Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Ysgol yr Hen Goleg, Caerfyrddin.…

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Ysgol yr Hen Goleg, Caerfyrddin. f Bydd yn dda gan amryw gyfeilliou gael ar ddeall fod y rhai canlynol wedi llwyddo yn y I gwahanol arholiadau Welsh illairicitlati.o ii .-Joshua Phillips, Login Hezeciah Williams, Brynaman D. Orinond Jones, lylangybi A. C. Phillips, Casnewydd. Coleg y Bedyddwyr, Caerdydd.—J ames Thomas, Clynderwen D. Morgan, Maesteg. Coleg y Bedyddwyr, Baitgor.-Boaz Williams, Corris Clement Da vies, Aberteifi. Coleg A berhonddu.-Hezeciah Williams, Bryn- aman (y cyntaf ar y rhestr). Coleg yr Annibynwyr, Bangor.-Alun Garner, Rhuthyn. Coleg y Methodistiaid, Aberystwyth.-—T. S. Bowen, Llanelli; John Davies, Bronwydd. Coleg Westminster, Llundain.—Elsie Thomas, Caerfyrddin Olive James, Penygraig. Y Coleg Presbyteraidd, Caerfyrddin.—D. P. Bennett, Rhaeadr O. R. Owen, Ebenezer, Caer- narfon Herbert Lewis, Ffaldybrenin Charles Jones, Burry Port D. A. Williams, Llanboidy Idwal Rees, Cwmafon. College of Pyeceptoi,s.-T. S. Edwards, Llan- dyfeilog Tudor Davies ac Elgar Davies, Pont- yberem D. O. Richards, Felingwm Walter Morgan, Idwal Jones, Blodwen Davies, Edith Bona, T. Williams (Elim), T. B. Jones, Myrddin Lloyd ac A. G. Thomas, Caerfyrddin T. Bowen, Gellywen R. T. Davies ac R. Davies, Cydweli J. D. Williams, Burry Port Lydia Roberts, Drefach Winnie Beynon, Llansaint T. R. Thomas, Cana T. Evans, Aberafon Iorwerth Davies, Aberystwyth D. Davies, Llanpumsaint. Railway Clerkship.—Gwyn Lewis, Castellnedd. Banks.-D. J. Morris, Llangunning T. James, Amanford. Civil Service.—]. D. Williams (y bedwaredd ar y rhestr), Burry Port. County Office Cleykship.-D. P. Jones, Caer- fyrddin.

Advertising

0CYFARFODYDD CHWARTEROL I

I CYFUNDEB DEHEUOL MORGANNWG.…

Porthaethwy a Llanfair P.G.-

Advertising