Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

FFESTINIOG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

FFESTINIOG. Y Fasnach Lechi. Parbau yn isel y mae y fasnach lechi yn yr ardal hon fel y rhan fwyaf o ardaloedd chwarelyddol Gogledd Cymru. Y mae y wasgfa wedi dechreu dros 10 mlynedd yn o!, ac y mae Ffestiniog wedi dioddefyn fawr o'r herwydd. Yr ydym yn coflo tua 4,000 o weithwyr yng ngwahanol chwarelau y fco, ond erbyn heddyw nid oes yma ond prin 1,000 Y mae nifer luosog o'r chwarelau wedi cau, a swn y morthwylion wedi llwyr ddistewi ynddynt. Y mae y dynion wedi gwasgaru i bob cwr o'r byd. Rhai wedi myned i'r Debeu- dir, eraill i lofeydd Gogledd Lloegr, Uu i ddociau Lerpwl, a nifer fawr wedi ymfudo i'r Taleithiau Unedig a'r Trefedigaethau Pryd- einig. Yn naturiol, y mae yr eglwysi oeddynt unwaith mor llewyrchus wedi dioddef yo fawr. Yn y blynyddoedd llewyrchus, cyfrifid aelodau y saith eglwys perthynol i'n Henwad yn y plwyf dros ddwy fit; heddyw, nid ydynt lawer lluosocach na banner y nifer hwnnw. Ond y mae y gweddill yn ymwroli i wneud eu goreu yn yr argyfwng, a disgwylir yn aiddgar am doriad gwawr ar derfyo y rhyfel sydd wedi dwyn y fath drychineb ar y gwledydd. Y Fyddin Y mae nifer fawr wedi ymuno A'r fyddin. Cyfrifir fod yn agos i 1,000 o fechgya Ffestiniog wedi ymrestru o dan faner eu gwlad, a chydnab dda yr awdurdodau ein bod wedi gwneud yn deilwng. Ymhlith y bechgyn, y mae dau fab i'r Parch John Hughes, Jerusalem, sef John W. Hughes a Trevor W. Hughes, y rhai sydd ar hyn o bryd yn Mharc Kinmel, ger Abergele, gyda'r R.W F. Y mae cryL nifer wedi myned allan i faes y gwaed yn Ffrainc a'r Dardanelles Prudd ysgrifennu fod nifer ohonynt wedi colli eu bywydau, a llawer wedi eu clwyfo. Derbynied eu perthynasau ein cydymdeimlad mwyaf didwyll yn eu trallod. Cyfarfod Pregethu yn Jerusalem—Oafwyd gwyl bregethu boblogaidd ar y dyddiau Iau a Gwener, Medi 9fed a'r lOfed, pryd y gwasan- aethwyd gan y Parchn D Stanley Jones, Caer- narfon, ac 0 L Roberts, Lerpwl Rhoddwyd y Gymanfa Bregethu Flynyddol o'r neilltu y flwyddyn hon, a chynhaliwyd yr wyl hon i wneud i fyny am y golled, ac ni siomwyd neb. Caed awyddion hyfryd o bresenoldeb yr Ar- glwydd yn y weinidogaeth eithriadol rymus fwynhawyd gennym. Y Parch Thomas Griffith, Halem.— Y mae y gwr da a'r pregethwr rhagorol hwn wedi ymadael o'n p!ith,ac wedi myned i drigiannu i Colwyn Bay. Yr ydym oil yn cwvno o'i golli. Deil ei gysyiitiad Sg eglwys Salem trwy ddod yno i'w gwasanaethu un Saboth yn y mis. Mawr hyderwn y gwel ei ffordd yn glir i ddychwelyd i'w gyflawn waith yn Salem ac yn y dref. Hen Bati-iarelb.Cyfeirio yr ydym at Mr William Williams, Llys Brython, neu fel ei hadnabyddir yn well, William Williams, Beudy Mawr. Y mae efe bellach yn fab 85 mlwydd, ac wedi treulio oes faith mewn gwasanaeth ymroddgar yng ngwinllan ei Arglwydd. Treul- iodd y rhan fwyaf o'i oes yng Ngharmel, Tan- ygrisiau, ond y mae bellach er's 20 mlynedd yn ddiacon yn eglwys Brynbowydd. Bu yn cwyno yn ddiweddar, ond ilawen gennym ei weled wedi ei adfer. Eiddunwn iddo flynydd- oedd eto o fywyd ac iechyd, a phell y byddo y dydd y gelwir arno i gadw noswyl. M.

Advertising

[No title]