Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Tysteb i'r Parch J. Hywel…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Tysteb i'r Parch J. Hywel Thomas, Trefgarn, Penfro. Y MAE'R Parch J. Hywel Thomas, TrefgarnJ Penfro, wedi penderfynu ymddiswyddo o ofa gweinidogaethol eglwysi Trefgarn, Penycwm a Paran, ar ol 36 mlynedd o fugeiliaeth Iwyddiannus. Nid yw ei iechyd cystal ag y dymunai fod, ac y mae yn teimlo fod y cylch yn rhy eang iddo wneud cytiawnder â'1 bwydd, ac felly y mae wedi dod i'r penderfyniad i ymddeo) o'r weinidogaeth sefydlog. Dyma gylck cyntaf ei weinidogaeth, ac y mae'r egiwysi ac yttau wedi ymdoddi cymaint i'w gilydd fel y mae yn bur anhawdd dygymod â thorri yr hen gysylltiadau. Y mae'r eglwysi uohod wedi penderfynu cyflwyno i'w parchus weinidog dystab ar ei ymadawiad, yr hyn a gymer le ymhen tua chwech wythcos Y maent yn credn fod amryw 0 gydnabod a ffrindiau Mr Thomas tuallan i gyleh ei fugeiliaeth yn awyddus i daflu eu hatlingau i'r drysorfa. PAwb a ddymuna felly, bydd yn bleser gan yr isod i dderbyn eu tanysgrifiadau. Khaid i bob swm fod mewn liaw erbyn- Hydref 16OJ. GEORGE GRIFFITH, Trysorydd. I PoiLtz Oastle, Penycwm, S.O., t I Haverfordwest.

HYSBYSIADAU ENWADOL.

Advertising