Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

ABER HOND DU.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ABER HOND DU. Eglwys Seisnig Glamor gan-steeet.—Cynhal- iwyd cyfarfodydd blynyddol Ysgol Sul yr eglwys uchod ar Hydref 3ydd. Y pregethwr dewisedig eleni oedd y Parch J. Towyn Jones, A.8, yr hwn a draddododd bregetbau hyawdl fore a hwyr i gynulleidfaoedd lluosog. Yn y prydnawn cynhaliwyd cyfarfod cerddorol o dan lywyddiaeth y gweinidog, y Parch T. Gwyn Thomas. Ymhlith y datganwyr yr oedd Herrmann Lewis, mab bychan Prifathraw y Ooleg Coffa. Traddodwyd anerchiad diddorol i'r plant ar Flodau,' gan y Parch G. A. Harris (W). Gwelsom yn bresennol hefyd y Parchn R. J. Williams, Plough, ac R G. Thomas (B), Cafwyd Sul i'w gofio yn hir, a da oedd gan bawb weled a chlywed yr Aelod gweithgar dros Ddwyrain Gwlad Myrddin.

SARON, MAESTEG. I

-CYFARFODYDD. I

Family Notices

[No title]