Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i II Swyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. Old College School, Carmarthen. i PRINCIPALS— Rev. J. B. THOMAS, Rev. D. GLYNDWR RICHARDS, B.A. B.D. Preparation for Various Examinations. BRILLIANT SUCCESSES, Free Illustrated Prospectus sent on application. Coleg Y Gogledd, Bangor. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw: Syr H. R. REICHEL, M.A., I«I,.D, ID RCHRRUA'R tymor nesaf Hydref Bed, 1915. Paratoir ar gyfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llun- dain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac arholiadau eraill. Rhoir addysg arbennig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfennol a chanolraddol. Cynygir nifer o Ysgoloriaethau, yn amrywio mewtb. gwerth o £40 i Lio y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn sir F6n neu sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion M6n, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion sir Ddinbych a sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Mai 2il. Ceir pob manylion gan J. B. LLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd. DWY FIL ODYSTION Bywgraffiadaa Byr o'r Prif Wronlald, &e. cm Parch. T. Mardy Rees, Castellnedd 54 tudslen. Prix, Llian, 4umien bapvr, Ie. cludiad, IC. vn ychwanegol; bUeendal gydar Archeb. Oddiwrth y Cyhoo-ddwyr- JOSEPH WILLIAMS & SONS, (MERTHYR), WD., SwyiDDYA'it ITYST.' MMttHYK Typla. Athrofa Aberystwyth. (Un o'y Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw—T. F. ROBERTS, M.A., hbD. DECHREUA'R Tymor nesai ar Ddydd Mawrth, Hydref sled, 1915. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol, Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaethau (rhai ohonynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar yr 21ain o fis Medi, 1915. Am fanylion pellach ymofynner a— J. H. DA VIES, M.A., Cofrestrydd AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeradwyaeth. WEDI eu hargraffu ag enw yr Eglwys tV arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaendal-3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros- glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu o hynny a chedwir y Rhan arall gan yr Eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS & SONS (Merthyr), Ltd., Swyddfa'r TYST, Merthyr ri0NESP Ho | (Established over 100 Years), ADJOINING TRAFALGAR SQUARE, Suffolk St., Pall Mall, LONDON. } Telephone No.: 7314 Gerrard. Telegraphic Address: I Pleasant, London.' j BED, BREAKFAST, BATH 58 and ATTENDANCE, Jb. LPROPRIETOR-H. R. JONES. Poteli I 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, Parch W. Carlile, Parch Fuller Gooch, (Jenadaeth Ley- si an. Mabwysiedir el yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenadaethan o flaen unrhyw un arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDWOL WELCH. Anfonwch 80 am ddwy bote) sampl a'n llyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer 0 weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S- NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Oyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 518 6e. pob un o ba rat gynrychlolan nodd nwoblaw pwm* pwya o rawnwia, wedi eugwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, slwgr, dwfr, lllw, neu unrhyw fater I roddl bins. Y sural, felly, nld yn unig yn Ddlod Iachus a HolvA, ond yn mae donlc cryf-Maddyginiaeth Natur-anmbzisiadwy I glelflon, neu lie y mae angen maeth; adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwyll WELCH'S Non-Alcohollc INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae yn adferydd y gellir el roddl I gleiflon gyda pherffalth ddyogelwch. Anlonlr Potel Beint fel sampl, gyda manylion lawn, yn rhad drwy y post ar tiderbynlad 2B 6C. Welch Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C. YN AWR YN BAROD. "GOREU DYSG, GAIR DUW." "LLAFURWYR SEION, Sef HANES UNDEB YSGOMON SABOTHOI, ANNIBYNWYR GOGLUDD PENFRO, ———— 1844-1914, ———— Gan y Parch. E. J. LLOYD, Capel Degwel, Llandudoch. PRIS CHWECHEIN10G. I'W GAEL ODDIWRTH YR AWDUR. Os am PENCE ENVELOPES wedi eu hargraffu a'u fhifnodl yn d-d est Ins, anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR TYPIIL. RHWYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOW AM BRISIAU RHESYMOIY, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR