Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

m r j ) i) '? 0SM j??????S?? ductions at H. Samuel's Great ?????."???B? ?t Wvk t????"??'? CIearaaeoSa!e ape making this the most  -? ?k W p^ ^^AMflZINC 0P™RTUN,]|gpgM BT ??????0?? ???"S money ever known in the f????????afpB? district. Call early! There are bargains /-H. if Hoo p claw-set RING 'I LUDI(Y 1) can't afford to Di.- mords & 3 tine lapl)hires Wenottio iiiiss. Tyl)ical or Rubies, in riobly carved iB_6t. Gold claw setting. 22i ?"' S-lid Go] offers from cti, the window, a rcis lv lip till p rese,, ted to ft six bl4( i es,,vitl CASE OF TEASPOONS. COLO(ii? case. Set of six Silver-plated 01? W I rite li?in d sonie Teaspoon- in case con-t- s Pecial RAIL plete. Fis,?where 4/6. ed(il,, g R;'119 FARES SILVER WRIST WATCH. I-lig" grade CALL keyless inoveinent, p rfle, ie ling Silver c,'Ise. Stral, 17/6 Now! any liide. tJ?-ially2r EE Vatchma k er to the Admiralty,  ?n??Mows.   j !!9 High Street, Merthyr. j And 265 Oxford St., Swansea. HANDSOME LOCKET. New GOLD BUCKLE KEEPER. g design, in Hail-marked gct. HaU. H A?aMVewporCand.OardtK. 5/6 Gold, beautiful- marke cannot call write for free Catalogue to 8 ???ty engraved and very heav 0 18 6 if you cannot call write for free Cataloque to i» tirT,,(i. (i8et. Goldy. 186) ?/??' gj H. Fam?e). 11j? Mafkat ?;treet, Manchsstef. S NOW NEWYDD El GYHOEDDi. D_R- GRIFFITH CTOHIlSr ■ ARWR CHINA. Hanes bywyd y Cenhadwr enwog, gyda lliaws o Ddarluniau gwych, GAJ Y PARCH. H. M. HUGHES, 8.A., CAERDYOD. PR IS 21- NET, Cyhoeddii, dros Gymdeithas Genhadol lundain, gan yr Oxford University Press. Pob archebion i Basil Ma thews, Ysw., M.A., London Missionary Society, 16 New Bridge-street, E.G. At Bwyilgorau Cymanliaoedd Canu, &e. DYMUNA JOSEPH WILLIAMS 4 SONS, UMITBD, Swyddfa'r 4 Tyst/ Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bod. wedi ychwariegu cvflawnder o Lythyronau ar gyfei pob Argraffwaitfa yn y SOL-FFA, ac y Droir hwynt allan gyda'r cyfiymdra. mwyaf, am y pridatj iselal. Anfoner am y teleran. At Bwyfigorao Cymanfaoedd Canu, &c Gweddi a Mawl," GAN Y DIWEDDAR ALAW BRYCHEINIOG. I 8 Tuits'm. PItt U. IoIIir ti ehatf t Swyddfa'r Tyst," Msrtbyr. HHHH* iii*.z HHH ? MAE A t Beecham's f Beecham's 1 I T Pills I x I x r yn gwneud rhai pethau yn well nag i ? unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. V ? Mae yn bwysig cadw mewn cof pa # bethau yw y rhai hyny er mwyn deall # yn glir effeithiau daionus a phell- ? gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry ? BEECHAM'S PILLS gryfder i'r & ? cylla gan sicrhau treuliad priodol, 5^ synradant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiaiit yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a ehyfoethogant y gwaed, :>: J: ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun- drefn o llerfau yn barhaol. Maent j £ < ? Yn Wirioneddol 1 ? berlau o iechyd, ac y mae meddiant X ? ohonynt yn nghyrhaedd tIawd a chy- :t:- ? foethog fel eu gilydd. Os ydych y? 'f 't. teim]o eich huu yn dyoddef cur yn y 5«4 pen.ynnm,gwanllydaphruddglwyfua, ? ewch yn ddiatreg at BEECHAM'5 ? ? PILLS, y rhai a gyfansoddir o ¥ gy:fínrÜm nas dichon iddvnt eich ? niweidio ond yn sicr a wnant ddaioni i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws erach-gyfturiau newyddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn liollol niweidiel i iechyd, jji yn ddiwerth ac yn fuan fe'u troir heibio -;It ?: mewn dibrisdod, tra ar y Haw arall, ceir ? BEECHAM'S PILLS wedi enill JJ; enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedlaeth wedi profi eu hunain yn I Gyfeillion y Boblo |  & FMOtoir yn unig gan Thomas Beecham. J;, y St. Helens, Lanes. X "f ?werthir vn mhob man ?wn NychM, *<*• ❖ s j i 45- .zHHHH* *iHHh'H *.zHHH'* ODLAU COFION CEFNYDFA RHAI 0 WEITHIAU BARDDONOL, Dr. E. PAN JONES, M.A., MOSTYN. — Ymddarigosodd nifer fawr o'r Darnau hyu o dan yr enw "J OHN ALDUN", a derbyniwyd ceisiadau lawer i'w cyhoeddi mewn llyfryn. PRIS SWLL T. Trwy'r Post 1/2. 180 0 DUOALENAU. -—— ———— CVHOEPDW YH Joseph Williams & Sons (Merthyr), LTD, SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR TYDFIL i Th Welshman's Favouriu, I I MABON Sauce I tqr As good as its Name. DON'T FAIL TO GET IT. S St Peter St., Cardiff. 3-iTiinrnwinrr)iTnwiii(iiiin urniniiiiin iiiiiifmniwiniiwiiiwijij