Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

CASTELLNEDD A'R CYLCH. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CASTELLNEDD A'R CYLCH. I illaesyrhai.-Cynhaliodd yr eglwys hon ei chyfarfodydd hanner-blynyddolJJSul a nos Lun, Medi 5ed a'r 6ed, pan y cafwyd gwasanaeth y Parch J. Lewis Williams, M.A., BSc., Aber- ystwytb, ar yr achlysur. Saron, Bryncoch.—Gwasanaethwyd yng nghyfarfodydd arbennig yr eglwys hon ar yr un dyddiad a'r uchod gan y Parchn E Afan Jenkins, Moriah, Penfro, a D. Morris, Porth- cawl. Soar, Castellnedd.—Gwahoddedig yr eglwys hon eleni yn ei chyfarfod blynyddol gynhelid Sal a nos Lun, Medi 12fed a'r 13eg, oedd y Parch W. Salmon, Treforris. Bethania, Sciiven.—Sul a nos Lun, Medi 19eg a'r 20fed, efengylwyd yn uchel-wyl y ddeadell hon gan y Parch Enoch Hughes, Abercanaid. Siloh, Melinei-ythan.-Cynhelid cyfarfod pregethu hanner-blynyddol yr eglwys hon Sul a nos Lun, Hydref 3ydd a'r 4ydd, pan y gwas- anaethwyd gan y Parch T. E. Thomas, Coed- poeth. Maria-street (S), OasteUnedd.- Yng nghyf- arfodydd diolchgarwoh yr eglwys hon pregethwyd gan y gweinidog, y Parch Tydwal R. Davies, a'r Parch R. O. Evans, Siloh, Sul, Medi 26am. GOHEBYDD. I

Rhiwmatic ac. A nhwyldeb yrI…

r PENYBONT, TRELECH.

Eglwys Henrietta-street, Abertawe.

MERTHYR YN SYNEDIG.

[No title]

TREFFYNNO N. -

MERTHYR TYDFIL