Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

PWYLLGOR Y GRONFA. CYNHELIR y Pwyllgor nesaf dydd Mawrth, Tachwedd 21I, yn Llandrindod am 2.30. Anfoner pob cais neu ohebiaeth i'r Ysgrifen- yddion erbyn Hydref y 26ain y fan bellaf. O. L. ROBERTS, iY H. M. HUGHES, ? "?o CYNGOR YR UNDEB CYMREIG. YN EISIAU: Cynorthwywr i Oruchwyliwr .y y Llyfrfa. Cyflog, ?80 y flwyddyn. Ceisiadau trwy lythyrau yn unig, ac i fod yn llaw yr isod erbyn Hydref neg, 1915. D. MORGAN DAVIES, Y Uyfrfa, 20, Alexandra-road, Swansea. YR UNDEB YN 1916. YR UNDEB YN 1916. C YNI-IBLIR Cyfarfodydd yr Undeb yn 1916 ym Mrynaman ar y i2fed, 13eg, I4eg, a'r 15fed o Fehefin. JOHN WILLIAMS, Ysg. Hynaf. CYFUNDBB CBRBDIGION. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod ym Methel, Talybont, ar y dyddiau Mawrth r Mercher, Tachwedi 2il a'i-3ydd. Bydcl y Qyuhadledd am 2 o'r gloch y dydd cyct?f, yn yr hon y t,addodir anerchiad y Cadeirydd, y Parch D. Evans, Tlewen. Bydd cerbydau yn cyfarfod &'r trea yog ago saf L'an- fihaugel. Estyn yr eglwys a'r gweinidog y gw bodd- iad mWYlif oynnes i'r holl frawdoliaeth. B. OAROLAN DAVIES, Y sg. CYFUNDBB DWYREINIOL CABRFYRDDIN QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Tabertacl, Cross Hands, ar y dyddiau Merctier a lau, Hydref 20fed a'r 21ain. Bydd y Gynhadledd prydnawn dydd Marcher am 2 o'r gloch, pryd yr agorir ymddiddan ar Y Drysorfa Gynorth- wyol gan y Parch D. Lloyd Morgan, D.D., Pott ardulais. Disgwylir hefyd anerchiad gati y Cadeirydd, y Parch G. G. Williams, Gwynfe, wrth ymadael o'r gadair. Pregethir yn ystod y cyfarfodydd gan y Parch L. Berian James, B.A., Penygroes, ar D, ii adi-,aeth y Proff. W. Oliver, M.A, Llanfynydd, ar Gadwraeth y Saboth a'r Parch W. Moelfryn Morgan, Amati- ford, ar Y GeLhadaeth.' JBstynuir gwahoddiad cynnes i weinidogicn a lleygwyr y Cyfundeb. D. HARFORD EVANS, Gweinidog. EBENEZER, CEFNCOED- Y-CVMER. CYNHELIR Cyfarfodydd Ordeinio Mr J. Seymou, Rees, myfyriwr o Goleg Aberhonddu, yn weinidog i'r eglwys uchod, nos Feichar a dydd Jan, Hydref 20fed a'r 21ain. Pregethir nos Fercher am 7 0'. gloch gan y Parchn E. Hughes, Abercanaid, a D. Adams, B.A., B.D., Dowlais. Dydl lau, am 10 30 y bore, pregethir ar Natur Eglwys gan y Pnfathraw I T. Lewis, M.A., B.D., Aberhonddu, Am 2 o'r gioch y prydnawn, Oyfarfod Ordeinio, o dAn lywyddiaeth y Parch Jacob Jones, Merthyr. liolir y gweinidog gan y Liywydd; oflrymir yr Urdd-weddi gan y Parch H A. Davies, cyn weinidog Cwmaman, Aberdar; a thraddodir Siars i'r Gweinidog gan y Parch T. Gwilym Evans, Aberaeron. Nos lau, am 7 o'r glocb, traddodir Siars i'r Eglwys gan y Parch '1'. B, Mothews, Penydarren, a phregethir gan Proff. Joseph Jones, M.A., B.D., Aberhonddu. Rhoddir gwahoddiad cynnea i bawb gan yr eglwys. Darperir lluuiaeth i ymwelwyr. W. WILLIAMS, Ysgrifennydd. M. THOMAS, Trysorydd. SARZINE BLOOD MIXTURE. CUOBA IACH A GWAED PUR.—Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines ona os blinir chwi gan groen aflach, ysfa, pimples, tOriad allan Scurvy, doluriau, pend dynod, &c., yn tarddu o waeil drwg ac anmhur, mynwch botelaid 0 Sarziiw Blood Mixture' gan y Druggist nesai atoch, Is lc a 2s 6c y botel nen gyda 3c at y clndiad yn ychwanegoi. oddlwrth v S orri-evoc HPOH UAVIKS. CHMMIST. MACJJYNLI KTP

-i AT EIN GOHEBWYR. i

iNODiON.