Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ARGRAFFU! ARGRAFFU!! ARGRAFFU! Dymunir galw sylw yr Eglwysi, Ysgolion Sul, Cymanfaoedd Canu, ac ereill fydd ganddynt rywbeth rw argraffu at Sffflfa'r'Tyst'a'f'CeBaaMfl' Mae yn y Swyddfa hon gyflawnder o IyYTHRENNAU (Type) a PHEIRIANNAU o'r gwneuthuriad diweddaraf a mwyaf costus. Ymgymerir ag Argraffu pob math 0 Lyfrau, &c. Cyfrolau o Bregethau; Adroddiadau Eglwysig; Programs Cymanfaoedd Canu ac Eisteddfodau; pob math o Gerddoriaeth yn y Sol-ffa Cardiau a Phlacards Gwyliau Te, Cyngherddau, Darlithiau, a Chyfarfodydd Blynyddol; a Llyfrau Cyfrifon a bob math. Pawb sydd am gael eu gwaith wedi ei droi allan yn ddestlus cywir, cyflym, ac am brisoedd rhesymoJ, anfoner at JOSEPH WILLIAMS & SONS (Merthyr), LTD., SWYDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL SEILIAU'R FFYDD, SEP Cyfres 0 Ysgrifau ar Bynciau Duwinyddol, G an Ddeg o Weinidogion yr At nibynwyr, Golygydd— ParcD j LEWIS WILLIAMS, M.A., B.Sc. Y Llyfr Gozen a Rhataf yn yr laith. ROWN 8VO. 305 0 DUDALENAD. PRIS 3/- NET GYDA'R POST, 3/4. TAL GYDA'R ARCHEB. Danloner yv Archebion f, Cyhoeddfvyp- Joseph Williams & Sons, Merthyr TRI 0 GATECISMAU i (AR GAN) I BLA NT, One y PArch. H. T. OACOS, Penis). ( 1.- Y Deg Gorchymyn. Sef— J II.—Y Nefoedd. IlL-Y Gaethes ya Nhy NEuman. Y Td uchod yn Un Pamph.ledyn.- Frio Coiniog toe. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 58.9c. Oladlad wedl el (tala am Plawdul. I'w aael 0 Swyddfa'* TYS*. MERYHFSJ CYMANFA BREGETHU ANNIBYNWY* MERTHYR A'R CYLCH. ANERCHIADAU A draddodwyd yn NeftytaiilaelMu y Gymaitfs uchod yn 1910. 1911 » 1912, Mewa LHan, 6e. Gyda'r Post, 7e. SWYDDFa'R "TYST," Merthyr. HEN EMYNAU UASQLWYD GAS T DIW3DBAB Barch. J. BOWEN JONES, B.A., ABKRfiONDDU, tlC tudalen d darlugs. Mewn Llian, 2/ amlen bapur, 1/6; trwy'r Post 2lc. ychanegol. SWYDDFA'R NTYST," MERTHYR. LLYFRAU CYMRAEG AR WXRTH VN Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr Tydfil S. C. CYMRU FU ? 0 I'R AIFFT AC YN OL. Gan y Parch D. RHAGFYR JONES, Tre- orei I 6 0 GORLANNAU Y DEFAID. Gan GWYNETH VAUGHAN 2 0 YR ABERTHAU. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 3 0 DRYCH PROFFWYDOLIAETH. Gan y Parch JOHN HUGHES 2 0 Y PARCH. W. THOMAS, GWYNFE: EI FYWYD A'I WAITH. Gan y Parch T. GWYN THOMAS, Abe?ionddu Q 0 YRTHIOEMSAUS, A'IGYFEI?ION.Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 2 0 LLITHIAU 0 BENTRE ALUN. Gan S. M. SAUNDERS I 0 B-MROOTE?4A^ Rn GWAITH HENRY RICHARD,A.S. Gan ELEAZAR ROBERTS 3 6 TYWYSENNAU ADDFED A CHOFIANT Y PARCH PRYCIE HOWELL, FFESTINIO Gan Dr OWEN EVANS, D.D. 2 6 A. W,^3U51 M ABERHONDDU —Sef Hanes y Coleg ? 1755 i l88° Cynhwysa Fyr-GoBantau a 267 o Ddarluniau o'r Myfyrwyr 5 o COFIANT Y PARCH E. JAMES, NEFYN. 'Gan y Parch O. L. ROBERTS, Lerpwl 2 0 GXVAITH BARDDONOI. HWFA MON 3 6 ^Pf^NT TANYMARIAN 26 Y LLOFFT FACH. Gan y Parch D.  JONES, Treord 3 6 TEL YNEGION MAES A MOR. VJAN EIFION WYN 10 Y PULPUD ANNIBYNNOL. Yn cynnwys 26 o Bregethau gar wahanol Weinidogion 3 6 DANIEL OWEN Y NOFELYDD Bywgraffiad. Gan ISAAC FOULKES 2 (ï Y DI\VYGIAD YM mhentre ALUN. 2N S. M. SAUNDERS 2 0 ——?-IE?SU ? ,GRIST I BOBI> rEwTU^AAIrNxrC. Gan y Parch D. Sn YN EVANS, Aberdar 1 6 BYWGRAFFIADAU Y 13EIBL a Phregethau eraill. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 3 6 GOIVEUNI yn yr HWYR. Gan y Parch E. I-IURBFR EVANS 3 6 D A RLI T H I A U GWILYM HIRAETHOG ar LUTHER, GARIBALDI, PAL MER S TO N a PHANTYCELYN 26 YR HEN A'R NEWYDD MEWN DIWINYDDIAETH. Gan y Parch D. ADAMS, B.A., Lerpwl 2 6 SER Y DWYRAIN. Gan y Parch OWEN EVANS, D.D. 2 6 CANEUON Y BWTHYN. Gan y Parch H. T. JACOB, Abergwaun I e VICTORIA. Gan y Parch GRIFFITH ELLIS, M.A., Bootle « A 0