Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

 atL)?????M?????????' ??? duetient drastle re- ??'-  tjp  _?' N?? ductions at H. Samuel's Great "'??'????? w/ W?? Clearance Sale are making this the most  '— ?X ? f W? p^flMflZINC OPPORTUNIT^I for saving money ever known in the district. Call saply! There are bargains 3 0 /-H<)<HtMC(tw.MtmMa/?'? ate, etc. you ????!??9?P?jt ? a Diamonds & 3 Bne Sapphires i) ean-t aiford to ?X.Jw?????????! or Rubies, i&n .3 richly carvectIUCINO RINIOS miss TypiesLI tcr Rubies, in nohiy carved /??So???-J? offers from Ni?t.Oetd.cttwtettine. /B? ?.gg Tv? Dica.! ?K??C'??????????????????? X? e CI-ng 11 SAFETY Fr "IIEE I IL Nickel p l,,ted WsddIng 0 Safety Razoi- a?n16 Presente d G i f t six blade,with Atell jol NINO tor 4 desi,, 04 Wi h a d ?EWOOK? ? ?? ?? ? ?P???? ? Set of six Silver-plated S rill case. B in case com- ?Spee?? j ( j?/?,??/  ? RAI M?.? plete. Elsewhere 4/6. eddi r: x OePer ng -k FARES 2/9 the two 10/6 PAID. SIL ER WRIST WATCH. High-grade fl|j|jffl CALL keyless movement, perfect time- ling Silver case. ?;tra ? 17/6 WiiLfiffra™ Watchmaker to the Admiralty, XI 26ô Oxford St., Swansea. ol WINDOWS. 119 H ig h Street, Merthyr. I I NANDMME LOCKET. New ^WMLO I A'30 ac' ifevvport and Cardiff. I [g«H^ i^ltlB A '1"' V.rt' Gold, beautiful- marked Golagot. Hall- & j 15/6 ley neg?ine turned. (r8ct. Goix,8/6,) 8/0 lf Y*u cann*t ull write for free Cataloome to ARWR CHINA. 5 treat, Manolmtor. r graied and very hea v AnVVn CI-IIT\IA. NEWYDD EI GYHOEDDI. Ranee bywyd y Cenhadwr enwog, gyda lliaws o Ddarluniau gwych, GAN Y PARCH. H. M. HUGHES, B.A., CAERDYDD. PRIS 21- NET. Cyhoeddii, dros Gymdeithas Genhadol Llundain, gan yr Oxford University Press. Pob archebion i Basil Mathews, Vsw., M.A., London Missionary Society, 16 New Bridge-street, E.C. At BwyUgorau Cymanfaoedd Canu, &c. DYMUNA JOSEPH WILLIAMS & SONS, LIMITED, gwyddfa'r I Tyst,' Merthyr, Wneyd yn hysbys eu bod wedi ychwanegu cyflawnder o Lythyrenau ar gyfer pob Argraffwaith yn y SOL-FFA, ac y troir hwynt allan gyda'r cyflymdra mwyaf, am y pristau iselaf. Anfoner am y teleran. At ftwyllgofau Cymanfaoedd Canu, &c "Gweddi a Mawl, GAN Y DIWEDDA R ALAW BRYCHEINiOG. < f^sslM, Pfk if, Gowelcisigolo Swyddfa'r U Tyst." Wertliyr ?HHHHH? -?HHHHHH?- ?HHH? ? ? ? MAE ? ? Beecham's I P.tt I "i" I S "i" f. yn gwneud rhai pethau yn well nag ? unrhyw feddyginiaeth arall yn y byd. i Mae yn bwysig cadw mewn cof pa bethau yw y rhai hyny er mwyn deall yn glir effeithiau daionus a phell- gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry ? BEECHAM5 PILLS gryfder i'r & cylla gan sicrhau treuliad priodol, symudant y beil ymaith yn llwyr, rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a chyfoethogant y gwaed, ijfi ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun- drefn o neri'au yn barhaol. Maent ? Yn Wirioneddol 1 ? berlau o iechyd, ac y mae meddiant £ ? ohonynt yn nghyrhaedd tiawd a chy- £ ? foethog fel eu gilydd. Os ydych yn *«* V teimlo eich hun yn dyoddef cur yn y 1 ? pen,yn:&m,gwanllydaphruddglwyfus. it ? ewch yn ddiatreg at BEECHAM'S :< V PILLS, y rhai a gyfansoddir o ? gyffuriau nas dichon iddvnt eich niweidio ond yn sicr a wnant. ddaioni i cliwi. Ymogelwch rhag y Iluaws ;'= crach-gyffuriau newyddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, yn ddiwerth ac yn fuan fe'u troir heibio mewn dibrisdod, tra ar y llaw arall, ceir # BEECHAM'S PILLS wedi enill enwogrwydd ysplenydd, ac am dair cenedkieth wedi profi eu hunain yn | Gyfeillion y Bobl. | ? CyfeiHion y Bobl, ——— Parotoir yn unig gan Thomas Beecliam, 2^ St. Helens, Lanes. :t :t Gwerthir vn mhob man mewn blychau, IHWcKK Kin:-#### ODLAU COFION CEFNYDFA RHAI 0 WEITHIAU BARDDONOL, Dr. E. PAN JONES, M.A., KOSTYN. ——— Ymddangosodd nifer fawr o'r Darnau hyn o dan yr enw "J OHN ALDEN," a derbyniwyd ceisiadau lawer i'w cyhoeddi mewn llyfryn. PRIS SWLLT. Trwy'r Post 1/2. 180 0 DUDALEMAU. CYHOKCOW YR: Joseph Williams & Sons (Merthyr), LTD. SWVDDFA'R 'TYST,' MERTHYR TYDFIL The WelshmMMf9 FaTooirite. 1 tMABON Sauce I PW As good eu its Narim. I DON'T FAIL TO GET IT. 1 8t P. Ctrdli. |