Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r a'r Cennad Hedd," Merthyr. Tydfil. Old College School, Carmarthen. PRINCIPALS— Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations. *• BRILLIANT SUCCESSES, Free Illustrated Prospectus sent on application. Coleg Y Gogledd, Bangor. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw: Syr H. R. REICHEL. M.A LLD DECHREUAJR tymor nesaf Hydref 5ed, 1915. Paratoir ar gyfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llun- dain, y Cwrs Meddygol ym Mhritysgoliou Llundain, Edinburgh a Glasgow, ae arholiadau eraill. Rhoir addysg arbennig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfennol a chanolraddol. Cynygir nifer o-Ysgoloriaethau, yn amrywio mewti gwerth o £ 40 i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yji sir Fon neu sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion Mon, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion sir Ddinbych a sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danyut Mai zil. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd. DWY FIL ODYSTION Bywgraffladau Byr o'r Prlf Wroniald, &e CAM ? Parch. T. Mardy Rees, Castellnedd 54 tudalen, Pris, Llian, 4c.; amlen bapur, Se. cludiad, ic. vn ychwanegol; blaendal gyda', Archeb. Oddiwrth y Cykooddwyr- JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MRRTHYR), LTD., fiWYDDVA'B TY9* MXKTHYB TYDfnT- ANTHEM NEWYDD. r 0 Aros Gyda Mi,' Gan E. P. MILLS, Organydd Ebenezer, Caerdydd. Pris-Sol-ffa, ile. Hen Nodiant, 3c. I'w cael oddiwrth yr Awdur-,14, Wellfield-road, Cardiff, AT SWYDDOGION EGLWYSTG. Llythyrau Cymeradwyaeth. WEDI en hargraffu ag enw yr EglwyS YV arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendctl—3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Llytbyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS & SlINS (Merthyr), Ltd., Sv,v-ddfa'r TYST, Merthyr riNESP Hot I I (Established over 100 Years), ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. | i — Telephone No.: 7314 Gerrard. I Telegrerphic Address: Pleasant, London.' BED, BREAKFAST, BATH  1 and ATTENDANCE,5s. t BN I PROPRIETOR—H. R. JONES. I mm ——— mm PoteM 2/- A 1/6 Defnyddiwyd gan Parch Chas. Spnrgeon, Parch W. Cariile, P&rch Fuller Gooch, (.'tvoacUeth Ley- giari. Mabwysiedir ei yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenadaethan o flaen unrhyw un arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDWOL W ELCH. J Anfonwch 60 am ddwy botel I sampi a'n llyfryn arbenig, yr ? hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoodd; hefyd, dyst- iolaethan oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddns, y rhai sydd wedi en defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Oyngwasgol, sydd yn wir hufan y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTEI.I PEINT, 2s 8C. pob nn 0 ba fat gynryehlolan nodd uwcblaw pom' pwye o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, turnl, slwgsr, tlwfr. lllw, neu unrhyw fater I roddl bias, Y onrni, felly, nid yn unlg yn Ddiod Iachus a Melus, ond yn taae donic oryf-Moddyginiaeth Natur-anmhrlsladwy I glelflon, oeu lie y mae augen maeth; adelledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwin, y aiae yu adferydd y gellir el roddi I gleiflon gyda pherffalth idyogelwch, Anfonlr Potel Beint fel sampl, gyda manylloa lawn, yn rhad drwy y post ar dderbynlad 2s 60. Welch Grape Juice Co., Ltd., 61, Farringdon Road, London. YN AWR YN BAROD. GO-REU DYSG, GAIR DUW." "LLAFURWYR SEION, Sef HANES UNDEB YSGOI,ION SABOTHOI. ANNIBYNWYR GOGI/EDD PENFRO, 1844-1914, ———— Gan y Paretic E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEINIOG. I'W GAEL ODDIWRTH YR AWDUR. Os am PENCE ENVELOPES wedi eu hargraffu a'u rhifnodi yn ddestlus, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR TYDFIL. RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOLI AM BRISIAU RHESYMOL, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR'