ddarluniau o'r MYfYrwyr 5 « COFIANT Y PARCATSFFIS; NEFYN. Gan Y Parch 0. L. ROBERTS, Lerpwl 2 0 GWAITH BARDDONOL HWFA MON 3 6 COFIANT TANYMARIAN 6 n v JT FACH. Gan y Parch D. KHAGFYR JONES Treorci 3 6 T??GION' MAES A MOR. Gan E?ioN WYN i ft Y PULPUD ANNIBYNNOL. Yn cynnwys 26 o Bregethau gar wahanol Weinidogion o & DANIEL OWEN Y NOFELYDIX V ^IsAAC FOULKES 2 6 Y rm! fTv^T ? MHENTRE AN SN S. M. SAUNDERS 2 & PT SO IESU GRIST I BOB IEUAINC. Gan y Parch D. SIL YN EVANS, Aberdar 1 6 BYWGRAFFIADAU Y BEIBI, a Phregethau eraill. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 6 GOLEUNI YN YR HWYR. Gan y Parch E. HERBER EVANS 3 6 DARLITHIAU GWILYM HIRAETHOG ar LUTHER, GARIBALDI, PAL MER S TON 6 a PHANTYCELYN 2 YR HEN A'R NEWYDD MEWN DIWINYDDIAETH. Gan y ¡" Parch D. ADAMS, B.A., Lerpwl 2 6 SER Y DWYRAIN. Gan y Parch g OWEN EVANS, D.D. 2 § CANEUON Y BWTHYN. Gan y Parch H. T. JACOB, Abergwauri f$ VICTORIA. Gan y Parch GRIFFITH ELLts, M.A., Bootle 2 0